Sosiaalisen median mainonta on nyt kovassa kasvussa johtuen mainonnan tehokkuuden kasvamisesta Facebookissa sekä Instagram-mainonnan mahdollisuudesta kaikille mainostajille. Facebookissa laadukkaat mainokset sitouttavat ihmisiä paremmin. Tästä johtuen yritykset ovat myös panostaneet enemmän mainontaan ja saaneet sitä kautta mitattavia tuloksia. IAB:n mittauksen mukaan Facebook-mainonnassa oli kasvua 2015 Q3 aikana jopa 44,3%.

Tästä johtuen asiakastapaamisissa sosiaalisen median mainonta on kuuma puheenaihe ja yritykset haluavat panostaa siihen. Toimintatavoissa olisi vain huomattavasti parantamisen varaa; nimenomaan parempi laatu on tehnyt Facebook-mainonnasta tehokkaampaa. Huonolaatuinen mainonta on edelleen tehotonta missä tahansa kanavassa.

Toinen asia, mikä jää yrityksiltä tekemättä kokonaan, on markkinoinnin vuosisuunnitelma sosiaaliseen mediaan. Siinä voitaisiin esimerkiksi hyödyntää Google mainonnasta saatavaa tietoa siitä milloin ihmisten kiinnostus tuotteisiin tai palveluihin on korkeimmillaan.

Miksi sosiaaliseen mediaan tulee tehdä markkinointisuunnitelma

Markkinointisuunnitelman avulla sosiaalinen median mainonta kohdistetaan oikeaan aikaan potentiaalisimmille asiakkaille. Ennen kaikkea suunnitelma auttaa miettimään sisältöjä ennakkoon. Sisältöjen puute ja huono laatu ovat yleisesti suurin syy markkinoinnin epäonnistumiseen sosiaalisessa mediassa. Markkinointisuunnitelma ohjaa sisältöjen rakentamista jo hyvissä ajoin ennen varsinaista kampanjointia.

Miten sosiaalisen median markkinointisuunnitelma tehdään

Ensimmäisenä katsotaan edellisten vuosien myyntejä. Mitkä 20% tuotteista myyvät parhaiten eri vuodenaikoina. Jos yrityksellä on suuri tuote- tai palveluvalikoima, on niissä luontaisesti kausivaihteluita, jotka pitää hyödyntää. Tällöin on aina (1) sisältövaihe, (2) ennakkomarkkinointi, (3) markkinointi, sekä (4) jälkimarkkinointi, jonka avulla saadaan asiakkaiden ostoprosessin eri vaiheet hyödynnettyä ja suurempi osuus ihmisten ostoksista kohdennettua omaan yritykseen.

1. Sisältöjen suunnittelu ja teko

Usein kampanjat tökkäävät jo tähän vaiheeseen ja yrityksen kampanja jää tekemättä. Sisältöjen teko tulee aloittaa jo hyvissä ajoin ennen varsinaisten kampanjoiden aloittamista. Lisäksi tässä vaiheessa tulee huomioida ketä halutaan tavoittaa. Varsinkin Facebook rankaisee yritystä surutta huonosti kohdistetusta mainonnasta kalliimpina näyttökertoina. Kiireessä saatetaan myös tehdä vain kuvasisältöjä, vaikka videoiden vaikuttavuus sosiaalisessa mediassa on moninkertainen.

Sisältöjen suunnittelussa on huomioitava seuraavat asiat:

  1. Kenelle puhutaan? (Kuka tuotteen tai palvelun yleisesti ostaa? Kohderyhmää tulee puhutella oikein.)
  2. Mikä on haluttu toiminto potentiaaliselta asiakkaalta? (suora ostos, tutustuminen tai vaikka esitteen lataaminen)
  3. Missä kanavissa sisältöjä julkaistaan? (eri sosiaaliset mediat tarvitsevat erilaisia sisältöjä)
  4. Kuka sisällöt tuottaa ja ennen kaikkea milloin niiden on oltava valmiina?

Kun sisällöt suunnitellaan ajoissa kohderyhmälle, säästytään monelta pulmalta, jotka myöhäiset tekijät maksavat huonoina tuloksina.

2. Mainostaminen ennen sesonkia

Ennen varsinaista sesonkia, on hyvä olla ihmisten mielessä. Tämä tapahtuu mainonnalla, mutta hieman erilaisella kuin varsinaisen sesongin ollessa päällä. Nyt puhutaan mielikuvista ja yleisestä tunnettavuudesta yrityksen toimialalla. Markkinoinnissa käytetään termiä Top Of The Mind eli päällimmäisenä mielessä olemista.

Kun kysyntä on suurimmillaan, kaikki alasi mainostajat ovat liikkeellä. Yritys voi kuitenkin keskittyä ohjaamaan kiinnostusta sellaisiin kohteisiin, joissa heillä on selkeä kilpailuetu. Näin saadaan ihmisten vaatimustason itselleen edulliseen tilaan. Kiinnostuksen ohjaamiseen voidaan käyttää useita erilaisia kanavia. Sosiaalisessa mediassa tämä tarkoittaa esimerkiksi videomateriaalin julkaisemista juuri parhaille asiakkaille. Yritys tuodaan siis esiin sen vahvimmilla erottavuustekijöillä.

Olemme huomanneet, miten hyvä ennakkomarkkinointi vaikuttaa esimerkiksi Google AdWords -mainonnan klikkausprosentteihin. Klikkausprosentti vaikuttaa suoraan laatupisteisiin, jotka määrittelevät yksittäisen klikkauksen hintaa. Hyvällä suunnittelulla saat siis tuloksia ja säästät rahaa.

3. Varsinainen kausimarkkinointi

Kun ostajat ovat aktiivisia, niin ovat myös mainostajat. Ihmiset sitoutetaan mainosviesteillä, jotka kohdennetaan oikein. Kaikille kaikkea on ei mitään kenellekään. Sosiaalisessa mediassa oikea kohdennus on avain onnistumiseen. Kun olemme miettineet valmiiksi oikeat sisällöt, voimme kohdentaa tehokkaasti mainonnan niille ihmisille, joita haluamme tavoittaa. Olemmehan jo ennakkomarkkinoinnissa kohdentaneet heille mainontaa ja mahdollisesti keränneet uudelleenmarkkinointilistan valmiiksi. Nämä henkilöt ovat potentiaalisista asiakkaista, jotka ovat jo osoittaneet kiinnostusta yritystä tai tuotteita kohtaan.

Varsinaisen sesongin aikana erottuvat ne yritykset, jotka ovat miettineet sisällöt sosiaaliseen mediaan tarkkaan ja kohdennetusti.

5.    Jälkimarkkinointi

Jälkimarkkinointi on asia, mikä jää helposti tekemättä, kun katseet kohdistuvat seuraavaan kausituotteeseen tai palveluun. Tämä on kuitenkin potentiaalisin aika sitouttaa asiakkaita yritykseen. Nyt tavoitteena on saada asiakkaat jatkuvan viestinnän pariin ja tykkäämään esimerkiksi Facebook-sivusta. Hyvin useassa keskustelussa yritysten kanssa Facebook-sivusta tykkääminen nähdään olevan ensimmäisessä vaiheessa, vaikka kukaan meistä ei tykkää sivuista pelkän mainonnan takia. Yleisesti tykkääminen tapahtuu loppuvaiheessa ostoprosessia tai sen jälkeen. Se on osoitus tyytyväisestä asiakkaasta sekä halukkuudesta uudelleenostoihin eli vastaanottaa jatkossakin markkinointiviestintää kyseiseltä yritykseltä.

Paras sitouttaminen jälkimarkkinoinnilla niihin ihmisiin jotka ovat jo yrityksen asiakkaita

Käytännössä

Käytännössä suunnitelmallinen sosiaalisen median markkinointi pyörii jatkuvasti monella eri tuotteella tai palvelulla. Mitä enemmän yrityksellä on tuotteita sitä tarkemmin täytyy suunnitella markkinoinnin toimenpiteet, jotta kaikki vaiheet saadaan hyödynnettyä helposti muiden tehtävien keskellä.

Alla on esimerkki, jossa yrityksellä on neljä tuotetta, joiden huiput ajoittuvat eri kausille. Yksikertaisuuden vuoksi nimetään ne kevät, kesä, syksy ja talvi. Miten näiden markkinointi tulisi sosiaalisessa mediassa suunnitella:

Talvi

Tuote 1 : Aktiivinen mainonta

Tuote 2 : Ennakkomainonta

Tuote 3 : Jälkimainonta

Tuote 4 : Sisällön suunnittelu ja tuotanto

Kevät

Tuote 1 : Jälkimainonta

Tuote 2 : Aktiivinen mainonta

Tuote 3 : Sisällön suunnittelu ja tuotanto

Tuote 4 : Ennakkomainonta

Kesä

Tuote 1 : Sisällön suunnittelu ja tuotanto

Tuote 2 : Jälkimainonta

Tuote 3 : Ennakkomainonta

Tuote 4 : Aktiivinen mainonta

Syksy

Tuote 1 : Ennakkomainonta

Tuote 2 : Sisällön tuotanto ja suunnittelu

Tuote 3 : Aktiivinen mainonta

Tuote 4 : Jälkimainonta

Tulokset tulevat määrätietoisella tekemisellä

Tietenkin jatkuvasti testataan eri kohderyhmiä ja viestejä A/B-testauksen avulla. Näin markkinointi kehittyy ja seuraavalle vuodelle saadaan arvokasta tietoa siitä, mitkä kohderyhmät ja sisällöt toimivat parhaiten. Äkkiseltään tämä voi kuulostaa vaikealta prosessilta, jos yritys ei ole ennen markkinointia sosiaalisessa mediassa toteuttanut suunnitelmallisesti. Ammattimainen digitaalisen markkinoinnin toimisto osaa auttaa asiakkaitaan ja suositella uusia toimenpiteitä saatujen tulosten perusteella.

Hyvä vuosisuunnitelma mielestämme pitää sisällään ainakin seuraavat asiat: tärkeät ajankohdat ja kohderyhmät, kilpailija-analyysin, sisältöjen suunnitelmat ja kohderyhmät, budjetin sekä mittarit, joilla tuloksia arvioidaan. Tuotamme asiakkaalle siis ensimmäisenä dokumentin, joka sisältää koko vuoden suunnitelman. Tämän avulla asiakas pystyy yhdistämään sosiaalisen median helpommin myös muihin markkinointitoimenpiteisiinsä.

Jos sosiaalisen median hyödyntäminen markkinoinnissa kiinnostaa käy lukemassa asiakkaidemme kokemuksia toteuttamastamme some markkinoinnista!

Siirry tutkimaan referenssejä!