Mistä mainokset ilmaantuvat some-syötteisiimme? Onko jokaisen Facebook- tai Instagram-mainoksen takana, jokaisen kuvavalinnan ja jokaisen toimintakehotteen takana mainosnikkarin terävä pää? Ei aina.

Algoritmit ja tekoäly ovat jo pitkään päättäneet, mitä silmiemme eteen tuodaan, mutta näytettävät mainokset ovat pitkälti olleet käsityötä. Mainostajat ovat tehneet Facebook-kampanjoihinsa useita mainosjoukkoja ja kohdennuksia ja niihin vieläkin lukuisampia mainosversioita, joita Facebookin algoritmit ja tekoäly savuverhon takaa tupsauttavat käyttäjien ruuduille omiin optimointisääntöihinsä nojaten.

Vähän kerrallaan myös some-mainonta on kuitenkin muuttunut automatiikan temmellyskentäksi. Se ei suinkaan ole tehnyt mainostajista tarpeettomia, mutta automatiikka mahdollistaa entistä tarkemman, reaaliaikaisemman ja relevantimman mainonnan niillä alustoilla missä aikaamme kulutamme. Automaatioiden rakentamiseen tarvitaan edelleen ihmiskäsiä ja -älyä, sillä vaikka myös esimerkiksi tuotekuvausten ja mainostekstien tuotantoonkin on olemassa tekoälyä hyödyntäviä palveluita, etenkin suomenkieliset mainokset vaativat vielä luonnollisen kielen taitajia.

Miksi automatisoin?

Some-mainonnassa käytettävät automaatiot helpottavat päivittäistä, usein hyvin mekaanista luomistyötä, kun voimme siirtyä pois Facebookin mainostyökalun käyttöliittymästä ja luoda esimerkiksi useita mainosversioita syntymään tiettyjen ehtojen täyttyessä, siten että mainoksissa käytettävät kuvat ja tekstitkin määritellään sääntöperusteisesti. Automaatioita käytettäessä meidän ei tarvitse heittäytyä tekoälyn ja algoritmien armoille, vaan voimme tarkasti määritellä mitä tapahtuu, milloin ja minkä kynnyksen ylityttyä.

Sosiaalisen median mainonnan automatisointia ei tule sekoittaa markkinoinnin automaatioihin, joilla useimmiten tarkoitetaan esimerkiksi sähköpostilistalle lähetettyjä personoituja viestisarjoja. Voit lukea verkkosivuiltamme lisää markkinoinnin automaatioista ja sähköpostimarkkinoinnista.

Mainostusalustat kuten Smartly.io tarjoavat itsessään usein ehtoja ja sääntöjä julkaisuissa hyödynnettäväksi. Tämän lisäksi automatisoinnin voimanlähteenä voidaan hyödyntää jotain julkisessa internetissä olevaa tietolähdettä, esim. Google Sheetsiä tai Airtablea, joiden avulla esimerkiksi tietolähteen muokkaaminen on helppoa, sillä muokkaajille ei tarvitse antaa oikeuksia esim. verkkokauppa-alustaan tai ERP-järjestelmän. Tietolähde voi olla taustajärjestelmistä julkaistava json-, xml- tai csv-tiedosto, tai sellaisen voi luoda käsin ja hakea siihen tarvitsemansa tiedot, tai se voi olla näiden yhdistelmä, mainostuskäyttöön omistettu tiedosto johon osa datasta tulee taustajärjestelmistä ja osa muualta tai käsin syötettynä. Tarvittaessa tietolähteeseen pääsy voidaan vielä turvata eritasoisilla autentikoinneilla, jolloin pelkällä URL:illa ei päästä dataan käsiksi.

Mitä automatisoin?

Some-mainonnan automatisoinnista voidaan erottaa kaksi tasoa:

  • luovan aineiston (kuvat, videot, mainostekstit) automatisointi
  • julkaisun (aikatauluttaminen ja kohdennukset) automatisointi.

Katsotaan seuraavaksi tarkemmin, millaisia temppuja näiden avulla voidaan tehdä.

Luova aineisto

Automatisoitu mainos syntyy siis ”itsestään”. Työkaluissa voi kuitenkin tarkasti määritellä jopa sanatasolla mitä tekstejä käytetään, mikä kuva mainokseen valikoituu ja mitä otsikoita mainoksessa on.

Mainoksen visuaalista ilmettä ja tekstisisältöä voidaan ohjata poimimalla tietolähteestä valittuja sarakkeita mainoksen tunnisteen perusteella. Jos käytössä on esimerkiksi tuoteluettelo, jossa jokaisella tuotenimikkeellä on oma rivinsä ja yksilöllinen tunniste, sarakkeisiin voidaan näin luoda valmiiksi erilliset mainostekstit kylmiin ja lämpimiin kohdennuksiin. Samoin voidaan määrittää alennusprosentti lisättäväksi kuvaan, jos tuotteen listahinnan ja myyntihinnan ero on yli annetun rajan.

Automatiikka laskee alennusprosentin ja lisää sen tuotekuvaan omassa palkissaan, jolloin alennustuotteen mainostamiseksi riittää pelkkä myyntihinnan päivitys listahintaa alhaisemmaksi. Samaa toimintoa käyttäen voidaan luoda myös omia alennusmyyntikampanjoita, joihin valikoituu sellaiset tuotteet joiden alennusprosentiksi muodostuu esimerkiksi vähintään 25. Käsityötä tällaisen kampanjan luomiseen tarvitaan vain ensimmäisen konfiguroinnin verran, tämän jälkeen pelkkä tuotteen myyntihinnan päivittäminen riittää.

Google Sheetsin laskentaominaisuudet mahdollistavat tarvittaessa hyvinkin pitkälle vietyjä ”älykkyyksiä” verrattain helposti luettavassa käyttöliittymässä. Sheetsin käyttäminen tekstien ja kuvien ylläpitoon mahdollistaa myös sen, että vastuuta mainonnasta voi jakaa tahoille, joiden muuten ei ole tarvetta päästä esimerkiksi Facebookin mainostenhallintaan: lounasravintolan vuoropäällikkö voi päivittää viikon ruokalistan ja annoskuvat etukäteen Sheetsiin, ilman että hänen tarvitsisi kirjautua Facebookin työkaluihin.

Julkaisu

Suurin hyöty some-mainosten automatisoinnista syntyy varsinaisen käsityön kohdalla, sillä mainokset täytyy luoda, kohdentaa, ajastaa ja budjetoida, ja jokaiseen vaiheeseen sisältyy varteenotettava virheen mahdollisuus. Kun näitä muuttujia ajetaan tietolähteestä, näemme yhdellä silmäyksellä esimerkiksi mainosten päälläoloajat. Lisäksi tietolähteessä voidaan määrittää kampanja- tai mainosjoukkotasolla päivä- ja kokonaisbudjetit omassa sarakkeessaan, jolloin Facebook saa budjetin suoraan tietolähteestä.

Voimme rakentaa vaikka vallitseviin sääolosuhteisiin perustuvia sääntöjä, jolloin aurinkoisella säällä tietyllä postinumeroalueella näytetään jäätelökioskien mainoksia, sadesäällä ei.

Voimme myös luoda lounasravintolalle jatkuvasti päällä olevan mainoksen, johon päivittyy Google Sheetsistä päivän lounaslista ravintolan aukioloaikojen mukaan. Toisaalta voimme hakea Sheetsiin vaikka tietyn osakkeen pörssikurssin tai indeksin, ja jos se ylittää (tai alittaa) tietyn rajan, automatiikka aloittaa mainoksen näytön. Ehtojen ja integroitavan datan käytössä on vain mielikuvitus rajana.

Kannattaako kaikkea automatisoida?

Some-mainonnan automaatiossa suurin hyöty syntyy siitä, että voimme luoda suuren määrän mainoksia pitkäksikin aikaa eteenpäin ilman, että jokaista mainosta täytyisi rakennella erikseen käsin. Näin aikaa säästyy entistä iskevämpien mainostekstien kirjoittamiseen ja pysäyttävien kuvien ja videoiden viilaamiseen.

Jos kuitenkin jokainen mainoksesi on täysin omanlaisensa tai keskityt pelkkään brändimainontaan, automatisointi ei välttämättä ole oikotie onneen. Automatisointi on parhaimmillaan, kun mainostettavia kohteita on paljon, haluat hyödyntää niissä yhtenäistä ilmettä (ns. kuva- ja videotemplatet) ja tarvitset mainontaan ”laita päälle ja unohda”-strategiaa hienojakoisempaa hallintaa.

Yhteenvetona:

Automatisoi

+ tuotemainokset, joihin saat datan jostain ulkoisesta järjestelmästä

+ verkkokauppasi tuotemainokset ja -kampanjat

+ usein samankaltaisena, mutta muuttuvalla sisällöllä toistuvat mainokset

+ mainokset, jotka perustuvat esim. säätilaan, valuuttakursseihin tai muuhun muuttujaan, jonka saat haettua ulkoisesta lähteestä

Älä automatisoi

– puhtaasti brändimainontaa

– uniikkeja mainoksia

Olisiko omassa liiketoiminnassasi mahdollista hyödyntää automaattisia mainoksia ennennäkemättömän tehokkaaseen some-mainontaan? Lataa alta Facebook-markkinoinnin ostajan opas ja lue lisää meidän tavastamme tehdä mainontaa Facebookissa ja Instagramissa.

Lataa Facebook-markkinoinnin ostajan opas