Aiemmin elettiin digitaalisessa Times Squaressa

Ihan alkujaan vuonna 2004 Facebook luotiin yhteisöpalveluksi Harvardin yliopiston sisäiseen käyttöön, jossa oppilaat pystyivät helposti ja nopeasti olemaan yhteydessä toisiinsa. Palvelu kasvatti nopeasti suosiotaan, jolloin se laajennettiin Stanfordin, Columbian ja Yalen yliopistoihin ja tätä kautta myöhemmin myös työyhteisöihin. Vain parissa vuodessa yhteisöpalvelu oli kaikille avoin ja tätä nykyä käyttäjiä Facebookissa on yli 2 miljardia.

Facebookin ideana oli olla digitaalinen Times Square eli niin kutsuttu julkinen kohtaamispaikka, jossa sijainnista riippumatta miljoonat ihmiset pystyisivät kohtaamaan toisensa ja pitämään yhteyttä tarvittavasti nopeastikin toistensa kanssa. Samaa ideaa lähdettiin toteuttamaan Instagramissa, kun Facebook osti palvelun huhtikuussa 2012.

Viime vuonna Facebook koki erittäin kovan kolauksen maineeseensa, kun tuli ilmi, että vuonna 2016 Cambridge Analytica on saanut käsiinsä 50 miljoonan käyttäjän tiedot. Näitä tietoja hyödynnettiin muun muassa vuoden 2016 Yhdysvaltain presidentin vaaleissa, mikä oli Facebookin toimintaperiaatteiden vastaista. Tätä myöten Facebook aloitti omat tutkimuksensa asiasta. Facebookin toimitusjohtaja Mark Zuckerberg joutui Yhdysvaltain kongressin eteen kuultavaksi tietomurron vuoksi, kun paljastui, että mahdollisesti vielä 40 miljoonan muunkin käyttäjän tiedot ovat vuotaneet Cambridge Analyticalle.

Kansainvälisestä kohusta aiheutui mittavaa haittaa Facebookille, joka menetti käyttäjiensä luottamuksen prosessin aikana. Tämän vuoksi 30.4. tiistaina Mark Zuckerberg piti tiedotustilaisuuden suurista muutoksista yhteisöpalveluissa (Facebook, Instagram ja WhatsApp), kuinka he aikovat muuttaa käytänteitään yksityisyydensuojan ja tietoturvan varmistamiseksi sekä mihin suuntaan yhteisöpalveluita tullaan kehittämään.

Yksityisyys ja yhteisöllisyys on tulevaisuutta

Zuckerberg ilmaisi tiedonannossaan, että niin kutsutun digitaalisen Times Squaren oheen tarvitsemme digitaalisen ”olohuoneen”, joka tarkoittaa intiimiä yksityistä tilaa. Sosiaalisen median myötä globaalisuus ja ihmisten tavoitettavuus sijainnista riippumatta on laajentunut ja avautunut erityisellä tavalla. Maailma on kasvanut silmiemme edessä niin nopeasti, että vastapainoksi tarvitaan yksityisyyttä: yksityiset viestit, pienet ryhmät ja tarinat, joita voimme jakaa vain lähipiirille.

Mark Zuckerbergin mielestä yksityisyys antaa meille mahdollisuuden olla oma itsemme. Tämän vuoksi Facebook rakentaa yksityisyyttä korostavaa kokonaisvaltaista sosiaalisen median alustaa, jossa käyttäjät voivat entistä nopeammin, turvallisemmin ja helpommin olla yhteydessä läheisimpiin ystäviin sekä perheenjäseniin. Zuckerbergin mukaan Facebookin tulevaisuus on yksityisissä keskusteluissa, ryhmäkeskusteluissa sekä pienissä Facebook-ryhmissä, jossa yhteisöllisyys on ensiluokkaista. Tällä hetkellä Facebookissa on 400 miljoonaa ryhmää, jotka antavat lisäarvoa ryhmän jäsenille ja täten luovat yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Facebookia ja Instagramia tullaan kehittämään niin, että kuluttajien yksityisyys ja tietoturva on kaiken keskiössä. Tämän lisäksi Facebook varmistaa, että yhteistyökumppanit ja yritykset hyödyntävät kyseistä palvelua ainoastaan hyvään tarkoitukseen. Turvallisuutta luodaan myös sillä, että pyritään estämään nopeammin ja entistä tarkemmin terroristisia tai lainvastaisia toimia palvelussa.

Facebookin ja Instagramin kehitys etenee kuudessa vaiheessa:

  1. Yksityiset keskustelut
  2. Salaus
  3. Pysyvyyden väheneminen
  4. Turvallisuus
  5. Yhteentoimivuus
  6. Suojattu data

Yksityiset keskustelut

Yksityisten keskustelujen monimuotoisuus – viestit ja videopuhelut, pienet ryhmät ja tarinat – ovat tulevaisuudessa keskiössä, sillä näiden viestintämuotojen suosio kasvaa koko ajan ja ne edesauttavat yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Keskusteluja käydään yksityisesti niin ystävien, sukulaisten kuin yritystenkin kanssa. Käyttäjällä on täysi kontrolli kenen kanssa kommunikoi.

Salaus

Seuraavan vuoden sisään salausta tullaan kehittämään konsultaatioisella lähestymistavalla: Facebookin, Instagramin ja WhatsAppin viestit ja videot tullaan salaamaan päästä päähän niin, että kukaan – edes Facebook – eivät pysty lukemaan viestejä tai videoita ellei käyttäjä itse halua niitä jakaa. Konsultoinnissa tulee olemaan mukana lakimiehiä sekä kryptauksen asiantuntijoita, joilla varmistetaan käyttäjän täydellinen yksityisyyden suoja.

Pysyvyyden väheneminen

Kuvia, videoita tai viestejä ei tulla säilyttämään tarvittavaa aikamäärettä pidempään tai kuinka käyttäjä haluaa tietojen säilyvän. Tämä luo turvallisuutta sekä nopeuttaa kommunikointia ihmisten välillä.

Turvallisuus

Zuckerbergin mukaan turvallisuus on ensisijainen asia kaikkien muutosten ja uusien palveluiden lanseerauksessa. Kuluttajien ei tarvitse huolestua yksityisyyden suojastaan tai prosessien haavoittuvuudesta.

Yhteentoimivuus

Facebookin, Instagramin ja WhatsAppin väliset viestintätavat tulevat kehittymään, jotta kuluttajat voivat entistä paremmin ja nopeammin olla yhteydessä tärkeisiin henkilöihin elämässään.

Suojattu datamuisti

Facebook ei aio varastoida suojattua dataa sellaisiin maihin, joissa esimerkiksi lakipykälien avulla valtiot voisivat päästä käsiksi käyttäjien dataan.

Mitä seuraavaksi?

Tulevien vuosien aikana Facebookia, Instagramia ja WhatsAppia tullaan kehittämään edellä mainittujen vaiheiden mukaan. Zuckerberg korostaa tiedonannossaan kyseisten vaiheiden olevan erittäin tärkeitä yrityksen tulevaisuutta ajatellen: Facebookissa on yli 2 miljardia aktiivista käyttäjää kuukaudessa, Instagramissa yli miljardi aktiivista käyttäjää kuukaudessa ja WhatsAppissa on 1,3 miljardia aktiivista käyttäjää kuukaudessa. Yhteisöllisyyttä ja yksityisyyttä korostetaan samalla kun salauksista ja turvallisuudesta pidetään huolta. Näillä vaiheilla Facebook pyrkii toimimaan yhteiskunnallisesti ja moraalisesti oikein sekä saavuttamaan luottamuksen taas käyttäjiensä keskuudessa.

Mielenkiinnolla odotan Facebookin, Instagramin ja WhatsAppin lähitulevaisuutta. Kuinka palvelut tulevat kehittymään ja miten hyvin Mark Zuckerberg saa pidettyä sanansa yksityisyydensuojan suhteen? Viestien ja videoiden salaus ei tule muuttamaan kohdennettua Facebook- ja Instagram-markkinointia oikeastaan mitenkään, sillä kohdentaminen perustuu ainoastaan kuluttajien mielenkiinnonkohteisiin ja verkkosivustoilla tapahtuviin kuluttajan toimenpiteisiin, jotka ovat julkisia tietoja. Palveluiden ja sosiaalisen median alustojen muuttuessa tulee myös digimarkkinoinnin palvelujen kehittyä, jotta myynnille saadaan jatkuvasti kerättyä lämpimiä liidejä. Vielä tämän vuoden lopulla voidaan nähdä uusia markkinoinnin keinoja Facebookissa, Instagramissa ja WhatsAppissa.

Haluatko syventyä lisää Facebook-markkinointiin? Lataa siinä tapauksessa maksuton Facebook-markkinoinnin verkkolehtemme, jossa 7 markkinoinnin ammattilaista käy läpi Facebookin käyttöä yrityksessään.

Lataa Facebook-markkinoinnin verkkolehti