Markkinointisuunnitelma on osa seuraavan vuoden strategiaa. Se, miten markkinointisuunnitelma muodostetaan, vaihtelee suuresti eri yritysten välillä. Jotkut pohjaavat edellisen vuoden aikana saatuihin tuloksiin kokonaisuudessaan ja valitsevat tämän avulla, mitä kanavia ja viestejä tulevana vuonna käytetään.

Tulokset ovatkin ainoa asia, mihin markkinoinnin tulee pyrkiä, mutta toisinaan se saattaa vääristää yrityksen markkinointitoimenpiteitä. Tärkeää on ohjata markkinointia pitäen mielessä, miten ihmisten kiinnostus vaihtelee eri yrityksen tuotteiden tai palveluiden osalta kausien ja alueiden mukaan. Tulokset näyttävät missä on onnistuttu, mutta kiinnostus kertoo enemmän potentiaalista, mikä voitaisiin saada. Helpoiten tämän tiedon saa Googlesta, josta pystytään tarkasti katsomaan, onko yrityksen tuotteille/palveluille enemmän hakuja tiettyinä ajanjaksoina tai tietyillä alueilla.

Google Adwords antaa tarkkaa tietoa markkinointisuunnitelmaan

Kun yritys käyttää esimerkiksi Google adwords -mainontaa, voidaan sieltä jalostaa paljon arvokasta tietoa ihmisten toiminnasta hakukoneessa. Nämä asiat helpottavat markkinointisuunnitelman tekoa:

  • Tieto hakumääristä eri vuodenaikoina, kausina tai jopa viikon eri päivinä.
  • Alueelliset erot ihmisten käyttäytymisessä.
  • Kilpailutilanteen vaihtelut eri alueiden kesken.

Miten tämä kaikki sitten soveltuu markkinointisuunnitelman tekemiseen? Yrityksen miettiessä tulevan vuoden markkinointisuunnitelmaa helpottaa huomattavasti, kun tietää milloin ihmiset aktivoituvat hakemaan yrityksen palvelu tai tuotetarjontaa. Ovatko jotkin alueet sellaisia, missä kiinnostusta on paljon, mutta toteutunutta kauppaa vähän? Hakutrendien ja A/B-testauksen avulla voidaan johtaa monenlaista tietoa siitä, miten koko yrityksen markkinointia voitaisiin kehittää parempaan suuntaan.

Googlen datan tulkitseminen

Kuka datan sitten tulkitsee? Markkinoinnista vastaavalla henkilöllä on hyvin harvoin aikaa syventyä Googlesta saatavaan dataan. Mielestäni se kuuluu henkilölle, joka hallinnoi yrityksen Google adwords-tiliä ja antaa asiakkaalle selkeitä huomiomisen arvoisia kohteita. Markkinoinnista vastaavalla henkilöllä on aina myös kysymyksiä, jotka kaipaavat vastauksia ja taitava Google adwords -ammattilainen pystyy etsimään yllättävän paljon tietoa päätöksenteon tueksi.

Mahdolliset tiedon tarpeet on hyvä tunnistaa jo ajoissa, jotta Google Adwords -mainonta voidaan rakentaa palvelemaan sekä suoranaista kaupankäyntiä että tiedon hankintaa. Onneksi nämä asiat tukevat toisiaan ja tehokkaassa mainonnassa datakin tulee poikkeuksetta kerättyä erittäin laadukkaasti.

Kysymyksiä jotka kannattaa esittää nyt Google Adwords -tiliä hallinoivalle henkilölle nyt

Jotta saat apua markkinointisuunnitelman tekemiseen käy kysymässä seuraavat asiat:

  • Mitkä ovat tuotteistamme tai palveluistamme haetuimmat kuluvana vuonna?
  • Minkä tuotteiden/palveluiden hakeminen on vähentynyt kuluvan vuoden aikana?
  • Onko A/B-testaus antanut tietoa siitä, mikä on ratkaiseva syy kiinnostua tuotteistamme?
  • Millä alueella Suomessa meitä haetaan eniten?
  • Missä tuotteissa/palveluissamme kilpailu on kovinta Googlessa?

Näiden vastauksien peilaaminen kuluvan vuoden onnistumisiin antaa paljon selkeämmän kuvan siitä, mihin sinun kannattaa tulevaisuudessa markkinointipanostuksesi allokoida.

Jos et saa tyydyttäviä vastauksia on se yksi merkki, että kampanjan on rakennettu väärin. Tämän jälkeen suosittelen tarkistamaan perinpohjaisesti myös tulokset, mitä saat Google Adwords -mainonnasta ja mahdollisesti vaihtamaan palveluntarjoajaa.

Tsemppiä markkinointisuunnitelman tekemiseen!