Mitkä ovat hakukoneoptimoinnin hyödyt? Mistä hakukoneoptimoinnin hinta muodostuu? Mitä eroa on kalliilla ja halvalla hakukoneoptimoinnilla? Näitä lausahduksia kuulee jatkuvasti asiakkaiden suusta, kun he pohtivat hakukoneoptimoinnin hankkimista.

Tässä blogissa avaan hieman, mistä hakukoneoptimoinnin työ koostuu Suomen digimarkkinoinnilla sekä mistä hakukoneoptimoinnin todellinen hinta muodostuu. Blogissa käyn karkeasti läpi, mitä hakukoneoptimointiprojektissa tehdään ja mitä vaaditaan, jotta yksittäinen sivu saadaan nousemaan hakutuloksissa. Toivottavasti tämä kirjoitus antaa sinulle laajemman kuvan hakukoneoptimoinnista ja tarjoaa näkemystä hinnan hahmottamiseksi.

Katso hyötyjä ja etsi referenssejä

Hakukoneoptimointia tarjoavia yrityksiä löytyy Suomesta useita ja niiden tekniikat ja toimintatavat vaihtelevat paljon. Hakukoneoptimointipalvelua valittaessa tärkeintä ei ole tuijottaa hakukoneoptimoinnin hintaa. Tärkeämpää on selvittää, mitä palveluntarjoaja tekee ja löytyykö siltä konkreettista näyttöä sekä referenssejä hakukoneoptimoinnista.

Keskeisimmät hyödyt, jotka saat hakukoneoptimoinnista hyvältä palveluntarjoajalta:

  • Yrityksen löydettävyyden parantaminen hakutuloksissa
  • Markkinoinnin kohdentaminen oikealle kohderyhmälle
  • Uusien laadukkaiden asiakaskontaktien luominen
  • Sivuston asiasisällön parantaminen
  • Yleisesti markkinoinnin tehostaminen internetissä

Seuraavaksi paneudun hakukoneoptimoinnin tärkeimpiin osa-alueisiin, jotka ovat ostamisen ja tekemisen tueksi. Näiden osa-alueiden perusteella hakukoneoptimoinnin hinta muodostuu.

Hakusanatutkimus on hakukoneoptimoinnin perusta

Jokainen talo vaatii aina perustan pysyäkseen pystyssä. Myös hakukoneoptimointi vaatii perustan ja se on nimeltään hakusanatutkimus. Huolellisesti tehty hakusanatutkimus muodostaa hakukoneoptimoinnin peruspilarit ja kulmakivet. Sen avulla etsitään yrityksen liiketoiminnan kannalta relevanteimmat hakutermit, joilla on kuukausittaisia hakuja Googlessa. Hyvin toteutetussa hakusanatutkimuksessa selvitetään myös hakutermien kilpailutilanne ja analysoidaan, minkälaisilla panostuksilla onnistutaan laittamaan niin sanotusti kapuloita rattaisiin ilmaisissa hakutuloksissa.

Oikeasti tehokasta ja hyödyllistä avainsanatutkimusta ei voi tehdä ilman vahvaa käsitystä asiakkaan liiketoiminnasta.  Tutkimusta varten lähetämmekin kattavan kyselyn, jonka avulla pystymme rakentamaan mahdollisimman tarkan hakusanatutkimuksen asiakkaillemme.

Kyselyssä selvitämme asiakkaan ydinliiketoiminnan luonteen ja pyydämme asiakasta kuvailemaan mahdollisimman monipuolisesti tuotteitaan ja/tai palveluitaan. Lisäksi kyselyn avulla haluamme ymmärtää asiakkaamme omia asiakkaita kyselemällä niihin liittyviä kysymyksiä. Hakusanatutkimukseen liittyvät kysymykset saattavat kuulostaa epäolennaisilta ja tarpeettomilta asiakkaan näkökulmasta, mutta ne auttavat tekijää luomaan mahdollisimman tarkan avainsanatutkimuksen asiakkaalle. Hakukoneoptimointiprojektia on vaikea ja oikeastaan turha aloittaa, ennen kuin asiakas on vastannut kyselyyn.

”Hakukoneoptimoinnin hinta kasvaa, mitä enemmän joudutaan tuottamaan sisältöä kohdesivustolle.”

Hakusanatutkimuksen avulla pystytään optimoimaan asiakkaan sivusto sen liiketoiminnan sekä hakukonenäkyvyyden kannalta tärkeimmillä hakutermeillä. Tähän kuuluu asiakkaan sivuston informaatioarkkitehtuurin eli sisällöntuotannon ohjaaminen hakukoneystävälliseen suuntaan. Näin myös pystytään kohdistamaan markkinointia sekä näkyvyyttä oikealle kohderyhmälle. Hakukoneoptimoinnin hinta kasvaa, mitä enemmän joudutaan tuottamaan sisältöä kohdesivustolle. Sisällöntuotanto on yksi tärkeimmistä elementeistä hakukoneoptimoinnissa ja hakukonenäkyvyyden parantamisessa.

Hyödyllisiä työkaluja hakusanatutkimuksen tueksi ovat esimerkiksi seuraavat: Keywordtool.io sekä Longtail Pro.

Teknisesti toimiva sivusto

Hakukoneoptimoinnin onnistuminen vaatii sen, että kohdesivusto on teknisesti toimiva. Teknisesti toimivalla sivustolla tarkoitetaan sitä, miten sivuston järjestelmä on ylläpidetty, kuinka sivusto skaalautuu ja kuinka hyvin on huolehdittu, että hakurobotit pääsevät indeksoimaan sivustoa. Nämä ovat perusasioita verkkosivuston ylläpitämisessä, mutta useasti ne ovat valitettavasti pielessä.

Yleisimmät virheet

Ehkä kaikista yleisin virhe, johon törmäämme sivustoilla, on tuplasisältö. Usealla asiakkaallamme on useita sivuversioita, jotka kilpailevat sisällöiltään keskenään. Tämä aiheuttaa sen, että hakukone ei osaa päättää, minkä alasivun se ”rankkaa” korkeimmalle hakutuloksissa ja hakukonenäkyvyys kärsii.  Tärkeintä on siis muistaa optimoida yksi alasivu aina yhdelle hakutermille.

”On tärkeää muistaa uudelleenohjata vanhat URL-osoitteet uusille osoitteille”

Teknisen hakukoneoptimoinnin tarkoitus on varmistaa, että hakukoneet löytävät sivuston. Lisäksi on tärkeää tarkistaa, etteivät hakukoneet saa indeksoitavaksi toimimattomia URL-osoitteita. Toimimattomia eli 404-virheitä palauttavia URL-osoitteita saattaa syntyä sivustolle sivuston päivityksen yhteydessä tai kun osoite kirjoitetaan väärin. Varsinkin, jos sivustolta poistetaan ja nimetään uudelleen alasivuja, on tärkeää muistaa myös uudelleenohjata vanhat URL-osoitteet uusille osoitteille. Uudelleenohjauksissa tulee käyttää 301-uudelleenohjausta.

Sivuston nopeus on myös osa sivuston teknistä hakukoneoptimointia. Hakukoneoptimoinnin kannalta tärkeää on, että hakukoneet pystyvät lataamaan sivustolla olevat alasivut mahdollisimman nopeasti ja vaivattomasti. Useasti raskaat alasivut ja suuret kuvat aiheuttavat latausnopeuden hidastumisen. Hyviä työkaluja latausaikojen tarkistamiseen ovat esimerkiksi seuraavat työkalut: Pingdom sekä Google PageSpeed  Insights.

Sivusto, joka on teknisesti täysin sekaisin edellyttää paljon ponnisteluja hakukoneoptimoijalta. Isot tekniset muutokset rakenteeseen voivat aiheuttaa lisäkustannuksia hakukoneoptimoinnille, jos sivusto on teknisesti kelpaamaton hakukoneoptimoinnille.

Linkitysprofiilin vahvistaminen

Vahva ja korkea hakukonenäkyvyys edellyttää useasti myös vahvaa linkitysprofiilia. Tällä tarkoitetaan ulkoisia linkkejä, jotka osoittavat asiakkaan kohdesivustolle. Ulkoisten linkkien vaikutus hakukonenäkyvyyteen on merkittävä, koska hakukoneet ajattelevat ulkoisia linkkejä ikään kuin ääninä sivustolle. Mitä enemmän saat vahvoilta sivustoilta ulkoisia linkkejä sivustollesi, sitä tärkeämmäksi hakukoneet tulkitsevat sivuston. Useasti hakukoneet myös nostavat sivustoja korkeammalle hakutuloksissa, jotka saavat paljon ulkoisia linkkejä eri domaineilta.

”Linkittäjän tulee kokea sisältö hyödylliseksi, jotta pitää sivustoa linkittämisen arvoisena”

Linkkien hankinta ulkopuolisilta sivustoilta on yleensä se eniten aikaa vievä prosessi hakukoneoptimoinnissa. Linkinhankinta tuleekin ottaa huomioon jo hakusanoja mietittäessä ja sisältöstrategiaa luotaessa.

Linkinhankintaa edesauttaa, jos sivustolle on mietitty jotain linkittämisen arvoista sisältöä. Tällaista sisältöä on esimerkiksi erilaiset informatiiviset ja viihdyttävät sisällöt sekä infograafit. Linkittäjän tulee kokea sisältö hyödylliseksi, jotta pitää sivustoa linkittämisen arvoisena.

Tunnista hyvä palveluntarjoaja

Hakukoneoptimoinnissa tehtävien töiden suuruus määrittyy asiakkaan sivuston laajuuden mukaan. Näkyviä tuloksia ei saavuteta heti kuukaudessa eikä välttämättä kahdessakaan. Hakukoneoptimointi on kärsivällisyyttä ja aikaa vaativa prosessi, mutta oikein toteutettuna todella tehokas kohdistaa omaa markkinointia oikeille kohderyhmille.

”Kukaan ei voi taata varmaksi tuloksia!”

Jos sivustosi on täysin uudet tai teknisesti todella sekaisin, hakukonenäkyvyyden parantaminen voi kestää jopa kuukausia, mutta on varmasti sen arvoista. Kukaan ei voi kuitenkaan taata varmaksi tuloksia eikä kukaan voi taata, että näyt korkeilla sijoituksilla ikuisesti. Hakukonenäkyvyyden parantaminen ja top-10 sijoille hakutuloksissa pääseminen riippuu aina kilpailutilanteesta. Parhaat tulokset saavutetaan kuitenkin, kun asiakas on aktiivisesti mukana projektissa ja me ymmärrämme asiakkaan liiketoiminnan kokonaisuuden.

Mistä hakukoneoptimoinnin tarkka hinta sitten muodostuu? Siihen on vaikea vastata ilman tietoa ja kuvaa optimoitavan sivuston nykyisestä tilasta. Hakukoneoptimoinnin hinta muodostuu aina sivuston laajuuden mukaan ja kuinka monella hakusanalla sivustoa lähdetään optimoimaan. Edellä mainituilla hakukoneoptimoinnin toimenpiteillä on varmasti saavutettavissa hyviä tuloksia näkyvyyden sekä markkinoinnin tehostamisen kanssa. Oikein tehty hakukoneoptimointi on jatkuvaa työtä eikä vain kertaluontoinen toimenpide.

Lue hakukoneoptimoinnin ostamisen tueksi hakukoneoptimoinnin ostajan opas. Se on tehty niille, jotka ovat ostamassa tai harkitsemassa hakukoneoptimoinnin hankkimista.

 

Ota yhteyttä

Vastaa