Miten brändi ja sen merkitys kannattaa huomioida digimarkkinoinnissa? Tässä blogissa käyn läpi, miten voit rakentaa brändiäsi eri digikanavissa siten, että toimenpiteet keskustelevat keskenään strategisesti, mitattavasti ja tuloksellisesti.

Lähtökohtaisesti digimarkkinointi on hyvin konversio-orientoitunutta ja päätavoitteena digikanavista on saada tuloksia – siis suoraan euroja tai liidejä. Taktiset toimenpiteet, kuten yksittäiset some- tai Google Ads -kampanjat, tuovat lyhyellä aikavälillä tuloksia ja vaikutuksia. Pitkäjänteinen, strateginen digimarkkinointi on kuitenkin vähintään yhtä tärkeää kuin lyhyen aikavälin, ja sen huomiointi jää usein vähälle digimarkkinointia suunniteltaessa. Digimarkkinoinnilla voidaan siis tehdä nopeita tuloksia, mutta myös rakentaa brändiä.

Digimarkkinoinnin avulla voidaan mm. lisätä brändin tunnettuutta haluttujen kohderyhmien keskuudessa, rakentaa brändi-imagoa ja tietysti myös sitouttaa asiakkaita vahvemmin brändiin. Yhdistämällä konversio-orientoitunutta, taktista mainontaa strategisiin brändin rakentamisen toimenpiteisiin saat aikaan kokonaisuuden, jossa eri toimenpiteet tähtäävät samaan tulokselliseen maaliin.

Kukaan ei osta yritykseltäsi, jos et ole tuttu

Brändin tunnettuus ja sen kasvattaminen on yrityksen menestyksen kannalta kriittistä, sillä jos kukaan ei tunne sinua, niin miten sinulta myöskään osattaisiin ostaa? Tunnettuuden kasvattaminen on digimarkkinoinnin avulla mahdollista ja suorastaan jopa pakollista, sillä ihmiset käyttävät valtavia määriä aikoja digikanavissa ja sieltä heidät on mahdollista tavoittaa tehokkaasti. Tunnettuudesta on kiistatonta hyötyä, sillä jopa 60% kuluttajista mieluummin ostaa tutulta brändiltä, kuin tuntemattomalta. Tämä on täysin luonnollista: ihmiset on rakennettu suosimaan mieluummin tuttuja asioita. Brändi, josta on kuullut edes joskus jotain, tuntuu varmemmalta ja luotettavammalta valinnalta, kuin brändi, josta kukaan ei ole koskaan kuullutkaan.

Tunnetun ja vahvan brändin vaikutukset voidaan nähdä suoraan viivan alle jäävien eurojen määrässä. Kuluttajat ovat valmiita käyttämään enemmän rahaa tuotteeseen tai palveluun, jos brändi on heille tuttu. Esimerkkejä löytyy maailmalta vaikka millä mitalla – Apple ja Starbucks vain muutamina esimerkkeinä. Sen lisäksi, että kuluttajat ovat valmiita käyttämään enemmän rahaa vahvoihin brändeihin, he myös sitoutuvat niihin vahvemmin ja suosittelevat niitä todennäköisimmin eteenpäin.

Digimarkkinointia on mahdollista kohdistaa hyvinkin tarkasti ja sen vuoksi se on myös brändin tunnettuuden kasvattamiseen oiva kanava. Enää ei tarvitse ampua haulikolla ”sinne päin”, vaan tunnettuutta voidaan kasvattaa juuri halutun kohderyhmän keskuudessa. Näin varmistetaan, että mainontaan käytetyt eurot on suunnattu sinne, missä yrityksesi kannalta suurin potentiaalinen asiakasmassa piilee.

Brändin täytyy ohjata kaikkea tekemistäsi – myös digimaailmassa

Brändin tulisi olla taustalla ikään kuin kompassina kaikelle markkinointitekemiselle, sillä näin brändi pysyy yhtenäisenä, joka on elinehto sille, että brändin tunnettuus saadaan kasvuun ja brändin mieleenpalauttaminen vahvistuu. Jos brändi näyttää, kuulostaa ja tuntuu aina erilaiselta, ei siitä rakennu kuluttajille pysyvää muistijälkeä. Brändin mieleenpalauttamisella tarkoitetaan sitä, miten vaivattomasti kuluttaja pystyy palauttamaan mieleensä brändin ja siihen liittyvät elementit. Esimerkiksi, kun kysytään kuluttajia luettelemaan urheilukenkäbrändejä, voi olla lähes täydellisen varma, että kaikki vastaavat Niken ja Adidaksen – suurin osa varmaan molemmat.

Tästä syystä on hyvä huomioida, että brändi säilyy yhtenäisenä läpi eri kanavien. Tämä koskee niin visuaalista ilmettä kokonaisuudessaan kuin myös viestinnässä käytettävää sävyä.

Näin rakennat brändiä digikanavien kautta

Brändiä voidaan rakentaa useita digikanavia hyödyntäen ja onkin syytä panostaa strategiseen digimarkkinointiin jokaisessa kanavassa. Tämä ei tietystikään poissulje millään tasolla kampanjoita, joilla tavoitellaan lyhyemmän aikavälin tuloksia. Alla on esitelty, miten eri digikanavia voidaan käyttää työkaluina brändin rakentamiseen.

Sisältömarkkinointi
Yksi brändin rakentamisen tärkeimmistä tukipilareista digimarkkinoinnissa on sisältö. Sisällöt toimivat bensana kaikille muille digikanaville.

Sisältö, jonka luot eri kanaviin (kaikki aina verkkosivuista blogikirjoituksiin ja sosiaalisen median postauksiin), kertoo asiakkaalle yrityksenne brändistä: kuka olette, mitä teette ja kuinka voitte ratkaista asiakkaan ongelman.

Sisältöjen avulla on mahdollista tuoda esiin seikkoja, jotka asiakkaiden halutaan assosioivan brändiin ja näin vaikuttaa brändimielikuvaan, joka asiakkaille muodostuu. Yritys ei itse voi varsinaisesti luoda brändiä, koska brändi muodostuu aina asiakkaasi päässä. Voit kuitenkin pyrkiä vaikuttamaan erilaisilla toimenpiteillä siihen, millainen mielikuva asiakkaallesi brändistä muodostuu. Yksi tehokkaimmista vaikutuskeinoista on ehdottomasti yrityksesi sisällöntuotanto.

Sisältömarkkinoinnin avulla voit luoda yrityksellesi uniikkia tone of voicea, joka on vahva keino erottua kilpailijoista. Hajuttomuus ja mauttomuus ei kiinnosta ketään! Persoonallinen, kohderyhmääsi puhutteleva viestintä sen sijaan voittaa takuulla asiakkaat puolelleen. Hyvä esimerkki tästä on Varusteleka, joka onnistunut luomaan uniikin tone of voicen, joka erottaa brändin kilpailijoista – viestintä on tunnistettavaa ja se vetoaa takuulla yrityksen kohderyhmään.

Sisältöä tuottaessasi on hyvä ottaa huomioon se, millaiset asiakkaat kuluttavat sisältöäsi missäkin kanavassa. Saman sisällön postaaminen jokaiseen kanavaan ei tuo kenellekään lisäarvoa. Ostajapersoonien suunnittelu mahdollistaa sen, että voit tunnistaa yrityksesi tärkeimmät kohderyhmät. Ostajapersoonille voidaan luoda sisältösuunnitelmia, joka antaa suuntaviivat sisällöntuottamiselle ja varmistaa sen, että sinulla on tarjota sopivaa sisältöä jokaiseen asiakkaan ostopolun vaiheeseen ja jokaiselle tärkeällä kohderyhmälle. Kun pystyt tuottamaan laadukasta sisältöä, joka vetoaa ostajapersooniesi tarpeisiin, tavoitteisiin ja mielenkiinnonkohteisiin, olet varmasti vahvoilla.

Lataa: Ostajapersoonat-työkirjan avulla teet markkinointia, joka mukailee tärkeimpien asiakkaidesi ostoprosessia ja tukee heidän päätöksentekoaan.

Sosiaalinen media – orgaaninen ja maksettu
Kuluttajat viettävät keskimäärin 136 minuuttia päivästään eri sosiaalisen median alustoilla surffaten. Some on avannut kokonaan uuden väylän asiakkaan ja yrityksen väliselle keskustelulle ja se väylä kannattaa hyödyntää. Sosiaalinen media onkin yksi parhaista digikanavista brändisi rakentamiseen, koska se mahdollistaa aidon dialogin syntymisen yrityksen ja asiakkaiden välille reaaliajassa.

Somessa kuluttajat voidaan tavoittaa tehokkaasti jokaisessa ostopolun vaiheessa. Somessa brändeille altistutaan, niiden kanssa kommunikoidaan ja niihin sitoudutaan – niin orgaanisten postausten kuin maksetun mainonnan kautta. Tämä luo yrityksillesi mahdollisuuden rakentaa brändiä tehokkaasti. Esimerkiksi asiakkaiden kommentteihin reagointi ja vastaaminen mahdollistaa sen, että vaikkapa huonot asiakaskokemukset voidaan oikaista tai pyrkiä hyvittämään, ja näin luoda luotettavuutta ja inhimillistä kuvaa yrityksestä.

Asiakasryhmien merkitys Facebookissa kasvaa koko ajan. Ihmisillä on luontainen tarve kuulua erilaisiin yhteisöihin. Ryhmä voi rakentua esimerkiksi yhteisen harrastuksen ympärille, jolloin yhteisöllisyys tällaisissa ryhmissä on ensiluokkaista. Facebook-ryhmiä on tällä hetkellä 400 miljoonaa ja niiden määrä kasvaa jatkuvasti. Asiakasryhmät luovat kokonaan uuden mahdollisuuden yrityksille sitouttaa nykyasiakkaitaan – sekä tietysti hankkia uusia.

Ja kun puhutaan somesta, ei tietenkään sovi unohtaa #hashtageja. Ne ovat hyödyksi brändäyksen näkökulmasta jo pelkästään siitä syystä, että hashtagien avulla brändiin liittyvä keskustelu voidaan ryhmitellä yhden, helposti löydettävän sivun alle.

Youtube-mainonta
Brändin rakentaminen on pitkälti mielikuvien luomista, ja mikä olisikaan parempi keino luoda niitä kuin mielenkiintoiset videot? Liikkuvassa kuvassa on tekstiä helpompi välittää esimerkiksi tunteita ja sen vuoksi Youtube sopii kanavana brändin rakentamiseen mainiosti. Myös visuaalisuus ja äänet tuovat omat mahdollisuutensa mielikuvien luomiseen.

Youtube-mainontaa voi hyödyntää brändin tunnettuuden lisäämisessä, esimerkiksi kun lanseeraat uutta tuotetta tai palvelua, sillä videon avulla on helppo kertoa brändin UVP eli unique value proposition, joka kiteyttää sen, miksi kuluttajan pitäisi ostaa sinulta. Youtube-mainonnan hinta ei ole kovinkaan korkea ja Youtuben tavoittavuus on todella suuri – jopa 30 % suomalaisista katselee Youtubea päivittäin. Youtube soveltuu tunnettuuden lisäksi myös mainiosti brändin top of mind -aseman vahvistamiseen.

Display-mainonta
Googlen Display-verkkoon kuuluu yli 2 miljoonaa sivua ja tavoittavuus on jopa 90 % Internetin käyttäjistä. Display-mainonta onkin edullinen tapa hankkia brändille näkyvyyttä, sillä kuten hakusanamainonnassa, myös Display-mainonnassa maksetaan vain klikkauksista. Display-mainonnan tarkat kohdistusmahdollisuudet takaavat sen, että mainokset näkyvät haluttaessa vain hyvinkin tarkalle kohderyhmälle, jolloin mainontaa voidaan toteuttaa kustannustehokkaasti.

Vaikuttajamarkkinointi
Kun teet vaikuttajamarkkinointia, on tärkeää pitää huolta siitä, että yrityksenne ja vaikuttajan arvomaailma mätsäävät – ei kukaan vegaaniruokabloggari ota lihaa mainostukseen ja vaikka ottaisi, kuinka monen seuraajan mielestä se olisi uskottavaa?

Mikäli vaikuttaja ei tavoita yrityksenne kohderyhmää eikä yrityksen tuote tai palvelu millään tavalla liity vaikuttajaan, on yhteistyö hyvin päälle liimattua. Se ei tuo kellekään osapuolista minkäänlaista lisäarvoa – ei yritykselle, ei vaikuttajalle eikä varsinkaan loppuasiakkaalle.

Oikein toteutettuna vaikuttajamarkkinointi on yritykselle kultakaivos, sillä vaikuttajilla on valtaa kohderyhmän keskuudessa ja kuluttajan on helpompi uskoa esimerkiksi pitkään seuraamansa bloggaajan vinkkiä, kuin yrityksen mainosta. Vaikuttajamainonnan avulla brändi voikin saavuttaa kohderyhmänsä keskuudessa tunnettuutta, kasvattaa luottamusta ja tietysti tehdä myyntiä.

Lukuvinkki: Lataa vaikuttajamarkkinoinnin verkkolehti ja ota asiantuntijoiden vinkit haltuun!

Hakukoneoptimointi & hakusanamainonta
Hakukoneoptimoinnin ja hakusanamainonnan avulla voidaan saavuttaa brändille tunnettuutta. Mikäli brändisi ei ole yhtä tunnettu kuin Nike tai Apple, kaikki potentiaaliset asiakkaasi tuskin osaavat etsiä vielä bränditermillä. Tämän vuoksi hakutuloksiin täytyy päästä mukaan myös yleisimmillä termeillä ja tämä onnistuu hakukoneoptimoinnin tai hakusanamainonnan avulla. Hakukoneoptimointi vaatii pitkäjänteistä työtä ja on tiiviisti kytköksissä sisällöntuotantoon. Hakusanamainonnalla voidaan puolestaan maksamalla ”kiilata” hakukoneiden näyttämien hakutuloksien kärkeen.
Hyvä ensimmäinen askel brändin rakentamiseen hakukoneoptimoinnilla on tehdä hakusanatutkimus ja näin selvittää, mitkä hakusanat ovat sellaisia, joilla hakutuloksiin halutaan päästä.

Älä unohda mitata tuloksia

Brändin rakentaminen digikanavia pitkin on tätä päivää, mutta turhan usein silti mittaaminen unohtuu. Ainoa tavoite ei voi olla ”saada brändille näkyvyyttä”, vaan sitä on hyvä pilkkoa pienempiin osiin ja pohtia, millaisia mittareita tälle voidaan aidosti asettaa.

Selvää on, että brändin tunnettuuden kasvamisen mittaaminen ei ole ihan niin yksiselitteistä. Tärkeää onkin kiinnittää huomio asiakkaan ostopolkuun – mitkä kanavat tuovat uutta, kylmää, mutta silti potentiaalista asiakasvirtaa sivustolle (prospektoivat kanavat) ja mitkä kanavat taas klousaavat kauppaa? Attribuutiomallien tunteminen ja attribuutiomallinnuksen hyödyntäminen auttaa asiakkaan ostopolun hahmottamisessa. Koko ostopolkua tarkastelemalla pystyt arvioimaan, millaisia vaikutuksia brändimarkkinoinnilla on ollut.

Brändin rakentamiselle on hyvä asettaa myös konkreettisia, täysin mitattavia KPI:ta. Tällaisia voivat olla esimerkiksi:

Brändihakujen määrän kasvu
Brändihakujen kasvu pitkällä aikavälillä ja tämän trendin seuraaminen on yksi keino arvioida, onko brändin rakentamisen toimenpiteet tuoneet halutunlaisia tuloksia.

Sosiaalisen median seuraajamäärät, postauksiin reagointi & tavoittavuus
Lähtökohtaisesti on aina suotavaa mitata jotain muutakin kuin niitä kuuluisia tykkäyksiä tai jakoja, mutta ei voida väittää, etteikö sosiaalisen median seuraajamäärä ja se, miten nämä seuraajat reagoivat sisältöihin ja miten paljon some-kanavien kautta tavoitetaan ihmisiä, olisi myös yksi mittari brändille. Pelkkä määrä ei yksinään ole riittävä mittari, vaan myös seuraajien ”laatua” kannattaa tarkkailla. Ovatko seuraajat hankittu oikeasti pitkäjänteisen työn tuloksena, vai onko 99 % seuraajakunnasta tavoitettu arvonnalla? Ota mieluummin vaikka vähemmän seuraajia, kunhan he ovat kohderyhmääsi ja näin aidosti brändisi potentiaalisia asiakkaita, kuin miljoonia merkityksettömiä tykkääjiä, jotka eivät samaistu brändiisi millään tasolla.

Palaavien käyttäjien määrä & uudelleenostot
Palaavien käyttäjien määrä kertoo, kuinka sitoutuneita asiakkaat brändiisi ovat ja palaavatko he sivustolle uudelleen. Palaavien käyttäjien määrä ja sen suhde uusiin käyttäjiin on hyvä seurattava tunnusluku. Verkkokaupassa hyvä mittari on uudelleenostot – jos saat asiakkaan ostamaan kaupastasi useamman kerran, olet varmasti onnistunut jossain. Tehokkaan uudelleenmarkkinoinnin avulla varmistat, että asiakkaat palaavat verkkosivuillesi kerta toisensa jälkeen – tätä voi toteuttaa niin some-kanavia, Google Adsia kuin sähköpostimarkkinointiakin hyödyntäen.

Näiden lisäksi myös muita verkkosivuston tunnuslukuja, kuten poistumisprosenttia, selattujen sivujen määrää ja sivuilla vietetyn ajan määrää kannattaa seurata, jotta nähdään, miten verkkosivuilla viihdytään ja miten paljon sisältöjä asiakkaat kuluttavat. Nämä kertovat nimenomaan liikenteen laadusta, eivät pelkästään volyymia, joka sivustolle on saatu esimerkiksi erinäisten markkinointitoimenpiteiden seurauksena. Tärkeää on huomioida, että brändin rakentamisen toimenpiteita on syytä arvioida aikavälillä, jolloin tuloksia on mahdollista nähdä. Yksikään brändi ei muutu yhdessä yössä uudeksi Coca-Colaksi, joten mullistavia tuloksia brändin rakentamisen toimenpiteiltä ei kannata päivissä, viikoissa eikä välttämättä kuukausissakaan odottaa.

Yhteenveto

Digimarkkinointi tarjoaa lukuisia keinoja vahvistaa ja luoda brändiäsi sekä lisätä sen tunnettuutta. Brändimarkkinointia ei voi nähdä irrallisena toimenpiteenä, jossa on tarkoitus epämääräisesti ”lisätä näkyvyyttä”, vaan parhaat ja kestävät tulokset saat johdonmukaisella strategisella markkinoinnilla. Siksi brändimarkkinointia kannattaa mitata, kohdentaa ja testata aktiivisesti. Se mikä toimii yhdelle ostajapersoonallesi, ei välttämättä toimi toiselle. Täytyy myös muistaa, että brändin rakentaminen ei välttämättä näy lyhyellä aikavälillä, vaan saatuja tuloksia täytyy tarkastella pidemmän ajan kuluessa. Trendin seuraaminen esimerkiksi vuositasolla on järkevää.

Kun haluat tietää lisää, miten yrityksesi brändimarkkinointia voidaan tehdä tuloksellisesti digikanavissa, me autamme mielellämme. Ota yhteyttä!