Digimarkkinoinnissa A/B-testaus tulee monelle tutuksi, ja se onkin yksi tärkeimmistä markkinoijan kehitystyökaluista. Meillä Suomen Digimarkkinoinnilla A/B-testaaminen on suuressa roolissa MRACE®-mallin mukaisessa markkinoinnissamme. Kaikki tekemämme markkinointi perustuu datan keräämiseen ja jatkuvaan testaamiseen. Digitaalisen markkinoinnin saralla A/B -testaus on myös helppoa, koska kaikista toimenpiteistä voidaan saada selkeitä lukuja siitä, mikä toimii ja mikä ei.

Mitä A/B-testaus on?

Nimensä mukaan A/B testaus on vertailua, jossa etsitään jatkuvasti parhaiten toimivaa vaihtoehtoa. Sen avulla voidaan vertailla kahta eri versiota esimerkiksi verkkosivustosta tai yksittäisistä mainoksista. Testin jälkeen voidaan nähdä, kumpi versio toimii paremmin tietyissä mittareissa, kuten klikkauksissa tai myynnissä. A/B -testaus auttaa yritystäsi tekemään parempia markkinointipäätöksiä, sillä se antaa näyttöä siitä, mikä versio toimii parhaiten.

A/B-testausta voidaan tehdä esimerkiksi Google-mainonnassa, somemainonnassa ja sähköpostimarkkinoinnissa. Isona apuna testauksessa ovat esimerkiksi Googlen ja Facebookin tekoälypohjaiset algoritmit.

Myös erilaisia laskeutumissivuja on kannattavaa vertailla keskenään. Verkkosivulle voidaan ajaa vaikka kuinka paljon kävijöitä, mutta jos sivusto ei konvertoidu, tulokset voivat jäädä vähäisiksi.

Miten testaus toimii käytännössä?

Esimerkiksi Google Ads-hakusanamainonnassa A/B-testausta voi tehdä responsiivisilla hakusanamainoksilla. Lisäämme responsiivisiin hakumainoksiin otsikot ja kuvaustekstit, jonka jälkeen Googlen tekoäly pyrkii löytämään datan pohjalta kaikista toimivimmat yhdistelmät. Sitten kun toimivimmat yhdistelmät on löydetty, parhaat mainosversiot jätetään pyörimään. Toimimattomien mainosten tilalle kirjoitetaan taas uusia copyja. Display-mainonnassa erilaisia mainosviestejä on helppo testata responsiivisilla displaymainoksilla. Sitten kun paras mainoscopy löydetään, siitä voidaan toteuttaa vaikkapa kuvabannerit displayverkkoon tai ohjelmallisen mainonnan puolelle.

A/B testaus on hyödyllistä sekä verkkokaupoille että b2b-yrityksille toimialasta riippumatta. Sen avulla voit myös hyvin testata, millainen mainosviesti puree kansainvälisesti. Testasimme esimerkiksi b2b-asiakkaallemme erilaisia mainoscopyja Britteihin Google Adsin Experiments-työkalun avulla. Kuukauden testin jälkeen yksi mainoscopy erottui selkeästi muista vaihtoehdoista klikkausprosentin perusteella. Testin jälkeen mainoscopyssa mainittua kilpailuetua nostettiin esiin myös muihin markkinointimateriaaleihin.

Ilman A/B-testausta saatat jatkaa tietämättäsi mainoskulmilla ja -copyilla, jotka eivät puhuttele yleisöäsi.

Sähköpostimarkkinoinnissa A/B-testausta voidaan toteuttaa esimerkiksi siten, että lähetetään tietty kampanjaviesti hieman erilaisilla copyilla ja viestikulmalla kahtia jaetulle segmentille tai listalle. Tulosten perusteella voi kehittää esimerkiksi viestin otsikointia, CTA:ta ja segmentointia.

>> Tutustu sähköpostimarkkinoinnin palveluun.

A/B-testauksella voi myös verrata eri mainoskanavia, kuten Google-mainontaa, sähköpostimarkkinointia tai ohjelmallista mainontaa keskenään ja katsoa, mistä kanavasta saadaan sijoitetulle eurolle eniten vastinetta.

Älä unohda mittareita ja tavoitteita

A/B-testauksessa mittareita voi olla useita mutta kannattaa valita vain yksi aktiivisesti seurattava mittari. Tällöin mittaaminen on helppoa ja A/B-testauksen tulokset yksinkertaisia todeta. MRACE®-malli toimii meillä kaiken tekemisen punaisena lankana ja myös A/B-testauksen tavoitteet kannattaa valita eri MRACE®-vaiheiden mukaan.

Convert-vaiheen markkinoinnissa tavoitteena voi olla suorat yhteydenotot ja kaupat. Tämän selkeämpää mittaria ei voi yritykselle olla ja sillä saadaan laskettua suorat vaikutukset yrityksen kassavirtaan.

Reach- ja Act-vaiheen mainonnassa suora osto-tai liidikonversio voi toisinaan olla liian kova tavoite. Silloin kannattaa keskittyä mainosten toimivuuteen liittyviin mittareihin, kuten klikkauksiin tai klikkausprosentteihin.

Reach-vaiheen päätavoitteena on luoda liikennettä sivustolle, joten voidaan myös testata, minkälaisia mainoksia klikkaavat ne ihmiset, jotka viihtyvät yrityksen verkkosivulla kaikkein pisimpään. Näiden mittareiden avulla voidaan mitata mainosviestin tehokkuutta ja mainoksen vastaavuutta laskeutumissivuun, eli sivuun, johon klikkaaja ohjautuu.

Mittareita on digitaalisessa markkinoinnissa käytössä lukemattomia. Tärkeintä on valita oikeat mittarit, jotka tukevat yrityksen tavoitteita, ja näin markkinointia saadaan tilastollisesti kehitettyä kertyneen datan mukaan.

Testaamista ei tule lopettaa

A/B-testille kannattaa antaa alkuvaiheessa riittävästi aikaa, eikä tehdä liian äkkinäisiä johtopäätöksiä muutaman päivän perusteella. MRACE®-mallin mukaisesti testaamisen tulisi olla jatkuva prosessi, joten sitä myöskään kannattaa lopettaa liian aikaisin. Suosittelemme testaamaan mainoscopyja vähintään kuukauden ajan, jotta dataa ehtii kertyä riittävästi. Jos et tee A/B-testausta ollenkaan, lopetat mielestäni samalla myös markkinointisi kehittämisen.

Lue myös: Kuinka nopeasti voit odottaa tuloksia somemarkkinoinnilla?

Yhteenveto ja A/B-testauksen tulevaisuus

Jatkossa A/B-testaus tulee pohjautumaan vielä vahvemmin tekoälyyn. Markkinoille on myös tullut jo useita AI-työkaluja esim. tekstin tuottamiseen, joten tulevaisuudessa nämä työkalut tulevat varmasti olemaan apuna myös mainosten suunnittelussa. Testaaminen on myös tärkeä osa MRACE®-malliamme, koska ilman testaamista ja kokeilua markkinointi ei kehity.

Kaikkea digitaalista markkinointia voidaan testata ja siten löytää niitä kanavia, jotka tuovat yritykselle tehokasta markkinointia. Ja etenkin viime vuosien poikkeusaikojen jälkeen yritysten on entistäkin tärkeämpää löytää ne toimivimmat markkinointikeinot, mikä onnistuu parhaiten testaamisen avulla.

Jos haluat oppia lisää tuloksellisesta digimarkkinoinnista, jossa A/B-testausta käytetään markkinoinnin jatkuvaan kehittämiseen, lataa markkinoinnin tavoitteiden asettamisen opas!

Markkinoinnin tavoitteiden asettaminen -opas