LinkedIn-markkinointi on omiaan, kun markkinoinnilla tavoitellaan hyvin tarkkaa ja rajattua kohderyhmää. LinkedIn sopii yrityksellenne myös siinä tapauksessa, jos keskikauppanne tai asiakkaanne elinkaariarvo on verrattain suuri. Vaikka mainontaan tehdään LinkedInissä enemmän B2B-puolelle, saa myös B2C-yritykset haviteltua asiakkaitaan LinkedInissä.

Kohtuullisen keskikaupan tai asiakkaan elinkaariarvon vaatimus ei ole hatusta heitetty, vaan perustuu LinkedInin mainonnan hintaan. LinkedIn-mainonnan hinta on moninkertaista verrattuna muihin somekanaviin, kuten Instagramiin tai Facebookiin. Mainosten klikkaushinnat LinkedInissä voivat helposti olla 6–10 euroa. Eri somekanavissa on kuitenkin eroja, joten jos saat tavoitettua ostajapersoonasi juuri LinkedInissä, miksi jättäisit sen kortin kääntämättä?

LinkedIn-mainonta paljastuu kuitenkin tietyille yrityksistä varsin kannattavaksi ja siihen vaikuttavat omalta osaltaan LinkedInin uniikit kohdennusmahdollisuudet. Tutustutaan niihin nyt tarkemmin!

Ihan aluksi sinun on hyödyllistä myös lukea, milloin LinkedIn-mainonta on tehokkainta.

LinkedInin kohdennusmahdollisuudet maksetussa mainonnassa

1 LinkedIn-ryhmät

Yksi suosituimpia tapoja kohdentaa LinkedIn-mainontaa on tehdä se ryhmien perusteella. LinkedIn-ryhmissä jaetaan kiinnostuksen kohteiden ja alojen uutuuksia ja keskustellaan askarruttavista puheenaiheista. LinkedIn on täynnä ryhmiä erilaisiin toimialoihin, yhteisöihin, osaamisiin ja tapahtumiin liittyen. Esimerkiksi ‘digital marketing’ -haulla löytyi noin 17 000 ryhmää, jotka ovat keskittyneet digitaalisen markkinoinnin eri aiheisiin.

LinkedIn-ryhmistä voit koota kohderyhmiä, kun olet etsinyt ryhmistä ne, joissa kohderyhmäsi viettää aikaa tai on aiheesta kiinnostunut. Ryhmät kohdennuksena voivat olla myös hyvä vaihtoehto silloin, jos et osaa nimetä tai löydä sopivia työnantajia, työnimikkeitä tai työkokemusta, joista kohderyhmän voisi muodostaa.

2 Lookalike-yleisöt listoista

Kun olet ladannut yritys- tai henkilölistan LinkedIniin, voit tehdä siitä samankaltaisuuteen perustuvat kohderyhmän eli kaksoisolento-kohderyhmän eli lookalike-yleisön. Silloin LinkedInin tekoäly hakee listasi kanssa samankaltaisia henkilöitä alustastaan ja tekee niistä aivan uuden kohderyhmän. Lue lisää listojen lataamisesta ja hyödyntämisestä tämän blogitekstin kohdassa 5.

Jos olet syöttänyt LinkedIniin listan oppaan lataajista, siitä tehty lookalike-yleisö on todennäköisesti potentiaalinen kohderyhmä lataamaan lisää vastaavaa opasta.

Hyödynnä LinkedIniin ladatut listat kokonaan ja luo niistä lookalike-yleisöt.

3 Kohdennusvaihtoehdot työnantajan tietojen perusteella

LinkedInin erottaa muista kanavista erityisesti tarkemmat kohdennusmahdollisuudet henkilöiden työnantajista: yrityksen nimi, yrityksen koko, työntekijöiden määrä ja toimiala.

Jos asiakkaasi edustavat muutamaa eri toimialaa, voit luoda niistä omat kohdennuksensa ja tehdä mainokset jokaiselle alalle erikseen. Koska jokaisella alalla on omat erityispiirteensä, voit tehdä kohderyhmille omat mainoksensa, joissa nämä erityispiirteet huomioidaan esimerkiksi mainoksen tekstissä ja kuvissa. Varmistat tämän avulla sen, että viesti osuu juuri oikeaan ja pääset paremmin kampanjan tavoitteisiin.

Jos taas tarjoat palveluita vain pienille yrityksille, kannattaa suuret ja keskisuuret yritykset sulkea kohdennuksista suoraan pois.

4 Kohdennusvaihtoehdot työntekijän tietojen perusteella

Edellisen kohdan lisäksi myös tarkemmat tiedot liittyen henkilöiden työhön vievät LinkedInin kohdennusmahdollisuudet omalle tasolleen. Voit kohdentaa esimerkiksi näiden tietojen mukaan: työnimike, opiskeluala, kokemusvuodet, erityisosaaminen, mielenkiinnon kohteet ja tutkinto.

Erityisesti rekrykampanjoihin nämä tiedot auttavat viemään viestin omasta yrityksestä juuri oikein silmien eteen. Jos etsinnässä on alaansa aloittava taituri, voit rajata mainonnan piiristä seniorit pois ja taas päin vastoin. Ja jos toiveissa on tietyn tutkinnon omaava kaveri, voit laittaa senkin kuntoon kohdennuksessa.

Myös tietyn alan tekijät ja vastuuhenkilöt tavoitat valitsemalla kohdennukseen oikean työnimikkeen. Onko sinun yrityksesi ostajapersoona Project Manager, Sales Director tai Chief Executive Officer?

Lue lisää, miten Facebook ja LinkedIn eroavat toisistaan B2B-mainonnassa

5 Henkilö- ja yrityslistat

Yrityksellesi tutuista henkilöistä ja yrityksistä voi löytyä parhaimmillaan useampikin lista: oppaan ladanneet, viime vuonna tuotteita tilanneet, uutiskirjeen tilaajat ja potentiaaliset, nukkuvat asiakkaat. Ja jos olet ostanut listoja ulkopuolelta esimerkiksi tietyn alan yrityksistä tai pk-seudun yrittäjistä, voit yrittää tavoittaa heidät myös LinkedInissä.

Voit valita, ajatko LinkedIniin yritys- vai henkilölistan. Yrityslistaa varten tarvitset esimerkiksi yrityksen nimen, yrityksen verkkosivujen osoitteen, toimialan, kaupungin ja maan. Henkilölistaan voit laittaa tiedoksi esimerkiksi sähköpostiosoitteen, etunimen, työnimikkeen ja kaupungin. Mitä enemmän sinulla on tietoja ihmisistä, joita haluat tavoittaa, sitä todennäköisimmin LinkedIn löytää heidät omasta alustastaan.

Kun lista on ladattu, LinkedIn kertoo siitä saadun kohderyhmän koon. Saat myös tietää onnistumisprosentin, jolla LinkedIn on löytänyt listastasi henkilöitä tai yrityksiä. Ladatun listan koon tulee olla vähintään 300 henkilöä, jotta sitä voidaan käyttää kampanjoissa kohderyhmänä. Listoista kootuista lookalike-kohderyhmistä kirjoitin kohdassa 2.

6 Muu uudelleenmarkkinointi LinkedInissä

LinkedIn tarjoaa mainostajille listojen lisäksi muitakin keinoja kohdentaa mainontaa jo yrityksellesi tutuille henkilöille. Voit kohdentaa uudelleenmarkkinointia esimerkiksi LinkedIn-tapahtumiisi osallistuneille, LinkedIn-yrityssivullasi vierailleille, videoitasi katsoneille, nettisivuillasi vierailleille ja lead gen form -mainoksen avaajille.

Uudelleenmarkkinointi on loistava tapa sitouttaa jo yrityksestäsi kiinnostuneita henkilöitä. MRACE-mallimme mukaan uudelleenmarkkinoinnin yleisöt saadaan käännettyä esimerkiksi liideiksi tai suosittelijoiksi CONVERT- ja ENGAGE-vaiheiden kampanjoiden avulla. CONVERT-vaiheessa voit esimerkiksi pyrkiä saamaan liidejä verkkosivuillasi vierailleilta henkilöiltä ja ENGAGE-vaiheessa käännämme tapahtumaan osallistujat vakioasiakkaiksi tai suosittelijoiksi.

LinkedIn tarjoaa hyvät mahdollisuudet uudelleenmarkkinointiin. Voisitko uudelleenmarkkinoinnin toteuttaa yhtä tehokkaasti, mutta edullisemmin Facebookissa?

LinkedIn-mainonnan hinta

Kohdennusmahdollisuudet ovat nyt sinulla tiedossa ja tietysti seuraavaksi kiinnostaa, että mitä tämä kaikki oikein maksaa? Kuten alussa todettiin, LinkedIn on muita somekanavia hinnakkaampi alusta ja sen takia mediabudjettiakin tulee varata hieman enemmän.

Yhden LinkedIn-kampanjan minimibudjetti on 10 €/ päivä.

Kampanja tarkoittaa LinkedInissä yhtä kohdennusta ja mainosmuotoa. Muista somekanavista poiketen LinkedIn-kohdennus on sidottuna myös valittuun mainosmuotoon. LinkedInin mainosmuotoja ovat esimerkiksi yksittäinen kuva ja karuselli-, video- ja viestimainokset. Jokaisella kampanjalla on myös oma tavoitteensa, joten jos haluat laittaa tavoitteeksi verkkosivuliikenteen ja videon katselut tarvitset niille omat kampanjansa.

LinkedIn-mainontaan kannattaa varata budjettia reilusti, jotta haluttu kohderyhmä tavoitetaan. Mainonta LinkedInissä voi olla helposti Facebook-mainontaan verrattuna 5-10 kertaa kalliimpaa.

LinkedIn-mainontaa tehdessämme kehitämme mainontaa jatkuvasti paremmaksi mittaamisen ansiosta. MEASURE-viitekehys seuraa mainonnan tukena jatkuvasti osana MRACE-mallia. Erilaisia kampanjoita, kohderyhmiä ja mainoksia kokeilemalla löydämme parhaiten toimivimmat kombot mainontaa varten ja täten saamme myös mainonnan mediabudjetin käytettyä mahdollisimman tehokkaasti.

CASE:

1. Ympäri maailmaa myytävä kone, jonka kauppahinta on satoja tuhansia euroja.

Tavoittelemme useamman eri toimialan päättäviä henkilöitä ympäri maailman LinkedIn-markkinoinnilla. Koska keskikaupan hinta on kymmeniä tuhansia euroja, ei yhden liidin hinnan tarvitse pysyä muutamissa kymmenissä euroissa. LinkedIn-mainonnan avulla olemme saavuttaneet asiakkaita, joita ei ole saatu kiinni muita kanavia pitkin yrityksistä huolimatta. Toisin sanoen liidit ovat olleet laadukkaita ja yritykselle erittäin tärkeitä. LinkedIn-mainonnan vanhvana tukena on ollut MRACE-mallin mukaan toteutettu sisällöntuotanto, verkkosivukehitys ja SEO-CRO.

Sopisiko LinkedIn-mainonta sinun yrityksellesi?

Haluatko selvittää, toimisiko LinkedIn kohdennuksineen osana yrityksenne markkinointipalettia? Saat meiltä sekä strategian että toteutuksen LinkedIniin. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää!

 

Opi lisää B2B-mainonnasta: Kalliiden B2B-projektien myynti tarvitsee markkinointia tuekseen.