Olemme puhuneet paljon jo brändistä ja siitä mitä se merkitsee yrityksille. Tässä blogissa keskityn siihen, miksi on tärkeää, että visuaalista ilmettä ylläpidetään ja kehitetään jatkuvasti.

On yleinen fakta, että brändi ei synny hetkessä, eikä se ole koskaan valmis. On hyvin tärkeää, että brändityössä pohjatyö on tehty hyvin ja siinä on pureuduttu oikeasti relevantteihin asioihin.

Brändin arvo kehittyy ajan myötä, kun sen tunnettuus kasvaa ja tämän eteen pitää nähdä hieman vaivaa.

Asiakkaidenne ostopäätös helpottuu, kun kokonaisuus puhuttelee suoraan heitä ja herättää tunteita toivotulla tavalla. Me SDM:llä keskitymmekin erityisesti löytämään unelma-asiakkaidenne draiverit, eli mikä heitä motivoi ja mitä he esimerkiksi haluavat saavuttaa tai päinvastoin, mistä he haluavat päästä eroon. Kun nämä tiedetään, voimme vedota sisällöissä juuri oikeisiin asioihin.

Visuaalisen ilmeen kautta pystymme tukemaan viestejä, jolloin ne menevät perille paremmin.

Parhaimmillaan brändin tunnistaa jo vaikka pelkästä väristä. Mikä suklaa sinulle tulee mieleen esimerkiksi sinisestä? Fazer on malliesimerkki vahvasta brändistä – toki töitä sen eteen onkin tehty jo yli sata vuotta. Yhtenäinen brändi-ilme tekee yrityksestäsi tutun ja auttaa asiakasta tunnistamaan tuotteesi. Onkin siis tärkeää, että visuaalinen ilmeesi on tunnistettava kokonaisuus.

Visuaalisen ilmeen kehittäminen osana brändityötä

Brändiä täytyy ylläpitää ja kehittää jatkuvasti. Tämä ei tarkoita, että brändiuudistuksia tulisi tehdä tietyn väliajoin, vaan sitä että nykyistä visuaalista identiteettiäsi muotoillaan tukemaan haluttuja tavoitteita aina tarpeen mukaan. Vuosien mittaan esimerkiksi yrityksenne strategia on saattanut muuttua, jolloin voi olla paikallaan myös päivittää ilmettä hieman uusien tuulien mukaan.

Pienemmässä mittapuussa kampanjat ovat hyviä esimerkkejä visuaalisen ilmeen kehityksestä. Kampanjat ovat usein suunnattu esimerkiksi juhlapyhille tai muille erikoistapauksille, kuten joulu tai vaikka Black Friday. Tällöin poiketaan useasti perusmainonnasta ja välillä onkin toki hyvä vähän revitellä, jotta mielenkiinto pysyy yllä.

Esimerkiksi ystävänpäivän aikaan on tavanomaista hyödyntää aiheeseen sopivaa kuvitusta ja värimaailmaa. Tällöinkin mainosten tulisi olla kuitenkin tunnistettavissa juuri sinun yritykseksesi. Ei kannata esimerkiksi käyttää mainonnassa yhtäkkiä pelkkää vaaleanpunaista, vaan mieluummin nostaisin teeman esiin brändi-ilmeeseenne sopivana, esimerkiksi grafiikan, kuvituksen tai hillitymmän värinkäytön keinoin.

On tärkeää, että mainoksen sanoma jää mieleen, mutta jos viestin lähettäjä ei tule esiin tai hukkuu muuhun, niin mainoksen merkityskin häviää.

Markkinointikampanjoita voi toteuttaa monella eri kulmalla ja monessa eri kanavassa esimerkiksi Facebookissa, Instagramissa, TikTokissa, LinkedInissä kuin sähköpostimarkkinoinnissa. Näyttäytyyhän yrityksenne tunnistettavana näissä kaikissa?

Kaikessa mainonnassa tulee siis kunnioittaa yrityksenne omaa brändi-ilmettä, josta herääkin kysymys, että onhan sille jo määritelty suuntaviivat? Ilmettä on helppo ylläpitää, kun sen ääriviivat käytön ohjeet ovat koottu yksiin kansiin brändikirjaan tai graafiseen ohjeistoon.

Visuaalinen ilme mukana MRACE® -mallissa

Olet ehkä jo kuullut meidän MRACE®-mallistamme, mutta muistinvirkistyksenä, kyseessä on kehittämämme parempi malli markkinoinnin RACE-mallista.

Brändin visuaalinen ilme on luonnollisesti mukana jokaisessa MRACE®-vaiheessa, sillä ilman harkittua visuaalisuutta on vaikea kuvitella digimarkkinointia.

Reach  – kiinnitä huomio

Visuaalisen ilmeen rooli Reach-vaiheessa on äärimmäisen tärkeä. Yrityksenne jää paremmin asiakkaidenne mieleen, kun visuaalinen identiteetti ja äänensävy puhuttelee suoraan kohderyhmäänne ja ovat yhdenmukaiset kaikissa mainoskanavissa. On kuitenkin tärkeää myös herättää huomiota, jolloin ilmettä voi soveltaa esimerkiksi kampanjamainontaan sopivaksi. Yhdenmukainen sanoma uppoaa myös kylmiin yleisöihin paremmin.

Act  – kannusta toimimaan

Act-vaiheessa asiakasta ohjataan visuaalisuuden kautta oikeaan suuntaan ostopolulla. Vahva visuaalinen ilme pitää myös mielenkiintoa yllä ja lisää esimerkiksi yrityksenne verkkosivuilla vietettyä aikaa, jolloin asiakkaanne tekevät toivottuja konversioita todennäköisemmin.

Convert  – on aika ostaa

Ostopäätös tendään Convert-vaiheessa. Kun yrityksesi mainonta on näyttäytynyt yhtenäisenä jo Reach- ja Act-vaiheissa, niin asiakkaanne luottamus brändiänne kohtaan on vahvistunut ja positiiviseen lopputulokseen päädytään helpommin. Aiemmilla vaiheilla on siis suora vaikutus kaupan klousaamiseen. Visuaalisuuden avulla voi myös tehdä ostamisesta ja tarjouksen pyytämisestä mahdollisimman helppoa esimerkiksi verkkosivuillanne.

Engage  – koukuta brändiisi

Engage-vaiheessa brändin tehtävä on saada asiakkaanne sitoutumaan yritykseesi. Tämä onnistuu helpoiten silloin kun brändinne kiehtoo asiakkaanne ja herättää tunteita. Sitoutuneet asiakkaanne suosittelevat teitä ja todennäköisemmin puhuvat teistä enemmän positiiviseen sävyyn esimerkiksi tuttavilleen.

Measure  – mittaa myös brändityötä

Yhtenäisen visuaalisen ilmeen ylläpitäminen kehittää ja vahvistaa brändiänne. Tätä voi mitata esimerkiksi brändihakujen määrällä. Markkinointia kannattaa mitata ja testata aktiivisesti, niin kohdentaminen helpottuu. Saatuja tuloksia täytyy kuitenkin tarkastella pidemmän ajan kuluessa, koska brändityö ei tapahdu hetkessä.

Visuaalisen ilmeen tärkeys korostuu Reach-vaiheessa, kun potentiaaliset asiakkaat törmäävät yritykseesi esimerkiksi sosiaalisen median mainoksen tai display-bannerin kautta. Ensivaikutelman voi tehdä vain kerran. Kun mainos puhuttelee haluttua kohderyhmää ja houkuttelee klikkaamaan, niin asiakas lähtee kulkemaan Act-vaiheen kautta toivottuun suuntaan ostopolkua pitkin. On tärkeää, että koko matka on suunniteltu yhtenäiseksi visuaalisen ilmeen osalta, jotta kokemus on yhtenäinen ja luotettava. Verkkosivujen ilme ja käyttökokemus vaikuttaa tässä kohtaa paljon siihen, miten helposti potentiaalinen ostaja etenee Convert-vaiheeseen.

Asiakkaasi matka ensivaikutelmasta ostoon ja pakkauksen avaamiseen asti vaikuttaa käyttäjäkokemukseen ja päätökseen ostaa teiltä lisää.

Vinkkinä siis, jos olet vaikka verkkokaupan edustaja, niin pieni brändiviesti personoituna tilauksen mukaan suoraan tilaajalle ilahduttaa taatusti, ja saa aikaan helposti esimerkiksi jakoja sosiaalisessa mediassa. Jokainen jako tai vaikka kehu ystävälle on merkki Engage-vaiheen onnistumisesta.

Näythän yhtenäisesti joka kanavassa

Kaikkien yrityksesi markkinointiaineistojen tulisi olla linjassa keskenään. Brändinne muistijälki vahvistuu asiakkaiden mielissä, kun näytte esimerkiksi printissä saman näköisenä kuin digissä.

Hyvin suunniteltu visuaalinen ilme toimii eri kanavissa esimerkiksi formaatista tai aineiston koosta riippumatta. Ilmeen on oltava siis sovellettavissa hyvinkin erilaisiin käyttötarkoituksiin, oli kyseessä sitten pieni mainosbanneri verkossa tai vaikka tienvarsimainos moottoritien varrella.

Ilmeen toimivuutta on kuitenkin hyvä tarkkailla ja kehittää tarpeen mukaan. Joskus vastaan voi tulla esimerkiksi tilanne, että aiemmin luotu visuaalinen ilme ei toimi vaikka videoissa, niin päivitys voi olla paikallaan.

Merkittävä osa kokonaisuutta on myös se mitä työntekijänne ajattelee brändistänne – kun työntekijät ovat ylpeitä työpaikastaan, niin se näkyy myös positiivisesti ulos päin. Samaa visuaalista ilmettä tuleekin käyttää myös sisäisessä viestinnässä.

Ethän unohda brändimainontaa taktisen kampanjamainonnan alle?

Kampanjamainonta saa nopeammin näkyviä tuloksia aikaan, mutta tämänkin tehoa vahvistaa sen rinnalla tehty brändimainonta.

Brändimainonta on tärkeää kohdentaa laajalle, jotta tietoisuus kasvaa, mutta tästä joukosta on vielä merkityksellisempää löytää ne kaikkein potentiaalisemmat asiakkaat juuri sinun palvelullesi tai tuotteellesi. Tällöin kohdennettua mainontaa on helpompaa tehdä juuri haluamallesi ostajaryhmälle.

Brändimainonta on merkittävässä roolissa uuden yrityksen kohdalla, mutta sitä on tärkeä jatkaa myös lanseerauksen jälkeen. Säännöllinen muistuttaminen yrityksesi olemassaolosta luo vahvempaa muistijälkeä, jolloin tuotteesi nousee todennäköisemmin mieleen tarpeen tullessa. Tällöin tuotteesi valitaan kilpailijoitasi todennäköisemmin.

Lue täältä, kuinka teet tuloksellista brändityötä digimarkkinoinnilla.

Miten me edistämme brändisi kehitystä

Jatkuva visuaalisen suunnittelun palvelumme on parhaimmillaan yhdistettynä muuhun tehokkaaseen digimarkkinointiin, kuten somemainontaan ja sisältömarkkinointiin. Tekeminen on ketterää, kun kaikki viestintä tapahtuu eri tiimien välillä samoissa kanavissa.

Sinun aikaasi säästyy, kun sinun ei tarvitse viestiä esimerkiksi toiselle mainostoimistolle sosiaalisen median mainoksista, jotka SDM toteuttaa. Pystymme myös sisäisesti reagoimaan nopeasti yrityksesi tarpeisiin ja kehittämään esimerkiksi mainoksia tulosten mukaan.

Myös hiljainen tieto välittyy tehokkaasti suunnittelupöydälle, kun kaikki tiimit ovat yhdessä koolla ketterän mallin mukaisesti pidettävissä palavereissa viikoittain.

Jatkuva visuaalisen suunnittelun palvelu on helppo myös suunnitella osaksi budjettia, koska kuukausikulut pysyvät samana ja räätälöidään juuri sinun tarpeisiin esimerkiksi markkinoinnin vuosikelloa hyödyntäen. Palvelun myötä meillä tekijöillä on myös resursoitu aikaa yllätyksille, eli niille ihanille ”saisiko tämän ASAP” -pyynnöille. Tämä on siis kaikkien etu.

CASE: Jatkuva visuaalinen suunnittelu autoliikkeelle

Olemme toteuttaneet yhdelle Suomen suurimmista autoliikkeistä visuaalista suunnittelua laidasta laitaan juuri heidän tarpeisiinsa räätälöitynä. Olemme suunnitelleet monenlaista liiketilojen teippauksista käsidesipurkkien etiketteihin ja pienistä printtimainoksista Helsingin Sanomien etusivuihin. Pääpainomme kuitenkin on digitaalisen markkinoinnin puolella, sieltä saamme kerättyä paremmin myös dataa mainonnan toimivuudesta. Jatkuvuus on luonut yhteistyöstä kumppanuuden, joka säästää aikaa ja rahaa. Toimeksiannot siirtyvät ketterästi ajatuksen tasolta toteutukseen ja yhteistyö on sujuvaa.

Jatkuva brändin visuaalisen ilmeen kehitys pitää brändisi elossa

  • Visuaalisella ilmeellä voidaan korostaa ja tukea tahdottuja viestejä.
  • Brändiä on tärkeä ylläpitää ja kehittää jatkuvasti. Mainonnan mittaustulosten datan perusteella voi tehdä viilauksia suuntaan tai toiseen (brändi-ilmettä kunnioittaen) parhaiden tuloksien saamiseksi.
  • Pienellä ilmeen päivittämisellä yrityksenne pysyy raikkaana, mutta kuitenkin tunnistettavana. 

Minulla on ollut omassa työssäni pitkään motto, että ”täytyy osata säännöt, jotta niitä voi rikkoa hallitusti”. Tällöin kokonaisuus pysyy mielenkiintoisena, mutta kuitenkin siinä määrin, että arvokas brändityö ei mene hukkaan. 

Kun yhdistät tunnistettavan visuaalisen ilmeen (tarpeen mukaan pienillä mausteilla) ostajapersooniasi suoraan puhutteleviin viesteihin ja lisäät tähän yhtälöön vielä tunnetta mukaan, niin uskallan väittää, että jäät unelma-asiakkaidesi mieleen ja tuotteesi valitaan kilpailijoitasi todennäköisemmin ostopäätöstä tehdessä.

Vinkkinä suosittelenkin lukemaan seuraavaksi blogimme siitä, kuinka tunteet vaikuttavat ostopäätöksen tekoon.

Oletko valmis kehittämään brändiäsi uudelle tasolle tai entistä uskottavammaksi? Mikäli yritykselläsi ei ole tuoreita ostajapersoonia, aloita tutustumalla niihin.

LATAA OSTAJAPERSOONA-TYÖKIRJA