Sisältömarkkinoinnin auditoinnin tarkoituksena on paljastaa verkkosivujesi sisältöjesi tämänhetkinen tilanne ja antaa kehitysehdotuksia, joiden perusteella verkkosivujesi sisältö tuottaa yhä paremmin tulosta.

Olemme kertoneet blogissamme aiemmin, kuinka mainontasi tulokset riippuvat verkkosivujesi sisällöistä ja siitä, kuinka ostajapersoonien tulee olla sisältömarkkinoinnin keskiössä. Nyt pureudumme siihen, miten ulkopuolisen tekemä sisältömarkkinoinnin auditointi voi paljastaa verkkosivuiltasi asioita, jotka heikentävät asiakaskokemusta tahattomasti ja voivat toimia konvertoitumisen pullonkaulana.

Tutustu sisältöjen ja ostopolkujen auditointi-palveluumme.

Sisältömarkkinoinnin auditointi tuo esille sisältömarkkinointisi kokonaisuuden ja kehityskohteet

Me Suomen Digimarkkinoinnilla teemme sisältöauditointeja osana SEO-CRO-auditointia, sillä näin kaikki markkinointimme on sujuva osa kokonaisvaltaista markkinointimme MRACE-mallia. Teemme myös rajatumpaa sisältöihin keskittyvää auditointia, johon voit tutustua täällä.

Sisältömarkkinoinnin auditointi on itsessään suuri kokonaisuus, jonka perusteella saadaan kokonaisvaltainen käsitys verkkosivujenne sisällön tilanteesta. Seuraavaksi käyn läpi tärkeimmät huomiot, mitä auditointi normaalisti paljastaa.

Sisältömarkkinoinnin auditointi paljastaa muun muassa

  • Minkälaatuista sisältöä sivustolla todellisuudessa on
  • Onko sisällön eri muotoja tarpeeksi? Sekä tekstisisältö, kuvitus ja videomarkkinointi ovat asioita, joita kaikkia tulisi löytyä 2020-luvun kriteereillä tehdyltä sivustolta.
  • Ketä sisältö puhuttelee ja missä oston vaiheessa? Vai puhutteleeko ketään?
  • Onko sisällöissäsi tahattomia konvertoitumisen esteitä, kuten heikkolaatuista tekstiä tai epäselviä toimintakehotteita.

Millaiset ostopolut ovat – onko sisältöä tehty koko matkalle tiedonhakijasta sitoutuneeksi asiakkaaksi?

Sisältö on verkkosivujesi tärkein myyjä, joka parhaassa tapauksessa johdattaa sivustovierailijan ostopolulla liidiksi, ostajaksi ja sitoutuneeksi asiakkaaksi. Kun myyjä ei ole spiikkaamassa face-to-face, sisällön tulee tehdä myyntityö.

Sisältömarkkinoinnin auditoinnissa tärkeimpiä seikkoja onkin analysoida, millaisia sisällön muodostamia ostopolkuja sivustollanne on – vai onko niitä.

Tyypillisin tilanne on se, että verkkosivujen sisällöt on rakennettu convert-vaiheeseen niille ostajapersoonille, jotka jo tietävät mitä etsivät ja ovat valmiita ostamaan jo seuraavalla yhteydenotolla tai klikkauksella. Ostovaiheen sisältöihin panostaminen on tärkeintä konvertoitumiselle, mutta niiden ohella sisältöjen kokonaisuuden tulisi huomioida koko funnelin kattava sisältöpolku.

On siis hyvä tarkastaa, puhuttelevatko sisältösi asiakkaita jo silloin, kun he eivät tunne tuotettasi, vaan vasta etsivät ratkaisua ongelmaansa? Jos eivät, tällöin voit menettää uusien asiakkaiden hankinnan potentiaalin.

Esimerkiksi kahvakuulia myytäessä joku saattaa etsiä hyvää treenivälinettä kotiin, mutta ei ole vielä tietoinen kahvakuulan mahdollisuuksista. Silloin hän voi googlata “hyvät treenivälineet kotiin” -hakusanoilla kahvakuulan sijaan. Tämän yksinkertaistetun esimerkin avulla huomaat, että hakukoneoptimoitu sisällöntuotanto on erittäin olennaista jo ennen asiakaskontaktia.

Toinen tyypillinen ostopolun virhe on se, etteivät sisältösi sitouta asiakkaitasi. Miten saat heidät ostamaan uudelleen, käyttämään myymääsi tuotetta oikein ja pysymään täten tyytyväisinä? Entä miten saat asiakkaasi suosittelemaan yritystäsi kavereilleen?

Sitoutuneet asiakkaasi ovat todennäköisesti myös kaikista tuottavimpia, joten asiakaspitoon kannattaa panostaa. Sisältömarkkinoinnissa esimerkiksi sähköpostimarkkinointi on ylivertainen tapa sitouttaa asiakkaitasi kertaostajista vakituisiksi.

Sisältömarkkinoinnin auditointi tarjoaa selvät kehitysehdotukset siitä, miten voitte rakentaa ostopolustanne eheän, jotta potentiaaliset asiakkaat konvertoituvat liideiksi, ostajiksi tai tarjousten pyytäjiksi.

Puhuttelevatko sisältösi oikeita ostajapersoonia?

Usein kuulee sanottavan, että jos tekstiä on verkkosivuilla “liikaa”, “kukaan ei jaksa lukea sitä”. On totta, että jos verkkosivujen sisällöt ovat vaikeasti ymmärrettäviä, heikkolaatuisia tai visuaalisesti vaikeaselkoisia, ei eivät houkuttele.

Mutta mikä tahansa sisältö ei ole ”liikaa”. Kun sisällöt on räätälöity oikeille ostajapersoonille ja kertovat aidosti hyödyllisiä asioita oikealla äänensävyllä, ostajapersoona kokee hyötyvänsä sisällöstä. Hän saa vastauksia kysymyksiinsä ilman, että hänen täytyy soittaa asiakaspalveluun tai ottaa yhteyttä lomakkeella kysyäkseen tavanomaisia asioita tuotteistanne tai palveluistanne. Hyvät sisällöt myös taklaavat oston esteitä ennen, kuin potentiaalinen asiakas ehtii edes pohtia niitä.

Jo vuosikymmeniä ammattilaiscopywriterit ovat myös tienneet, että hyvin rakennetut pidemmät sisällöt ovat myyvempiä kuin lyhyet parin lauseen tekstit, sillä ne pitävät lukijan otteessaan ja tarjoavat kunnolliset perustelut ostolle, yhteydenotolle tai muulle konversiolle.

Jotta sivuston sisällöt olisivat mahdollisimman relevantteja ja houkuttelevia, sisällöntuotanto tulee räätälöidä puhuttelemaan oikeaa asiakaskuntaa, joka kokee saavansa sisällöstä oikeat asiat irti.

Vaikka tuotteesi tai palvelusi olisi kaikille asiakkaille sama, eri ostajapersoonat ostavat sen eri syistä. Kahvakuulan voi hankkia joko himotreenaaja, lonkkavaivainen kuntoutuja tai liikunnan opettaja. Heille oston syyt ovat erilaiset, joten myös sisältöjen tulisi tarjota heille erilaisia oston kimmokkeita.

On siis hyvä muistaa, että verkkosivujen sisältö on tosiasiassa koko verkkosivustosi myynnin kivijalka, joka johdattaa ostajan sujuvasti ostopolulla eteenpäin.

Ohjaavatko laskeutumissivut liideiksi ja konversioon?

Sisältömarkkinoinnin auditoinnissa luonnollisesti analysoidaan tärkeimpien laskeutumissivujen tilanne.

Laskeutumissivujen auditointi liittyy vahvasti SEO-CRO-lähestymistapaan, jossa muun muassa sivuston tekninen toimivuus ja hakukoneoptimointi tulee huomioida saumattomana kokonaisuutena.

Sisältömarkkinoinnin tyypillisiä kehityskohteita laskeutumissivuilla ovat epäselvät toimintakehotteet eli CTA:t, sisältöjen heikko visuaalisuus ja ympäripyöreä tekstisisältö.

Ostajapersoonia kannattaa ohjata vahvasti ostopolulla ja heille kannattaa kertoa, mitä hän voi tuotteeltasi tai palvelultasi odottaa, minkä asian se voi ratkaista, ja ennen kaikkea kuinka helposti ostajapersoona pääsee tuotteeseen tai palveluun käsiksi. Riittääkö lomakkeen lähetys, ostoskoriin klikkaus tai yhteydenotto?

Toimintakehotteiden viilaus voi kuulostaa pieneltä, mutta ne ovat usein konvertoitumisen pullonkauloja.

Tekstin tyyliseikat ja laatu tulee huomioida myös osana sisältöauditointia. Sisällön äänensävy ja puhuttelevuus ovat tärkeimpiä asioita, joita sisällön laadusta kannattaa tarkastaa. Yksi tyypillisimpiä kehityskohteita on sisällön passiivin käyttö, joka liiallisuudessaan tekee sisällöistä helposti etäiset.

Puhutko epämääräisesti vai kohdennatko viestisi oikeille ihmisille? Kun sisällöt ovat lähestyttäviä, ne koetaan hyödyllisiksi ja auttaviksi, ei etäisiksi tai liian tuputtaviksi.

Lue myös: Miksi moni laskeutumissivu tuottaa kävijöitä mutta ei kauppaa?

Yhteenveto

Sisältömarkkinoinnin auditointi on hyödyllinen minkä vain toimialan yritykselle, joka kerää liidejä tai tekee kauppaa verkossa. Kun koko sisältömarkkinoinnin funnelin plussat ja kehityskohteet käydään läpi, se hyödyttää koko verkkosivuston konvertoitumista. Sisältömarkkinoinnin auditointi on osa kokonaisuutta, jossa sekä hakukoneoptimointi että konversio-optimointi kulkevat sujuvasti rinnalla.

Kun haluat oppia lisää sisältömarkkinoinnista, lataa alta maksuton sisältömarkkinoinnin verkkolehti, josta voit lukea suomalaisten yritysten oppeja ja vinkkejä sisältömarkkinointiin.

Sisältömarkkinoinnin verkkolehti