Tekoäly, joka ymmärtää kysymyksesi, tuottaa tekstiä ja puhuu lähes virheetöntä suomea, tulee muuttamaan sisällöntuotannon merkityksen tulevaisuudessa. Se tulee vaikuttamaan sisällöntuotantoprosessiin sekä sisällöntuottajien työnkuvaan.

Tässä artikkelissa käymme läpi, miten nämä muutokset tulevat näkymään, pohdimme voiko tekstiä tuottava tekoäly korvata sisällöntuottajien työn ja miten tekoälyä voi parhaiten hyödyntää sisällöntuotannossa.

Tässä artikkelissa:

Tämä blogi löytyy nyt myös kuunneltavana versiona!

Viekö tekoäly sisällöntuottajan työn?

Pureudutaan aluksi monia sisällöntuottajia ja yritysten markkinointiosastoja pohdituttaviin kysymyksiin: viekö tekstiä tuottava tekoäly sisällöntuottajan työn? Tarvitaanko jatkossa enää erillistä sisällöntuottajaa? Vastaus molempiin on kyllä ja ei.

Tekstiä tuottava tekoäly tulee vähentämään tarvetta ja nopeuttamaan tietoa lisäävän sisällön kirjoittamista, mutta toisaalta se lisää tarvetta laadukkaalle sisällöntuotannolle. Tekoäly tulee muuttamaan sisällöntuottajan työtä entistä strategisempaan suuntaan. Käydään seuraavaksi läpi, mitä tämä tarkoittaa käytännössä.

Tekoäly voi tulevaisuudessa nopeuttaa tietoa lisäävää sisällöntuotantoa

Tekoäly tulee olemaan ja on jo nyt erittäin hyvä niin sanotun Wikipedia-tekstin kirjoittamisessa. Wikipedia-teksti tarkoittaa tekstiä, jossa kerrotaan asioista tietoa. Tekstissä ei luoda uutta informaatiota tai kerrota näkemyksiä, vaan siinä kierrätetään eri lähteistä jo olemassa olevaa sisältöä, joka vain sanoitetaan uudelleen. Juuri näin tekoäly toimii: se kerää tietoa olemassa olevista lähteistä ja yhdistää ne uudeksi sisällöksi.

Tekoäly kerää tietoa olemassa olevista lähteistä ja yhdistää ne uudeksi sisällöksi.

Tällaiset Wikipedia-tekstit osuvat hieman toimialan mukaan yleisimmin MRACE®-mallin Act-vaiheeseen; tekstien avulla lisätään tietoa asiakkaalle ja ne vastaavat kysymykseen: ”mitä” tai ”mistä on kyse”. Koska tekoäly kerää tietoa eri lähteistä, se voi olla sisällöntuottajalle hyvä apu ja nopeuttaa tietoa lisäävän sisällön tuottamista. On hyvä kuitenkin pitää mielessä, että vaikka tekstin tuottaminen nopeutuu tekoälyn avulla, teksti saattaa vaatia paljonkin hiomista.

Vaikka tekstin tuottaminen nopeutuu tekoälyn avulla, teksti saattaa vaatia paljonkin hiomista.

Kokemuksiin perustuva sisältö vaatii sisällöntuottajan panosta

Tällä hetkellä tekoäly ei vielä kykene tuottamaan itsenäisesti uutta sisältöä, sillä se vain yhdistelee jo olemassa olevaa tietoa. Tämän vuoksi tekoälyn on lähes mahdotonta tuottaa MRACE®-mallin mukaista Convert-vaiheen sisältöä, joka pitäisi sisällään yrityksen erottautumistekijät, kohderyhmille mietityt ostohalun synnyttäjät sekä menestystekijät. Tekoäly ei myöskään kykene tuottamaan asiakastarinoita, kokemuksia tai tuotetestauksista kertovia sisältöjä.

Koska sisällön määrä tulee tekoälyn myötä kasvamaan, on todennäköistä, että kuluttajat tulevat tulevaisuudessa arvottamaan entistä enemmän sisältöjä, joissa on toisen ihmisen kokemus asiasta. Tällaiset sisällöt tulevat jatkossakin vaatimaan sisällöntuottajien panostusta, sillä tekoäly ei kykene haastattelemaan, eikä sillä ole samanlaista kokemuspohjaa kuin ihmisillä. Huomionarvoista on kuitenkin seurata, mihin suuntaan tekoäly tulee kehittymään vuosien saatossa ja olisivatko nämä vielä joskus mahdollisia.

Lue myös: Lisää liikevaihtoa kirjoittamalla? Kasvuhaluiselle yritykselle sisältömarkkinoinnin asiantuntijan tuki on korvaamaton

Tekoälyn on lähes mahdotonta tuottaa sisältöä, joka pitäisi sisällään yrityksen erottautumistekijät, kohderyhmille mietityt ostohalun synnyttäjät sekä menestystekijät.

Tekoäly toimii sisällöntuotannossa parhaiten vähän kilpailuilla toimialoilla

Tekoäly toimii parhaiten Wikipedia-tekstien kirjoittamisessa toimialoilla, jotka ovat markkinoinnin kehitystasoltaan uusia tai vähän kilpailtuja. Näillä tasoilla kilpailu on vähäisempää eli kuluttajilla on vähemmän vaihtoehtoja, joista etsiä tietoa. Vähäisen kilpailun myötä sisällön määrällä on suurempi rooli.

Jos toimialallasi on esimerkiksi 10 toimijaa, joista 3 on kirjoittanut 300 sanan mittaisen artikkelin, mutta 1 on kirjoittanut 3 000 sanaa, laajempi sisältö on selvä etu. Toisaalta, jos toimialasi on kilpailtu ja pitkiä sisältöjä on runsaasti, sisällön laatu korostuu tekstin pituutta enemmän. Tähän suuntaan hakukoneet ovat kehittyneet ja kehittymässä tekoälyn myötä.

Hakukoneet suosivat jatkossa laadukkaampaa sisältöä

Tähän mennessä hakukoneet ovat suosineet pitkiä, lukijalle relevantteja sisältöjä ja järjestäneet hakutulokset niiden perusteella. Koska tekoäly tulevaisuudessa mahdollistaa pitkien sisältöjen tuottamisen yhä nopeammin, hakukoneet tulevat muuttamaan (ja ovat jo muuttaneet) tapaa, jolla ne arvioivat hakutuloksia.

Hakukoneet keskittyvät jatkossa yhä enemmän arvioimaan onko sisältö oikeasti laadukasta ja lukijalle hyödyllistä, eikä vain eri lähteistä yhdisteltyä tietoa ilman lisäarvoa.

On todennäköistä, että jatkossa hakukoneet tulevat korostamaan hakutuloksen klikkauksen sijaan enemmän Engagement-metriikoita, eli kuinka pitkään sivustovierailijasi lukee sisältöä, klikkaako hän sisällössä olevia linkkejä tai reagoiko sisältöön jollain tapaa. Tätä myötä linkkien hankinta ja maininta korostuvat sisällön laadun osoittamisessa hakukoneille.

Hakukoneet keskittyvät jatkossa yhä enemmän arvioimaan onko sisältö oikeasti laadukasta ja lukijalle hyödyllistä.

Hakukoneet ovat jo reagoineet tekoälyn kehitykseen

Esimerkiksi Google päivitti ohjeistustaan tekoälyn tuottamaan sisältöön liittyen loppuvuodesta 2022. Ohjeistuksessa sanotaan, että Google rajoittaa sellaisen tekoälyn avulla tuotetun sisällön näkyvyyttä, jolla pyritään manipuloimaan hakutuloksia ja jotka yhdistävät eri verkkosivujen sisältöä ilman riittävää lisäarvoa. Toisaalta tämä ohjeistus pätee myös ihmisten kirjoittamaan sisältöön.

Hyvin todennäköisesti Google tulee päivittämään ohjeistuksiaan jatkossa tekoälyn kehittyessä.

💡 Seuraa tätä: Huomionarvoista on seurata uutisointia, jonka mukaan Microsoft tulee lisäämään kehittämänsä ChatGPT-tekoälychatin Bing-hakukoneeseen. Kyseinen muutos mahdollistaisi, että hakukone tulee jatkossa olemaan enemmän keskusteleva, eikä enää pelkkä lista hakutuloksista.

Sisältöosaaminen on keskeisessä roolissa sisällön laadun varmistamiseksi

On selvää, että tekstiä tuottavan tekoälyn avulla sisällöntuottaminen tulee jossain määrin nopeutumaan. Todennäköistä on myös, että sisällön määrä ja sisältöjen pituus tulevat kasvamaan räjähdysmäisesti tulevaisuudessa tekoälyn myötä, koska sisällöntuottaminen onnistuu helpommin. Tekoälyn kanssa kirjoittavalle voikin helposti tulla kiusaus lisätä tekstiin ylimääräiset 300 sanaa saadakseen tekstiin pituutta, vaikkei lisäteksti toisi lukijalle mitään lisäarvoa. Sisällöntuottajan tehtävä on arvioida kannattaako ylimääräinen teksti lisätä mukaan vai ei. Tämä vaatii sisältöosaamista ja kokonaisuuden ymmärtämistä.

Samaan aikaan, kun tekstien pituus kasvaa, käyttäjien huomio ja kiinnostus ei pysy yhdessä asiassa enää yhtä pitkään kuin aiemmin. Parilla klikkauksella on mahdollista lukea mitä tahansa sisältöä tai katsoa mikä tahansa video. Jos sisältö ei ole tarpeeksi kiinnostavaa ja lisäarvoa tuottavaa, käyttäjä siirtyy nopeasti eteenpäin. Siksi laadukas, kohdennettu ja mielenkiintoinen tekstisisältö sekä videot ja kuvat tulevat korostumaan tulevaisuudessa.

Lue myös: Kärsiikö yrityksenne alansa asiantuntevimpien asiantuntijoiden -syndroomasta?

Laadukas, kohdennettu ja mielenkiintoinen tekstisisältö sekä videot ja kuvat tulevat korostumaan tulevaisuudessa.

Näennäisesti hyvä sisältö ei enää riitä

Maailma on jo nyt täynnä näennäisen hyvää sisältöä, joka vaikuttaa ensi lukemalla hyvältä, mutta josta tajuaa jälkeenpäin, ettei se tuonut mitään lisätietoa tai -arvoa. Tekoälyn myötä näennäisen hyvän sisällön määrä tulee kasvamaan, sillä tekoäly yhdistelee ainoastaan jo olemassa olevia tietoja yhteen. Tämän vuoksi sisältöosaaminen tulee korostumaan merkittävästi tulevaisuudessa, sillä jonkun täytyy osata sanoa, onko tuotettu teksti hyvä kohderyhmä, markkinatilanne ja yrityksen erottautumistekijät huomioiden sekä miten tekstiä tulee muuttaa ja voiko tai kannattaako siinä ylipäätään käyttää tekoälyn kirjoittamaa sisältöä.

Ei ole merkitystä, kuinka nopeasti tekoäly kirjoittaa tekstin, jos tuotettu sisältö:

 • on sisällöllisesti tai kieliopillisesti huonoa
 • ei ole brändin tone of voicen mukainen
 • ei tuo kohderyhmälle mitään uutuusarvoa
 • ei saa yritystä erottumaan halutulla tavalla
 • ei puhuttele yrityksen ostajapersoonia
 • ei ole oikealla kulmalla tehty markkinan sen hetken tilanteeseen.

Sisältöosaaminen tulee korostumaan merkittävästi tulevaisuudessa, sillä jonkun täytyy osata sanoa, onko tuotettu teksti hyvä kohderyhmä, markkinatilanne ja yrityksen erottautumistekijät huomioiden.

Sisältökokonaisuuden hallinta korostuu

Koska sisällöntuottaminen tulee nopeutumaan, kokonaisuuden hallinnasta tulee entistä tärkeämpää. Vaikka yksittäisen tekstin saisi tuotettua nopeasti, yksi teksti on vain osa sisältökokonaisuutta.

Sisällöntuottajan roolissa tuleekin jatkossa korostumaan sisältökokonaisuuksien hahmottaminen, sisältöstrategiaosaaminen sekä ostopolkujen luominen määritetyille ostajapersoonille.

Parhaimmillaan sisällöntuottaja voi hyödyntää tekoälyä apunaan omassa työssään nopeuttaakseen kirjoitusprosessia ja voidakseen siten keskittyä enemmän sisältökokonaisuuksien kehittämiseen. Tämä tarjoaa yrityksellesi ison mahdollisuuden, sillä sisällöntuottajien asiantuntijuutta saadaan kohdistettua kirjoittamisen lisäksi yhä enemmän myös kokonaisuuden parantamiseen ja uuden ideointiin.

Tekoälyä hyödyntämällä sisällöntuottajien asiantuntijuutta saadaan kohdistettua enemmän kokonaisuuden parantamiseen ja uuden ideointiin.

Tutustu sisältömarkkinoinnin palveluumme

Brändiosaaminen ja tone of voice ovat sisällöntuottajan valttikortteja

Yksi olennainen osa laadukasta sisältökokonaisuutta on yhdenmukainen äänensävy, jotta yritys kuulostaa aina samalta. Tekoälylle voi määrittää toiveen, millä tyylillä teksti tuotetaan, kuten ”hauska”. Esimerkiksi MailChimpin äänensävy on ”hauska”, kuten myös Varustelekan, mutta ne kuulostavat silti täysin erilaiselta. Ei siis ole itsestäänselvyys, että tekoälylle annettu tyyliohjeistus noudattelisi aina samaa linjaa.

Johdonmukainen ja yhtenäinen äänensävy on tärkeässä roolissa kuluttajien silmissä ostopäätöstä tehdessä. Siksi tekoälyn avulla tuotettu teksti kannattaa aina muokata yrityksesi äänensävyyn sopivaksi. Kun varsinainen kirjoitustyö on nopeampaa, sisältöasiantuntijalla on enemmän aikaa paneutua brändiin ja äänensävyyn.

Tekoälyn hyödyt ja heikkoudet sisällöntuotannossa

Tekstiä tuottava tekoäly hyödyntää sisällöntuottajan työtä auttamalla ja nopeuttamalla kirjoitusprosessin eri vaiheissa. Oikein käytettynä siitä voi olla merkittävästi apua. Alla muutama esimerkki, miten sisällöntuottaja voi hyödyntää tekoälyä sisällöntuotannossa.

Tekoäly voi auttaa sisällöntuottajaa:

 • pääsemään yli ns. tyhjän paperin blokista
 • kartoittamaan aiheita otsikkotasolla
 • valitsemaan sopivan hakutermin
 • luomaan raakaversion, jota rikastuttaa
 • tuottamaan pidempiä sisältöjä nopeammin.

Vaikka tekoäly voi hyödyntää sisällöntuottajaa yllä mainituissa tehtävissä, se ei kuitenkaan ole aukoton apuri. Tekoälyllä on ainakin tällä hetkellä vielä heikkouksia, joista muutama esimerkki alla.

Tekoälyn heikkoudet:

 • ei osaa aukottomasti suomea
 • ei tunne yrityksen ostajapersoonia
 • ei osaa hakea itse netistä tietoa
 • ei osaa ottaa kantaa tai ”ajatella”.

Näistä syistä johtuen tekoäly ei voi täysin korvata sisältömarkkinoinnin asiantuntijan tuomaa panosta sisällöntuotantoon. Ei nyt, eikä kenties koskaan.

Yhteenveto: Tekoäly muuttaa sisällöntuotantoprosessia ja lisää tarvetta sisältöosaamiselle

Kuten olemme käyneet läpi, tekstiä tuottava tekoäly tulee mullistamaan sisällöntuotantoprosessin, mutta ei poista tarvetta hyville sisältömarkkinoinnin asiantuntijoille. Päinvastoin; tekoäly tulee tekemään sisältöosaamisesta vielä aiempaakin tärkeämpää ja lisää tarvetta laadukkaalle sisällöntuotannolle.

Sisällöntuottajista tulee ikään kuin laadukkaan sisällön puolustusasianajajia, jotka:

 • tekevät tietoa lisäävät sisällöt yhdessä tekoälyn kanssa
 • tuottavat asiakastarinat ja muut kokemuspohjaiset sisällöt
 • varmistavat, että tuotettu sisältö pitää sisällään yrityksen erottautumistekijät, kohderyhmille mietityt ostohalun synnyttäjät sekä menestystekijät
 • katsovat ja kehittävät strategisella silmällä sisältökokonaisuutta
 • pitävät huolen, että tuotettu sisältö on yrityksen brändin ja äänensävyn mukaisia sekä puhuttelee yrityksen ostajapersoonia.

Lyhyesti sanottuna tekstiä tuottava tekoäly voi olla hyvä lisäapu sisällöntuotantoprosessin eri vaiheisiin, mutta on myös paljon tehtäviä, joihin se ei sovellu. Sen sijaan tekoäly yhdessä hyvän sisältömarkkinoinnin asiantuntijan kanssa on kombo, jonka avulla saat varmistettua, että yrityksesi onnistuu sisältömarkkinoinnissa myös tulevaisuudessa.

Haluatko tietää, toimiiko verkkosivustosi sisältö tällä hetkellä ostopolkuna kuten pitää? Varaa verkkosivuston sisältöjen ja ostopolkujen auditointi!

Lue lisää sisältömarkkinoinnin auditoinnista