Mainokset, verkkosivut, esitysmateriaalit. Olet varmasti huomannut, että selkeän brändikuvan omaavien yritysten mainoksissa ja verkkosivuissa on havaittavissa selkeä yhtenäisyys. Tuo voidaan helpoiten saavuttaa soveltamalla samoja kuvia, värejä tai muotoja molemmissa paikoissa. Toinen tekijä, mikä vahvistaa tuota yhteyttä, on viestin tyyli. Mistä puhutaan ja miten?

Vahva brändi rakentuu, kun ihmiset saavat toistuvia samantyylisiä ärsykkeitä joko visuaalisesti tai ”äänellisesti”. Kun yhdistät näihin ärsykkeisiin yrityksesi, alkaa ärsykkeistä syntyä koko ajan vahvempi sidos yritykseesi ja yrityksesi brändiin. Ärsyke on suomen kielen sanana ehkä hieman negatiivissävytteinen, mutta siitä ei pidä nyt hämääntyä.

Eli yksinkertaisemmin sanottuna: Yrityksen tulisi säilyttää samanlainen ilme ja viestin tyyli kaikessa viestinnässään, jos se haluaa rakentaa vahvaa brändiä. Mikä on sitten hyvin yleinen ongelma?

Jos tätä tyyliä ei ole määritelty mihinkään, se antaa jokaiselle merkittäviä tulkintavapauksia tyylin soveltamisesta. Voikin olla, että lopputulokset tulevat eroamaan merkittävästi eikä mitään yhtenäisyyttä alkuperäiseen tyyliin säilytetä. Varsinkaan kun aikaa kuluu ja kaikki ovat lähteneet hieman omille raiteilleen.

Brändikirjan tarkoitus on ratkaista tuo ongelma kokoamalla ohjeet brändin tai yrityksen ilmeeseen ja viestintään sekä luoda eräänlaiset ääriviivat minkä rajoissa kaiken yrityksen viestinnän tulisi tapahtua. Käydään seuraavaksi läpi, mistä brändikirja käytännössä koostuu ja miten yrityksesi voi hyötyä siitä.

Mikä on brändikirja?

Brändikirja eli ”Brand Book”, on kooste ohjeista yrityksen viestintään ja se sisältää yleensä ainakin seuraavat elementit:

  1. Yrityksen strategia ja tarina jossain muodossa
  2. Ohjeet yrityksen äänensävyyn
  3. Graafinen ohjeistus yrityksen brändi-ilmeestä

Strategian ja tarinan osuus vaihtelee brändikirjoissa siitä syystä, että mikäli yrityksellä on pidempi historia, voi esimerkiksi yrityksen strategia olla muotoutunut todella selkeäksi, kun taas nuoremmalla yrityksellä tuo voi olla vielä muotoutumassa MVP-tilassa.

Kuitenkin jokaisessa brändikirjassa olisi hyvä olla määriteltynä ainakin yrityksen päämäärä, kohderyhmä (keitä varten), kilpailuetu (miksi ja miten) sekä yrityksen persoona.

Persoonaan hieman liittyen brändikirjassa tulisi myös olla ohjeistus äänensävystä. Yhteinäisen äänensävyn säilyttäminen on oleellista muun muassa siksi, että viestintä säilyy kohderyhmälle sopivana. Äänensävystä (tone-of-voice) voit lukea lisää täältä.

Lopuksi tullaan graafiseen ohjeistukseen (brändi-ilme), mikä hieman väärin joskus mielletään brändiohjeistukseksi, vaikka brändi-ilme on vain yksi osa brändikokonaisuutta.

Brändi-ilmeen osalta yleensä on määriteltynä:

  • logo ja sen käyttö
  • värit
  • typografia
  • kuvamaailma
  • muut graafiset elementit

Näiden lisäksi myös käytännön esimerkkejä kuinka ilmettä voidaan soveltaa eri käyttötarkoituksissa kuten some-mainoksissa tai verkkosivuilla.

Nyt kun tiedät mitä kirja yleensä sisältää, voimme käydä läpi sen tuomia hyötyjä ja miksi yrityksesi tarvitsee brändikirjan.

Lue myös: Miksi on tärkeää, että digitaalinen brändi-ilmeesi on tunnistettava kokonaisuus?

Miksi yrityksesi tarvitsee brändikirjan ja kenelle se on tehty?

Brändin rakentaminen on pitkä prosessi, sillä brändi ei rakennu yhdessä yössä. Siksi on tärkeää tarjota jatkuvasti erilaisia ärsykkeitä, joiden avulla muistutat brändisi olemassaolosta. Yksi tehokkaimmista tavoista tehdä brändimainontaa nykypäivänä on sosiaalisen media mainonta.

Jotta ärsykkeiden (tässä tapauksessa mainosten) hyöty kuitenkin maksimoitaisiin, on erityisen tärkeää, että ärsykkeet pystytään vahvasti liittämään toisiinsa ja sitä kautta tiettyyn brändiin.

Pelkkä mainosten säilyttäminen yhtenäisenä ei kuitenkaan välttämättä riitä vaan sama ilme ja äänensävy on säilytettävä myös verkkosivuilla. Näin potentiaalinen asiakas voi olla varma, että kyseessä on saman brändin verkkosivu, kuin mainos minkä hän näki Instagramissa.

Oletko huomannut joskus klikattuasi todella vaikuttavan näköistä mainosta ja sitten oletkin saapunut verkkosivulle, joka ei vastaa ollenkaan tuon mainoksen herättämää mielikuvaa? Tämä ristiriita hämmentää ja luo sinussa pienen epävarmuuden tunteen.

Brändikirja konkretisoi yrityksen ajatuksen brändistä yhdeksi ohjeeksi, mitä kuka tahansa voi hyödyntää. Brändikirja toimii siis ohjeena yrityksen sisällä toimiville henkilöille, mutta myös ulkopuolisille. Jos esimerkiksi ulkopuolinen markkinointitoimisto tekee some-mainontaa teille, brändikirja toimii heille ohjeena mistä he saavat hyvän käsityksen brändinne ”tyylistä” ja tulkinnanvara vähenee.

Brändikirja siis korottaa huomattavasti mahdollisuuksiasi kehittää brändisi tunnettuutta, kun kaikille on annettu samat pelisäännöt brändin esille tuomiseen. Jos mietit vielä mitä hyötyä brändin rakentamisella on], lue blogimme aiheesta. Lisäksi ihmiset sitoutuvat todennäköisemmin vahvaan brändiin ja sitoutuneet asiakkaat taas suosittelevat teitä, eli vaikutamme vahvasti MRACE-mallin Engage- ja Reach-vaiheisiin. Tutustu MRACE-malliin tarkemmin täällä.

Onneksi meillä on jo brändikirja, niin nämä asiat ovat hallussa. Ovatko? Yrityksen brändi voi kehittyä merkittävästi 10 vuodessa, eli mikäli viimeisimmästä brändityöpajasta on hetki vierähtänyt, saattaa ainakin pölyjen pyyhkiminen olla paikallaan.

Ok, kuulostaa hyvältä! Mistä saan brändikirjan?

Meillä brändikirja toteutetaan digitaalisen brändistrategian kautta. Tiivistetysti tuo prosessi kulkee niin, että aloitamme miettimällä yrityksen strategiaa ja tarinaa, minkä jälkeen luomme tuohon sopivan äänensävyn ja brändi-ilmeen.

Lisäksi yrityksen ulkopuolinen henkilö todennäköisesti näkee asiat eri tavalla, kuin henkilö joka on toiminut saman asian parissa 20 vuotta ja näin osaa takertua asioihin, mitkä eivät välttämättä olekaan niin itsestään selviä.

Yhteenveto

Brändi, brändi, brändi. Paljon mielipiteitä jakava sana, mutta et voi kieltää, etteikö maailman menestyvimmillä yrityksillä olisi vahva brändi. Eli ei brändin vahvistamisesta ainakaan haittaa voi olla. Yksinkertaisimmillaan se tarkoittaa sitä, että kun asiakkaasi sitoutuu brändiisi, hänelle ei jää aikaa tutkia kilpailijoidesi brändejä.

Lisäksi muistuttaisin vielä lopuksi, että kun sitten loppujen lopuksi tulette saamaan koottua yrityksellenne brändikirjan, on oleellista, että sitä seurataan yrityksen arjessa. Jakakaa se siis kaikille työntekijöillenne ja yhteistyökumppaneille tutkittavaksi. Esimerkiksi Uberin brändikirja on julkisesti esillä täällä.

Mikäli haluat keskustella brändin kehittämisestä, kirkastamisesta, brändikirjasta, niin ota meihin yhteyttä ja katsotaan mitä yrityksesi todella tarvitsee!

Lue seuraavaksi: Mikä on digitaalinen brändistrategia?