Web-analytiikkaa voisi verrata lähes kultakaivoksena yrityksille. Aika kova väite, mutta web-analytiikan keräämän datan avulla pystytte sukeltamaan syvälle asiakkaidenne maailmaan, ymmärtämään heidän käyttäytymistään ja erilaisia tarpeitaan.

Tämä syvä ymmärrys on nimittäin kullanarvoista, kun teette yrityksessänne liiketoimintaanne koskevia strategisia päätöksiä. Moni saattaa sivuuttaa web-analytiikan pelkkänä konversioseurantana, mutta se voi olla loppupeleissä se asia, jonka pohjalta voit hioa yrityksesi kilpailuetua ja parantaa myyntiä uudelle tasolle. 

Tässä blogissa käyn läpi web-analytiikan strategista merkitystä yrityksen liiketoiminnalle. Tarkastelen aihetta myynnin ja markkinoinnin suunnittelun, kasvumahdollisuuksien tunnistamisen, asiakaskokemuksen kehittämisen sekä kilpailu- ja suorituskyvyn näkökulmista. Tärkeitä liiketoiminnan palasia jokainen, mutta aloitetaan aiheeseen syventyminen web-analytiikan roolista yrityksen strategisessa päätöksenteossa.

Web-analytiikan rooli yrityksen strategisessa päätöksenteossa

Web-analytiikan avulla voit nähdä selkeästi, mikä digimarkkinoinnissanne toimii ja mikä ei, ja mukauttaa strategioitanne ja toimintaanne sen mukaisesti. Sinun ei tarvitse enää arvailla, mitä asiakkaanne haluavat tai mihin suuntaan esimerkiksi markkina on menossa. 

Mutta mikä tekee web-analytiikasta niin voimakkaan työkalun? Sen voisi tiivistää sen kykyyn ennustaa ja tunnistaa trendejä lähes reaaliajassa. Näin ollen, pysyt askeleen edellä kilpailijoitanne ja pystyt tekemään fiksuja siirtoja, jotka perustuvat todelliseen dataan, ei vain arvauksiin. Kerätty data ei ainoastaan ohjaa  yritystäsi kohti todellisia, tunnistettuja mahdollisuuksia, vaan auttaa myös tunnistamaan potentiaalisia riskejä ja uhkakuvia. 

Web-analytiikka ei ole vain numeroita ja kaavioita vaan se on kuin liiketoimintanne kompassi, joka ohjaa teitä kohti oikeita päätöksiä ja auttaa asettamaan saavutettavissa olevia tavoitteita. Web-analytiikan avulla voit seurata edistymistä ja varmistaa, että pysytte yrityksessänne oikealla polulla kohti menestystä. Tämän tiedon valossa voit tehdä päätöksiä, jotka eivät perustu arvauksiin, vaan faktoihin. 

Nykymaailmassa, jossa muutos on melkeinpä ainoa varmuus, web-analytiikan roolia voisi kuvailla yrityksen strategisen päätöksenteon yhtenä kivijalkana.

Haluatko opiskella lisää web-analytiikasta ja mittaamisen prosesseista? Lataa web-analytiikan oppaamme. 

MVG-MRACE® -malli luo raamit web-analytiikan tehokkaaseen hyödyntämiseen 

Kun haluat saada parhaan irti web-analytiikasta strategisella tasolla, se kannattaa tehdä testatusti toimivan mallin avulla. Me SDM:llä suunnittelemme ja toteutamme asiakkaidemme markkinointia 2-vaiheisen markkinoinnin mallin, MVG-MRACE®, avulla. Kun markkinointia tehdään tämän mukaisesti, digimarkkinointi liimautuu strategiseksi toiminnoksi, sillä kaiken pohjalla on digitaaliset tavoitteenne, KPI:t, sekä datan visualisointi ja jatkuva datan analysointi.

Yksittäisten kanavien ja kampanjoiden spesifien detaljien läpikäymisen sijaan, MVG- ja MRACE® -mallin mukaisesti voitte saada vastauksia mm. näihin kysymyksiin:

  • Kuinka erottaudutte kilpailijoista?
  • Mitä kilpailijat tekevät ja miten aiomme reagoida siihen?
  • Miten vastaatte asiakkaiden tarpeisiin markkinoinnilla? 
  • Miten viestimme yrityksenne tuottamaa arvoa asiakkaillenne?

Web-analytiikalla on keskeinen rooli näiden kaikkien kysymysten vastausten muodostumisessa, mitä ei kannata sivuuttaa yrityksesi strategiaa suunnitellessa ja jalkauttaessa.

Lukusuositus: Digitaalisen markkinoinnin mittarit -blogistamme voit lukea, miksi mittaaminen ja web-analytiikka tulee nähdä prosessina vesiputouksen sijaan.

Web-analytiikan hyödyntäminen myynnin ja markkinoinnin suunnittelussa

Markkinointipäättäjänä päässäsi pyörii varmasti jatkuva pohdinta siitä, miten voit tehostaa markkinointia ja sitä kautta myyntiä yrityksessäsi. 

Tiesitkö, että web-analytiikka voi olla avain asiakkaidesi ostokäyttäytymisen saloihin? Kyllä, se on kuin salainen ase, joka antaa sinulle yksityiskohtaisen näkymän siihen, miten asiakkaasi käyttäytyvät verkkopalvelussanne. Tämän tiedon avulla voit mm. kohdistaa markkinointitoimenpiteesi entistä tehokkaammin.

Olet myös varmasti miettinyt, mitkä digikanavat tuottavat parhaat tulokset eri markkinointiaktiviteeteista. Web-analytiikka antaa sinulle myös tämän tiedon, sillä sen avulla voit tunnistaa, mistä kanavista potentiaaliset asiakkaat saapuvat sivustollenne ja miten he reagoivat eri viesteihin ja sisältöihin. 

Tämä tieto on rahanarvoista, kun haluat kehittää myynti- ja markkinointistrategioitasi ja välttää ajan ja rahan tuhlausta vähemmän tuottavissa kanavissa.

Entä kampanjoidesi ROI? Tämänkin tiedon saamisessa web-analytiikalla on näppinsä pelissä. Voit seurata analytiikasta esimerkiksi, miten eri kampanjasi toimivat kanavittain ja hienosäätää markkinointibudjettiasi tehokkaasti datan pohjalta. Ei enää hakuammuntaa, vaan tarkkaa ja ennen kaikkea tuloksellista suunnittelua.

Web-analytiikan avulla voit myös testata ja optimoida markkinointiviestejäsi lähes reaaliajassa. Mikä toimii ja mikä ei? Kun opit ymmärtämään asiakassegmenttiesi erilaiset tarpeet, voit suunnitella kohdennettua markkinointia, joka todella resonoi ostajapersoonienne kanssa.

Case-esimerkki: Mittaamisen kuntoon laitolla markkinoinnin kokonaisuuden hallinta helpottui huomattavasti

Kuluttajabisneksessä kilpaillulla toimialalla toimivan asiakasyrityksemme markkinoinnin kokonaisuuden johtaminen helpottui huomattavasti, kun veimme heidän verkkopalvelun mittaamisen seuraavalle tasolle. Loimme yhteistyömme aluksi asiakkaallemme mittaamisen strategian eli suunnitelman siitä, miten asiakkaan verkkosivustolta ja markkinoinnista kerätään dataa ja miten sitä jatkossa analysoidaan. 

KPI-mittariston asettamisen ja raportoinnin (dashboard) luomisen jälkeen olemme edenneet ns. ytimeen eli jatkuvassa analysointi- ja optimointityössä etsimme syitä mm. mittariston erilaisille kehitystrendeille, mahdollisille poikkeamille ja kanavakohtaisille kehityssuuntauksille.

Kaipaatko sinäkin apua mittaamisen kuntoon laiton ja web-analytiikan kanssa? Tutustu web-analytiikan Mittaamisen strategia -palveluumme, jonka avulla aloitamme yrityksesi verkkosivuston mittaamisen kuntoon laittamisen.

Uusien kasvumahdollisuuksien tunnistaminen web-analytiikan avulla

Oletko koskaan miettinyt, miten web-analytiikka voisi auttaa sinua löytämään uusia kasvumahdollisuuksia yrityksellenne? 

Web-analytiikka ei ole vain verkkosivustokävijädatan keräämistä. Se on myös väylä tunnistamattomiin markkinasegmentteihin ja kohderyhmiin: ovi uusiin markkinoihin, jotka ovat odottaneet löytämistään.

Kun syvennymme trendien, poikkeamien ja verkkosivuston käyttäjädatan analysointiin, voimme hyödyntää dataa ja havaita jopa mahdollisia potentiaalisia uusia markkinoita tai segmenttejä. 

Kun kohdennamme heihin markkinointitoimenpiteitä, voimme selvittää niiden todellista potentiaalia. Ei ole tavatonta löytää kukoistavaa asiakassegmenttiä, joka on aiemmin jäänyt kokonaan huomaamatta. Web-analytiikka tekee tämän mahdolliseksi, antaen sinulle etumatkaa kilpailijoihisi nähden.

Entäpä sitten tuote- tai palvelukehitys? Web-analytiikan tarjoaman tiedon avulla voit  kehittää olemassa olevaa tarjontaanne tai jopa tunnistaa ja testata kokonaan uusia tuote- tai palveluideoita esimerkiksi luomalla aiheeseen liittyviä laskeutumissivuja ja ajamalla sinne potentiaalista liikennettä. Tämä tarkoittaa, että voit kehittää tarjontaasi asiakaslähtöisesti juuri siihen suuntaan, minkä tiedät vastaavan asiakkaidesi tarpeita ja toiveita. 

Web-analytiikan tarjoamaan dataan syventymällä voit myös huomata sivustosi mahdollisesti alisuoriutuvat osiot tai laskeutumissivut. Nämä voivat lopulta osoittautua piilotetuiksi aarteiksi, jotka odottavat vain kehittämistoimenpiteitä kasvun saavuttamiseksi. Älä myöskään unohda erilaisten kävijäpolkujen analysointia – nämä voivat paljastaa esimerkiksi verkkokaupoissa ristiin- ja lisämyynnin paikkoja. 

Lue myös: Lämpökartat verkkosivuston konversio-optimoinnin tukena – näin teet sivustostasi myyvän

On selvää, että voit kasvattaa liiketoimintaasi ymmärtämällä asiakkaidesi käyttäytymistä ja tarpeita syvällisemmin. Web-analytiikan oikea ja monipuolinen hyödyntäminen on kuitenkin yksi varteenotettava keino tämän ymmärryksen lisäämiseen.

Asiakaskokemuksen parantaminen web-analytiikan avulla

Miten voisit parantaa asiakaskokemusta yrityksesi verkkosivustolla? Taas yksi ikuisuuskysymys lisää kehitettävien asioiden listassa. Web-analytiikka on tässäkin avainasemassa, sillä se antaa arvokasta tietoa siitä, miten asiakkaasi kokevat sivustosi ja sen tarjoamat palvelut tai tuotteet. 

Kun käytät tätä tietoa hyväksesi, voit räätälöidä yrityksesi sivuston käyttäjäkokemuksen yksilöllisemmäksi ja vastata asiakkaidesi odotuksiin entistä paremmin.

Oletko koskaan miettinyt, miksi jotkut asiakkaat poistuvat sivustoltasi nopeasti selaamatta yhtä sivua enempää? Analysoimalla kävijädataa saat selville, mitkä sivustosi osiot toimivat hyvin ja missä puolestaan on parantamisen varaa. 

Web-analytiikan avulla voit ymmärtää kävijöiden käyttäytymistä syvällisemmin ja tehdä tarvittavat muutokset, jotta asiakas viihtyy sivustollanne kauemmin ja tekee siellä haluttuja toimenpiteitä. Tämä tarkoittaa parempaa asiakaskokemusta ja tyytyväisempiä asiakkaita.

Entä sivustosi verkkoalusta – onko se helppokäyttöinen ja intuitiivinen? Web-analytiikan avulla voit tunnistaa ja korjata verkkoalustan ongelmakohtia. Pienetkin muutokset voivat tehdä suuren eron siinä, miten asiakkaasi kokevat sivustosi. 

Web-analytiikan tarjoama data ei ainoastaan paranna asiakaskokemusta, vaan auttaa sinua rakentamaan pitkäaikaisia asiakassuhteita. Web-analytiikka ei ole pelkkää dataa – se on polku parempaan asiakaskokemukseen ja -tyytyväisyyteen sekä sitä kautta liiketoiminnan kasvuun.

Yhteenveto: Web-analytiikalla on ratkaiseva vaikutus, kun haluat lisätä verkkomyyntiä

Moni yllättyy kuullessaan, että web-analytiikan strateginen hyödyntäminen on avain kilpailuetuun ja siihen, että pysyt askeleen edellä kilpailijoitasi. Pelkästään mainonnan budjetin lisääminen ei riitä, jos et tunne web-analytiikan mahdollisuuksia ja hyödynnä niitä.

  • Web-analytiikka antaa syvällistä tietoa siitä, miten asiakkaasi käyttäytyvät verkossa – tietoa, jota voit käyttää hyväksesi erottautuaksesi kilpailijoistasi.
  • Hyödyntämällä web-analytiikkaa pystyt kohdistamaan markkinointitoimenpiteesi tarkemmin ja tehostamaan markkinointistrategiasi jalkauttamista.
  • Voit optimoida asiakaskokemusta ja sitä kautta parantaa asiakastyytyväisyyttä. Tämä ei ainoastaan vaikuta nykyisten asiakkaiden pitoon vaan houkuttelee uusiakin. 
  • Asiakastyytyväisyys on merkittävä kilpailuetu yritykselle, ja web-analytiikan keräämällä datalla asiakaskokemusta ja sitä kautta asiakastyytyväisyyttä voidaan kehittää.
  • Web-analytiikan avulla voit myös tunnistaa uusia markkinatrendejä ja kohderyhmiä sekä sopeuttaa liiketoimintaasi nopeasti muuttuvaan markkinaympäristöön. Se tarkoittaa, että pysyt aina askeleen edellä kilpailijoitasi. Kuulostaako hyvältä?

Ota yhteyttä, niin laitetaan yrityksenne verkkosivuston mittaaminen kuntoon

Tai syvenny web-analytiikkaan lisää ääniblogissa: