Hakukoneoptimoinnilla (SEO) parannetaan ja kasvatetaan verkkosivustolle tulevan orgaanisen liikenteen määrää ja laatua kehittämällä sivuston hakunäkyvyyttä hakukoneissa. Hakukoneoptimoinnissa pyritään siis saamaan verkkosivusi hakutuloksissa mahdollisimman korkealle, tuotetta tai palvelujasi kuvaavilla hakusanoilla ja hakulauseilla.

Hakukoneoptimointi ei ole nopea toimenpide, koska hakukoneet huomioivat lukuisia tekijöitä hakusijoitusten määrittelyssä. Lisäksi kilpailu orgaanisen näkyvyyden parantamisessa kasvaa jatkuvasti.

Verkkosivun hakukonenäkyvyyteen vaikuttaa karkeasti jaoteltuna kolme tekijää: sivuston tekninen toteutus, sivuston sisältö ja sivuston ulkoiset tekijät. Tässä artikkelissa käydään läpi kaikki tekijät ja annetaan suositukset toimenpiteistä, joilla sivuston hakunäkyvyyttä voi parantaa.

Haluatko tietää, miten hakukoneoptimointi voi tehostaa sivustosi toimintaa?

Lataa maksuton SEO-CRO -opas!

Lataa maksuton SEO-CRO -opas

Sisällysluettelo

1. Miksi hakukoneoptimointi on tärkeää?

2. Kuinka hakukoneoptimoinnin tuloksia mitataan?

3. Sivuston tekninen optimointi

3.1 Mitä asioita tarkastellaan teknisessä hakukoneoptimoinnissa?

4. Sivuston sisältö

4.1. Laadukasta ja hakukoneoptimoitua sisältöä

4.2. Hakusanatutkimus

4.3. Hakusanojen käyttö sisällössä

4.4. Title-tagit (SEO-title)

4.5. Metakuvaukset (Meta description, SEO description)

4.6. Otsikointi

4.7. Jäsennellyt tiedot – erotu hakutulossivulla

5. Sivuston ulkoinen optimointi ja domainin vahvuus

5.1. Ulkoisten linkkien sijainti ja ankkuriteksti

5.2. Domain-auktoriteetin mittaaminen

5.3. Vinkkejä linkitysprofiilin parantamiseen

6. Hakukoneoptimoinnin työkalut

7. Yhteenveto

1. Miksi hakukoneoptimointi on tärkeää?

Tutkimusten mukaan ~88 % ihmistä, jotka kuulevat uudesta tuotteesta tai palvelusta menevät ensimmäisenä osoitteeseen google.fi ja tekevät haun. Tämän vuoksi hakukoneoptimointi on tärkeää – se on tehokkain tapa saada ihmisiä verkkosivustollesi. Ostoskäyttäytyminen on muuttunut viimeisen 20 vuoden aikana rajusti ja ihmiset haluavat tietoa tuotteestasi, ennen kuin ottavat sinuun yhteyttä ja tämän tiedon he etsivät Googlesta.

~89 % Googlen käyttäjistä selaavat vain ensimmäisen sivun hakutulokset. Mikäli sivustonne ei löydy Googlen ensimmäiseltä hakutulossivulta, todennäköisyys siihen, että potentiaalinen asiakas löytää yrityksenne tarjoamat tuotteet tai palvelut, laskee merkittävästi.

Kun joku haluaa lisää informaatioita tuotteestasi tai palvelustasi ja kirjottaa haun Googleen, varmista, että olet silloin löydettävissä ja kertomassa kyseisen informaation verkkosivuillasi!

Parantamalla sivustonne orgaaniset sijoitukset yrityksellenne relevanteilla hakusanoilla, ohjaatte laadukasta ja ilmaista liikennettä sivustollenne. Orgaanisesta liikenteestä ei siis makseta klikkihintoja, joten hyvin hakukoneoptimoitu sivu kerää kävijävirtaa ilmaiseksi.

2. Kuinka hakukoneoptimoinnin tuloksia mitataan?

Hakukoneoptimoinnissa on tärkeää analysoida ja seurata aktiivisesti sivuston liikennettä. Google Analyticsin avulla voidaan seurata, mistä ja kuinka paljon liikennettä sivustolle saadaan ja mitä kävijät sivustolla tekevät. Google Analytics on välttämätön työkalu hakukoneoptimointiin ja sen avulla olet jatkuvasti tietoinen, mitä sivustollasi tapahtuu ja teetkö oikeita asioita hakukoneoptimoinnin suhteen.

Kävijädatan lisäksi on tärkeää mitata mm. hakukonenäkyvyyden kehitystä (kuinka hyvin sivustonne sijoittuu yrityksellenne relevanteilla hakusanoilla) ja ulkoisten linkkien määrää ja laatua.

Hakukoneoptimoinnin onnistuminen mitataan seuraavilla mittareilla:

 1. Orgaanisen liikenteen kehitys
 2. Orgaanisen kävijäliikenteen käyttäytymisen metriikoiden kehitys (välitön poistumisprosentti, selattuja sivuja / istunto, istunnon keskim. kesto)
 3. Kauppaan johtavien yhteydenottojen määrää (orgaanisen liikenteen kautta)
 4. Verkkokauppamyynti (orgaanisen liikenteen kautta)
 5. Sivuston löytyminen relevanteilla hakutermeillä
 6. Sivuston näkyvyyden parantuminen hakusivuilla
 7. Sivuston orgaaninen konversioprosentti
 8. Ulkoisten linkkien määrä ja laatu

Katso myös:

Google Analyticsin käyttö – perusteet ja ohjeet

Google Analyticsin asentaminen

Uuden sukupolven Google Analytics 4 on täällä: Ota haltuun perusasiat!

Kehitä verkkokauppasi seurantaa Google Analytics 4 avulla

3. Sivuston tekninen optimointi

Verkkosivujen laadukas tekninen toteutus varmistaa sen, että Googlen hakurobotit löytävät kaikki sivuston sivut ja saavat ne näin lisättyä Googlen tietokantaan (indeksointi). Jos sivu ei ole Googlen tietokannassa, ei sitä myöskään Google-haun kautta voi löytyä.

Hakukonenäkyvyyden kannalta tärkeitä teknisiä asioita ovat myös sivuston rakenne (sivuston sisäinen linkitys), URL-osoitteiden rakenne, sivuston nopeus ja mobiiliystävällisyys.

Myös sivuston käyttäjäystävällisyys kannattaa huomioida osana hakukoneoptimointia, koska Google tulkitsee ihmisten käyttäytymistä sivustolla ja tiputtaa tai nostaa sivuja hakutuloksissa riippuen siitä, viihtyvätkö ihmiset sivustolla vai eivät.

3.1 Mitä asioita tarkastellaan teknisessä hakukoneoptimoinnissa?

1) Hakukonerobottien pääsy sivustolle

Mikäli Googlen botit eivät pääse lukemaan sivustosi sisältöä, sivustosi ei myöskään pääse Googlen tietokantaan. Ja jos sivustosi ei ole Googlen tietokannassa, se ei nouse Google-haun kautta ja sivustosi ei voi kerätä Googlelta orgaanista liikennettä!  Hakukonerobottien pääsyn sivustolle voi estää, jos haluaa, että esimerkiksi kehitysvaiheessa olevat sivut eivät päädy hakutuloksiin. On kuitenkin aina varmistettava viimeistään sivujen julkaisuvaiheessa, että indeksointiestot ovat poistettu!

2) Sivujen määrä Googlen indeksissä

Googlen indeksoimien sivujen määrän voi tarkistaa tekemällä site:<verkko-osoite> haun Googlessa. Jos sivuja on indeksoitu selkeästi liikaa tai liian vähän, on sivustolla luultavasti ongelmia.

3) Rikkonaiset linkit

Rikkonainen linkki on linkki, joka ohjaa 404-sivulle. Suuri määrä rikkonaisia linkkejä vaikeuttaa käyttäjän navigointia sivustolla, minkä lisäksi se on hakukoneille merkki siitä, että sivun käytettävyys on huono. Tämä vaikuttaa sivuston hakukonenäkyvyyteen.

4) XML-sivustokartta

XML-sivukartta on hakukoneiden käytettäväksi tarkoitettu tiedosto, joka sisältää kaikkien sellaisten sivujen URL-osoitteet, jotka halutaan lisättäväksi hakukoneiden tietokantaan. Sivukartta on ikään kuin sivuston sisällysluettelo, jonka avulla hakukoneet löytävät kaikki sivuston URL-osoitteet. Varmista, että sivustollanne on toimiva sivustokartta.

5) HTTPS-protokolla

Google on virallisesti ilmoittanut suosivansa hakutuloksissa sivustoja, jotka toimivat salatun https-protokollan takana. Jos kävijän tulee sivustolla ollessaan kirjautua, täyttää lomakkeisiin henkilötietoja tai tehdä maksusuorituksia, on suositeltavaa käyttää https-yhteyttä myös paremman tietoturvan takia. Salattu yhteys voi nostaa myös kävijän turvallisuudentuntua ja parantaa sivuston konversiota.

6) Sivuston nopeus

Sivuston nopeus, eli kuinka nopeasti sivusto latautuu, on osa Googlen hakualgoritmia. Nopeuteen ei kuitenkaan kannata keskittyä pelkästään hakukoneoptimoinnin vuoksi, vaan se on myös todella suuri tekijä sivuston käytettävyydessä ja vaikuttaa näin myös konversioon. Sivujen tulisi latautua alle kahdessa sekunnissa.

Katso myös:

Miten verkkosivun latausnopeus vaikuttaa konversioon?

Viisi syytä, miksi verkkosivusi ovat hitaat

7) Mobiiliystävällisyys

Sivuston mobiiliystävällisyys on osa Googlen hakualgoritmia ja mobiiliystävällisyyttä tullaan jatkossa pitämään yhä tärkeämpänä osana. Mobiilikäyttäjien määrä on jo ohittanut pöytäkoneet, joten sivuston mobiiliystävällisyys vaikuttaa voimakkaasti myös käyttökokemukseen.

8) URL-osoitteet

Hyvässä URL-osoitteessa esiintyy sivun kohdehakusana. Lisäksi käyttäjä voi päätellä URLin perusteella, millaisella hän on. Nyrkkisääntönä URL-osoitteille voidaan pitää ”pidä ne lyhyinä ja hakusanarikkaina”.

Monesti esimerkiksi sosiaalisessa mediassa jaetaan sivuja siten, että vain sivun URL on näkyvissä. Samoin muilla internetsivuilla linkin ankkuritekstinä käytetään sivun URL-osoitetta.

Hyvä URL siis parantaa sivun käyttäjäystävällisyyttä ja hakunäkyvyyttä.

Seuraava on esimerkki luettavasta ja hakusanoja sisältävästä URL-rakenteesta. Siitä voi heti päätellä, mitä aihetta sivun sisältö koskee ja siinä on mukana hakusana, jolla halutaan näkyä Googlen hakutuloksissa:

https://www.digimarkkinointi.fi/hakukoneoptimointi-seo

Huono esimerkki URL-rakenteesta on:

https://www.imdb.com/title/tt0133093/

Yllä oleva ei kerro mitään sivuston hierarkiasta ja rakenteesta hakukoneelle, eikä ihminen sen luettuaan tiedä yhtään millä sivulla hän on, tai mitä aihetta sivu mahdollisesti käsittelee.

Lue myös: Hakusanan hyödyntäminen domain-osoitteessa – edistääkö se hakunäkyvyyttä?

9) Kuvien Alt-tekstit

Alt-teksti eli ”Alternative text” on vaihtoehtoinen tekstiattribuutti koodiin, ja se on tärkeä tekijä kuvien hakukoneoptimoinnissa. Alt-teksti on teksti, jonka selain näyttää kävijälle, jos kuva ei ole jostain syystä saatavilla tai kävijä on näkövammainen. Jälkimmäisessä tapauksessa äänilaitteet lukevat kuvan alt-tekstin henkilölle.

Alt-tekstiin on myös hyvä sisällyttää avainsana, joka tehostaa kuvasi ja sivusi hakukonenäkyvyyttä. Vaihtoehtoinen teksti ei näy suoraan sivustolla kävijöille.

Hyvä Alt-teksti on luonnollinen ja se kertoo, mitä kuvassa esiintyy. Avainsana tulee löytyä vaihtoehtoisesta kuvatekstistä.

10) Tuplasisältö ja uudelleenohjaus

Google arvostaa kaikista eniten uniikkia sisältöä. Jos useilta sivuilta löytyy sama sisältö, Google ei tiedä, mikä näistä sivuista tulee näyttää hakutuloksissa. Tärkeää on, että mitään verkkosivuston yksittäistä sivua ei voi avata useasta eri URL-osoitteesta – tai jos voi, Googlelle kerrotaan, mikä on se sivu, jonka halutaan näkyvän hakutuloksissa. Tuplasisältöongelmat korjataan tilanteesta riippuen joko 301-uudelleenohjauksilla tai canonical-tageilla.

Katso myös:

Missä tilanteissa tehdään uudelleenohjauksia ja miksi?

11) Sivuston rakenne

Hakukoneoptimointi - Sivuston Rakenne - SDM

Varsinkin laajoissa verkkosivustoissa sivuston rakenne on tärkeässä osassa hakukonenäkyvyyttä. Ilman litteää ja leveää arkkitehtuuria Googlen hakurobotit eivät löydä kaikkia verkkosivujen sivuja, jolloin ne eivät sijoitu hakukoneissa korkealle.

Mitä vähemmillä klikkauksilla pääset etusivulta muille tärkeille sivuille, sen parempi. Tärkeiden palvelu- ja kategoriasivujen tulee olla saavutettavissa heti etusivulta yhdellä klikkauksella.

Klikkaukset kuvaavat verkossa välimatkoja, ja mitä lähempänä alasivu on etusivua, sen tärkeämpi se Googlen silmissä on.

Katso myös:

Hyvä verkkosivuston rakenne

Verkkokaupan rakenne – Mikä sen merkitys on hakunäkyvyyteen ja kaupantekoon?

12) Päävalikko

Sivuston päävalikko on todella tärkeässä osassa koko sivuston sisäisen linkityksen kannalta. Tärkeimpien sivujen tulee löytyä sivuston päävalikosta kahdesta syystä: kävijä löytää ne helposti ja Google osaa tulkita sivut tärkeiksi.

13) Sisäinen linkitys

Sisäisillä linkityksillä tehostat navigointia sivustolla ja varmistat, että kävijät löytävät tärkeimmät sivut helposti ja nopeasti. Sisäinen linkitys luo hierarkiaa sivustollasi ja levittää niin sanottua ”linkkimehua” (link juice) sivustosi ympäri. Sisäisellä linkityksellä on siis suora vaikutus hakukonenäkyvyyteen.

Katso myös:

Sisäinen linkitys – navigaation ja linkkivoiman parantaja

Lue lisää teknisestä hakukoneoptimoinnista:

Tee kevyt hakukoneoptimoinnin auditointi näillä vinkeillä

Tekninen hakukoneoptimointi

4. Sivuston sisältö

Miksi hakukoneita käytetään? Ihmiset etsivät hakukoneiden avulla tietoa, eli informaatiota. Jos sivustosi ei tarjoa laadukasta informaatiota, ei Google näe syytä nostaa sitä korkealle hakutuloksissa. Ilman hakulauseeseen liittyvää sisältöä sivustosi ei tule pääsemään korkealle hakutuloksissa kyseisellä haulla, mikä tarkoittaa, että sivustosi ei myöskään saa kävijöitä hakukoneista kyseisellä lauseella tai sanalla.

Hyvä tapa miettiä verkkosivusi sisältöä kirjoittaessa on tuumailla ”jos olisin juuri itse tehnyt haun Googlessa ja hakutuloksista klikkaisin omaa sivustoani, olisinko tyytyväinen tulokseen vai palaisinko hakuun ja menisin toiselle sivustolle?”.

Googlen bisnekselle on elintärkeää tuottaa hakijoille, relevantteja ja hyviä hakutuloksia. Sinä päivänä, kun ihmiset eivät löydä etsimäänsä Googlesta, he vaihtavat palvelua, siksi se tarjoaa vain hyviä, osuvia hakutuloksia.

4.1. Laadukasta ja hakukoneoptimoitua sisältöä

Hakukoneoptimointi ei toimi ilman hakukoneoptimoitua sisältöä. Hakukoneoptimoitu sisältö tarkoittaa sitä, että sisältö vastaa kohdeyleisön hakuihin sekä hakukoneen vaatimuksiin. Huonon hakukonenäkyvyyden suurin syy on sivuston vähäinen sisältömäärä.

Sisällöntuotanto liittyy erottamattomasti hakukoneoptimointiin ja ilman sitä on todella vaikea nousta korkealle hakutuloksissa. Tämä johtuu siitä, että Googlen tavoite on välittää informaatiota sen käyttäjille. Googlen parhaiten ymmärtämä informaatiomuoto on teksti. Jos sivustolla ei ole tekstiä, niin Google ei välttämättä tiedä, mitä asiaa yksittäinen sivu käsittelee, jolloin Google ei ohjaa asiakkaitaan kyseiselle sivulle.

Nykypäivänä hakukoneet ovat kehittyneet niin paljon, että ne odottavat sinulta hyvää ja asiallista sisältöä. Enää ei pelkästään riitä, että kirjoitat vain jotain ja toistat muutaman kerran hakusanaa tekstissä riittävästi. Hakukoneet haluavat, että heidän hakutulosten etusijoilta löytyy sellaiset sivut ja sivustot, jotka oikeasti vastaavat hakijan kyselyyn. Hakukoneet käyttävätkin valtavasti resursseja omien palveluidensa kehittämiseen ja spämmisisällön eliminoimiseen.

Käyttäjä etsii aina jotain, kun hän käyttää hakukonetta. Haulla on lähtökohtaisesti aina jokin tarkoitus, halu tai aie, mitä halutaan löytää. Jos ymmärrät sisällöntuottajana asiakasta ja onnistut päättelemään, mitä hän etsii ja annat siihen vielä relevantin vastauksen, olet todennäköisesti vahvoilla myös orgaanisissa hakutuloksissa.

Sisällön tulee siis vastata mahdollisimman hyvin hakijan kyselyyn pitäytyen aiheessa. Pitää kuitenkin muistaa, että hakukoneet ovat edelleen koneita. Sisällössä on siis käytettävä niitä hakusanoja, jolla haluat sivun nousevan hakutuloksissa.

Sisällön määrä yksittäisellä sivulla riippuu aina hakusanan kilpailutilanteessa. Google on kuitenkin linjannut, että se suosii sivuja, joilla on paljon relevanttia sisältöä. Kilpailtu hakusana vaatii aina lähtökohtaisesti vähintään 500 sanan tekstisisältöä.

Useasti pelkät hakusanoihin kohdistuvat yläkategorian tuote- / palvelusisällöt eivät riitä, vaan sivustolta tulee löytyä blogeja, artikkeleita ja muuta sisältöä, jotka ovat kohdistettu relevanteille hakusanoille.

Lue myös:

Sisällöntuotanto on digitaalisen markkinoinnin tärkein elementti

4.2. Hakusanatutkimus

Hakusanat ja hakulauseet ovat niitä sanoja ja lauseita, joita ihmiset kirjoittavat Googlen hakukenttään etsiessään tietoa.

Kivijalkakauppiaalle ei ole hyödyllistä saada omaa kauppaa täyteen ihmisistä, joita tuotteet eivät oikeasti kiinnosta. Silloin kukaan ei osta mitään. Sama pätee verkkosivustoihinkin: sivustolle kannattaa ohjata vain ihmisiä, jotka oikeasti ovat kiinnostuneita tuotteestasi. Tätä varten on tehtävä hakusanatutkimus, jonka avulla selvitetään millaisilla hakulauseilla ja hakusanoilla ihmiset juuri sinun palvelujasi etsivät. Näin saadaan sivustollesi liikennettä, jotka ovat aiheesta kiinnostuneita. Nämä ihmiset saattavat ostaakin jotain.

Runkosanat: yleisiä, tiedon hakuun käytettäviä hakusanoja kuten esimerkiksi ”analytiikka”

Long-tail -hakusanat (pitkänhännän hakusanat): 2 – 3 sanaa pitkiä hakukyselyitä, esimerkiksi: ”analytiikka SoMe markkinointi”

Hakusanatutkimusta tehdessä kannattaa keskittyä kolmeen asiaan:

 • Kuinka paljon hakusanaa haetaan
  • Hakusanatyökalut tyypillisesti näyttävät kuinka paljon hakusanaa haetaan keskimäärin kuukaudessa. Mikäli hakusanaa ei haeta juuri ollenkaan, kyseinen hakusana ei tule ohjaamaan liikennettä sivustollesi.
 • Kuinka relevantti hakusana on liiketoiminallesi
  • Liian yleiset hakusanat eivät välttämättä tuo parhaimpia tuloksia. Esimerkiksi jos sinulla on kenkäkauppa, ”kenkä”-hakusanan sijoituksen nostamiseen ei kannatta välttämättä käyttää resurssia. ”Kenkä”-hakusana ei anna minkään näköistä viittausta siihen, että hakija olisi ostamassa kenkiä. ”Naisten kengät netistä” taas on paljon relevantimpi ja tuo ostovalmiimpaa liikennettä kaupallesi.
 • Hakusanan kilpailutilanne.
  • Kilpailutilannetta voi nopeasti analysoida hakumäärien avulla. Hakusanoja, joita haetaan keskimäärin tuhansia kertoja kuukaudessa omaavat tyypillisesti kovaa kilpailua. Mikäli sivustosi on tuore ja kilpailet isojen sivustojen kanssa samoista hakusanoista, kilpailu voi olla sen verran kova, että parempia tuloksia tulee keskittymällä pitkän hännän hakusanoihin, joilla on pienempi hakuvolyymi mutta kevyempi kilpailutilanne.

Kun hakusanat on kartoitettu ja analysoitu, seuraava vaihe on tehdä sisältösuunnitelma. Sisältösuunnitelmassa laitetaan ylös mitä hakusanoja käytetään mihinkin sivuun. Tyypillisesti valitaan yksi päähakusana, mitä käytetään pääotsikkossa, title-tagissa ja URL-osoitteessa. Päähakusanan lisäksi valitaan muutama samaan teemaan liittyviä hakusanoja, joita halutaan nostaa päähakusanan lisäksi (sekundääriset hakusanat).

Esimerkki:

Sivu: Naisten kengät yläkategoriasivu – esimerkki-kenkäkauppa.fi/naisten-kengat/

Päähakusana: Naisten kengät netistä (keskim. 260 hakua / kk)

Sekundääriset hakusanat: naisten kenkiä netistä (10 hakua / kk), naisten kenkiä netistä halvalla (10 hakua / kk)

Katso myös:

Hakusanatutkimus – hakutuloksissa näkyvien verkkosivujen välttämätön pohja

Miksi jokaisen yrityksen tulisi tehdä hakusanatutkimus?

4.3. Hakusanojen käyttö sisällössä

Kun hakusanat ovat kartoitettu ja niistä on tehty sisältösuunnitelma, on aika kirjoittaa alasivulle hakukoneoptimoitua sisältöä. Päähakusanaa tulisi käyttää seuraavissa elementeissä:

 • Pääotsikkossa (H1-otsikko)
 • Tekstisisällössä ensimmäisessä ja viimeisessä kappaleessa sekä muuten siten kuin luonnollisesti tekstiin käy
 • Title-tagissa (SEO-title)
 • URL-osoitteessa

Sekundääriset hakusanat tulisi myös käyttää tekstisisällössä ja / tai esimerkiksi väliotsikoina.

Lisäksi linkitä tekstistä 2 – 4 kertaa oman sivuston sisälle (palvelusivuille, alakategoriasivuihin, blogiteksteihin). Tekstin loppuun kannattaa aina laittaa joko toimintakehote (call-to-action) tai ohjaus eteenpäin toiselle alasivulle. Kävijää pitää koko ajan ohjata kohti haluttua toimenpidettä, oli se joko ottamaan yhteyttä, selaamaan muita tuotteita tai lukemaan artikkelisisältöä.

4.4. Title-tagit (SEO-title)

Title-tagi on tärkein yksittäinen elementti sivulla hakukonenäkyvyyden kannalta. Se näkyy myös otsikkona Googlen hakutulossivulla. Alla olevassa kuvassa hakusana on ollut ”hakukoneoptimointi”. Hyvällä otsikoinnilla voi myös kasvattaa klikkausprosenttia Googlen hakutulossivulla.

Title-tagi saa olla maksimissaan n. 65 merkkiä ja tähän mittaan lasketaan myös välilyönnit. Jokaisella sivulla tulee olla yksilöllinen ja uniikki title-tagi, jossa esiintyy se hakusana, jolla sivun halutaan Googlen hakutuloksista löytyvän.

4.5. Metakuvaukset (Meta description, SEO description)

Metakuvaus (Meta Description) on teksti, joka voi näkyä Googlen hakutulossivuilla otsikon alla. Metakuvaus ei vaikuta suoraan hakutulossijoitukseen, mutta sen avulla voi parantaa sivun klikkausprosenttia Googlen hakutulossivulla. Metakuvaus kirjoitetaan siten, että hakutuloksesta tulee mahdollisimman kiinnostava, jolloin ihmiset haluavat klikata sitä.

Jos metakuvaus on niin hyvä, että ihmiset klikkaavat sitä enemmän kuin normaalisti kyseisellä sijalla olevaa hakutulosta, Google nostaa sivua ylemmäksi hakutuloksissa.

Voit tarkastaa title-tagin ja metakuvauksen pituuden esim. Google SERP Preview Tool -työkalun avulla.

4.6. Otsikointi

H1-otsikko on sivun tärkein otsikko (pääotsikko) ja se on hyvä paikka hakusanalle. Tärkeää on, että meta-title ja H1-tagi sopivat hyvin yhteen. Yleensä ne ovat hyvin lähellä toisiaan – usein jopa identtiset.

H2-otsikko ei ole niin voimakas hakukonenäkyvyyden kannalta kuin H1-otsikko. H2-otsikot ovat kuitenkin hyviä paikkoja hakusanoille. Tärkeää on myös muistaa, että sivun loogisen rakenteen mukaan sivulta tulee löytyä ensin H1-otsikko sekä H2-otsikko ja tarpeen vaatiessa myös H3, H4 ja niin edelleen. Otsikoilla luodaan järjestystä ja rakennetta nettisivuille.

4.7. Jäsennellyt tiedot – erotu hakutulossivulla

Jäsennelty tieto (structured data, Schema Markup) on semanttinen, sivuston sisäinen merkintä, joka auttaa hakukoneita ymmärtämään ja indeksoimaan sivustosi sisältöä paremmin. Kun lisäät strukturoitua dataa sivustosi HTML:ään, parannat yrityksesi sijoittumista hauissa ja samalla rikastat käyttäjän hakukokemusta.

Kun hakukoneen botit imuroivat sivustollesi lisättyä jäsenneltyä tietoa, niin se näkyy hakutuloksissa nk. rich snippets -katkelmina. Esimerkiksi kun haet meitä Googlessa, osaan tuloksista liittyy valokuvia ja arvioita. Tämän mahdollistaa sivustosi koodiin lisätty jäsennelty tieto.

Hakukoneoptimointi Schema Jäsennelty tieto - SDM

Katso:

Miksi sivustollasi kannattaa olla UKK (FAQ) -osio?

Tuotearvostelujen merkitys hakukoneoptimoinnissa

5. Sivuston ulkoinen optimointi ja domainin vahvuus

Sivuston ulkoisessa optimoinnissa tavoitteena on kasvattaa sivuston domain-auktoriteettia, eli sivuston ”luotettavuutta” Googlen silmissä.

Google sai alkunsa Larry Pagen ja Sergey Brinin ideasta luokitella verkkosivustot samoin, kuin tieteelliset artikkelit luokitellaan. Akateemisessa maailmassa tutkimus on sitä tärkeämpi, mitä enemmän siihen on muissa artikkeleissa viitattu. Verkossa viittaukset ovat linkkejä, eli mitä enemmän linkkejä sivustolle on muilta sivustoilta, sitä enemmän Google pitää sivustoa luotettavana. Kun Google pitää sivustoa luotettavana, sivustolla on paremmat mahdollisuudet nousta korkealle orgaanisissa hakutuloksissa.

Asia ei kuitenkaan ole niin yksinkertainen. Pelkkä linkkien lukumäärä ei kuitenkaan ole ratkaiseva tekijä, vaan toiselta luotettavalta sivulta tuleva linkki auttaa enemmän, kuin heikolta sivulta tuleva linkki. Luotetuilta saman aihepiirin sivustoilta olevat linkit ovat paljon arvokkaampia kuin esim. linkkejä spämmihakemistolta. Resursseja ei kannata käyttää roskalinkkeihin. Kannattaa mieluummin keskittyä vahvojen linkkien hankkimiseen, sillä ne oikeasti tuottavat tuloksia.

Korkeat sijoitukset hakukoneissa siis vaativat vahvoja ulkoisia linkkejä saman aihepiirin sivustoilta.

5.1. Ulkoisten linkkien sijainti ja ankkuriteksti

Myös linkin sijainti sivulla vaikuttaa siihen, millaisen arvon Google linkille antaa. Esimerkiksi sivuston alapalkista tuleva ns. sitewide-linkki (linkki, joka esiintyy sivuston jokaisella sivulla) ei ole Googlen mielestä yhtä arvokas, kuin sivun sisältötekstistä löytyvä yksittäinen linkki. Linkin pitää siis vaikuttaa luonnollisesti saadulta.

Erittäin tärkeä rooli ulkoisessa linkityksessä on myös ankkuritekstillä. Ankkuriteksti on se linkin teksti, jota hiirellä klikataan. Ankkuriteksti kertoo Googlelle, mistä linkin kohteena oleva sivu kertoo, joten ankkuritekstinä voi pyrkiä käyttämään sellaista hakusanaa, jolla Googlessa halutaan näkyä.

Tässä asiassa kannattaa kuitenkin olla tarkkana. Jos linkkejä hankkii paljon helpoista lähteistä, esim. blogeihin kommentoimalla ja käyttää aina ankkuritekstinä tarkkoja hakusanoja, ymmärtää Google nopeasti yrityksen manipuloida hakutuloksia.

Luonnollinen linkkiprofiili on sellainen, jossa on linkkejä monenlaisista lähteistä – laadukkailta luotettavilta sivustoilta ja myös vähemmän relevanteilta sivustoilta, kuten vaikkapa linkkikirjastoista.

Google osaa analysoida sivustolle osoittavat linkit ja tulkita, jos linkitys vaikuttaa epäluonnolliselta. Linkkejä kannattaa pyrkiä hankkimaan siten, että tarjotaan myös linkittävälle taholle jotain lisäarvoa linkin lisäämisestä. Käytännössä siis linkitetyllä sivulla tulisi olla laadukasta sisältöä, joka voisi kiinnostaa myös linkin antajan vierailijoita.

On myös hyvä muistaa, että ihmiset haluavat jakaa muille sellaista materiaalia, joka saa heidät itsensä näyttämään hyvältä. Kannattaa siis miettiä kohdeyleisöä sisällöntuotannossa, mikä olisi sellaista materiaalia, jota he haluaisivat jakaa eteenpäin.

5.2. Domain-auktoriteetin mittaaminen

Erilaisten netistä löytyvien työkalujen avulla voit mitata domain-auktoriteettia. Täytyy kuitenkin muistaa, että työkalujen antama pistemäärä ei tule suoraan Googlelta vaan perustuu työkalun omaan arvioon domainin vahvuudesta. Näin ollen työkalujen antama pistemäärää käytetään suuntaan antavana eikä absoluuttisena totuutena.

Työkalut arvioivat domainin vahvuutta linkitettävien sivustojen ja linkkien määrillä, sekä linkitettävien sivustojen luotettavuuden perusteella.

5.3. Vinkkejä linkitysprofiilin parantamiseen

Mahdollisia tapoja linkitysprofiilin parantamiseen ovat esimerkiksi:

 • Blogien tai muun relevantin sisällön kirjoittaminen ja sen avulla linkkien hankinta.
 • Blogiyhteistyö muiden alan sivujen kanssa.
 • Uusien yhteistyökumppaneiden pyytäminen linkittämään sivustolle.

Katso myös:

Ulkoinen linkitys – hakukoneoptimoinnissa ulkoiset linkit vahvistavat sivustoa

Linkinhankinta on tärkeä osa hakukoneoptimointia

6. Hakukoneoptimoinnin työkalut

Web-analytiikka

Google Analytics

Google Search Console

Sivuston tekninen kunto (tekninen auditointi)

Screaming Frog

SEMrush

Ahrefs

Sivustonopeus

Pingdom Tools

PageSpeed Insights

GTmetrix

Hakusanatutkimus

Keywordtool.io

Google Ads avainsanojen suunnittelija

SEMrush

Ahrefs

Linkkianalyysi

Majestic

SEMrush

Ahrefs

Lue myös:

Googlen työkalut – ota nämä haltuun

7. Yhteenveto

Hakukoneoptimoinnin tavoite on kasvattaa sivustonne orgaanista liikennettä. Hakukoneoptimointi vaatii teknisesti toimivat sivut, laadukasta ja hakusanarikasta sisällöntuotantoa sekä vahvoja ulkoisia linkkejä.

Hakukoneoptimointi ei missään nimessä ole nopea toimenpide vaan jatkuva prosessi. Hakusanojen sijoitusten nostamisessa voi mennä useita kuukausia. Hakusijoitusten määrittely on täysin kiinni hakukoneista, joten on tosi hankalaa ennustaa, kuinka nopeasti hakusanojen sijoitukset nousevat.

Hakukoneoptimointiin kannattaa kuitenkin ehdottomasti panostaa, sillä orgaaninen liikenne on ilmaista, joten hakukoneoptimointi on kustannustehokkain tapa ohjata liikennettä sivustollenne. Lisäksi suurin osa hakukoneoptimoinnissa tehdyistä toimenpiteistä vaikuttaa positiivisesti myös sivuston käytettävyyteen.

Haluatko tietää, miten hakukoneoptimointi voi tehostaa sivustosi toimintaa?

Lataa maksuton SEO-CRO -opas!

Lataa maksuton SEO-CRO -opas

Vastaa