Hakukoneoptimoinnista on tullut jokaisen menestystä havittelevan yrityksen kulmakivi ja tämän kulmakiven asettaminen vaatii aluksi pohjatyön, eli SEO-strategian. Ilman SEO-strategiaa hakukoneoptimoinnin toimenpiteistä puuttuu suunnitelmallisuus ja tavoitteellisuus, jonka myötä toimenpiteet saattavat tuottaa ainoastaan lyhytaikaisia voittoja kehittämättä isompaa kuvaa.

Toivon, että tämä blogi vie sinua eteenpäin ja opit kuinka voit tuoda sivustosi hakukoneoptimoinnin tälle vuosikymmenelle. Tulee aina muistaa, että Googlen algoritmi muuttuu päivittäin. Vuosia sitten hyvänä pidetyt SEO-toimenpiteet voivat nykyään aiheuttaa jopa haittaa sivuston orgaaniselle näkyvyydelle.

Seuraavaksi käymme läpi mitä SEO-strategia nykypäivänä tarkoittaa, sekä kuinka mittaamisen tärkeys ja MRACE®-mallin noudattaminen nousee päivä päivältä tärkeämmäksi osaksi tätäkin digitaalisen markkinoinnin kanavaa.

Lyhyt oppimäärä SEO-historiaan ja kuinka hakukoneoptimointi on muuttunut

On hyvä ymmärtää, että SEO on tänä päivänä täysin erilaista, kuin muinaishistoriallinen SEO muutaman vuoden tai vuosikymmenien takaa. Olemme tulleet kauas ajoista, jolloin Googlen hakutulokset määräytyivät lähinnä sen mukaan kuka pystyi mainitsemaan hakusanan kaikista useimmiten sisällössään ja HTML-tageissaan. Ennen vanhaan jos hakutulosten kärjessä oli sivu, joka mainitsi relevantin hakusanan 100 kertaa, kilpailevaan SEO-strategiaan lähinnä kuului luoda laskeutumissivu, jossa mainintoja oli tätäkin enemmän. Käyttökokemuksen kannalta asiat onneksi kehittyvät eteenpäin!

Vaikka moni digimarkkinoinnin parissa työskentelevä nykyään tietää olla harjoittamatta edellä mainittua ns. keyword stuffingia tai hakusanojen liiallista käyttöä, niin päivittäin muuttuva Googlen algoritmi silti aiheuttaa erittäin paljon haasteita jopa ammattilaisille. 

Usein törmäämme harhaluuloon, että esimerkiksi hakusanojen sisällyttäminen metakuvaukseen vaikuttaisi orgaanisiin sijoituksiin, vaikka tämä kriteeri ei enää kuulu Googlen tapaan määrittää sijoituksia. Metakuvaus on toki tärkeä sivun elementti klikkausprosenttia ajatellen, mutta itse sijoitukseen se ei vaikuta. Se tulee ensisijaisesti kirjoittaa niin, että se houkuttelee klikkaukselle, eikä niin että hakusana olisi siinä mainittu tietyllä tavalla tai tietyssä kohdassa.

Toinen ongelma johon törmäämme usein sivustoilla on ylioptimointi, joka varmasti juurtuu siihen aikaan, kun hakusanan piti olla mainittuna mahdollisimman usein halutulla laskeutumissivulla. Nykyään sijoitusten kärkeen voi päästä ihan vain parillakin hakunsanan maininnalla, kunhan sivun sisältö on laadukasta, se vastaa hakuintentiota ja sivusto on muuten taidokkaasti optimoitu. Google menee jatkuvasti enemmän siihen suuntaan, että hakuintentioon vastaaminen on tärkeämpää, kuin pelkkä hakusanojen toistuminen sisällössä. SEO-strategia, jossa keskitytään nimenomaan hakuintentioon on nimeltään Entity SEO.

Lisäksi iso täyskäännöksen tehnyt toimintatapa hakukoneoptimoinnissa on ollut linkkien hankinta. Ulkoiset linkit ovat toki aina olleet tärkeitä, mutta muutos on liittynyt siihen millaisia nämä ulkoiset linkit saavat ja eivät saa olla. Kun joitakin vuosia sitten oli tärkeintä hankkia määrällisesti mahdollisimman paljon ulkoisia linkkejä ja joskus käyttää niiden hankintaan epäilyttäviäkin keinoja, kuten rahalla ostamista, nykyään tulee panostaa ulkoisten linkkien laatuun. Nykyään puhutaan ennemminkin linkkien ansaitsemisesta, eikä niiden hankkimisesta. Vinkkinä – luo sisältöä johon muut haluavat jopa pyytämättä linkata.

Iso, kokonaisvaltainen ja pysyvä muutos hakukoneoptimoinnissa on lisäksi ollut se, että maailmanlaajuisesti jo 58% kaikista Google-hauista tehdään mobiililaitteella. Tämä luonnollisesti tarkoittaa myös sitä, että verkkosivujen pitää ensisijaisesti olla optimoituna mobiililaitteille. Asioita, kuten sivuston responsiivisuutta varten ei varmasti osattu optimoida vielä hakukoneoptimoinnin alkuaikoina ja myös nykyään ei ole vaikeaa löytää sivustoja, joiden mobiiliystävällisyydessä on puutteita.

Iso, kokonaisvaltainen ja pysyvä muutos hakukoneoptimoinnissa on lisäksi ollut se, että maailmanlaajuisesti jo 58% kaikista Google-hauista tehdään mobiililaitteella.

Kun aikoinaan historiassa hakukoneoptimoinnin määritti käytännössä kolme eri kriteeriä, niin nykyään yksittäisen laskeutumissivun sijoitus määräytyy yli 200 eri kriteerin mukaan. Lisäksi näillä parilla sadalla kriteereillä on eri painoarvot, joten on hyvä olla jatkuvasti tietoinen siitä, millä saadaan aikaiseksi isoimmat muutokset, sekä punnita työn määrän ja hyödyn suhdetta. 

Vältä nykyään mm. näitä hakukoneoptimoinnissa:

 • Hakusanojen liiallinen käyttö
 • Linkkien ostaminen tai vaihtaminen
 • Optimointi vain desktop-käyttäjiä ajatellen
 • Keskittyminen vain muutamaan SEO-kriteeriin
 • Laadukkaan ja uniikin sisällön unohtaminen
 • SEO-strategian noudattamatta jättäminen

SEO-strategian luonnin ja hakukoneoptimoinnin haaste, ja samalla kiehtovuus on sen jatkuva muuttuminen, joka vaatii muutosten jatkuvaa seuraamista ja niihin reagoimista. Vaikuttaa myös siltä, että tulevaisuus tuo tullessaan uusia teknologioita nopeammin, kuin ikinä aikaisemmin. Esimerkiksi tekoäly saattaa pian laittaa Googlen hakutulokset aivan uuteen uskoon.

Miksi on tärkeää jatkuvasti seurata, kuinka hakukoneoptimointi kehittyy?

Hakukoneoptimoinnin toimenkuva on yrityksissä usein niputettu mukaan esimerkiksi hakusanamainonnan kanssa. Näissä tapauksissa molempia digimarkkinoinnin kanavia hoitaa sama asiantuntija, mutta tämä ei ole oikea tapa toimia ja aiheuttaa usein rajoitteita, sekä hidastaa molempien kanavien kehitystä.

Se miten sijoitut Googlen orgaanisessa haussa määräytyy hyvin eri tavalla, kuin miten sijoitut Googlen maksetussa haussa. Ja kun aikaresurssit on sidottuna kahteen eri kanavaan, algoritmin muutosten perässä pysyminen on lähes mahdotonta.

Jopa tehokkaampaa seurannassa ja kehittämisessä on, jos taustalla on isompi tiimi hakukoneoptimoijia. Google ei tarjoa tarjottimella ohjetta mitkä kriteerit tuottavat isoimmat voitot, joten isommalla tiimillä on mahdollista kokeilla eri toimintamalleja, joista todeta mitkä toimivat ja mitkä eivät toimi.

Jos yrityksessäsi orgaanisen liikenteen kehitys on hidastunut, on hyvä reflektoida ollaanko osattu huomioida mitä hakukoneoptimoinnin jatkuvassa muutostilassa on tapahtunut. Jos esimerkiksi iso algoritmipäivitys on jäänyt huomaamatta, voi olla, että päivityksen huomanneet kilpailijat ovat jo karanneet kauas ja välimatka on haasteellista kuroa umpeen.

Myös hakukäyttäytyminen on historian valossa muuttunut ja tulee varmasti muuttumaan myös tulevaisuudessa erilaisten teknologioiden kehittyessä. Ja nehän kehittyvät hurjaa vauhtia. Esimerkkinä korona-aika on nostanut etä- ja hybridityöhön liittyvät hakusanat jokapäiväisiksi, vaikka näitä teemoja ei juuri tunnettu ennen 2020-lukua. 

Lisäksi esimerkiksi puhehaut ja äänihaut ovat pidentäneet hakutermien sanamääriä, kun markkinoille on tullut uusia älylaitteita äänihakuineen. Nykyään jo yli 45% kaikista älypuhelimilla tehdyistä Google-hauista on tehty äänihaun avulla. Jos yrityksesi strategian suunnittelusta ja hakusanatutkimuksen teosta on joitain vuosia, on hyvä tarkastella kuinka maailma on niiden teon jälkeen muuttunut.

Tekoäly SEO-työssä

On selvää, että sisällöntuotanto tulee muuttumaan tekoälyn myötä, mutta se ei poista hyvän kirjoittajan roolia. Hakukoneet tulevat varmasti jatkossa kehittymään niin, että laadukas ja hyödyllinen sisältö nousee kaikista korkeimmalle. Tämän myötä Google rajoittaa tekoälyllä tuotettua sisältöä, joka ei tuo lisäarvoa käyttäjille. Tämä kaikki ei kuitenkaan tarkoita, että tekoäly olisi pelkkä riesa.

Hakukoneoptimoinnin näkökulmasta tekoäly tuo mahdollisuuksia automatisoida analyyseja ja tunnistaa trendejä. Tekoäly mahdollistaa esimerkiksi skeeman tehokkaamman käytön, löytämällä automaattisesti sivustolta uusia mahdollisia tietotyyppejä. Lisäksi tekoäly nopeuttaa sisältöklustereiden luomista, löytämällä sisältöjä joiden väliltä puuttuu sisäiset linkitykset. Ei pidä myöskään unohtaa tekoälyn mahdollisuutta luoda esimerkiksi metakuvauksia tai otsikoita automaattisesti.

Toisin sanoen tehtävät, joihin on aikaisemmin joutunut käyttää manuaalista aikaa ja joiden toteuttamiseen on joutunut luomaan monimutkaisia Excel-tiedostoja, onnistuu tulevaisuudessa tekoälyn avulla automaattisesti.

Tuleeko SEO-strategia edelleen tehdä Googlea varten, vaikka elämme videoiden ja tekoälyn mullistusten aikaa?

Paljon on puhuttu siitä, miten varsinkin nuoriso käyttää TikTokia ja YouTubea ensisijaisena tiedonlähteenään, jonka myötä Googlen merkitys tiedonhaussa olisi hiipumassa. Tämä ei missään nimessä tarkoita, että SEO-strategiassasi tulisi unohtaa Googlea.

En kiellä sitä, etteikö TikTokin ja YouTuben kautta saisi erinomaista näkyvyyttä, mutta liiketoiminnallisesti Google on edelleen ydinasemassa ja ilman Googlen näkyvyyttä yritys ei ole ikään kuin olemassakaan. 

TikTok- tai YouTube-videosi kautta voit saada herätettyä kiinnostuksen, mutta sen jälkeen monesti halutaan lisätietoa, jonka löytämiseen edelleen käytetään usein Googlea. Lisäksi liidit edelleen hankintaan ensisijaisesti verkkosivustosi kautta, jolle tulee olla hyvä orgaaninen näkyvyys Googlessa.

Vuonna 2023 edelleen tehdään yli 9 miljardia Google-hakua vuorokaudessa. Lue tämä uudelleen – 9 miljardia. Vuorokaudessa!

Google ei siis ole pelkästään boomereiden käyttämä hakukone. Google kehittyy jatkuvasti ja pysyy trendien mukana. Edellä mainitut TikTok- ja Youtube-videot nousevat nykyään suoraan myös Googlen hakutulossivulle. Google siis selvästi tiedostaa näiden suosion ja haluaa edelleen olla alusta, joka palvelee kaikkia. Se tarjoaa aina parhaan hakutuloksen riippumatta onko lopputulos se, että he johtavat käyttäjät kilpailijoidensa luokse.

Lisäksi olemme paraikaa ottamassa suurta harppausta eteenpäin tekoälyn saralla. Google on jo tuonut Google-hakuun testikäyttöön tekoälyä, tavoitteena tehdä tiedon ja vastausten löytämisestä entistä helpompaa. Ei ole epäilystäkään, että Google olisi katoamassa. Päin vastoin – he ovat aina mukana kaikessa muutoksessa. On siis edelleen elintärkeää jokaiselle yritykselle luoda SEO-strategia, joka pohjautuu nimenomaan Googleen.

Pysy muutoksessa mukana ja ylläpidä SEO-strategiaa

Luomalla SEO-strategian pystyt paremmin hahmottamaan ison kuvan ja kuinka pitkäjänteisesti kehität orgaanista näkyvyyttäsi. Tällöin ei myöskään takerruta lillukanvarsiin, kun optimointia tehdään pidempiaikainen suunnitelma ja tavoitteet silmällä pitäen.

SEO-strategia on käytännössä sotasuunnitelma, jossa keskitytään hakukonenäkyvyyden kehittämiseen ja sen myötä orgaanisen liikenteen nostamiseen. Käytännössä se on laaja tehtävälista jaettuna eri osa-alueisiin, sekä tehtävien prioriteetteihin. Siinä huomioidaan Googlen kaikki parhaat käytänteet, joka lisäksi avaa tarkalleen esimerkiksi missä käytänteissä on isoin määrä ongelmia. Strategian avulla edetään yhdestä isosta teemasta toiseen isoon teemaan, sen sijaan että joka kuukausi hypitään edestakaisin eri ad hoc -tyylisten ongelmien parissa.

SEO-strategia on hyvä tehdä mahdollisimman laajana, jopa niin laajana että siitä tulee ähky ja menettää yöunensa. Jos strategian toteuttaa liian suppeasti, se jää nopeasti vain pintaraapaisuksi ja lopulta aiheuttaa sen, että hakukoneoptimointi tehdään huolimattomasti tai että samoihin asioihin joudutaan palaamaan uudelleen ja uudelleen.

Lataa myös Hakukoneoptimoinnin ostajan opas

Mitä huomioida SEO-strategiassa?

Vaikka olemme tässä kirjoituksessa käyneet läpi hakukoneoptimoinnin epävakauden ja jatkuvan muutostilan, on kuitenkin osa-alueita, jotka on aina jatkossakin huomioitava SEO-strategiassa, vaikka kyseisen osa-alueiden sisällä olevat yksityiskohdat muuttuvatkin vähän väliä. 

Esimerkiksi Googlen paras käytäntö metakuvauksen pituudelle tuntuu vaihtelevat jatkuvasti. Joissain tilanteissa Google lyhentää metakuvauksia alle 400 pikseliin, tosin joskus se näyttää hakutuloksissa yli 1000 pikselin metakuvauksiakin. Toistona – älä juurru vanhoihin kaavoihin, vaan seuraa tilannetta ja reagoi tarpeen mukaan.

 • Nykytilanteen mittaus: Nykytilanteen analyysin perusteella voidaan asettaa tavoitteita, sekä hahmotetaan missä sivusto toimii ja missä ei toimi. Tässä vaiheessa voi usein huomata, että esimerkiksi tärkeimmät laskeutumissivut toki tuovat liikennettä, mutta niiltä myös poistutaan välittömästi.
 • Kilpailija-analyysi: Tämän myötä voidaan hyödyntää kilpailijoiden heikkouksia ja ottaa mallia heidän vahvuuksista.
 • Nykyisen sisällön auditointi: Vaikka usein sanotaan sisällön olevan kuningas, niin sitä voi myös olla liikaa tai se voi olla heikkolaatuista. Google arvostaa tuoretta, paikkaansapitävää ja käyttäjäystävällistä sisältöä, joten sivuston nykyinen sisältö tulee auditoida.
 • Hakusanatutkimus: On hyvä tietää millä kaikilla hakusanoilla halutaan täydellisessä maailmassa ja pitkällä aikavälillä nousta orgaanisessa haussa, millä kilpailijat nousevat, sekä mille laskeutumissivuille mikäkin hakusana vie.
 • Sisältösuunnitelma: Jos sisältöaiheita päätetään aina vain lennosta, on suuri mahdollisuus aiheuttaa kannibalisaatiota tai vaihtoehtoisesti unohtaa tärkeitä hakusanoja. Sisältöjen suunnitelmallisuus pitää perustua SEO-strategiaan.
 • Linkitysanalyysi: Linkit vaikuttavat sivuston arvostettavuuteen ja ovat yksi kolmesta hakukoneoptimoinnin isoista kokonaisuuksista, joiden perusteella Google järjestelee hakutuloksia.
 • On-page SEO: Googlella on parhaat käytännöt esimerkiksi title-tageille, metakuvauksille ja muille HTML-tageille, joita tulee noudattaa, jos haluaa Googlen suosittelevan sivujasi haussaan.
 • Tekninen auditointi: Tekniset ongelmat voivat pahimmassa tapauksessa aiheuttaa sen, ettei kukaan pääse orgaanisesti sivustollesi, joten tekniset ongelmat on korjattava ja niitä varten tulee olla jatkuva seuranta.

Mitä seo on

Miksi tuoda SEO-strategian mukaan myös CRO-strategia?

Historiallisesti orgaaniseen näkyvyyteen ja sijoituksiin pitkään vaikutti pelkät SEO-strategian toimenpiteet, mutta nykyaikana Googlen arvostukseen sivustoja kohtaan liittyy myös sivuston käyttökokemus ja sen konversio-optimointi

Tulee ymmärtää, että Google on kuin suosittelija, suositellen sen mielestä parhaita sivustoja käyttäjilleen. Se haluaa suositella vain sellaisia sivuja, jotka ovat kaikin puolin toimivia ja ehdottaa sellaisia hakutuloksia, jotka parhaiten vastaavat hakijan intentiota. 

Googlen tavoite on, että mahdollisimman moni löytäisi vastauksen ihan ensimmäisen hakutuloksen kautta ja viihtyisivät tämän ensimmäisen hakutuloksen sivustolla. Google ei suinkaan halua, että sen käyttäminen olisi vaivalloista, koska tällöin Googlen käyttäjä voi pahimmassa tapauksessa siirtyä toiseen hakukoneeseen. Tästä syystä SEO-strategiaan on hyvä sisällyttää myös CRO- ja UX-osa-alueita.

Vaikka esimerkiksi välitön poistumisprosentti ei suoranaisesti vaikuta orgaanisiin sijoituksiin, niin hakukone- ja konversio-optimoinnissa on hyvä perehtyä syihin, jotka johtavat välittömään poistumiseen. Pelkästä liikenteen kasvusta ei juurikaan ole hyötyä, jos tämä liikenne ei hyödynnä sisältöjä tai tee haluttuja toimenpiteitä. 

Jos esimerkiksi sivusto ei sisällä riittävästi toimintakehotteita, käytössä on liiallisia ponnahdusikkunoita, tai yhteydenottolomake sisältää liiallisen määrän täytettäviä kenttiä, kävijä voi helposti poistua. Myös näitä ongelmia varten on hyvä luoda toimintasuunnitelma osana SEO-strategiaa.

Muista SEO:ssakin MRACE®-mallin Measure-vaihe

Miksi tehdä nimenomaan MRACE®-mallin mukainen SEO-strategia? Myös hakukoneoptimoinnissa tärkeimmät mittarit ovat saman tyyliset, kuin muissakin digimarkkinoinnin kanavissa, jotka perustuvat MRACE®-malliimme

Usein kuvitellaan, että hakukoneoptimointi on vain Reach-vaihetta, jonka tavoitteena on näkyä mahdollisimman usealla hakusanalla ja mahdollisimman korkeilla sijoituksilla Googlen orgaanisessa haussa. Tämä ei pidä paikkaansa.

Toki tämä antaa parhaan lähtökohdan, jos Reach-vaihe on kunnossa ja orgaaninen näkyvyys on hyvä, mutta kävijät pitää myös saada aktivoitumaan (Act-vaihe) ja konvertoitumaan (Convert-vaihe). On helppoa keskittyä vain yhteen tietoisuuden tasoon tai ostovaiheeseen, mutta Euroja se ei välttämättä tuo kovin tehokkaasti.

SEO-strategian toteuttamisessa REACH-vaiheen mittareina on hyvä pitää

 • Keskimääräinen orgaaninen sijoitus
 • Orgaaniset impressiot
 • Orgaaniset istunnot
 • Orgaaniset kävijät

ACT-vaiheen mittareina toimii esimerkiksi

 • Aktivoitumisprosentti
 • Keskimääräinen aktivoitumisen kesto
 • Katselut/käyttäjä

Lisähuomiona, että ACT-vaiheen mittareita tarkastellessa on hyvä suodattaa datasta pelkät orgaaniset istunnot, sillä näin voidaan arvioida miten hakusanat vastaavat laskeutumissivua ja sen myötä vastaavat hakuintentiota.

CONVERT-vaiheeseen taas sopii

 • Konversioprosentti
 • Transaktiot
 • Yhteydenotot
 • Lataukset

Kun SEO-strategiassa on huomioitu myös CRO-toimenpiteet, CONVERT-vaiheen mittareissa voidaan huomioida kokonaisliikenne, sillä orgaaninen liikenne lähtökohtaisesti käyttäytyy näiden mittareiden kohdalla kutakuinkin samalla tavalla, kuin muidenkin kanavien kautta tuleva liikenne.

Milloin tilanne vaatii MVG-strategian?

Jos positiosi markkinassa on vielä epäselvä, pelkän SEO-strategian sijaan sinulle sopii paremmin MVG-strategia eli Market-Value-Growth-strategia, jonka avulla saat kilpailutilanteeseenne soveltuvan kokonaisvaltaisemman markkinointistrategian. Usein MVG-strategian tarve ilmenee, jos hakukoneoptimoinnilla ei saada haluttuja tuloksia.

Lue myös: Markkinointistrategia: mikä se on, miksi se on tärkeä ja kuinka luot sellaisen?

SEO-strategian luonnin jälkeen alkaa jatkuva hakukoneoptimointi

Ajattelitko, että sivustosi on valmis hakukoneita varten, kun SEO-strategia on valmis? On väärin ajatella, että kun kertaalleen laittaa SEO:n kuntoon tai niin sanotusti kertaalleen optimoi sivuston hakukoneita varten, että sen jälkeen markkinointibudjetin voi suunnata toisaalle, kuten maksulliseen mainontaan. 

Kuten alussa kerroimme, Googlekin jatkuvasti kehittää hakukoneensa kriteereitä, joten sivustojakin pitää jatkuvasti optimoida. 

Toinen huomionarvoinen seikka on, että Googlella on tosiaan tällä hetkellä yli 200 eri kriteeriä sille, millä perusteilla se järjestelee hakutuloksia. 

Ei riitä, että näistä laittaa muutaman ensimmäisenä vastaan tulevan ongelman kuntoon, vaan jokaisen kriteerin kehitystä tulee seurata ja ihan jokainen orgaanisesti merkittävä ja indeksissä sivu pitää olla optimoituna.

Tästä syystä tulee ymmärtää, että hakukoneoptimointi ei ole projektiluontoista, vaan on jatkuva prosessi. Ne toimijat, jotka optimoivat sivustoaan kuukaudesta toiseen pysyvät myös orgaanisen haun kärjessä kuukaudesta toiseen. 

SEO-strategia on tärkeä alku hakukoneoptimoinnille, mutta eihän uudesta kesämökistäkään haaveilevalle riitä pelkkä järvenrantatontti, vaan se mökkikin pitää pystyttää, jonka jälkeen pitää muistaa se ihana jatkuva pihan ylläpito.

SEO-strategia usein käsittelee isoja teemoja, jotka sisältävät ajankohtaisimmat toimenpiteet ja korjauskohteet. Strategiaa on hyvä noudattaa, mutta tulee olla valmis myös muuntautumaan ja uudelleen priorisoimaan. 

Historian valossa Googlen arvostus eri kriteereitä kohtaan vaihtelee säännöllisesti. Se myös muuntautuu uusien teknologioiden myötä. Seuraa toimintaympäristöäsi, mittaa tuloksiasi ja ole valmis muuttumaan ja muuntautumaan. Tällaiset yritykset ja verkkosivut menestyvät parhaiten.

Tilaa SEO-CRO Auditointi