Instagram kasvaa ja kehittyy jatkuvasti hurjaa vauhtia. Samoin tekee myös Instagram-mainonta. Instagramissa on globaalisti jo reilusti yli miljardi käyttäjää ja yli 800 miljoonaa aktiivista käyttäjää kuukaudessa. Instagramissa on 25 miljoonaa yritysprofiilia. 60% aikuisista internetissä käyttää Instagramia. Reilu 50% Instagramin käyttäjistä seuraa jotain yritysprofiilia ja heistä 60% kertoo oppineensa tuotteesta tai palvelusta kyseisen alustan kautta. Edellä mainittu data jo yksistään huokuu pelkästä potentiaalista saavuttaa ostavia asiakkaita.

Instagramin kasvu mukailee Facebookin kasvua. Facebook oli (ja on edelleen) erittäin kuumaa tavaraa ajatellen kohdennettua markkinointia ja kuumien liidien keräämistä. Viime vuonna Facebook saavutti 2,3 miljardin rajapyykin käyttäjämäärissään negatiivisesta julkisuudesta huolimatta. Facebookissa mainostetaan tuotteita ja palveluita riippumatta alasta – ja saavutetaan seitsemän numeroisia myyntejä. Instagramissa pöhinä ja tulevaisuuden näkymät ovat samankaltaiset. Instagramin sisällön kulutus eroaa Facebookista jonkin verran, joten tästä syystä Instagramin mainossisällöt ja mainostekstit on suunniteltava juuri kyseiselle alustalle sopiviksi.

Kenen sitten kannattaa tehdä Instagram-mainontaa?

Reilusta miljardista käyttäjästä löytyy potentiaalisia asiakkaita jokaiseen toimialaan. Vaikka voisi kuvitella muuta, autoja ja veneitäkin ostetaan Instagramin kautta. Instagram ei siis ole täydellinen alusta esimerkiksi ainoastaan vaate- ja kosmetiikkabrändeille vaan siellä toimii markkinointi arvokkaammillekin tuotteille, palveluille sekä B2B-mainonnalle. Kannattaa muistaa, että myös yritysten eritasoiset esimiehet johtoportaaseen saakka ovat Instagramissa yksityisinä kuluttajina, jotka pystyt saavuttamaan oikealla viestillä ja oikein kohdennetulla mainonnalla. Suosittelenkin testaamaan erilaisia kulmia ja tekemään ratkaisuja saadun datan pohjalta.

Instagramissa voidaan mainostaa kahdella tavalla: Instagramin syötteessä ja tarinoissa. Instagramin syötteen vahvuus on monipuolisuus mainonnan esitystavoissa, kun taas tarinoiden vahvuus on päivittäinen kuluttajien saavutettavuus videoiden suuren kulutuksen vuoksi.

»Lue case-esimerkki siitä, mitä Instagram-mainonta voi saada aikaan.

Instagramin syöte

Yli 800 miljoonaa aktiivista käyttäjää selailee Instagramin syötettä kuukausittain. Mikä muu alusta (Facebookin ja Instagramin lisäksi) tarjoaa sinulle yhtä houkuttelevat mahdollisuudet saavuttaa kohdeyleisösi ja vielä kerätyn datan avulla oppia asiakkaistasi ja heidän käytöksestään?

Tällä hetkellä eräälle verkkokauppa-asiakkaalleni olen saanut Instagramin syötteestä lämpimästä sekä kylmästä yleisöstä ostoja edullisemmin tai yhtä edullisesti kuin Facebookista. ROAS (return on ads spent) on ollut Instagramin syötteessä 550%-800% luokkaa kylmässä yleisössä, kun Facebookin ROAS on ollut noin 500%. Lämpimästä yleisöstä on tullut kauppaa 800%-1000% ROAS:lla Instagramin syötteestä.

Millaiset sisällöt toimivat Instagramin syötteessä?

Instagram on erittäin visuaalinen maailma ja sitä kuluttajatkin odottavat. Kaikista parhaiten kuluttajan huomion saa laadukkailla, raikkailla kuvilla videoista puhumattakaan. Toisaalta inhimillinen lähestyminen ja yhteenkuuluvuuden tunne voivat olla myös pysäyttäviä tekijöitä – kuluttaja ei edes huomaa, että kyseessä on mainos.

Huomiota kannattaa myös kiinnittää mainostekstiin, sillä siitä näkyy vain pieni osa ennen kuin kuluttaja klikkaa tekstin kokonaan näkyviin. Tämä tarkoittaa sitä, että heti ensimmäiset pari lausetta täytyy osua kohderyhmääsi. Pitkätkin mainostekstit siis voivat toimia Instagramin syötteessä, sillä ne voivat avata tuotettasi tai palveluasi paremmin asiakkaalle ja näin ohjata häntä paremmin kohti ostoa. Pariin ensimmäiseen lauseeseen tulee vain kiinnittää reilusti huomiota, sillä se määrittää kuluttajan seuraavan siirron.

Millaisia julkaisuja siis kannattaa IG-syötteeseen tehdä? Listaan seuraavaksi perus nyrkkisäännöt, mistä kannattaa lähteä liikkeelle tehdessä mainoksia IG-syötteeseen:

1) Videot, jotka kestävät maksimissaan 15 sekuntia

 • laadukas video, mutta inhimillisellä tulokulmalla tehtynä (ei pelkästään tuote-esittelyä!)
 • itse kuvatut videot (inhimillisyys, kuluttajan näkökulmasta helposti lähestyttävä)
 • videokarusellit

2) Kuvista tehdyt videot, esimerkiksi Facebookin videotemplateja hyödyntäen (max 15 sekuntia)

 • niin kutsuttuihin slideshow-mainoksiin pystyy kirjoittamaan tekstiä 30 merkin verran per kuva (tuo lisää elävyyttä mainokseen ja pystyt nostamaan tärkeitä pointteja tuotteestasi/palvelustasi)

3) Laadukkaat kuvat

 • laajat kuvat (pysäyttää käyttäjän herkemmin, kun kuva täyttää mobiilin näytön)
 • kuvakarusellit

4) Mainosteksti omalla sävyllä tehtynä & tarkasti kohdennettuna yleisöllesi

 • ensimmäiset lauseet ovat tärkeimmät – vain pieni osa tekstiä näkyy, ennen kuin kuluttaja klikkaa tekstin auki
 • varsinkin kylmään yleisöön mainontaa tehdessä myös pitkät mainostekstit voivat toimia (tässäkin tulee huomiota kiinnittää tekstin alkuun)

Videoissa, kuvissa ja mainosteksteissä on myös tärkeää, että tuot yrityksen persoonaa esille. Näilläkin erotut kilpailijoista ja kaikesta muusta sisällöstä, jota Instagram tarjoaa. Yrityksen omalla äänensävyllä luot luottamusta kuluttajaan päin ja sen avulla saat myös pidettyä halutut asiakkaasi lähelläsi. Lue lisää, miksi yrityksen oma äänensävy on tärkeä.

Instagramin tarinat

Yli 500 miljoonaa käyttäjää kuluttaa Instagramin tarinoita päivittäin. Kyllä, siis 500 miljoonaa käyttäjää katselee IG-tarinoita päivittäin! Videoiden kulutus on räjähtänyt käsiin ja tässä on yksi herkullisimpia mainospaikkoja saada asiakkaasi kiinni. Tarinoissa ei kuitenkaan samanlaiset mainokset välttämättä toimi kuin Instagramin syötteessä.

Tällä hetkellä samaiselle verkkokauppa-asiakkaalleni olen saanut kylmästä ja lämpimästä yleisöstä 454%-1300% ROAS:lla kauppaa Instagramin tarinoiden kautta. Tästä syystä mainosten suunnittelu ja kohdentaminen erikseen Facebookiin ja Instagramiin tulee vaan kasvamaan asiakkaideni keskuudessa, jotta Instagramistakin saadaan täysi hyöty irti.

Millaiset sisällöt toimivat Instagramin tarinoissa?

Instagramin tarinoissa luonnollisesti videot toimivat tehokkaimmin. Videoiden tulisi olla joko sellaisia, että kuluttaja ei edes huomaa kyseessä olevan mainos tai sitten niin eeppisiä, että käyttäjä pysähtyy ja jää väkisin katsomaan videota. Inhimillisyyden tuntua saadaan luotua videoihin sillä, että mainoksen pääosassa olisi aina henkilö esimerkiksi käyttämässä tuotetta/palvelua, opastamassa tuotteen/palvelun käyttöä – kuluttajalle tulee tunne, että henkilö puhuu juuri hänelle – tai video, joka sisältää selkeän tarinan ja juonen.

Instagramin syötteen mainosteksti voi olla pitkäkin, sillä kuluttaja pystyy klikkaamaan tekstin auki ilman, että hän siirtyy yrityksesi verkkosivuille. Instagramin tarinoissa pitkä teksti ei välttämättä toimi. Ensinnäkin se näyttää rumalta ja saattaa helposti aiheuttaa virheellisiä klikkauksia, mitkä taas nostavat sivustosi välitöntä poistumisprosenttia. Instagramin tarinoissa mainosteksti olisi hyvä olla lyhyt, mutta kiinnostusta herättävä.

Millaisia julkaisuja kannattaa IG-tarinoihin tehdä? Listaan seuraavaksi perus nyrkkisäännöt, mistä kannattaa lähteä liikkeelle tehdessä mainoksia IG-tarinoihin:

1) Laadukkaat ja inhimilliset videot, jotka kestävät maksimissaan 15 sekuntia (ei saa tuntua mainokselta!)

 • ihminen aina pääosassa, joko käyttämässä tuotetta/palvelua tai opastamassa sen käyttöä v-loggaajien tapaan
 • ihminen pääosassa selkeässä tarinassa

2) Eeppiset videot (max 15 sekuntia)

 • leffamaiset ja pitkälle kehitellyt videot, joita jää vain väkisin tuijottamaan

3) Laadukkaista ja kauniista kuvista tehdyt videot (FB:n videotemplatet)

 • niin kutsuttuihin slideshow-mainoksiin pystyy kirjoittamaan tekstiä 30 merkin verran per kuva (tuo lisää elävyyttä mainokseen ja pystyt nostamaan tärkeitä pointteja tuotteestasi/palvelustasi)

4) Mainostekstit lyhyitä ja mielenkiintoa herättäviä

Videoiden keskimääräinen katseluaika niin Facebookissa kuin Instagramissa on kolme sekuntia. Videoiden alku on siis erittäin tärkeä ja sen pitää osua ja upota kohdeyleisöösi. Muuten viestisi jää vastaanottamatta.

Instagramin kasvu, hypetys ja reilun miljardin käyttäjämäärän saavuttaminen ovat asioita, joiden vuoksi jokaisen yrityksen tulisi lähteä testaamaan Instagram-mainontaa. Instagramiin sopiviin sisältöihin tulee nähdä vaivaa ja tämän jälkeen hyödyntää koneoppimisen kautta tullutta dataa, mitkä kulmat ja millaiset viestit toimivat juuri sinun kohdeyleisöllesi.

→ Luithan jo case-esimerkkimme Instagram-mainonnasta?