Jos haluat täydet tehot irti yrityksenne digitaalisesta markkinointistrategiasta, niin sen tulee koostua kolmesta eri mainonnan osa-alueesta: omasta, maksetusta ja ansaitusta mediasta. Näistä syntyy täydellinen digimarkkinointimix.

Usein ajatellaan, että hallitessaan yhtä näistä osa-alueista, yrityksen digimarkkinointi voi menestyä. Tämä tietenkin joissain tapauksissa voikin toteutua, mutta kaikista tehokkain markkinointistrategia koostuu näiden kolmen alueen yhdistelmästä.

On tärkeää tietää, miten nämä kolme osa-aluetta eroavat toisistaan. Täytyy myös ymmärtää, miten osa-alueet toimivat keskenään ja kuinka ne antavat tukea toisilleen. Yhdessä nämä kolme osa-aluetta rakentavat tehokkaan markkinointistrategian verkkoon, joka tavoittaa kohderyhmäsi kattavasti ympäri digitaalista maailmaa.

Orgaaninen vs. Maksettu mainonta

Kaikilla digitaaliseen markkinointiin perehtyneillä on jonkinlainen käsitys orgaanisen ja maksetun mainonnan erosta. Yksinkertaisuudessaan on kyse siitä, että orgaaninen mainonta tuo ”ilmaista” liikennettä sivustolle. Jos orgaaninen liikenne kasvaa ja konvertoi, uusasiakashankinnan hinta laskee.

Idea ilmaisesta ja maksetusta mainonnasta oli olemassa jo ennen internetin aikakautta. Hakukoneoptimoinnin suosion kasvaessa orgaanisen ja maksetun mainonnan erot korostuivat, koska monet digimarkkinoinnin asiantuntijat alkoivat keskittymään joko orgaaniseen tai maksettuun mainontaan. Perinteisesti orgaaninen mainonta keskittyy hakukoneoptimointiin ja maksettu mainonta hakukone- ja display-mainontaan. Sitten tuli sosiaalinen media joka toimii sekä orgaanisen että maksetun mainonnan jakelukanavana.

Digimarkkinointia alettiin monessa yrityksessä tekemään joko orgaanisesti tai maksetulla mainonnalla, vaikka todellisuudessa niiden yhdistäminen luo parhaimmat tulokset. Jos ymmärrät digimarkkinointimixin eri osa-alueet kattavasti, niin pystyt luomaan niistä helpommin tehokkaan kokonaisuuden – eli strategisen digimarkkinointikampanjan.

 

 

Digimarkkinointimix – mihin mitäkin osa-aluetta käytetään?

Oma media

Oma media viittaa kaikkiin kanaviin ja sisältöihin, joita hallitset itse. Tämän median osa-alueeseen kuuluvat esimerkiksi yrityksesi verkkosivusto, sähköposti tai sosiaalisen median sivut. Näihin kanaviin pystyt itse luomaan sisältöä, joka houkuttelee asiakkaita ja konvertoi. Jokaisella yrityksellä täytyy olla jonkin muotoista omaa mediaa verkkosivuillaan, mutta tärkeää on pitää mielessä kohdeyleisö ja muokata sekä julkaista sisältö sen mukaisella kanavalla.

Esimerkkejä keinoista parantaa oman median tehokkuutta:

Optimoi sivusto hakukoneille, niin tehostatte kattavasti kaikkea tekemäänne markkinointia

Sisältömarkkinointi (blogi, case-study –sisältö)

Sähköpostilistan kasvatus

Toimivan sosiaalisen median yhteisön luominen

Maksettu media

Maksettu media pitää sisällään lukuisia eri tapoja mainostaa yritystä kuten hakusana-, display- ja Facebook-mainonta. Maksetulla mainonnalla pystyt markkinoimaan uusille asiakkaille nopeasti ja tehokkaasti, mutta ainoastaan sen verran, mitä markkinointibudjetti sallii. Mainoksilla parannat näkyvyyttäsi ja ohjaat asiakkaita omiin mediakanavoihin, joissa voit jatkaa markkinointia ja lopulta luoda konversion.

Ansaittu media

Ansaittulla medialla tarkoitetaan näkyvyyttä kaikilla alustoilla, joita et itse omista tai joista et maksa. Ansaittu media luo mahdollisuuden päästä yhteyksiin uusien asiakkaiden kanssa ilman, että joudut maksamaan siitä. Tällaista sisältöä voi olla kaikki niin maailmanlaajuisen lehtijutun kuin sosiaalisessa mediassa jaetun linkin tai kuvan välillä.

Ansaitulla medialla on mahdollisuus kasvattaa asiakasmäärää kustannustehokkaasti, mutta samalla on oltava tarkkana, koska yritys ei itse pysty kontrolloimaan, millaista sisältöä muut julkaisevat.

Yhteenveto

Kun pohditaan digimarkkinointia yllä mainittujen osa-alueiden näkökulmista, on helpompi kehittää strategioita, jotka ohjaavat enemmän liikennettä yrityksesi sivustolle sekä luovat enemmän liidejä ja myyntiä. Muista kuitenkin, että hyvä digimarkkinointisuunnitelma ottaa huomioon nämä kaikki kolme median osa-aluetta, mutta erinomainen suunnitelma yhdistää ja luo niistä kokonaisvaltaisen strategian.

Esimerkiksi sen sijaan, että yrityksenne kehittää pelkästään loistavia hakukoneoptimoituja blogeja, voisitte satsata hieman rahaa siihen, että niitä mainostetaan sosiaalisessa mediassa alan vaikuttajille, ketkä ovat jo valmiiksi kiinnostuneita aiheesta. Jos kyseisen blogin sisältö on laadukasta, on suuri todennäköisyys, että sitä myös jaetaan sosiaalisessa mediassa ja linkitetään toisilta verkkosivustoilta. Näin saatte oman, maksetun sekä ansaittu median toimimaan yhdessä ja parannatte huomattavasti digimarkkinointinne tehokkuutta. Yhden blogin hyötyarvo kasvaa näin huomattavasti.

Huomaa vielä se, että kokonaisvaltainen digimarkkinointimix ei tarkoita suoraan monikanavaisuutta. Yrityksen ei ole järkevää panostaa sellaisiin kanaviin, joista se ei esimerkiksi saa konvertoitua liidejä tai kauppaa, vaan keskittyä luomaan kattava digimarkkinointimix toimivien kanavien sisälle.

Me Suomen Digimarkkinoinnilla olemme erikoistuneet luomaan asiakkaillemme digimarkkinointistrategioita hyödyntämällä digimarkkinointimixin eri osa-alueita. Tapauksessamme myös suutarin lapsella on kengät, sillä saat kauttamme vain sellaisia markkinoinnin palveluita, joita käytämme omassa markkinoinnissa, ja jotka olemme tulosten perusteella todenneet toimiviksi. Mikseivät ne toimisi siis myös teidän yrityksellenne?

Ota yhteyttä ja kysy lisää, kuinka voimme nostaa yrityksesi digimarkkinointia seuraavalle tasolle, jota kilpailijoidesi on vaikea horjuttaa!

 

Ota yhteyttä!