Mistä hakukoneoptimoinnin hinta muodostuu? Mitkä ovat hakukoneoptimoinnin hyödyt? Mitä eroa on kalliilla ja halvalla hakukoneoptimoinnilla? Näitä lausahduksia kuulee jatkuvasti asiakkaiden suusta, kun he pohtivat hakukoneoptimoinnin hankkimista.

Tässä blogitekstissä avaan, mistä hakukoneoptimoinnin työ koostuu Suomen digimarkkinoinnilla sekä mistä hakukoneoptimoinnin todellinen hinta muodostuu.

Käyn karkeasti läpi, mitä hakukoneoptimointiprojektissa tehdään ja mitä vaaditaan, jotta yksittäinen sivu saadaan nousemaan hakutuloksissa.

Hakukoneoptimoinnin hinta on monen tekijän summa

Hakukoneoptimoinnin kuukausihinta voi vaihdella muutamasta satasesta useaan tuhanteen euroon. Tämä ei useinkaan johdu siitä, että toiset tekevät saman työn paljon halvemmalla, vaan kyse on enemmänkin, että mitä tämä työ pitää sisällään. Usein halpa hakukoneoptimointi alkaa käymään kalliiksi, kun vähäiset ja huonosti suunnitellut toimenpiteet eivät tuota tarpeeksi tuloksia.

Kun yrityksesi etsii oikeaa asiantuntijaa niin kannattaa pitää mielessä, että hakukoneoptimoinnissa asiantuntija ”taistelee” muita hakukoneoptimoinnin ammattilaisia vastaan.

Eli hakukoneoptimointia ei kannatta miettiä palikkana, jonka voi laittaa kerralla kuntoon, vaan tässä on enemmänkin kyse muiden asiantuntijoiden voittamisesta. Täten edullisesti tehty hakukoneoptimointi ei välttämättä tuota yhtään tuloksia, jos kilpailijat tekevät asioita paremmin. Jos hakukonenäkyvyyden parantamiseen ei käytetä aikaa ja verkkosivunne pysyy kuukaudesta toiseen samanlaisena, niin näkyvyys hakukoneissa saattaa itseasiassa vain laskea, sillä kilpailijat saattavat tehdä paljonkin työtä näkyvyyden parantamiseksi.

Mitkä tekijät sitten vaikuttavat hakukoneoptimoinnin hintaan? Alla hyvin pelkistetty esimerkki:

  • Asiantuntijan kokemus (kompetenssi, koulutus, liiketoiminnan laajempi ymmärrys ym.)
  • Hakukoneoptimointiin käytetty aika
  • Palvelun sisältö

Kokenut asiantuntija on tehokkaampi ja hän pystyy tekemään varmemmin oikeita toimenpiteitä, sillä hän on nähnyt useita vastaavia tilanteita aikaisemmin. Kokenut tekijä osaa myös nähdä hakukoneoptimoinnin roolin osana koko digimarkkinointia ja näin ymmärtää miten hän voi tukea myös muita onnistumaan.

Kun hakukoneoptimointi on hyvin edullista, niin silloin siihen käytetty aika on usein myös vähäistä. Tällöin asiantuntija tekee vain ns. ”minimit”, eli parhaita käytäntöjä, joita jokainen asiantuntija voi tehdä ilman että tutustuu juuri yhtään kyseiseen yritykseen. Onkin siis hyvä ymmärtää, että vaikka joku näennäisesti tekee paljon erinäköisiä toimenpiteitä, niin se ei tarkoita, että asiat etenevät niin tehokkaasti kuin ne voisivat.

Siinä missä edullinen palveluntarjoaja saattaa antaa raportin kerran kvartaalissa ja istuu asiakkaan kanssa kerran kuussa alas, niin laadukkaampi optimoija antaa 24/7 näkyvyyden asioiden etenemiseen.

Hakukoneoptimointi on vaivannäköpeli ja se sisältää älyttömästi asioita, joita asialleen omistautunut asiantuntija osaa ottaa huomioon.

Parhaassa tapauksessa asiantuntija ohjaa kehitystä ja pitää asiakkaan jatkuvasti kartalla. Jos optimointia tehdään muutama tunti kerran kuussa, niin lopputulos on vain kasa pieniä taktisia muutoksia, joiden vaikutus liiketoimintaan on vähäinen.

Muutama vinkki hyvän tarjoajan löytämiseen

Hakukoneoptimointia tarjoavia yrityksiä löytyy Suomesta useita ja niiden tekniikat ja toimintatavat vaihtelevat paljon. Hakukoneoptimointipalvelua valittaessa tärkeintä ei ole etsiä halvinta tarjoajaa, kuten aikaisempi kappale meille osoitti. Tärkeämpää on selvittää, mitä palveluntarjoaja tekee ja löytyykö siltä konkreettista näyttöä sekä referenssejä hakukoneoptimoinnista.

Referenssit kertovat paljon, ja jos toimija on tehnyt samalle toimialalle ennenkin tuloksekasta työtä, niin hyvällä todennäköisyydellä hän myös tietää miten verkkosivuistanne saadaan parhaat hyödyt irti.

Referensseistä kannattaa kaivaa ns. kovat luvut esiin, sillä superlatiiveja löytyy jokaisesta niistä. Kannattaa myös kysyä myyjältä, että voitko soittaa jollekin nykyiselle asiakkaalle ja kysyä miten tyytyväisiä he ovat nykyiseen palveluntarjoajaan. Näin saat varmemmin rehellistä tietoa palvelun laadusta.

Erityisen tärkeää on selvittää myös mitä palvelu pitää sisällään. Kun kilpailutat tarjoajaa, niin pyydä materiaalit itsellesi, jotta voit rauhassa katsoa mitä kaikkea kuuluu pakettiin.

Muista myös kysyä kuinka paljon tarjoaja on budjetoinut yhteistä aikaa palavereille, sillä yhteistyö ei ole kovinkaan kehittävää, mikäli ei ole aikaa istua yhdessä alas.

Keskeisimmät hyödyt, jotka saat hakukoneoptimoinnista hyvältä palveluntarjoajalta:

  • Yrityksen löydettävyyden parantaminen hakutuloksissa
  • Markkinoinnin kohdentaminen oikealle kohderyhmälle
  • Uusien laadukkaiden asiakaskontaktien luominen
  • Sivuston asiasisällön parantaminen
  • Dynaamisen yhteistyön, jossa tieto jakaantuu molempiin suuntiin
  • Yleisesti markkinoinnin tehostaminen internetissä

Seuraavaksi paneudun hakukoneoptimoinnin tärkeimpiin osa-alueisiin, joista itse hakukoneoptimoinnin hinta muodostuu.

Hakusanatutkimus on hakukoneoptimoinnin perusta

Jokainen talo vaatii aina perustan pysyäkseen pystyssä. Myös hakukoneoptimointi vaatii perustan ja se on nimeltään hakusanatutkimus. Huolellisesti tehty hakusanatutkimus muodostaa hakukoneoptimoinnin peruspilarit ja kulmakivet. Sen avulla etsitään yrityksen liiketoiminnan kannalta relevanteimmat hakutermit, joilla on kuukausittaisia hakuja Googlessa.

Hyvin toteutetussa hakusanatutkimuksessa selvitetään myös hakutermien kilpailutilanne ja analysoidaan, minkälaisilla panostuksilla onnistutaan laittamaan niin sanotusti kapuloita rattaisiin ilmaisissa hakutuloksissa.

Oikeasti tehokasta ja hyödyllistä avainsanatutkimusta ei voi tehdä ilman vahvaa käsitystä asiakkaan liiketoiminnasta.  Tutkimusta varten lähetämmekin kattavan kyselyn, jonka avulla pystymme rakentamaan mahdollisimman tarkan hakusanatutkimuksen asiakkaillemme.

Kyselyssä selvitämme asiakkaan ydinliiketoiminnan luonteen ja pyydämme asiakasta kuvailemaan mahdollisimman monipuolisesti tuotteitaan ja/tai palveluitaan. Lisäksi kyselyn avulla haluamme ymmärtää asiakkaamme omia asiakkaita kyselemällä niihin liittyviä kysymyksiä.

Hakusanatutkimukseen liittyvät kysymykset saattavat kuulostaa epäolennaisilta ja tarpeettomilta sinun näkökulmasta, mutta ne auttavat tekijää luomaan mahdollisimman tarkan avainsanatutkimuksen asiakkaalle. Hakukoneoptimointiprojektia on vaikea ja oikeastaan turha aloittaa, ennen kuin asiakas on vastannut hakusanatutkimusta koskevaan kyselyyn.

Hakusanatutkimuksen avulla pystytään optimoimaan asiakkaan sivusto sen liiketoiminnan sekä hakukonenäkyvyyden kannalta tärkeimmillä hakutermeillä. Tähän kuuluu sivustosi sisällöntuotannon ohjaaminen hakukoneystävälliseen suuntaan, sillä sisällöt ovat koko sivustosi corea.

Näin myös asiantuntija pystyy kohdistamaan markkinointia sekä näkyvyyttä oikealle kohderyhmälle. Mitä enemmän laadukasta sisältöä, sitä enemmän tuloksia ja ROI kasvaa pitkässä juoksussa. Sisällöntuotanto on yksi tärkeimmistä elementeistä hakukoneoptimoinnissa ja hakukonenäkyvyyden parantamisessa.

Yksi hyödyllinen työkalu hakusanatutkimuksen tueksi on esimerkiksi Keywordtool.io

Teknisesti toimiva sivusto

Hakukoneoptimoinnin onnistuminen vaatii sen, että kohdesivusto on teknisesti toimiva. Teknisesti toimivalla sivustolla tarkoitetaan sitä, miten sivuston järjestelmä on ylläpidetty, kuinka sivusto skaalautuu ja kuinka hyvin on huolehdittu, että hakurobotit pääsevät indeksoimaan sivustoa. Nämä ovat perusasioita verkkosivuston ylläpitämisessä, mutta useasti ne ovat valitettavasti pielessä.

Yleisimmät virheet

Ehkä kaikista yleisin virhe, johon törmäämme sivustoilla, on tuplasisältö. Usealla asiakkaallamme on useita sivuversioita, jotka kilpailevat hakutuloksissa sisällöiltään keskenään. Esimerkiksi, ei kannata optimoida montaa sisältöä ”siivouspalvelu Espoo” -hakutermille parempien sijoitusten vuoksi.

Tämä aiheuttaa sen, että hakukone ei osaa päättää, minkä alasivun se nostaa korkeimmalle hakutuloksissa, joten se ei näytä mitään sivua tarpeeksi hyvin. Tärkeintä on siis suunnitella, mikä hakusana halutaan sijoittumaan millekin sivulle.

On tärkeää muistaa uudelleenohjata vanhat URL-osoitteet uusille osoitteille

Teknisen hakukoneoptimoinnin tarkoitus on varmistaa, että hakukoneet löytävät sivuston. Lisäksi on tärkeää tarkistaa, etteivät hakukoneet saa indeksoitavaksi toimimattomia URL-osoitteita.

Toimimattomia eli 404-virheitä palauttavia URL-osoitteita saattaa syntyä sivustolle sivuston päivityksen yhteydessä tai kun osoite kirjoitetaan väärin. Varsinkin, jos sivustolta poistetaan ja nimetään uudelleen alasivuja, on tärkeää muistaa myös uudelleenohjata vanhat URL-osoitteet uusille osoitteille. Uudelleenohjauksissa tulee käyttää 301-uudelleenohjausta.

Lue myös: Missä tilanteissa tehdään uudelleenohjauksia ja miksi?

Sivuston nopeus on myös osa sivuston teknistä hakukoneoptimointia. Hakukoneoptimoinnin kannalta tärkeää on, että hakukoneet pystyvät lataamaan sivustolla olevat alasivut mahdollisimman nopeasti ja vaivattomasti. Useasti raskaat alasivut ja suuret kuvat aiheuttavat latausnopeuden hidastumisen. Hyviä työkaluja latausaikojen tarkistamiseen ovat esimerkiksi seuraavat työkalut: sekä Google PageSpeed  Insights.

Sivusto, joka on teknisesti täysin sekaisin edellyttää paljon ponnisteluja hakukoneoptimoijalta. Isot tekniset muutokset rakenteeseen voivat aiheuttaa lisäkustannuksia hakukoneoptimoinnille, jos sivusto on teknisesti kelpaamaton hakukoneoptimoinnille.

Linkitysprofiilin vahvistaminen

Vahva ja korkea hakukonenäkyvyys edellyttää useasti myös vahvaa linkitysprofiilia. Tällä tarkoitetaan ulkoisia linkkejä, jotka osoittavat asiakkaan kohdesivustolle.

Ulkoisten linkkien vaikutus hakukonenäkyvyyteen on merkittävä, koska hakukoneet ajattelevat ulkoisia linkkejä ikään kuin ääninä sivustolle. Mitä enemmän saat vahvoilta sivustoilta ulkoisia linkkejä sivustollesi, sitä tärkeämmäksi hakukoneet tulkitsevat sivuston. Useasti hakukoneet myös nostavat sivustoja korkeammalle hakutuloksissa, jotka saavat paljon ulkoisia linkkejä eri domaineilta.

Linkittäjän tulee kokea sisältö hyödylliseksi, jotta pitää sivustoa linkittämisen arvoisena

Linkkien hankinta ulkopuolisilta sivustoilta on yleensä se eniten aikaa vievä prosessi hakukoneoptimoinnissa. Linkinhankinta tuleekin ottaa huomioon jo hakusanoja mietittäessä ja sisältöstrategiaa luotaessa.

Linkinhankintaa edesauttaa, jos sivustolle on mietitty jotain linkittämisen arvoista sisältöä. Tällaista sisältöä on esimerkiksi erilaiset informatiiviset ja viihdyttävät sisällöt, blogit sekä infograafit. Linkittäjän tulee kokea sisältö hyödylliseksi, jotta pitää sivustoa linkittämisen arvoisena.

Jos kaipaat apua sisältömarkkinoinnissa, systemaattisin ja tehokkain tapa on ulkoistaa se ammattilaiselle.

Mistä meidän hakukoneoptimointimme hinta muodostuu?

Meillä SDM:llä hakukoneoptimoinnin, kuten kaiken muunkin tekemisemme taustalla on kehitetty ja testattu markkinoinnin malli, joka huomioi koko digimarkkinoinnin funnelin. Yhdistämme testatusti toimivan mallimme asiantuntijoidemme vahvaan kouluttamiseen, ketteriin toimintamenetelmiin sekä jatkuvaan oppimiseen, mikä mahdollistaa parhaat tulokset asiakkaamme kannalta. Emme vain tee toimenpiteitä, vaan pyrimme ymmärtämään asiakkaamme liiketoimintaa kokonaisuutena.

Hyödynnämme MRACE-nimistä markkinoinnin mallia, jonka avulla kaikki digimarkkinoin kehittäminen on läpinäkyvää, tehokasta sekä helposti ymmärrettävää. Mallin avulla puhumme asiakkaiden kanssa yhteistä kieltä, jolloin digijargonin voi jättää vähemmälle.

Tutustu MRACE -malliimme täältä.

Sisältö on yksi keskeisimmistä osista hakukoneoptimointia, ja sen takia meillä on oma sisältötiimi, joka yhdessä hakukoneoptimoinnin asiantuntijan kanssa suunnittelee ja toteuttaa myyviä sisältöjä verkkosivustolle. Tällä tavoin verkkosivuston näkyvyyden parantaminen on saumatonta, eikä asiakkaan tarvitse ulkoistaa sisällönkirjoitusta muualle, tai tehdä näitä itse.

Palvelumme sisältää laajasti erilaisia hakukoneoptimoinnin toimenpiteitä ja tiimimme päivittää jatkuvasti palvelua, jotta alan uusimmat trendit näkyvät heti kädenjäljessämme. Meille on myös tärkeää se, että asiakkaiden kanssa on säännöllisesti suunnitelmallisia palavereita, joista jokaisella on oma tarkoituksena. Uskomme, että tiivis ja läpinäkyvä yhteistyö mahdollistaa parhaat tulokset. Emme siis piiloudu sähköpostin taakse, vaan aktiivisesti kehitämme uutta ja haastamme hyvässä hapessa asiakkaiden toimintatapoja.

Hakukoneoptimoinnin lisäksi tuotteemme sisältää nykyisin konversio-optimoinnin, sillä haluamme varmistaa, että kasvanut liikenne sivustolla muuttuu myös euroiksi. Eli hakukoneoptimoinnin lisäksi suunnittelemme ja toteutamme verkkosivustolla muutoksia, joiden avulla verkkosivunne ovat ymmärrettävät, siellä on helppo siirtyä eteenpäin ja kaikki tärkeät asiat löytyvät intuitiivisesti oikeista paikoista.

Vinkki: kun kilpailutat tarjoajaa, niin ota myös huomioon, että sisältääkö palvelu konversio-optimointia. Ja jos ei, niin paljonko se maksaa erikseen ostettuna.

Meillä hakukoneoptimoinnin hinta määräytyy käytännössä sivuston koon ja teknisten toimenpiteiden tarpeen mukaan sekä kuinka paljon se vaatii uutta sisältöä. Tätä varten teemme jatkuvasti SEO-CRO auditointeja yrityksille, jotta pystymme kertomaan mitä kipukohtia sivustolla on ja miten niitä kannattaisi lähteä ratkomaan.

SEO-CRO Auditointi

Jos haluat kuulla lisää, mistä hakukoneoptimoinnin hinta muodostuu, lataa maksuton ostajan oppaamme. Se kertoo vielä syvemmin, mitä asioita kannattaa ottaa huomioon oikeaa palveluntarjoajaa etsiessä.

Lataa maksuton SEO-CRO -opas