Facebook-mainosten parissa usean vuoden ajan tiiviisti työskennelleenä voin todeta, että muutos on ainoa pysyvä tila Facebookin maksetun mainonnan puolella. Facebook-mainonta on tänä päivänä hyvin erilaista kuin muutama vuosi sitten. Facebook-mainonta on itse asiassa harhaanjohtava termi, sillä Facebook ei ole suinkaan ainoa sovellusalusta eikä mainossijoittelu, jolla voit mainoksiasi nykyisin näyttää. Facebook itse käyttää saatavilla olevista vaihtoehdoistaan nimitystä ”sovellus- ja palveluperhe” ja puhuu ”jakelujärjestelmästä”, joka on mielestäni varsin osuva nimitys.

Tässä blogissa esittelen tällä hetkellä vaihtoehtoina olevat erilaiset mainossijoittelut ja kuinka voit hyödyntää niitä kampanjoissasi.  Mainossijoitteluilla on oikein käytettynä mahdollista tehostaa kampanjoidesi kokonaisvaikuttavuutta ja näin ollen myös liiketoiminnallisia tuloksiasi. Useampi mainossijoitteluhan tarkoittaa mahdollisuutta useampaan erilliseen silmäpariin ja sitä kautta isomman yleisön saavuttamiseen. Sanomattakin on selvää, että kun näet mainoksen useammassa eri paikassa, alat kiinnittämään huomiota siihen todennäköisemmin, mutta olet myös todennäköisempi konvertoitumaan eli tekemään halutun toimenpiteen. Useamman mainossijoitteluvaihtoehdon avulla voit siis todennäköisesti paremmin saavuttaa liiketoiminnalliset tavoitteesi.

Millaisia eri mainossijoitteluita on saatavilla?

Kun luot mainoksiasi, voit manuaalisesti valita, missä haluat näyttää mainoksesi. Voit myös antaa Facebookin näyttää ne paikoissa, joissa ne todennäköisesti toimivat parhaiten käyttämällä automaattisia sijoitteluita. Paikkoja, joissa näytät mainoksiasi, kutsutaan sijoitteluiksi. Valitsemastasi kampanjatavoitteesta riippuen mainoksiasi voidaan näyttää joko Facebookissa, Instagramissa, Audience Networkissa tai Messengerissä. Tai näissä kaikissa kerralla. Ensi vuonna pakkaan liittyy myös WhatsApp-markkinointi.

Jokaisella mainosalustalla on myös pääsääntöisesti useampi erillinen ”mainosmuoto” (mainossijoittelu), kuten esimerkiksi syöte tai tarinat. Seuraavaksi erittelen näitä vaihtoehtoja mainosalustoittain.

Facebook

Facebookissa on kolme syötteessä toimivaa mainossijoittelua: itse ”pääsyöte” pöytäkoneelle ja mobiililaitteelle, Marketplace (ihmiset voivat nähdä mainoksesi, kun he käyttävät Facebook-sovellusta puhelimillaan tehdäkseen ostoksia Marketplacessa) ja ehdotettu video (mainokset näkyvät ehdotetut videot -syötteessä ja Facebook Watch -syötteessä).

Facebook Stories on mainossijoittelu, jonka avulla ihmiset voivat katsella ja jakaa hetkiä 24 tunnin kuluttua katoavien kuvien ja videoiden kautta. Tarinan voi myös tallentaa, jolloin se ei katoa. Oletusarvona kuvat näkyvät Facebook Storiesissa kuuden sekunnin ajan ja videot enintään 15 sekunnin ajan.

Pika-artikkelit on puolestaan työkalu, joka on suunniteltu mediajulkaisijoille nopeiden, vuorovaikutteisten artikkelien toimittamiseksi lukijoille Facebook-mobiilisovelluksessa ja Messengerissä. Mainostajana voit valita pika-artikkelit joko uusille tai olemassa oleville kampanjoille tai voit sisällyttää omia suoramyyntikampanjoitasi.

Instagram

Instagramissa on kaksi mainossijoittelua: syöte ja stories. Nämä toimivat identtisesti Facebookin vastaavien mainossijoitteluiden kanssa.

Audience Network

Audience Network -mainossijoittelun kautta voit laajentaa Facebook- ja Instagram-kampanjoittesi näyttämistä muualle verkkoon tuhansiin eri sivustoihin ja sovelluksiin. Audience Network auttaa mainostajia tavoittamaan enemmän ihmisiä muissa paikoissa, joissa he viettävät aikaa. Audience Network tukee bannerimainoksia, välimainoksia ja natiivimainoksia. Lisäksi on palkkiovideot, joita näytetään pelisovelluksissa (jos katsoo mainosvideon pelatessaan, saa palkkion) sekä in-stream-videot, joita näytetään ennen videosisältöä, videosisällön katkojen aikana tai videosisällön jälkeen sivuston videosoittimessa.

Mainoksen käyttäytyminen sen klikkaamisen jälkeen määräytyy sen mukaan, minkä mainostavoitetyypin mainostaja valitsee. Mainoksen näkijä voidaan kehottaa esimerkiksi asentamaan sovelluksen tai mainos käynnistää mobiililaitteessa jo olevan sovelluksen.

Messenger

Messengerissä on kaksi mainontavaihtoehtoa: Messengerin postilaatikko (mainokset näkyvät keskusteluiden välissä) ja mainokset Messenger Storiessissa, jossa mainokset näkyvät orgaanisten tarinoiden välissä samalla tavalla kuin Facebook Storiessissa ja Instagram Storiessissa.

Muista myös huomioida mediavalinnoissasi jokaisen mainossijoittelun ja alustan spesifit vaatimukset esimerkiksi kuvan koon suhteen. Facebook palkitsee halvemmalla hinnalla niitä mainostajia, jotka noudattavat Facebookin asettamia suosituksia, koska mainonta on Facebookin silmissä tällöin laadukkaampaa ja osuvampaa käyttäjän kannalta.

Miten sitten osaat valita sopivimmat mainossijoittelut liiketoimintasi kannalta? Siitä seuraavaksi.

Miten valitset sopivimmat mainossijoittelut

Facebook-mainoskampanjan tutkimuksessa todettiin konversioprosentin olevan kahdeksan kertaa todennäköisempi sellaisten ihmisten keskuudessa, jotka näkivät mainoksia Facebookissa, Instagramissa ja Audience Networkissa, verrattuna sellaisiin, jotka näkivät niitä ainoastaan Facebookissa. Facebookin mainosjakelujärjestelmän oli tutkimuksen mukaan helpompi tunnistaa potentiaaliset konvertoitujat ei pelkästään Facebookissa vaan myös muissa mainossijoitteluissa suuremman yleisömassan takia.

Nykyisin suositellaankin, että mainossijoitteluita ei suurimmassa osassa kampanjoita valittaisi manuaalisesti ollenkaan vaan käytettäisiin automaattisia sijoitteluita parempien tulosten takaamiseksi. Facebook palkitsee mainostajia, jotka hyödyntävät koko jakelujärjestelmän eri mainossijoitteluiden aikaansaamaa vipuvaikutusta. Facebook perustelee tätä siten, että koko jakelujärjestelmä on suunniteltu saamaan aikaan eniten optimointitapahtumia (esimerkiksi ostoja) pienimpään keskimääräiseen kokonaiskustannukseen – ei siis pienimpään keskimääräiseen kustannukseen per mainossijoittelu. Facebookin algoritmit tutkivat kaikkia käytettävissä olevia tilaisuuksia kaikissa mainossijoitteluissa ja valitsee edullisimmat riippumatta siitä, mikä keskimääräinen kustannus optimointitapahtumaa kohden on kullekin mainossijoittelulle. Jos yhden mainossijoittelun keskimääräinen kustannus optimointitapahtumaa kohden on suurempi kuin toisen, ei se välttämättä tarkoita, että se on tehoton. Sen pois jättäminen mainossijoitteluna voisi nostaa muiden mainossijoitteluiden keskimääräistä kustannusta ja näin ollen kaikkien keskimääräistä kokonaiskustannusta.

Mainostajana sinulla on kuitenkin mahdollisuus optimoida mainoksia Facebookin mainossijoitteluiden ja alustojen välillä, oli tavoitteesi mikä tahansa sosiaalisen median suhteen. Suosittelen sinua mainostajana vähintään tutkimaan eri mainossijoitteluita ja lisäämään niitä kampanjoihisi mahdollisuuksien mukaan parempia liiketoiminnallisia tavoitteita saavuttaaksesi. Kun mietit, mitä mainossijoitteluita valitset mukaan kampanjaasi, huomioi ainakin:

  • Kampanjatavoitteesi

Jotta saat parhaan hyödyn irti mainossijoitteluistasi, tulee kampanjatavoitteesi olla linjassa pääasiallisen liiketoiminnallisen tavoitteesi kanssa.

  • Millaisia tuloksia on odotettavissa

Aseta riittävä budjetti, mahdollisimman laaja yleisö ja mieti, kuinka monta konversiota on todennäköistä saavuttaa tietyllä aikavälillä. Mitä harvalukuisempi konversio (esim osto), sitä enemmän aikaa ja isompi yleisö tarvitaan, jotta eri mainossijoitteluiden arvoa voidaan optimoida ja testata eri alustojen välillä.

  • Testaa, opi ja iteroi

Jos et saavuttanut haluamaasi lopputulosta, voit myös A/B testata kampanjoitasi tarkempien tulosten saamiseksi.

Yhteenveto

Yhä useammat ihmiset käyttävät Facebookia ja sen jakelujärjestelmään kuuluvia sovelluksia ja alustoja. Meille markkinoijille tämä tarkoittaa mahdollisuutta optimoida kampanjamme näiden mainosalustojen välillä, mutta kuitenkin omien tavoitteidemme mukaisesti. Eri mainossijoitteluiden optimaalinen hyödyntäminen voi johtaa parempiin liiketoiminnallisiin tavoitteisiin, mutta muista silti aina testata ne sinun sosiaalisen median strategian ja kampanjoiden tavoitteiden pohjalta. Älä keskity liikaa yhden mainossijoittelun tai alustan toimivuuteen ja tuloksiin vaan pidä fokus lopputuloksessa ja asettamassasi päätavoitteessa sosiaalisen median markkinoinnissa.

Kiinnostaako sosiaalisen median markkinointi? Lataa Facebook-aiheinen verkkolehtemme ja nappaa sieltä ideat, miten muut yritykset tekevät Facebook-markkinointia tuloksellisesti!

Lataa maksuton verkkolehti!