Vaikuttajamarkkinointi on mainonnan muoto, jonka suosiolle ei ole luvattu kuin nousukiitoa. Nyt käymme läpi, miksi jokaisen markkinoijan kannattaa ottaa vaikuttajamarkkinoinnin perusteet haltuun.

Mitä vaikuttajamarkkinointi on ja miksi se toimii?

Vaikuttajamarkkinointi tarkoittaa sitä, että yrityksesi hyödyntää esimerkiksi sosiaalisen median vaikuttajaa osana markkinointianne. Kun seuraavan kerran avaat esimerkiksi Instagramin, YouTuben tai Facebookin, todennäköisesti törmäät vaikuttajan julkaisuihin.

Miten sosiaalisen median julkaisut ovat niin vaikuttavia? Miksi vaikuttajamarkkinointi on tullut jäädäkseen?

Lyhyesti tiivistäen:

vaikuttajamarkkinointi toimii, koska vaikuttajilla on sananvaltaa siellä, missä kohderyhmäsi liikkuu ja saa vaikutteita.

Vaikuttaja tavoittaa yrityksellesi oikean kohderyhmän, puhuttelee heitä samaistuttavalla tavalla ja pystyy vaikuttamaan ostokäyttäytymiseen. Vaikuttajat ovat ammattilaisia viemään viestiä toivotun kohderyhmän luokse tavalla, joka kirkastaa myös omaa markkinointiviestintääsi.

Vaikuttajia uskotaankin jopa paremmin kuin yritysten omia perinteisiä mainoskanavia. On tutkittu, että jopa 71 % ostopäätöksistä tehdään mieluummin sosiaalisen median suosittelun perusteella kuin yrityksen oman brändiviestinnän kautta.

Vaikuttajamarkkinointiin kannattaa siis suhtautua kuin muuhunkin strategiseen markkinointiin ja katsoa yksittäisten Instagram-kuvien taakse. Menestyneimmät vaikuttajat ovat rakentaneet alansa tyhjästä, kaupallistaneet osaamisensa ja ottaneet haltuun monikanavaisen ja puhuttelevan sisällöntuotannon. Instagram-kuvan, blogipostauksen tai YouTube-videon taustalta löytyy osaamista, joka tekee vaikuttajista yhden ihmisen media- ja markkinointitoimistojen pyörittäjiä.

Vaikuttajamarkkinoinnin suunnittelu, tavoitteiden määrittely ja mittaaminen ovat pitkälti linjassa muiden markkinointitoimenpiteiden kanssa. Seuraavassa käymme läpi kolme pääkohtaa, joiden avulla yrityksesi voi ottaa haltuun tuloksellisen vaikuttajamarkkinoinnin.

Valitse yrityksellesi sopiva vaikuttaja tavoitteiden ja arvojen mukaan

Vaikuttajayhteistyön suunnittelun tärkein lähtökohta on sopivan vaikuttajan etsiminen. Julkaiseeko vaikuttaja sisältöä tavalla, joka puhuttelee kohderyhmääsi? Päälleliimattu brändipuhe erottuu väärällä tavalla, ja vesittää koko vaikuttajamarkkinoinnin lähtökohdan. Vaikuttajan valta on uskottavuudessa, jonka hän on seuraajilleen rakentanut.

Yhteistyön tavoitteiden kirkastaminen auttaa oikean vaikuttajan etsimistä. Lanseeraatko uuden hyvinvointisovelluksen blogiyhteistyönä? Tai etsitkö laadukasta videosisällön tuottajaa retkeilyvarusteille? Oikean vaikuttajan löytämiseen ei ole yhtä kiveen hakattua ohjetta. Siksi on tärkeää tutustua vaikuttajan tyyliin, brändiin ja sisältökanavien julkaisuihin. Monen vaikuttajan päämedia löytyy blogialustalta tai sosiaalisesta mediasta. Instagram, YouTube ja Snapchat pitävät pintansa suosittuina vaikuttajien alustoina, ja viime aikoina myös podcastien suosio on kasvanut räjähdysmäisesti. Muistamme kuitenkin, että kanavavalinta ei ole itseisarvo vaikuttajayhteistyön onnistumiselle.

Myös arvoilla on merkitystä vaikuttajan valinnassa. Välittyykö kanavista yhtenäistä viestintää, joka saa myös seuraajat osallistumaan? Yhteistyön tavoitteet kirkastavat vaikuttajan valintaa. Seuraajamäärät ovat tärkeitä, mutta eivät koko totuus: puntaroi siis, tavoittaako mikro- vai makrovaikuttaja juuri yrityksellesi sopivan kohderyhmän paremmin. Tarkasta seuraajamäärän ohella myös se, kuinka yleisö sitoutuu vaikuttajan julkaisukanaviin.

Määrittele tavoitteet ja mittarit vaikuttajamarkkinoinnille

Vaikuttajamarkkinointi on helppo nähdä yksittäisinä Instagram-kuvina, tuote-esittelyinä ja videoina. Yhteistyöltä ei kuitenkaan kannata odottaa suuria, jos suunnittelu ja pitkäjänteisyys puuttuvat. Onkin tärkeää, että määrittelette yhteistyölle selkeät suuntaviivat, tavoitteet ja mittarit. Ammattimainen vaikuttaja näkee tavoitteiden hyödyn ja analysoi markkinoinnin tuloksia yhteistyössä.

Myynti on mittareista tärkeä, mutta se täytyy suhteuttaa vaikuttajamarkkinoinnin kontekstiin. Jos kampanja on samanaikaisesti monessa eri mediassa ja tuotetta voi hankkia myös verkon ulkopuolelta, yksittäisen kanavan myyntiä voi olla haastava mitata. Myös uuden tuotteen lanseeraus voi viedä aikansa, ennen kuin kuluttajat lähtevät sankoin joukoin ostoksille.

Toisaalta vaikuttajamarkkinointi on suosittelua parhaimmillaan. Kun vaikuttaja suosittelee tuotetta samaistuttavalla ja aidolla tavalla, se vaikuttaa positiiviseen brändimielikuvaan todennäköisesti tehokkaammin kuin yrityksen oma viestintä. Markkinointitutkimuksen mukaan 89% yrityksistä kertookin, että vaikuttajamarkkinoinnin ROI on tasavertainen tai parempi kuin muiden markkinointikanavien tuotto.

Myynnin lisäksi vaikuttajayhteistyön yleisiä mittareita ovat klikkausmäärät, liidit ja yleisön sitoutumisaste. Kun seuraajat luottavat vaikuttajaan, sitoutuneisuus kasvaa, ja he klikkaavat helpommin myyntisivuille vaikuttajan suosituksesta. Tutkimuksen mukaan yli 70% markkinoijista sanookin, että vaikuttajamarkkinoinnin kautta tuleva liikenteen laatu on parempaa kuin muista markkinointikanavista lähtöisin oleva liikenne.

Muistathan myös, että erinomaisesti toteutettu vaikuttajayhteistyö ei voi yksin pelastaa tuotetta, jonka ostoprosessi ei ole selkeä. Tarkistathan siis, että verkkosivusi ja verkkokauppasi puutteet eivät hidasta vaikuttajayhteistyötä.

Luota vaikuttajaan ja testaa vaikuttajamarkkinointia rohkeasti

Palatakseni ensimmäiseen kohtaan – vaikuttajamarkkinoinnin punainen lanka on uskottavassa sisällössä, joka puhuttelee suoraan kohderyhmäänsä. Siksi oikean vaikuttajan etsiminen on tärkeää, sillä suuretkaan seuraajamäärät eivät pelasta kampanjaa, jos sisältö ei vaikuta aidolta. Seuraajat huomaavat hanakasti vaikuttajayhteistyöt, joiden lähtökohtia ei ole sovittu huolellisesti.

On siis tärkeää sisäistää vaikuttajamarkkinoinnin ominaispiirteet. Vaikuttajamarkkinointi eroaa merkittävästi monista muista digimarkkinoinnin keinoista myös siten, että yhteistyökumppanisi saa hyvin vapaat kädet toteutukseen. Vaikuttajayhteistöissä suosittu termi “kaupallinen yhteistyö” onkin kuvaavampi sana kuin perinteinen “mainos”. Vaikuttajamarkkinoinnissa täytyykin uskaltaa luottaa itse vaikuttajaan. Faktojen tarkastaminen on tietenkin ok, mutta vaikuttajayhteistyössä itse vaikuttajan persoona saa ja pitää näkyä.

Vaikka vaikuttajamarkkinointi kasvaa kohisten, se on monelle suomalaiselle yritykselle uusi asia. Rohkea testaaminen, vaikuttajaan luottaminen ja uuden oppiminen ovatkin hyvä lähtökohta. Tuloksia ei voi nähdä etukäteen, eikä etenkään silloin, jos leikkiin ei lähde lainkaan. Monelle yritykselle pienemmät kampanjat isojen brändiyhteistöiden sijaan ovat olleet se lähtökohta, josta tuloksellista vaikuttajamarkkinointia on lähdetty rakentamaan.

Yhteenveto

Vaikuttajamarkkinoinnin suosio ei suinkaan ole trendipöhinää, vaan puhumme ihmisten ostopäätöksiin ja asenteisiin vaikuttavasta viestinnästä. Jotta yrityksesi onnistuu vaikuttajayhteistöissä, on tärkeää panostaa suunnitelmallisuuteen sekä tavoitteiden ja mittareiden määrittämiseen. Brändillesi sopiva vaikuttaja viestii kohderyhmällesi tavalla, joka saa heidät samaistumaan ja luottamaan yritykseesi.

Haluatko lukea lisää siitä, miten yritykset hyödyntävät eri sisältömarkkinoinnin mahdollisuuksia? Lataa maksuton sisältömarkkinoinnin verkkolehti!

Lataa sisältömarkkinoinnin verkkolehti