Mietitkö, miten voit lisätä brändisi tunnettuutta? Etsitkö keinoja, joiden avulla voisit tehdä brändistäsi mieleenpainuvan potentiaalisten asiakkaiden keskuudessa? Tässä blogissa käymme läpi kuuden vaiheen prosessin, joka auttaa tuomaan brändiäsi haluttujen kohdeyryhmien tietoisuuteen. 

Brändin tunnettuuden merkitys korostuu erityisesti kilpailluilla markkinoilla. Kun kuluttaja kohtaa valinnan kahden tuotteen tai palvelun välillä, hän taipuu usein sen puoleen, joka on hänelle tutumpi. Tälle on yksinkertainen selitys: tuttu brändi on kuluttajan mielessä lähtökohtaisesti luotettavampi. Edelman Trust Barometer 2023 -tutkimuksesta ilmenee, että kun brändisi koetaan luotettavana:

 1. kuluttajat ostavat sinulta 59% todennäköisemmin,
 2. kuluttajat sitoutuvat brändiisi ja suosittelevat sitä 67% todennäköisemmin.

Tunnettuus ja luottamus kulkevat siis pitkälti käsi kädessä. Kun tarkastelet esimerkiksi luotetuin merkki 2023 -kilpailun voittajia, pystyt todennäköisesti suurimman osan kohdalla tunnistamaan jo pelkän logon perusteella yrityksen toimialan sekä mitä tuotteita tai palveluita he tarjoavat. Osaisit myös oletettavasti kertoa, mitä mieltä olet kyseisestä brändistä.

 

Kuvakaappaus sivustolta luotetuinmerkki.fi

Kuinka kasvatat brändin tunnettuutta? Kuuden kohdan prosessi

Brändin tunnettuus kertoo, miten hyvin kohdeyleisö tunnistaa ja muistaa brändisi. Tätä voidaan ymmärtää paremmin David Aakerin kehittämän brändiuskollisuus -pyramidin avulla, jossa on neljä tasoa: 

 1. brändiä ei tunnisteta lainkaan,
 2. brändi tunnistetaan,
 3. brändi muistetaan,
 4. brändi ensimmäisenä mielessä eli “top-of-mind”.

 

Liiketoiminnan alkuvaiheessa olet tasolla yksi, sillä asiakkailla on vain vähän tai ei lainkaan tietoisuutta yrityksestäsi. 

Tasolla kaksi olet silloin, kun brändisi tunnistetaan esimerkiksi tuotteidesi pakkausten, logon, sloganin tai mainosmateriaalien perusteella. 

Tasolle kolme brändisi muistuukin jo mieleen, kun asiakas hoksaa tarvitsevansa tarjoamiasi tuotteita tai palveluita. 

Taso neljä eli “top-of-mind”-asema on saavutettu siinä vaiheessa, kun brändisi on ensimmäinen brändi joka yhdistetään tiettyihin tuotteisiin tai palveluihin. Esimerkkejä suomalaisista yrityksestä, jotka ovat omalla toimialallaan saavuttaneet tällaisen aseman, ovat suklaatuotteiden pioneeri Fazer ja saksista mieleen tuleva Fiskars. 

Jokainen tunnettu brändi on lähtenyt liikkeelle siitä, ettei se vielä ollut asiakkaiden tiedossa. Esimerkiksi Apple ja Coca-Cola ovat vakiinnuttaneet top-of-mind -asemansa vuosikymmenten mittaisella brändinrakennustyöllä. Mikäli edustamasi brändi ei vielä nauti vastaavanlaisesta tunnettuudesta, on tärkeää panostaa strategisiin toimenpiteisiin ja konkreettiseen viestintään.

Kaikkien toimialojen brändien ei ole aina realistista havitella top of mind-asemaa, mutta jokaiselle brändille elintärkeää on päästä pois täyden tunnistamattomuuden lokerosta ja pyrkiä rakentamaan tunnettuutta omat liiketoimintatavoitteet, kilpailuympäristön ja kohdeyleisöt huomioiden. Pyramidissa ylös kapuaminen vaatii johdonmukaista työtä ja selkeää strategiaa. Kerromme seuraavaksi kuusi vaihetta, jotka auttavat sinua lisäämään brändisi tunnettuutta.

1. Kirkasta brändistrategiasi

Ennen kuin ryhdyt toimiin bränditietoisuuden kasvattamiseksi, brändinne tulee olla selkeä ja eheä. Brändistrategia määrittää linjat brändillesi ja ohjaa kaikkea brändiviestintää.

Brändin tunnettuuden kasvattaminen alkaa siitä, että sinulla on kirkkaana mielessä mitä brändisi edustaa, mikä on arvolupauksesi ja niihin pohjautuvat ydinviestit, joita haluat viestiä kohdeyleisöllesi. Brändistrategia toimii perustana kaikelle toiminnallesi brändin tunnettuuden kasvattamiseksi.

Miksi tehdä brändistrategia?

 • Kilpailijoista erottautuminen: brändistrategia auttaa määrittelemään, miksi asiakkaan tulisi valita juuri sinut.
 • Brändisi ei ole enää pelkkä tuote tai palvelu: brändistrategian avulla luot kokonaisvaltaisempaa arvoa asiakkaille, mikä kasvattaa asiakasuskollisuutta pitkäjänteisesti.
 • Bränditietoisuuden lisääminen: brändisi tulee paremmin tunnetuksi ja muistetuksi kohderyhmäsi keskuudessa.
 • Jatkuvan kehityksen mahdollistaminen: brändistrategia mahdollistaa jatkuvan kehityksen ja sopeutumisen markkinoiden muutoksiin.

2. Tee visuaalisesta ilmeestä helposti tunnistettava 

Tunnettuuden kasvattaminen edellyttää sitä, että brändisi on helposti tunnistettava. Brändisi visuaalinen ilme on tärkeässä roolissa, sillä se on usein ensimmäinen asia, joka brändistäsi tulee mieleen. Mitä sinulle tulee ensimmäisenä mieleen Starbucksista? Todennäköisesti vihreä merenneito -logo kahvikupin kyljessä.

Visuaalisella suunnittelulla voidaan vaikuttaa kaikkiin MRACE®-mallin vaiheisiin, eli se tukee ostopolkua asiakkaan tavoittamisesta sitouttamiseen. Ei riitä, että teillä on visuaalinen ilme, vaan se pitää myös jalkauttaa käytäntöön.

Varmista siis, että erotut kilpailijoistasi visuaalisesti, ja että visuaalinen ilme on yhdenmukainen kaikissa brändisi kanavissa. Yhdenmukaisuus mahdollistaa sen, että brändistäsi rakentuu pysyvämpi muistijälki. Selkeä ja erottuva ilme auttaa ihmisiä tunnistamaan brändisi jo nopeallakin vilkaisulla.

Näin onnistut visuaalisen tunnistettavuuden luomisessa:

 • Erotu uniikilla tavalla kilpailijoistasi.
 • Jalkauta visuaalinen ilme kaikkiin brändisi materiaaleihin ja kanaviin.
 • Pysy johdonmukaisena.

3. Luo laadukasta brändisi ja arvolupauksesi mukaista sisältöä

Brändisi voima konkretisoituu lopulta kaikissa sisällöissäsi, joiden tulee kuljettaa brändisi viestiä johdonmukaisesti.

MRACE®-mallin mukaisesti ostajapersoonillenne kohdennettu laadukas sisältö on tehokas tapa kasvattaa tunnettuutta. Sisällöillä rakennat jatkuvaa brändimielikuvaa ja vahvistat siten asemaasi asiakkaiden mielessä.

Tuota sisältöjä eri formaateissa, ja lähde liikkeelle siitä, mikä on sopiva lähtökohta asiakkaasi tietoisuuden taso huomioiden. Vahvista muistijälkiä brändistäsi luomalla sisältöjen yhteyteen brändisi visuaalisen ilmeen mukaisia kuvituksia.

Hakukoneoptimointi tekee sisällöistäsi löydettävää. Lisäksi laadukas ja optimoitu sisältö tarjoaa keinon hallita sisältösi aihetta ja luoda trendejä, sen sijaan että olisit vain muiden seuraaja. 

Tekoäly on tehokas apuri sisällöntuotannossa, mutta muista, että tekoälyllä generoitua sisältöä ei tule käyttää sellaisenaan. Tutkimuksista muun muassa ilmenee, että vain 26% kuluttajista luottaa tekoälyllä luotuun sisältöön. Jotta brändisi tunnettuus kasvaa terveellä tavalla, panosta enemmän laatuun kuin määrään, ja tuo asiantuntemustasi esiin aidosti.

4. Tuo brändisi esille niissä kanavissa, joissa tavoitat unelma-asiakkaasi

Nykypäivänä verkossa vallitsee valtava informaatiotulva, jolloin ihmiset keskittyvät vain siihen, mikä heitä kiinnostaa. Tämä tekee kohdentamisesta entistä tärkeämpää. Kun brändisi näkyy niissä kanavissa, joissa kohdeyleisö viettää aikaa, se lisää mahdollisuuksiasi tavoittaa potentiaaliset asiakkaat.

Huomioi esimerkiksi seuraavat kanavat ja formaatit:

 • Hakukonemainonta ja Google Display-mainonta tarjoavat mahdollisuuden tavoittaa laajan yleisön ja sitä kautta kasvattaa bränditietoisuutta tehokkaasti. Tarkan kohdentamisen avulla voit tavoittaa juuri haluamasi unelma-asiakkaat.
 • Sosiaalisen median alustat kuten Instagram, Facebook ja Linkedin, tarjoavat loistavia väyliä brändisi tunnettuuden kasvattamiseen. Tavoita asiakkaasi niillä alustoilla, joilla he viettävät eniten aikaa. Luo brändilläsi vahva läsnäolo valitsemillasi alustoilla ja ole vuorovaikutuksessa yleisösi kanssa. Jaa säännöllisesti ajankohtaista sisältöä ja hyödynnä mainontaa tavoittaaksesi uusia potentiaalisia asiakkaita. 
 • Videoalustat, kuten TikTok ja YouTube ovat suurkulutuksessa. Videoilla on ainutlaatuinen kyky vangita katsojan huomio ja kertoa tarina tehokkaasti, mikä onkin omiaan kertomaan miksi videosisällöt ovat nykyään erittäin suosittuja. Jopa 91 prosenttia kuluttajista kertoo haluavansa nähdä enemmän videoita brändeiltä. Videot voivat tehdä brändistäsi kiinnostavamman ja helpommin lähestyttävän, ja ne voivat auttaa sinua erottumaan kilpailijoistasi. Seuraa erilaisia videotrendejä ja kerro brändistäsi kiinnostavalla tavalla.
 • Verkkosivustosi on kuin yrityksesi kasvot. Samoin kuin kasvot voivat luoda ensivaikutelman ihmisestä, verkkosivusto luo ensivaikutelman brändistäsi. Laadukas ja sisältörikas verkkosivusto myös nousee korkeammalle hakukoneissa.
 • Yhteistyökumppanit voivat auttaa sinua kasvattamaan brändin tunnettuutta. Etsi mahdollisuuksia yhteistyöhön esimerkiksi muiden brändien tai vaikuttajien kanssa, jotka tavoittavat samanlaista yleisöä.

5. Varmista johdonmukaisuus kaikissa brändisi kosketuspisteissä

Brändisi tunnettuuden kasvattamisessa johdonmukaisuus on kriittinen menestystekijä. Vaikka onnistuisit viestimään brändistäsi eri kanavissa, mutta jokainen viesti näyttäisi, tuntuisi ja vaikuttaisi erilaiselta, ei brändistä jää selkeää muistijälkeä. Kirjassamme Digimarkkinointi – Luo strategia, vie se käytäntöön, myy enemmän (2022) havainnollistamme tätä seuraavan kuvion avulla:

Korostimme tätä jo visuaalisen ilmeen yhteydessä, mutta jatkuvuus pätee myös muuhun brändiviestintään. 

Kaikki brändiisi liittyvä materiaali ja viestintä, oli se sitten tone of voice, mainoskuvat tai asiakastuen laatu, tulee olla johdonmukaisesti linjassa keskenään – tuntua, näyttää ja vaikuttaa juuri sinun brändiltäsi. Vertaa esimerkiksi seuraavia kokemuksia kuvitellusta verkkokauppa-brändistä, jonka mainonnassa korostetaan asioinnin helppoutta. Kumpi onnistuu viestimään brändistään johdonmukaisesti?


Käyttäjäystävälliseltä verkkosivustolta tuotteet on helppo löytää ja tarjolla on kattavat maksutavat. Visuaalinen ilme on selkeä ja tunnistettava kaikissa kanavissa ja auttaa sinua ymmärtämään viestejä. Verkkokaupan asiakaspalvelu on nopeaa ja avuliasta.


Sekava verkkosivusto tekee tuotteiden etsimisestä vaikeaa. Visuaalinen ilme on epäyhtenäinen ja vaikeasti hahmotettava, mikä lisää hämmennystä. Asiakaspalvelu on hidasta ja takkuilevaa, mikä aiheuttaa turhautumista asiakkaille ostoprosessin aikana.

6. Mittaa ja arvioi brändisi tunnettuuden kehitystä

Tiedät toimiesi tuottaneen tulosta vain, jos voit mitata nykytilanteen ja verrata sitä aiempaan. Toisin sanoen sinun on mitattava bränditietoisuutta, jotta voit tietoisesti kasvattaa sitä. Hyödynnä analytiikkaa ja mittareita seurataksesi, miten tuloksekasta brändityösi on.

Huomioi esimerkiksi seuraavat mittaamistavat:

 • Brändihaut: Tarkkaile brändihakujen määrän kasvua pitkällä aikavälillä, jotta voit arvioida brändin näkyvyyden kehitystä.
 • Seuraajamäärät ja laatu: Seuraa sosiaalisen median seuraajien määrää ja erityisesti laatua. Mistä seuraajat ovat tulleet, mikä on sitoutumisen ja kiinnostuksen taso?
 • Palaaviat käyttäjät ja uudelleenostot: Palaavien käyttäjien määrä kertoo brändiin sitoutumisesta, ja uudelleenostot onnistuneesta asiakassuhteesta.
 • Verkkosivuston liikenteen laatu: Tutki verkkosivuston tunnuslukuja, kuten poistumisprosenttia ja sivuilla vietettyä aikaa.
 • Kyselytutkimukset: Tutki, mikä brändisi asema on kuluttajien mielissä. Kyselyissä voidaan tiedustella esimerkiksi, kuinka usein kuluttajat kohtaavat brändisi eri kanavilla ja mitä ominaisuuksia he siihen liittävät. Tieto toimii mittarina sille, onnistuuko brändisi tavoittamaan oikeat asiakkaat ja onnistutko viestimään brändistäsi strategiasi mukaisella tavalla. 

Yhteenveto

Brändin tunnettuuden kasvattaminen ei ole pelkästään somearvonnoilla ilottelua, vaan se vaatii syvällistä ymmärrystä siitä, miten brändi haluaa tulla näkyväksi ja millaista mielikuvaa se tavoittelee. Tunnettuus ei synny sattumalta, vaan vaatii johdonmukaista ja tarkasti suunniteltua strategista lähestymistapaa. 

On tärkeää ymmärtää, että brändin rakentaminen on kokonaisvaltainen prosessi, joka ulottuu visuaalisesta ilmeestä ja sisällöntuotannosta aina oikeiden kanavien valintaan ja jatkuvan vuorovaikutuksen ylläpitämiseen kohdeyleisön kanssa. Näin varmistetaan, että brändi ei ole vain satunnaisesti läsnä, vaan muodostaa vahvan mielleyhtymän oikeissa tilanteissa ja yhteyksissä, luoden pitkäkestoisen vaikutuksen kohdeyleisöön.

Haluatko parantaa brändisi tunnettuutta, mutta kaipaat siihen apua?

Lataa maksuton opas, joka auttaa sinua asettamaan markkinoinnin tavoitteet yrityksen strategisten tavoitteiden pohjalta.

Lataa markkinoinnin tavoitteiden asettamisen opas

Tutustu myös digitaalisen brändistrategian palveluumme ja ota yhteyttä, niin autamme sinua luomaan brändistäsi yhdenmukaisen, vahvan kokonaisuuden.