Hakukoneoptimoinnin, eli SEO:n ROI:n mittaaminen on oleellinen KPI yrityksen rahakirstun päällä istuvalle taholle, koska kukapa ei haluaisi nähdä investointinsa kukoistavan? Googlen orgaaninen haku on erittäin tuottelias liikenteen lähde, jonka pitäisikin tuoda jokaiselle verkkosivustolle vähintään 50% sen kokonaisliikenteestä. 

Google on itsekin tutkinut, että Googlen orgaanisen haun ROI on normaalisti 5,3-kertainen, verrattuna esimerkiksi Google Adsin noin 2-kertaiseen ROI:hin. Lisäksi orgaaninen haku on ilmainen liikenteenlähde, joten on hyvä tiedostaa kuinka paljon panostaa tämän liikenteenlähteen kasvattamiselle ja kuinka paljon hakukoneoptimointi tuo ROI:n kautta takaisin kassaan.

Googlen orgaanisen haun ROI on normaalisti 5,3-kertainen, verrattuna esimerkiksi Google Adsin noin 2-kertaiseen ROI:hin

Tässä blogissa käymme läpi pari eri laskentakaavaa SEO:n ROI:lle, mutta myös miksi pelkästään yhden KPI:n tuijottaminen voi jättää varjoon muita hakukoneoptimoinnin kautta aikaansaatuja arvokkaita hyötyjä.

Voit myös kuunnella blogin!

Mitä tarkoitetaan SEO:n ROI:lla?

ROI (return of investment), eli sijoitetun pääoman tuotto tarkoittaa sitä kuinka monta euroa jokainen sijoitettu euro tuo takaisin kassaan. Tavoitteena varmasti on tuottaa positiivista ROI:ta, eli tuoda enemmän rahaa sisään, kuin mitä valuu kuluina ulos. Sillä siis mitataan investoinnin kannattavuutta. 

Kun puhutaan SEO:n ROI:sta, tällöin puhutaan siitä, kuinka paljon kasvua saadaan Googlen orgaanisen liikenteen kävijämäärään ja kuinka tehokkaasti tämä lisääntynyt kävijämäärä ostaa yrityksen tuotteita tai palveluita. Käytännössä sillä tarkoitetaan laadukkaan ja konvertoituvan liikenteen lisäämistä omille verkkosivuille.

Mitkä asiat vaikuttavat hakukoneoptimoinnin ROI:hin?

Ihan ensimmäisenä, jotta voimme mitata hakukoneoptimoinnin onnistumisia, meidän tulee luottaa dataamme. Mittaaminen on koko MRACE®-mallin ytimessä, koska ilman mittaamista teemme toimenpiteitä ikään kuin silmät sidottuina. Meidän tulee luottaa siihen, että liikenteen lähteet kirjautuvat dataan oikein, siihen että konversiopisteet on määritetty ja näille konversiopisteille on asetettu rahalliset konversioarvot.

Jatkuvaa kehitystä ajatellen on myös tärkeää asettaa KPI:t, eli tavoitteet. On tärkeä pohtia realistisia, mutta sopivan haastavia tavoitteita, joita kohti lähdetään tekemään toimenpiteitä. Monesti, ennen kuin voidaan lähteä tavoittelemaan vaikkapa 10% kasvua liidimäärään, tulee ensin saavuttaa 10% kasvu liikenteen määrässä. Tässäkin on hyvä huomioida, että liikenteen määrän kasvattamisessa tulee rinta rinnan myös bränditietoisuuden kasvattaminen. Jo heti tässä vaiheessa korostan sitä, että pelkkä ROI:n tuijottaminen ei ota huomioon sitä, että SEO:n kautta bränditietoisuus usein kasvaa.

SEO:n tavoitteet eivätkään välttämättä aina liity suoraan konversioihin, sillä orgaaninen haku on usein matalan tietoisuuden tason kävijöiden liikenteenlähde. Hakukoneoptimoinnin kautta brändi usein tuodaan vasta ensimmäistä kertaa Google-hakijan silmille, hänen ongelmalleen tarjotaan lisätietoa Act-vaiheen sisältöjen avulla ja vasta remarketing-mainoksilla hänet saadaan konvertoitumaan. Lue myös Reach – Kuinka tavoitat kohderyhmäsi kustannustehokkaasti.

Kuten 7 kosketuksen säännössä kerrotaan, asiakkaat tarvitsevat 7 kosketuspintaa yritykseen ennen, kuin ovat valmiita heittämään rahojansa sinulle. 

Tässä yhtälössä haluan jättää päällimmäiseksi ajatukseksi sen, että ilman hakukoneoptimoitua, ongelmatietoiselle suunnattua Act-vaiheen sisältöä ei uudelleenmarkkinoinnin kautta saatu konversio olisi ollut mahdollinen.

Haasteet ja huomioitavat asiat ROI:n laskemisessa

Ennen kuin alat laskemaan yrityksesi SEO:n ROI:ta on hyvä huomioida muutama seikka.

 • Orgaanisen haun kautta tuleva liikennemäärä vaihtelee ja riippuu muista markkinointitoimenpiteistä. Jos laitatte paljon rahaa Googlen maksullisiin mainoksiin, orgaanisen haun kautta tuleva liikenne on todennäköisesti pienempi, kuin jos ette maksaisi mainoksista. Mainokset voivat kuitenkin syödä hyvin orgaanisesti sijoittuneilta hakusanoilta valtaosan klikeistä. Näin ollen SEO:n ROI on aina matalampi, jos myös mainostaa Googlessa.

  Sivuhuomiona, että Google Ads -mainonta on myös erittäin tarpeellista. Hyvin tehtynä orgaaninen näkyvyys tukee maksettua Google-näkyvyyttä ja maksettu Google-näkyvyys tukee orgaanista näkyvyyttä, jolloin voidaan saada kiinni iso osa kaikista relevanteista Google-hauista. Tämä vain vaatii saumatonta yhteistyötä ja tiedostamista, että mitä hakusanoja tavoitellaan orgaanisesti ja mitä mainosten kautta. Lue myös: SEM ja SEO yhdessä
 • Vastaavasti, jos ette tee minkäänlaista brändimarkkinointia, tällöin saatte orgaanisesta hausta huomattavasti vähemmän brändihakusanojen kautta laskeutuvaa liikennettä, mikä pienentää ROI:ta. Esimerkiksi sähköpostimarkkinointi sitouttaa brändiinne, joka johtaa siihen että brändiänne haetaan enemmän Googlesta, mikä taas johtaa isompaan orgaanisen liikenteen konvertoitumiseen.
 • Orgaaninen haku on usein ensimmäinen kosketuspiste yritykseenne ja vain harvoin konversio saadaan ensimmäisellä kosketuksella. Moni saattaa esimerkiksi työkoneella selata kesälomareissuja ja saapua tällöin sivustollenne orgaanisen haun kautta. Illalla hän on saattanut tehdä ostopäätöksen ja laskeutua sivustollenne kotikoneelta suoraliikenteenä. Konversio siis kirjautuu dataan suoraliikenteen alle, vaikka ilman hakukoneoptimointia tämä kävijä ei välttämättä edes tietäisi yritystänne.
 • Monesti vähintään puolet sisällön hakukoneoptimoinneista tulee tehdä ostoprosessin aikaisempia vaiheita ja matalampaa tietoisuuden tasoa varten. Ennen kuin kävijää kannustetaan ostamaan, hänet tulee saada vakuutettua miksi ostaa. Tässä SEO on parhaimpia kanavia opastamaan kävijää, sillä Google on usein ensimmäinen paikka josta tietoa etsitään, jos vasta tiedostetaan ongelma, mutta ei tiedosteta ratkaisua.Laadukkaaseen SEO-palveluun lisäksi kuuluu kävijän aktivoitumisen kehittäminen, joka taas vuorostaan vaikuttaa kokonaisliikenteen konvertoitumiseen. Tätä kokonaisliikenteen aktivoitumisen kehitystä ei hakukoneoptimoinnin ROI:ssa suoraan havaita.
 • Hakukoneoptimoinnin tulokset tulevat hitaasti, mutta kasvukäyrä on pysyvä. On täysin normaalia, että käyrä kääntyy nousujohteiseksi vasta puolen vuoden säännöllisen hakukoneoptimoinnin jälkeen. SEO:n ROI:ta ei siis tule tulkita liikaa muutaman kuukauden jälkeen.

  Kun esimerkiksi saavutamme pitkäjänteisen SEO:n avulla 8 000 orgaanista kävijää joka kuukausi, tulemme todennäköisesti myös tulevaisuudessa kuukausitasolla saavuttamaan samat 8 000 orgaanista kävijää, vaikka markkinointiin käytetyt eurot laitettaisiinkin hetkellisesti säppiin. Hakukoneoptimointi on kirjaimellisesti sijoitus, kuten ravintolan pintaremontti. Hyvin tehty pintaremontti todennäköisesti tuo saman määrän asiakkaita myös vuoden tai parin päästä, kuin uudelleenavaamisen jälkeen.
 • Google voi reagoida yksittäisen sprintin aikana tehtyihin SEO-toimenpiteisiin vasta kuukausien päästä. Jos esimerkiksi kesäkuussa optimoimme sisällön, Googlella voi mennä elokuuhun asti, että se nostaa optimoinnissa käytettyjen hakusanojen sijoituksia. ROI:ta laskiessa pitää siis huomioida pitkän ajan tulokset, eikä vain yksittäisten kuukausien.
 • Sijoittaessasi hyvään SEO-asiantuntijaan et saa pelkästään apua Reach- ja Act-vaiheisiin, vaan myös Convert-vaiheeseen. Kun osa hänen työpanoksestaan menee konversio-optimointiin, saat kehitettyä kaikkien kanavien konvertoitumista.

  Esimerkiksi tärkeän mainonnassakin olevan kampanja-ländärin konversio-optimointi tuo teille lisää konversioita myös somesta, hakusanamainonnasta ja sähköpostimarkkinoinnista. Voiko siis pelkän SEO:n ROI:ta todellisuudessa laskea, jos sillä on vaikutusta kaikkiin markkinointikanaviin?

Voiko siis pelkän SEO:n ROI:ta todellisuudessa laskea, jos sillä on vaikutusta kaikkiin markkinointikanaviin?

Kuinka laskea SEO:n ROI?

Kerrataan hieman. Hakukoneoptimoinnin ROI:n laskeminen ei ole mustavalkoista kahdesta syystä:

 1. sijoituksenne kautta tulleet eurot näkyvät usein myös muissa kanavissa
 2. eurot näkyvät vasta pidemmällä aikavälillä

Jos kuitenkin pelkistämme tilanteen siihen, että olette verkkokauppa, teette markkinoinnissanne vain hakukoneoptimointia, verkkokauppanne myy yksiselitteisiä tuotteita ja voimme ottaa sijoituksen tuoton ja hinnan vähintään vuoden, tai mielellään kahden vuoden ajalta, yksinkertaisin laskukaava on seuraava:

SEO ROI = (Sijoituksen tuotto – Sijoituksen hinta) / Sijoituksen hinta

Esimerkkinä, jos SEO:sta maksaa 1800€ ja tuotto on 5000€, SEO:n ROI olisi:

 • SEO ROI = (5000€ – 1800€) / 1800€
 • SEO ROI = 3600€ / 1800€
 • SEO ROI = 1,78, tai toisin sanoen 178%

Laskutavassa on se haaste, että tämä on erittäin pelkistetty, eikä huomioi hakukoneoptimoinnin muita hyötyjä. SEO:n tavoite ei aina ole saada konversioita, vaan esimerkiksi ratkaista ongelmia ja lisätä bränditietoisuutta. 

Toinen vaihtoehto on hyödyntää eri SEO-työkalujen arvioita siitä kuinka paljon mediabudjettia kuluisi maksullisiin Google-mainoksiin, jos sivuston orgaanista liikennettä tai kasvua ei olisi, ja joutuisimme saamaan Google-hakijat kiinni pelkkien maksullisten mainoksien avulla. 

Jos esimerkiksi  haluaisimme saada saman verran kävijöitä maksetusta mainonnasta kuin mitä saamme nyt SDM:n sivustolle orgaanisesta hausta kuukausittain, meillä kuluisi SEMRushin Organic Research työkalun mukaan yhdessä kuukaudessa noin 20 000 € – 25 000 € ylimääräistä mediabudjettia. Toisin päin sanottuna säästämme joka kuukausi 20 000 € – 25 000 € markkinointikuluissa, sillä oma orgaaninen näkyvyytemme on markkinointitoimistoista maamme parhaimpia. SEO-työkalujen klikkihinnat ovat kaiken lisäksi usein alakanttiin, joten todellisuudessa mediakulut olisivat näitäkin arvioita korkeammat.

Säästämme joka kuukausi 20 000 € – 25 000 € markkinointikuluissa, sillä oma orgaaninen näkyvyytemme on markkinointitoimistoista maamme parhaimpia.

Kuinka kasvattaa SEO:n ROI:ta?

Kokemuksemme mukaan huomattavin kasvu orgaanisessa näkyvyydessä saadaan säännöllisen sisällöntuotannon avulla. Tässäkin havainnollistan kasvumahdollisuudet laskukaavan avulla.

 • Lähtötilanteessa verkkosivuilla on 1 000 orgaanista kävijää/kk.
 • Yritys tuottaa maltillisesti yhden SEO-sisällön joka kuukausi vuoden ajan ja jokaisen tavoitellun hakusanan yhteenlaskettu hakumäärä on 500 hakua/kk = saamme 6 000 uutta hakijaa kiinni/vuodessa.
 • Jos tavoitelluilla hakusanoilla noustaan keskimäärin sijalle 2, tarkoittaen noin 16% CTR-prosenttia, tällöin saamme 6 000 * 16% = n. 1000 uutta ilmaista verkkosivukävijää vuodessa, eli kasvua orgaanisesta hausta on saatu 8,33%.
 • Jos samasta lähtötilanteesta tuotetaan yksi kpl SEO-sisältö joka viikko samanlaisilla hakumäärillä, saamme 24 000 uutta hakua kiinni vuodessa johtaen 3 840 uuteen ilmaiseen verkkosivukävijään, johtaen vuodessa 32% kasvuun.

Kokonaan uuden sisällön tuottaminen ei ole läheskään ainoa keino kasvattaa orgaanisen liikenteen määrää, vaan SEO-työhön luonnollisesti kuuluu myös nykyisen sisällön hakukoneoptimointi, sekä teknisen toimivuuden parantaminen ja ulkoisten linkkien hankinta nostaen nykyisiä sijoituksia. 

Kasvuprosentit voivat siis olla jopa moninkertaiset kokonaisvaltaisella SEO-työllä. Meillä Suomen Digimarkkinoinnilla SEO/CRO-palvelun ostaneet saavat kokonaisvaltaista palvelua, jossa huomioimme kaikki hakukoneoptimoinnin ja konversio-optimoinnin osa-alueet, noudattaen MRACE®-malliamme.

Esimerkiksi A/B testaaminen on oleellinen osa SEO/CRO-palvelua, jossa jatkuva testaaminen luo korkoa kasvulle. Jos saat sivustosi konversioprosenttiin 5% kasvun joka kuukausi, se on jo vuositasolla 80% kasvu konversiomäärässä.

Ulkoistetun SEO-palvelun ROI verrattuna inhouse-tekemiseen

Sijoitukset sisältävät usein monenlaisia kuluja. SEO-tekemiseen sijoittaessa ihan ensimmäisenä pitää huomioida henkilöstökulut. Jos yritys palkkaa vain yhden henkilön, joka voi itsenäisesti toteuttaa laadukkaita SEO-analyyseja ja tehdä onnistunutta optimointia ilman taustajoukkoja, palkkakulut ovat nykypäivänä alkaen noin 3500-4000 €/kk. Voi myös olla, että joudut lisäksi palkkaamaan erillisen verkkosivukehittäjän, jotta saatte vaaditut SEO/CRO-optimointitoimenpiteet vietyä sivustolle asti.

Lisäksi investointiin tulee laskea työkalukulut, kuten työkalut hakusanojen kartoittamiseen, orgaanisten sijoitusten ja laskeutumissivujen tarkistamiseen, seurantojen rakentamiseen, ulkoisen linkitysprofiilin auditointiin, CRO-analyysien tekoon, A/B-testien rakentamiseen ja sisältöjen analyyseihin. Näistä voi helposti kertyä satoja, ellei jopa tuhansia euroja lisää. 

Jos inhouse-tekemisen sijoitettu pääoma on esimerkiksi 5000€/kk, tällöin myös tuoton on oltava minimissään 5000€/kk, jotta saavutetaan positiivinen ROI. Kun ulkoistaessa sijoituksesi hinta on käytännössä puolet pienempi, niin ulkoistetun SEO-palvelun ROI voi usein olla kaksinkertainen verrattuna inhouse-tekemiseen.

Ulkoistetun SEO-palvelun hyöty on sekä hallittu investointikustannus sekä ennen kaikkea syvä asiantuntijuus. Tällöin ei usein saada pelkästään yhtä SEO-asiantuntijaa, vaan käytännössä saadaan kokonainen tiimi, jossa jokaisella on laaja kokemus erilaisista asiakkuuksista ja vastaan tulleista ongelmista. 

Miksi hakukoneoptimointi on tärkeä investointikohde?

Orgaaninen liikenne on ilmaista ja vähintään puolet kokonaisliikenteestä tulisi tulla orgaanisen Googlen kautta, jos haluaa kestävää kasvua. BrightEdge, joka on maailman tunnetuimpia hakukoneoptimointia tutkivia tahoja selvitti yli 1 700 kansainvälisesti toimivan pienen, keskikokoisen ja suuren yrityksen liikenteenlähteitä. Tutkimuksessa orgaanisen Google-haun osuus kokonaisliikenteestä oli 53%. Kokonaisliikenne Googlesta, huomioiden myös maksullisen Google-liikenteen, oli 68%.

Maksullinen mainonta on erittäin tehokasta, mutta se ei ole kestävä tapa lisätä verkkosivukävijöitä, jos samalla ei kehitetä SEO-puolta. Maksullinen mainonta aina tarvitsee myös orgaanisen liikenteen kasvattamista, sillä hakukoneoptimointi tuo pysyvää kasvua, joka ei katoa kun markkinoinnin rahahanat laitetaan kiinni. 

Näinä vaikeina aikoina moni yritys miettii markkinointikulujen karsimista. Jos tällaiset yritykset ovat tähän asti tehneet pitkäjänteistä hakukoneoptimointia, sivustoliikenne ei välttämättä romahda, toisin kuin kävisi jos he ovat vain maksaneet lähes jokaisesta klikistä. 

Myös Search Engine Journalin mukaan 49% markkinoijista raportoi orgaanisen haun tuovan parhaan ROI:n kaikista markkinointikanavista.

49% markkinoijista raportoi orgaanisen haun tuovan parhaan ROI:n kaikista markkinointikanavista

Yhteenveto SEO:n ROI:sta

Hakukoneoptimoinnin ROI:n laskeminen ei ole mustavalkoinen laskukaava, koska siihen liittyy paljon muuttujia. Hakukoneoptimointi on kuitenkin pakollista, jos haluaa kannattavaa ja kestävää kasvua. Parhaiten hakukoneoptimointi toimii osana MVG-MRACE®-kokonaisuutta.

SEO:n ROI on usein miinuksella ensimmäiset kuukaudet, kun tehdään taustatyötä ja strategiaa, mutta pitkällä aikavälillä SEO:n ROI on markkinointikanavista jopa tuottoisin. 

On arvioitu, että normaali hakukoneoptimoinnin ROI on 550% ja 1,220% välillä. Tämä voi olla jopa maltillinen arvio, etenkin jos hakukoneoptimointia tehdään edes keskinkertaisesti. Me Suomen Digimarkkinoinnilla omaamme markkinointitoimistoista tutkitusti koko Suomen parhaan orgaanisen näkyvyyden, joten tähtäämme aina näitäkin lukuja korkeammalle. Haluatko selvittää, kuinka hyvin sivustosi toimii hakukoneoptimoinnin kannalta?

Tilaa SEO-CRO Auditointi