Hakukoneoptimoinnilla (SEO) parannetaan ja kasvatetaan verkkosivustolle tulevan orgaanisen liikenteen määrää ja laatua kehittämällä sivuston hakunäkyvyyttä hakukoneissa. Hakukoneoptimoinnissa pyritään siis saamaan verkkosivusi hakutuloksissa mahdollisimman korkealle, tuotetta tai palvelujasi kuvaavilla hakusanoilla ja hakulauseilla.

Hakukoneoptimointi ei ole nopea toimenpide, koska hakukoneet huomioivat lukuisia tekijöitä hakusijoitusten määrittelyssä. Lisäksi kilpailu orgaanisen näkyvyyden parantamisessa kasvaa jatkuvasti.

Verkkosivun hakukonenäkyvyyteen vaikuttaa karkeasti jaoteltuna kolme tekijää: sivuston tekninen toteutus, sivuston sisältö ja sivuston ulkoiset tekijät. Tässä artikkelissa käydään läpi kaikki tekijät ja annetaan suositukset toimenpiteistä, joilla sivuston hakunäkyvyyttä voi parantaa.

Haluatko opastuksen, miten hakukoneoptimointi voi tehostaa sivustosi toimintaa?

Lataa maksuton SEO-CRO -opas!

Lataa maksuton SEO-CRO -opas

Sisällysluettelo

1. Miksi hakukoneoptimointi on tärkeää?

2. Kuinka hakukoneoptimoinnin tuloksia mitataan?

3. Sivuston tekninen optimointi

3.1 Mitä asioita tarkastellaan teknisessä hakukoneoptimoinnissa?

4. Sivuston sisältö

4.1. Laadukasta ja hakukoneoptimoitua sisältöä

4.2. Hakusanatutkimus

4.3. Hakusanojen käyttö sisällössä

4.4. Title-tagit (SEO-title)

4.5. Metakuvaukset (Meta description, SEO description)

4.6. Otsikointi

4.7. Jäsennellyt tiedot – erotu hakutulossivulla

5. Sivuston ulkoinen optimointi ja domainin vahvuus

5.1. Ulkoisten linkkien sijainti ja ankkuriteksti

5.2. Domain-auktoriteetin mittaaminen

5.3. Vinkkejä linkitysprofiilin parantamiseen

6. Hakukoneoptimoinnin työkalut

7. Yhteenveto

1. Miksi hakukoneoptimointi on tärkeää?

Tutkimusten mukaan ~88 % ihmistä, jotka kuulevat uudesta tuotteesta tai palvelusta menevät ensimmäisenä osoitteeseen google.fi ja tekevät haun. Tämän vuoksi hakukoneoptimointi on tärkeää – se on tehokkain tapa saada ihmisiä verkkosivustollesi. Ostoskäyttäytyminen on muuttunut viimeisen 20 vuoden aikana rajusti ja ihmiset haluavat tietoa tuotteestasi, ennen kuin ottavat sinuun yhteyttä ja tämän tiedon he etsivät Googlesta.

~89 % Googlen käyttäjistä selaavat vain ensimmäisen sivun hakutulokset. Mikäli sivustonne ei löydy Googlen ensimmäiseltä hakutulossivulta, todennäköisyys siihen, että potentiaalinen asiakas löytää yrityksenne tarjoamat tuotteet tai palvelut, laskee merkittävästi.

Kun joku haluaa lisää informaatioita tuotteestasi tai palvelustasi ja kirjottaa haun Googleen, varmista, että olet silloin löydettävissä ja kertomassa kyseisen informaation verkkosivuillasi!

Parantamalla sivustoanne yrityksellenne relevanteilla hakusanoilla, ohjaatte laadukasta ja ilmaista liikennettä sivustollenne. Orgaanisesta liikenteestä ei siis makseta klikkihintoja, joten hyvin hakukoneoptimoitu sivu kerää kävijävirtaa ilmaiseksi.

2. Kuinka hakukoneoptimoinnin tuloksia mitataan?

Hakukoneoptimoinnissa on tärkeää analysoida ja seurata aktiivisesti sivuston liikennettä. Google Analyticsin avulla voidaan seurata, mistä ja kuinka paljon liikennettä sivustolle saadaan ja mitä kävijät sivustolla tekevät. Google Analytics on välttämätön työkalu hakukoneoptimointiin ja sen avulla olet jatkuvasti tietoinen, mitä sivustollasi tapahtuu ja teetkö oikeita asioita hakukoneoptimoinnin suhteen.

Kävijädatan lisäksi on tärkeää mitata mm. hakukonenäkyvyyden kehitystä (kuinka hyvin sivustonne sijoittuu yrityksellenne relevanteilla hakusanoilla) ja ulkoisten linkkien määrää ja laatua.

Hakukoneoptimoinnin onnistuminen mitataan seuraavilla mittareilla:

 1. Orgaanisen liikenteen kehitys
 2. Orgaanisen kävijäliikenteen käyttäytymisen metriikoiden kehitys (välitön poistumisprosentti, selattuja sivuja / istunto, istunnon keskim. kesto)
 3. Kauppaan johtavien yhteydenottojen määrää (orgaanisen liikenteen kautta)
 4. Verkkokauppamyynti (orgaanisen liikenteen kautta)
 5. Sivuston löytyminen relevanteilla hakutermeillä
 6. Sivuston näkyvyyden parantuminen hakusivuilla
 7. Sivuston orgaaninen konversioprosentti
 8. Ulkoisten linkkien määrä ja laatu

Katso myös:

Google Analyticsin käyttö – perusteet ja ohjeet

Google Analyticsin asentaminen

Uuden sukupolven Google Analytics 4 on täällä: Ota haltuun perusasiat!

Kehitä verkkokauppasi seurantaa Google Analytics 4 avulla

3. Sivuston tekninen optimointi

Verkkosivujen laadukas tekninen toteutus varmistaa sen, että Googlen hakurobotit löytävät kaikki sivuston sivut ja saavat ne näin lisättyä Googlen tietokantaan. Tätä kutsutaan indeksoinniksi. Jos sivu ei ole Googlen tietokannassa, ei sitä myöskään Google-haun kautta voi löytyä.

Hakukonenäkyvyyden kannalta tärkeitä teknisiä asioita ovat myös sivuston rakenne (sivuston sisäinen linkitys), URL-osoitteiden rakenne, sivuston nopeus ja mobiiliystävällisyys.

Myös sivuston käyttäjäystävällisyys kannattaa huomioida osana hakukoneoptimointia, koska Google tulkitsee ihmisten käyttäytymistä sivustolla ja tiputtaa tai nostaa sivuja hakutuloksissa riippuen siitä, viihtyvätkö ihmiset sivustolla vai eivät.

3.1 Mitä asioita tarkastellaan teknisessä hakukoneoptimoinnissa?

1) Hakukonerobottien pääsy sivustolle

Mikäli Googlen botit eivät pääse lukemaan sivustosi sisältöä, sivustosi ei myöskään pääse Googlen tietokantaan. Ja jos sivustosi ei ole Googlen tietokannassa, se ei nouse Google-haun kautta ja sivustosi ei voi kerätä Googlelta orgaanista liikennettä! Hakukonerobottien pääsyn sivustolle voi estää, jos haluaa, jotta esimerkiksi kehitysvaiheessa olevat sivut eivät päädy hakutuloksiin. On kuitenkin aina varmistettava viimeistään sivujen julkaisuvaiheessa, että indeksointiestot ovat poistettu!

2) Sivujen määrä Googlen indeksissä

Googlen indeksoimien sivujen määrän voi tarkistaa tekemällä site:<verkko-osoite> haun Googlessa. Jos sivuja on indeksoitu selkeästi liikaa tai liian vähän, on sivustolla luultavasti ongelmia.

3) Rikkonaiset linkit

Rikkonainen linkki on linkki, joka ohjaa 404-sivulle. Suuri määrä rikkonaisia linkkejä vaikeuttaa käyttäjän navigointia sivustolla, minkä lisäksi se on hakukoneille merkki siitä, että sivun käytettävyys on huono. Tämä vaikuttaa sivuston hakukonenäkyvyyteen.

4) XML-sivustokartta

XML-sivukartta on hakukoneiden käytettäväksi tarkoitettu tiedosto, joka sisältää kaikkien sellaisten sivujen URL-osoitteet, jotka halutaan lisättäväksi hakukoneiden tietokantaan. Sivukartta on ikään kuin sivuston sisällysluettelo, jonka avulla hakukoneet löytävät kaikki sivuston URL-osoitteet. Varmista, että sivustollanne on toimiva sivustokartta.

5) HTTPS-protokolla

Google on virallisesti ilmoittanut suosivansa hakutuloksissa sivustoja, jotka toimivat salatun https-protokollan takana. Jos kävijän tulee sivustolla ollessaan kirjautua, täyttää lomakkeisiin henkilötietoja tai tehdä maksusuorituksia, on suositeltavaa käyttää https-yhteyttä myös paremman tietoturvan takia. Salattu yhteys voi nostaa myös kävijän turvallisuudentuntua ja parantaa sivuston konversiota.

6) Sivuston nopeus

Sivuston nopeus, eli kuinka nopeasti sivusto latautuu, on osa Googlen hakualgoritmia. Nopeuteen ei kuitenkaan kannata keskittyä pelkästään hakukoneoptimoinnin vuoksi, vaan se on myös todella suuri tekijä sivuston käytettävyydessä ja vaikuttaa näin myös konversioon. Sivujen tulisi latautua alle kahdessa sekunnissa.

Katso myös:

Miten verkkosivun latausnopeus vaikuttaa konversioon?

Viisi syytä, miksi verkkosivusi ovat hitaat

7) Mobiiliystävällisyys

Sivuston mobiiliystävällisyys on osa Googlen hakualgoritmia ja mobiiliystävällisyyttä tullaan jatkossa pitämään yhä tärkeämpänä osana. Mobiilikäyttäjien määrä on jo ohittanut pöytäkoneiden käyttäjien määrän, joten sivuston mobiiliystävällisyys vaikuttaa voimakkaasti myös käyttökokemukseen.

8) URL-osoitteet

Hyvässä URL-osoitteessa esiintyy sivun kohdehakusana. Lisäksi käyttäjä voi päätellä URLin perusteella, millaisella sivulla hän on. Nyrkkisääntönä URL-osoitteille voidaan pitää, että pidä ne lyhyinä ja hakusanarikkaina.

Monesti esimerkiksi sosiaalisessa mediassa jaetaan sivuja siten, että vain sivun URL on näkyvissä. Samoin useilla internet-sivuilla linkin ankkuritekstinä käytetään sivun URL-osoitetta.

Hyvä URL siis parantaa sivun käyttäjäystävällisyyttä ja hakunäkyvyyttä.

Seuraava on esimerkki luettavasta ja hakusanoja sisältävästä URL-rakenteesta. Siitä voi heti päätellä, mitä aihetta sivun sisältö koskee ja siinä on mukana hakusana, jolla halutaan näkyä Googlen hakutuloksissa:

https://www.digimarkkinointi.fi/hakukoneoptimointi-seo

Huono esimerkki URL-rakenteesta on:

https://www.imdb.com/title/tt0133093/

Jälkimmäinen ei kerro mitään sivuston hierarkiasta ja rakenteesta hakukoneelle, eikä ihminen sen luettuaan tiedä millaisella sivulla hän on, tai mitä aihetta sivu mahdollisesti käsittelee.

Lue myös: Hakusanan hyödyntäminen domain-osoitteessa – edistääkö se hakunäkyvyyttä?

9) Kuvien Alt-tekstit

Alt-teksti eli ”Alternative text” on vaihtoehtoinen tekstiattribuutti koodiin, ja se on tärkeä tekijä kuvien hakukoneoptimoinnissa. Alt-teksti on teksti, jonka selain näyttää kävijälle, jos kuva ei ole jostain syystä saatavilla tai kävijä on näkövammainen. Jälkimmäisessä tapauksessa äänilaitteet lukevat kuvan alt-tekstin henkilölle.

Alt-tekstiin on myös hyvä sisällyttää avainsana, joka tehostaa kuvasi ja sivusi hakukonenäkyvyyttä. Vaihtoehtoinen teksti ei näy suoraan sivustolla kävijöille.

Hyvä Alt-teksti on luonnollinen ja se kertoo, mitä kuvassa esiintyy. Avainsana tulee löytyä vaihtoehtoisesta kuvatekstistä.

10) Tuplasisältö ja uudelleenohjaus

Google arvostaa kaikista eniten uniikkia sisältöä. Jos useilta sivuilta löytyy sama sisältö, Google ei tiedä, mikä näistä sivuista tulee näyttää hakutuloksissa. Tärkeää on, että mitään verkkosivuston yksittäistä sivua ei voi avata useasta eri URL-osoitteesta – tai jos voi, Googlelle kerrotaan, mikä on se sivu, jonka halutaan näkyvän hakutuloksissa. Tuplasisältöongelmat korjataan tilanteesta riippuen joko 301-uudelleenohjauksilla tai canonical-tageilla.

Katso myös:

Missä tilanteissa tehdään uudelleenohjauksia ja miksi?

11) Sivuston rakenne

Hakukoneoptimointi - Sivuston Rakenne - SDM

Varsinkin laajoissa verkkosivustoissa sivuston rakenne on tärkeässä osassa hakukonenäkyvyyttä. Ilman litteää ja leveää arkkitehtuuria Googlen hakurobotit eivät löydä kaikkia verkkosivujen sivuja, jolloin ne eivät sijoitu hakukoneissa korkealle.

Mitä vähemmillä klikkauksilla pääset etusivulta muille tärkeille sivuille, sen parempi. Tärkeiden palvelu- ja kategoriasivujen tulee olla saavutettavissa heti etusivulta yhdellä klikkauksella.

Klikkaukset kuvaavat verkossa välimatkoja, ja mitä lähempänä alasivu on etusivua, sen tärkeämpi se Googlen silmissä on.

Katso myös:

Hyvä verkkosivuston rakenne

Verkkokaupan rakenne – Mikä sen merkitys on hakunäkyvyyteen ja kaupantekoon?

12) Päävalikko

Sivuston päävalikko on todella tärkeässä osassa koko sivuston sisäisen linkityksen kannalta. Tärkeimpien sivujen tulee löytyä sivuston päävalikosta kahdesta syystä: kävijä löytää ne helposti ja Google osaa tulkita sivut tärkeiksi.

13) Sisäinen linkitys

Sisäisillä linkityksillä tehostat navigointia sivustolla ja varmistat, että kävijät löytävät tärkeimmät sivut helposti ja nopeasti. Sisäinen linkitys luo hierarkiaa sivustollasi ja levittää niin sanottua ”linkkimehua” (link juice) sivustosi ympäri. Sisäisellä linkityksellä on siis suora vaikutus hakukonenäkyvyyteen.

Katso myös:

Sisäinen linkitys – navigaation ja linkkivoiman parantaja

Lue lisää teknisestä hakukoneoptimoinnista:

Tee kevyt hakukoneoptimoinnin auditointi näillä vinkeillä

Tekninen hakukoneoptimointi

4. Sivuston sisältö

Miksi hakukoneita käytetään? Ihmiset etsivät hakukoneiden avulla tietoa, eli informaatiota. Jos sivustosi ei tarjoa laadukasta informaatiota, ei Google näe syytä nostaa sitä korkealle hakutuloksissa. Ilman hakulauseeseen liittyvää sisältöä sivustosi ei tule pääsemään korkealle hakutuloksissa kyseisellä haulla, mikä tarkoittaa, että sivustosi ei myöskään saa kävijöitä hakukoneista kyseisellä lauseella tai sanalla.

Hyvä tapa miettiä verkkosivusi sisältöä kirjoittaessa on tuumailla ”jos olisin juuri itse tehnyt haun Googlessa ja hakutuloksista klikkaisin omaa sivustoani, olisinko tyytyväinen tulokseen vai palaisinko hakuun ja menisin toiselle sivustolle?”.

Googlen bisnekselle on elintärkeää tuottaa hakijoille, relevantteja ja hyviä hakutuloksia. Sinä päivänä, kun ihmiset eivät löydä etsimäänsä Googlesta, he vaihtavat palvelua, siksi Google tarjoaa vain hyviä, osuvia hakutuloksia.

4.1. Laadukasta ja hakukoneoptimoitua sisältöä

Hakukoneoptimointi ei toimi ilman hakukoneoptimoitua sisältöä. Hakukoneoptimoitu sisältö tarkoittaa sitä, että sisältö vastaa kohdeyleisön hakuihin sekä hakukoneen vaatimuksiin. Huonon hakukonenäkyvyyden suurin syy on sivuston vähäinen sisältömäärä.

Sisällöntuotanto liittyy erottamattomasti hakukoneoptimointiin ja ilman sitä on todella vaikea nousta korkealle hakutuloksissa. Tämä johtuu siitä, että Googlen tavoite on välittää informaatiota sen käyttäjille. Googlen parhaiten ymmärtämä informaatiomuoto on teksti. Jos sivustolla ei ole tekstiä, niin Google ei välttämättä tiedä, mitä asiaa yksittäinen sivu käsittelee, jolloin Google ei ohjaa asiakkaitaan kyseiselle sivulle.

Nykypäivänä hakukoneet ovat kehittyneet niin paljon, että ne odottavat sinulta hyvää ja asiallista sisältöä. Enää ei pelkästään riitä, että kirjoitat vain jotain ja toistat muutaman kerran hakusanaa tekstissä riittävästi. Hakukoneet haluavat, että heidän hakutulosten etusijoilta löytyy sellaiset sivut ja sivustot, jotka oikeasti vastaavat hakijan kyselyyn. Hakukoneet käyttävätkin valtavasti resursseja omien palveluidensa kehittämiseen ja spämmisisällön eliminoimiseen.

Käyttäjä etsii aina jotain, kun hän käyttää hakukonetta. Haulla on lähtökohtaisesti aina jokin tarkoitus, halu tai aie, mitä halutaan löytää. Jos ymmärrät sisällöntuottajana asiakasta ja onnistut päättelemään, mitä hän etsii ja annat siihen vielä relevantin vastauksen, olet todennäköisesti vahvoilla myös orgaanisissa hakutuloksissa.

Sisällön tulee siis vastata mahdollisimman hyvin hakijan kyselyyn pitäytyen aiheessa. Pitää kuitenkin muistaa, että hakukoneet ovat edelleen koneita. Sisällössä on siis käytettävä niitä hakusanoja, jolla haluat sivun nousevan hakutuloksissa.

Sisällön määrä yksittäisellä sivulla riippuu aina hakusanan kilpailutilanteessa. Google on kuitenkin linjannut, että se suosii sivuja, joilla on paljon relevanttia sisältöä. Kilpailtu hakusana vaatii aina lähtökohtaisesti vähintään 500 sanan tekstisisältöä.

Useasti pelkät hakusanoihin kohdistuvat yläkategorian tuote- / palvelusisällöt eivät riitä, vaan sivustolta tulee löytyä blogeja, artikkeleita ja muuta sisältöä, jotka ovat kohdistettu relevanteille hakusanoille.

Lue myös:

Sisällöntuotanto on digitaalisen markkinoinnin tärkein elementti

4.2. Hakusanatutkimus

Hakusanat ja hakulauseet ovat niitä sanoja ja lauseita, joita ihmiset kirjoittavat Googlen hakukenttään etsiessään tietoa.

Kivijalkakauppiaalle ei ole hyödyllistä saada omaa kauppaa täyteen ihmisistä, joita tuotteet eivät oikeasti kiinnosta. Silloin kukaan ei osta mitään. Sama pätee verkkosivustoihinkin: sivustolle kannattaa ohjata vain ihmisiä, jotka oikeasti ovat kiinnostuneita tuotteestasi. Tätä varten on tehtävä hakusanatutkimus, jonka avulla selvitetään millaisilla hakulauseilla ja hakusanoilla ihmiset juuri sinun palvelujasi etsivät. Näin saadaan sivustollesi liikennettä, jotka ovat aiheesta kiinnostuneita. Nämä ihmiset saattavat ostaakin jotain.

Runkosanat: yleisiä, tiedon hakuun käytettäviä hakusanoja kuten esimerkiksi ”analytiikka”

Long-tail -hakusanat (pitkänhännän hakusanat): 2 – 3 sanaa pitkiä hakukyselyitä, esimerkiksi: ”analytiikka SoMe markkinointi”

Hakusanatutkimusta tehdessä kannattaa keskittyä kolmeen asiaan:

 • Kuinka paljon hakusanaa haetaan
  • Hakusanatyökalut tyypillisesti näyttävät kuinka paljon hakusanaa haetaan keskimäärin kuukaudessa. Mikäli hakusanaa ei haeta juuri ollenkaan, kyseinen hakusana ei tule ohjaamaan liikennettä sivustollesi.
 • Kuinka relevantti hakusana on liiketoiminallesi
  • Liian yleiset hakusanat eivät välttämättä tuo parhaimpia tuloksia. Esimerkiksi jos sinulla on kenkäkauppa, ”kenkä”-hakusanan sijoituksen nostamiseen ei kannatta välttämättä käyttää resurssia. ”Kenkä”-hakusana ei anna minkään näköistä viittausta siihen, että hakija olisi ostamassa kenkiä. ”Naisten kengät netistä” taas on paljon relevantimpi ja tuo ostovalmiimpaa liikennettä kaupallesi.
 • Hakusanan kilpailutilanne
  • Kilpailutilannetta voi nopeasti analysoida hakumäärien avulla. Hakusanoja, joita haetaan keskimäärin tuhansia kertoja kuukaudessa omaavat tyypillisesti kovaa kilpailua. Mikäli sivustosi on tuore ja kilpailet isojen sivustojen kanssa samoista hakusanoista, kilpailu voi olla sen verran kova, että parempia tuloksia saavutetaan keskittymällä pitkän hännän hakusanoihin, joilla on pienempi hakuvolyymi mutta kevyempi kilpailutilanne.

Kun hakusanat on kartoitettu ja analysoitu, seuraava vaihe on tehdä sisältösuunnitelma. Sisältösuunnitelmassa laitetaan ylös mitä hakusanoja käytetään mihinkin sivuun. Tyypillisesti valitaan yksi päähakusana, mitä käytetään pääotsikkossa, title-tagissa ja URL-osoitteessa. Päähakusanan lisäksi valitaan muutama samaan teemaan liittyvä hakusana, jota halutaan nostaa päähakusanan lisäksi. Näitä kutsutaan sekundäärisiksi hakusanoiksi.

Esimerkki:

Sivu: Naisten kengät yläkategoriasivu – esimerkki-kenkäkauppa.fi/naisten-kengat/

Päähakusana: Naisten kengät netistä (keskim. 260 hakua / kk)

Sekundääriset hakusanat: naisten kenkiä netistä (10 hakua / kk), naisten kenkiä netistä halvalla (10 hakua / kk)

Katso myös:

Hakusanatutkimus – hakutuloksissa näkyvien verkkosivujen välttämätön pohja

Miksi jokaisen yrityksen tulisi tehdä hakusanatutkimus?

4.3. Hakusanojen käyttö sisällössä

Kun hakusanat on kartoitettu ja niistä on tehty sisältösuunnitelma, on aika kirjoittaa alasivulle hakukoneoptimoitua sisältöä. Päähakusanaa tulisi käyttää seuraavissa elementeissä:

 • Pääotsikkossa (H1-otsikko)
 • Tekstisisällössä ensimmäisessä ja viimeisessä kappaleessa sekä muuten siten kuin luonnollisesti tekstiin käy
 • Title-tagissa (SEO-title)
 • URL-osoitteessa

Sekundääriset hakusanat tulisi myös käyttää tekstisisällössä ja esimerkiksi väliotsikoina.

Lisäksi linkitä tekstistä 2 – 4 kertaa oman sivuston sisälle (palvelusivuille, alakategoriasivuihin, blogiteksteihin). Tekstin loppuun kannattaa aina laittaa joko toimintakehote (call-to-action) tai ohjaus eteenpäin toiselle alasivulle. Kävijää pitää koko ajan ohjata kohti haluttua toimenpidettä tai seuraavaa MRACE®-vaihetta, oli se joko ottamaan yhteyttä, selaamaan muita tuotteita tai lukemaan artikkelisisältöä.

4.4. Title-tagit (SEO-title)

Title-tag on tärkein yksittäinen elementti sivulla hakukonenäkyvyyden kannalta. Se näkyy myös otsikkona Googlen hakutulossivulla. Alla olevassa kuvassa hakusana on ollut ”hakukoneoptimointi”. Hyvällä otsikoinnilla voi myös kasvattaa klikkausprosenttia Googlen hakutulossivulla.

hakukoneoptimointi-title-tag

Title-tagi saa olla maksimissaan n. 65 merkkiä ja tähän mittaan lasketaan myös välilyönnit. Jokaisella sivulla tulee olla yksilöllinen ja uniikki title-tag, jossa esiintyy se hakusana, jolla sivun halutaan Googlen hakutuloksista löytyvän.

4.5. Metakuvaukset (Meta description, SEO description)

Metakuvaus (Meta Description) on teksti, joka voi näkyä Googlen hakutulossivuilla otsikon alla. Metakuvaus ei vaikuta suoraan hakutulossijoitukseen, mutta sen avulla voi parantaa sivun klikkausprosenttia Googlen hakutulossivulla. Metakuvaus kirjoitetaan siten, että hakutuloksesta tulee mahdollisimman kiinnostava, jolloin ihmiset haluavat klikata sitä.

Jos metakuvaus on niin hyvä, että ihmiset klikkaavat sitä enemmän kuin normaalisti kyseisellä sijalla olevaa hakutulosta, Google nostaa sivua ylemmäksi hakutuloksissa.

Voit tarkastaa title-tagin ja metakuvauksen pituuden esim. Google SERP Preview Tool -työkalun avulla.

4.6. Otsikointi

H1-otsikko on sivun tärkein otsikko (pääotsikko) ja se on hyvä paikka tavoitellulle hakusanalle. Tärkeää on, että meta-title ja H1-tagi sopivat hyvin yhteen.

H2-otsikko ei ole niin voimakas hakukonenäkyvyyden kannalta kuin H1-otsikko. H2-otsikot ovat kuitenkin hyviä paikkoja pitkän hännän hakusanoille. Tärkeää on myös muistaa, että sivun loogisen rakenteen mukaan sivulta tulee löytyä ensin H1-otsikko sekä H2-otsikko ja tarpeen vaatiessa myös H3, H4 ja niin edelleen. Otsikoilla luodaan järjestystä ja rakennetta nettisivuille.

4.7. Jäsennellyt tiedot – erotu hakutulossivulla

Jäsennelty tieto (structured data, Schema Markup) on semanttinen, sivuston sisäinen merkintä, joka auttaa hakukoneita ymmärtämään ja indeksoimaan sivustosi sisältöä paremmin. Kun lisäät strukturoitua dataa sivustosi HTML:ään, parannat yrityksesi sijoittumista hauissa ja samalla rikastat käyttäjän hakukokemusta.

Kun hakukoneen botit imuroivat sivustollesi lisättyä jäsenneltyä tietoa, niin se näkyy hakutuloksissa nk. rich snippets -katkelmina. Esimerkiksi kun haet meitä Googlessa, osaan tuloksista liittyy valokuvia ja arvioita. Tämän mahdollistaa sivustosi koodiin lisätty jäsennelty tieto.

Hakukoneoptimointi Schema Jäsennelty tieto - SDM

Katso:

Miksi sivustollasi kannattaa olla UKK (FAQ) -osio?

Tuotearvostelujen merkitys hakukoneoptimoinnissa

5. Sivuston ulkoinen SEO-optimointi ja domainin vahvuus

Sivuston ulkoisessa optimoinnissa tavoitteena on kasvattaa sivuston domain-auktoriteettia, eli sivuston luotettavuutta Googlen silmissä.

Google sai alkunsa Larry Pagen ja Sergey Brinin ideasta luokitella verkkosivustot samoin, kuin tieteelliset artikkelit luokitellaan. Akateemisessa maailmassa tutkimus on sitä tärkeämpi, mitä enemmän siihen on muissa artikkeleissa viitattu. Verkossa viittaukset ovat linkkejä, eli mitä enemmän linkkejä sivustolle on muilta sivustoilta, sitä enemmän Google pitää sivustoa luotettavana. Kun Google pitää sivustoa luotettavana, sivustolla on paremmat mahdollisuudet nousta korkealle orgaanisissa hakutuloksissa.

Asia ei kuitenkaan ole niin yksinkertainen. Pelkkä linkkien lukumäärä ei kuitenkaan ole ratkaiseva tekijä, vaan toiselta luotettavalta sivulta tuleva linkki auttaa enemmän, kuin heikolta sivulta tuleva linkki. Luotetuilta saman aihepiirin sivustoilta olevat linkit ovat paljon arvokkaampia kuin esim. linkkejä spämmihakemistolta. Resursseja ei kannata käyttää roskalinkkeihin. Roskalinkeillä voi olla jopa käänteinen vaikutus sivustosi auktoriteettiin ja sijoituksiin. Kannattaa mieluummin keskittyä vahvojen linkkien hankkimiseen, sillä ne oikeasti tuottavat tuloksia.

Korkeat sijoitukset hakukoneissa siis vaativat vahvoja ulkoisia linkkejä saman aihepiirin sivustoilta.

5.1. Ulkoisten linkkien sijainti ja ankkuriteksti

Myös linkin sijainti sivulla vaikuttaa siihen, millaisen arvon Google linkille antaa. Esimerkiksi sivuston alapalkista tuleva ns. sitewide-linkki (linkki, joka esiintyy sivuston jokaisella sivulla) ei ole Googlen mielestä yhtä arvokas, kuin sivun sisältötekstistä löytyvä yksittäinen linkki. Linkin pitää siis vaikuttaa luonnollisesti saadulta.

Erittäin tärkeä rooli ulkoisessa linkityksessä on myös ankkuritekstillä. Ankkuriteksti on se linkin teksti, jota hiirellä klikataan. Ankkuriteksti kertoo Googlelle, mistä linkin kohteena oleva sivu kertoo, joten ankkuritekstinä voi pyrkiä käyttämään sellaista hakusanaa, jolla Googlen hakutuloksissa halutaan näkyä.

Tässä asiassa kannattaa kuitenkin olla tarkkana. Jos linkkejä hankkii paljon helpoista lähteistä, esim. blogeihin kommentoimalla ja käyttää aina ankkuritekstinä tarkkoja hakusanoja, ymmärtää Google nopeasti yrityksen manipuloida hakutuloksia laskien sen sijoituksia.

Luonnollinen linkkiprofiili on sellainen, jossa on linkkejä monenlaisista lähteistä – laadukkailta luotettavilta sivustoilta ja myös vähemmän relevanteilta sivustoilta, kuten vaikkapa linkkikirjastoista.

Google osaa analysoida sivustolle osoittavat linkit ja tulkita, jos linkitys vaikuttaa epäluonnolliselta. Linkkejä kannattaa pyrkiä hankkimaan siten, että tarjotaan myös linkittävälle taholle jotain lisäarvoa linkin lisäämisestä. Käytännössä siis linkitetyllä sivulla tulisi olla laadukasta sisältöä, joka voisi kiinnostaa myös linkin antajan vierailijoita.

On myös hyvä muistaa, että ihmiset haluavat jakaa muille sellaista materiaalia, joka saa heidät itsensä näyttämään hyvältä. Kannattaa siis miettiä kohdeyleisöä sisällöntuotannossa, mikä olisi sellaista materiaalia, jota he haluaisivat jakaa eteenpäin.

5.2. Domain-auktoriteetin mittaaminen

Erilaisten netistä löytyvien työkalujen avulla voit mitata domain-auktoriteettia. Täytyy kuitenkin muistaa, että työkalujen antama pistemäärä ei tule suoraan Googlelta vaan perustuu työkalun omaan arvioon domainin vahvuudesta. Näin ollen työkalujen antamaa pistemäärää käytetään suuntaa-antavana eikä absoluuttisena totuutena.

Työkalut arvioivat domainin vahvuutta linkitettävien sivustojen ja linkkien määrillä, sekä linkitettävien sivustojen luotettavuuden perusteella.

5.3. Vinkkejä linkitysprofiilin parantamiseen

Mahdollisia tapoja linkitysprofiilin parantamiseen ovat esimerkiksi:

 • Blogin tai muun relevantin sisällön kirjoittaminen ja sen avulla linkkien hankinta.
 • Blogiyhteistyö muiden alan sivujen kanssa.
 • Uusien yhteistyökumppaneiden pyytäminen linkittämään sivustollesi.

Katso myös:

Ulkoinen linkitys – hakukoneoptimoinnissa ulkoiset linkit vahvistavat sivustoa

Linkinhankinta on tärkeä osa hakukoneoptimointia

6. Hakukoneoptimoinnin työkalut

Web-analytiikka

Google Analytics

Google Search Console

Sivuston tekninen kunto (tekninen auditointi)

Screaming Frog

SEMrush

Ahrefs

Sivustonopeus

Pingdom Tools

PageSpeed Insights

GTmetrix

Hakusanatutkimus

Keywordtool.io

Google Ads avainsanojen suunnittelija

SEMrush

Ahrefs

Linkkianalyysi

Majestic

SEMrush

Ahrefs

Lue myös:

Googlen työkalut – ota nämä haltuun

7. Yhteenveto – Usein kysytyt kysymykset (FAQ)

Hakukoneoptimoinnin tavoite on kasvattaa sivustonne orgaanista liikennettä. Hakukoneoptimointi vaatii teknisesti toimivat sivut, laadukasta ja hakusanarikasta sisällöntuotantoa sekä vahvoja ulkoisia linkkejä.

Hakukoneoptimointi ei missään nimessä ole nopea toimenpide vaan jatkuva prosessi. Hakusanojen sijoitusten nostamisessa voi mennä useita kuukausia. Hakusijoitusten määrittely on täysin kiinni hakukoneista, joten on tosi hankalaa ennustaa, kuinka nopeasti hakusanojen sijoitukset nousevat.

Hakukoneoptimointiin kannattaa kuitenkin ehdottomasti panostaa, sillä orgaaninen liikenne on ilmaista, joten hakukoneoptimointi on kustannustehokkain tapa ohjata liikennettä sivustollenne. Lisäksi suurin osa hakukoneoptimoinnissa tehdyistä toimenpiteistä vaikuttaa positiivisesti myös sivuston käytettävyyteen.

Kuinka kauan SEO-toimenpiteiden tulosten näkeminen kestää?

SEO:n tulokset eivät ole välittömiä. Tulosten näkymiseen kuluva aika voi vaihdella suuresti useiden tekijöiden perusteella, mukaan lukien toimialasi kilpailutilanne, verkkosivustosi nykytila, SEO-strategiasi laatu ja toimenpiteidesi johdonmukaisuus. Yleensä tulosten saavuttaminen voi kestää muutamasta kuukaudesta vuoteen. Tämä johtuu siitä, että hakukoneet tarvitsevat aikaa sivustosi muutosten indeksoimiseen ja sijoitustesi kehitys tapahtuu asteittain, kun sivustosi auktoriteetti ja relevanttius kasvaa.

Miten hakukoneiden algoritmit määrittävät verkkosivustojen sijoitukset?

Hakukoneiden algoritmit ovat monimutkaisia ja jatkuvasti kehittyviä. Ne käyttävät monia tekijöitä verkkosivustojen sijoitusten määrittämiseen, mukaan lukien (mutta ei rajoittuen) sisällön relevanssiin ja laatuun, käyttäjän sitoutumismittareihin (kuten sivustolla vietetty aika, poistumisprosentti ja klikkausprosentti), sivuston nopeuteen, mobiiliystävällisyyteen, ulkoisten linkkien määrään ja laatuun sekä verkkosivuston turvallisuuteen (HTTPS). Algoritmit pyrkivät tarjoamaan käyttäjille relevantimpia ja laadukkaampia tuloksia, joten näiden sivustosi osa-alueiden optimointi voi parantaa sijoituksiasi.

Voiko SEO taata verkkosivustoni olevan hakutulosten ensimmäinen tulos tietyillä hakusanoilla?

Ei, SEO ei voi taata, että verkkosivustosi olisi hakutuloksissa tietyillä hakusanoilla ensimmäinen. Hakukoneiden algoritmit ovat monimutkaisia, ja sijoitukset vaihtelevat useiden, kenenkään yksittäisen tahon hallinnan ulkopuolella olevien tekijöiden vuoksi. Kilpailijoiden toimet, algoritmipäivitykset ja käyttäytymisen muutokset voivat kaikki vaikuttaa sivustosi sijoitukseen. Luotettava SEO-strategia keskittyy parantamaan sivustosi eri osa-alueita ajan myötä lisätäkseen sen näkyvyyttä ja auktoriteettia, mutta se ei voi luvata tiettyä sijoitusta.

Hakukoneoptimointi tehostaa kaikkia markkinoinnin toimenpiteitänne ja kasvattaa myyntiänne

Tutustu SEO-CRO palvelukuvaukseen
Tutustu referensseihin

 

Katso myös nämä artikkelit:

Hakukoneoptimoinnin (SEO) vinkit ja trendit 2024

Merkittävimmät SEO-trendit 2024 liittyvät vahvasti tekoälyyn. Tekoälyn myötä hakukoneet kehittyvät käyttäjäkokemusta korostavaan suuntaan ja SEO:ssa nousee yhä enemmän tarve keskittyä sisältöön, joka on kirjoitettu ihmisille ja tarkoitettu heidän auttamiseksi – ei sisältöön joka on kirjoitettu Googlea varten.

Lue artikkeli

 

Kuinka Googlen uusi generatiivinen tekoäly voi vaikuttaa hakukoneoptimointiin?

Google SGE on Googlen kehittämä uusi generatiiviseen tekoälyyn pohjautuva työkaluominaisuus, jota kannattaa pitää silmällä. Työkalu on todennäköisesti yksi merkittävimpiä tapauksia, joka tulee vaikuttamaan sekä hakukoneoptimointiin, hakukokemukseen kuin koko digitaalisen markkinoinnin kenttään.

Lue artikkeli

 

Tekoäly ja hakukoneoptimointi: Kuinka tekoäly tulee vaikuttamaan SEO-työhön ja hakutoimintoihin?

Ei ole mikään salaisuus, että tekoäly tulee muuttamaan tapaa, jolla hakukoneoptimointia tehdään. Se tulee nopeuttamaan prosesseja sekä helpottamaan monella tapaa hakukoneoptimoijan työtä, mutta tuleeko se poistamaan SEO-asiantuntijan tarpeen?

Lue artikkeli

 

SEO-strategia: Miksi se on tärkeä ja kuinka se luodaan?

Hakukoneoptimoinnista on tullut jokaisen menestystä havittelevan yrityksen kulmakivi ja tämän kulmakiven asettaminen vaatii aluksi pohjatyön, eli SEO-strategian. Ilman SEO-strategiaa hakukoneoptimoinnin toimenpiteistä puuttuu suunnitelmallisuus ja tavoitteellisuus, jonka myötä toimenpiteet saattavat tuottaa ainoastaan lyhytaikaisia voittoja kehittämättä isompaa kuvaa.

Lue artikkeli

 

SEM ja SEO yhdessä – yhteispelillä maksimoit näkyvyytesi hakukoneissa

SEM ja SEO, saman kolikon kaksi eri kääntöpuolta. Molemmilla hakukonemarkkinoinnin toimenpiteillä pyritään tavoittamaan ja houkuttelemaan mielellään ostoaikeissa oleva asiakas verkkosivuillesi, mutta toimintatavat näiden kahden välillä ovat erilaiset.

Tässä blogissa kerromme, miten SEM ja SEO eivät voi, eikä niiden tulisikaan, elää ilman toisiaan.

Lue artikkeli

 

Miten saat lisää ilmaisia kävijöitä verkkosivuillesi? Testatusti toimiva tapa!

Käyn tässä blogikirjoituksessa läpi yhtä tehokasta menetelmää, jolla olemme saaneet lisättyä laadukkaan kävijävirran määrää asiakkaidemme verkkosivuille. Varoitan jo heti, että menetelmä ei ole mikään quick fix-ratkaisu, kuten harva hakukoneoptimointiin liittyvä menetelmä muutenkaan. Tarvitaan suunnitelmallisuutta ja järjestelmällistä tekemistä, jotta hyviin tuloksiin päästään.

Tätä menetelmää voidaan kutsua tietopankiksi tai vaikkapa sisältökirjastoksi. Tarkoituksena on luoda asiakkaan ongelmiin ja mahdollisiin kysymyksiin vastaavaa sisältöä, joka on helposti käytettävissä ja palvelee asiakkaan matkaa verkkosivustolla. Lisäksi menetelmä antaa alustan myös alan yleisiin aiheisiin liittyvän sisällön jakelun. Samalla pyritään saamaan hyviä laskeutumissivuja hakukoneista suoraan tulevilla potentiaalisille asiakkaille, joiden matka verkkosivustolla on vasta alkamassa.

Lue artikkeli

 

Miksi sivustollasi kannattaa olla UKK (FAQ) -osio?

Hakukoneoptimoinnissa pyritään ymmärtämään mitkä asiat askarruttavat googlettajia. Optimoinnissa ei riitä vain se, että vastataan verkkosivustolla vierailijoiden kysymyksiin, vaan siinä pyritään myös vastaamaan niihin asioihin, joita vierailija ei edes tajua kysyä.

Etusivun ja palvelusivujen ei suinkaan tarvitse vastata kaikkiin mahdollisiin kysymyksiin, sillä näiden sivujen tulisi yleensä olla helposti silmäiltäviä ja niiden tulisi antaa juuri oikean määrän informaatiota, ilman että siitä syntyy ähkyä lukijalle.

Näiden syiden takia sivustolle kannattaa tehdä usein kysytyt kysymykset -sivu (UKK), joka vastaa kaikkiin tärkeimpiin vierailijoita askarruttaviin kysymyksiin. Näin ollen verkkosivustoltanne löytyy vastaukset näihin kysymyksiin järkevästi jaoiteltuna. Oikein tehtynä hakukoneetkin suosivat näitä sivuja hakutuloksissa, jolloin UKK-osio kasvattaa asiakaskokemusta samanaikaisesti, kun se lisää sivustolle orgaanista kävijämäärää.

Lue artikkeli

 

Missä tilanteissa tehdään uudelleenohjauksia ja miksi?

Mikä on uudelleenohjaus? Miksi ja missä tilanteissa tehdään uudelleenohjauksia? Nämä ovat yleisimmät kysymykset, joita kuulen uudelleenohjauksista. Omien kokemuksieni mukaan moni tietää, että esimerkiksi sivustouudistusprojekteissa uudelleenohjaukset ovat äärimmäisen tärkeitä – monelle on kuitenkin mysteeri miksi.

Tässä blogissa kerron mitä uudelleenohjaukset ovat, miksi ne ovat tärkeitä ja missä tilanteissa sivuja pitää uudelleenohjata.

Lue artikkeli

 

Tee kevyt hakukoneoptimoinnin auditointi näillä vinkeillä

Olet varmasti joskus miettinyt yrityksesi verkkosivuja ja sitä mitä niille voisi tehdä, jotta saisitte lisää relevanttia kävijäliikennettä, joka mahdollisesti toisi lisää kauppaa yrityksellenne? Et välttämättä ole halukas käyttämään enää lisää euroja maksettuun mainontaan tai olet huomannut, että sivustonne ei löydy tärkeillä hakusanoilla Googlen hakutulosten ensimmäisiltä sijoilta. Olet tullut oikeaan paikkaan, sillä tässä kirjoituksessa käymme läpi keinoja, miten voit itse saada selville mitä sivustollasi voisi parantaa.

Ajattelen itse hakukoneoptimointia perustusten tekemisenä. Perustukset määrittelevät sen mitä tulevaisuudessa voidaan tehdä ja miten se tehdään.

Miten voit itse tarkastella sivustoasi ja tehdä siihen kevyen hakukoneoptimoinnin auditoinnin?

Lue artikkeli

 

Vältä nämä 5 virhettä kun teet hakusanatutkimusta

Hakusanatutkimus on yksi tärkeimmistä askelista, kun lähdet parantamaan verkkosivusi hakukonenäkyvyyttä. Kun haluat löytyä Googlesta, niin sinun olisi hyvä ottaa heti alkuun selville, että millä sanoilla sekä lausekkeilla palvelujasi haetaan hakukoneista. Tätä kutsutaan myös hakusanatutkimukseksi ja sen pääasiallisena tarkoituksena on selvittää minkälaista sisältöä verkkosivuillanne kannattaisi olla.

Kun verkkosivuillesi on etsitty relevantteja hakusanoja pitkään ja hartaasti, välillä työ voi tuntua puuduttavalta tai kokonaisuus liian suurelta. Tämän takia tein sinulle listan asioista, joita hakusanatutkimuksen teossa kannattaa välttää, jotta hakusanatutkimukseesi käytetyt resurssit pysyvät mahdollisimman tehokkaina. Pidä seuraavat asiat mielessä, kun sivustollesi tehdään hakusanatutkimusta, niin jälkikäteen ei tarvitse harmitella, kun sijoitukset eivät lähteneetkään haluttuun suuntaan.

Lue artikkeli

 

Hakusanan hyödyntäminen domain-osoitteessa – edistääkö se hakunäkyvyyttä?

Tärkeimpiä asioita mitä voit yrityksesi verkkosivujen hakukoneoptimoinnissa tehdä, on oikeiden hakusanojen hyödyntäminen sivustolla. Hakunäkyvyyteen voidaan positiivisesti vaikuttaa lisäämällä relevantit hakusanat oikeisiin kohtiin sivustolla – toisin sanoen hakusanatutkimukseen perustuvalla sisällöntuotannolla on suuri rooli hakutulosten kasvattamisessa.

Ajoittain yhteistyökumppanimme kysyvät näkemystämme siitä, kannattaako hankkia domaineita, josta löytyy tärkeä hakusana heidän liiketoiminnalleen. Tällaisesta domainista voi olla kyllä hyötyä hakusijoituksille, mutta asia ei kuitenkaan ole niin yksiselitteinen.

Tämän artikkelin pohjalta saat lisää tietoa ja valistuneita päätelmiä, joiden pohjalta osaat päättää, onko tästä tarkan hakusanan käyttämisestä domainissa hyötyä juuri sinulle.

Lue artikkeli

 

Googlen työkalut, jotka digimarkkinoijan tulee ottaa haltuun

Jokainen digimarkkinoija tietää, että työkalujen hyödyntäminen on tärkeä osa digimarkkinointia. Työkalujen avulla tehostat työnkulkuasi ja keräät dataa, joka avustaa päätöksenteossa ja markkinoinnin tehokkuuden mittaamisessa ja parantamisessa.

Ilmaisia ja maksullisia työkaluja löytyy monipuolisesti mm. kävijäseurantaan, hakusanojen kartoittamiseen, sivuston teknisen kunnon auditoimiseen sekä hakukonenäkyvyyden analysoimiseen.

Digimarkkinoijien helpotukseksi Google tarjoaa kattavan paketin ilmaisia ja laadukkaita työkaluja, jotka auttavat yrityksesi digimarkkinoinnin mittaamisessa ja tehostamisessa. Tässä blogissa esitän neljä Google työkalua, jonka jokaisen digimarkkinoijan pitää ottaa haltuun.

Lue artikkeli

 

Löytyvätkö verkkosivustosi tärkeimmät laskeutumissivut hakukoneista?

Jotta yrityksesi onnistuu vuosi vuoden perään saavuttamaan kannattavaa kasvua, on erittäin tärkeää, että verkkosivuston liikenne tulee muualtakin, kuin maksetusta mainonnasta. Tämän takia yhä useampi yritys aivan syystäkin investoi vahvemmin hakukoneoptimointiin, sillä sen avulla verkkosivuston rakenteet saadaan muodostettua niin, että orgaaninen (ilmainen) kävijävirta ottaa yhä isompaa osaa verkkosivuston kokonaisliikenteestä.

No mistä sitten tiedät, että tuleeko yrityksesi verkkosivustolle orgaanista kävijävirtaa hakukoneista? Vielä tärkeämpi kysymys on, että tuleeko verkkosivustolle orgaanisesti kävijöitä, jotka eivät etsi teitä suoraan brändinne nimellä? Nehän ovat niitä, joita hakukoneoptimoinnilla kannattaa havitella.

Tässä blogissa tulemme käymään läpi sitä, että miten voit tarkistaa yrityksenne tärkeimpien sivujenne orgaanisen näkyvyyden nykytilanteen sekä sen, että mitä toimenpiteitä tämän perusteella voisi tehdä.

Lue artikkeli

 

Välitön poistumisprosentti verkkosivuillasi – näin tulkitset sitä

Välitön poistumisprosentti (englanniksi ”Bounce rate”) on metriikka, joka kertoo prosenttiosuuden käyttäjistä, jotka saapuvat sivustollenne ja poistuvat siirtymättä toiseen alasivuun. Toisin sanoen ”välitön poistuminen” tarkoittaa yhden sivun istuntoa sivustollasi (lue Googlen virallinen määritelmä).

Esimerkki: käyttäjä etsii Googlesta jotain, klikkaa sivustonne linkkiä hakutulossivulta ja heti sivuston ensinäkemyksen jälkeen painaa selaimen ”takaisin”-painiketta takaisin Googlen hakutulossivulle. Välitön poistumisprosentti on yksi lukuisista metriikoista kävijäliikenteestä, mitä voi seurata Google Analyticsissa.

Tässä kirjoituksessa käyn läpi yleisimmät syyt korkealle välittömälle poistumisprosentille, kuinka lukua tulisi tulkita sekä sen, kuinka mm. hakukoneoptimoinnin avulla saatte sivustonne poistumisprosenttia pienennettyä.

Lue artikkeli

 

Näin huomioit sesongit, sisällöt ja SEOn markkinoinnissasi

Lähes kaikki liiketoiminta on jollain tavoin alttiina sesonkivaihteluille. Verkkokaupallesi sesongit voivat liittyä tiettyyn vuodenaikaan tai johonkin tiettyyn tapahtumaan. Esimerkiksi elektroniikkaa myyvä verkkokauppasi myy erilaisia tuotteita kesällä ja talvella asiakkailleen. Kuten viime kesien helteessä olemme huomanneet, esimerkiksi tuulettimet ovat olleet kovassa huudossa Suomessa. Tiettyyn tapahtumaan liittyvä esimerkki voi olla vastikään ollut Black Friday, jolloin verkkokaupat kilpailevat hyvillä tarjouksilla.

Yleensä hakukoneoptimoinnilla pyritään saamaan pitkä kestoisia vaikutuksia liiketoimintaan, mutta sesongeista puhuttaessa pyritään maksimoimaan vaikutukset lyhyellä ajanjaksolla.

Lue artikkeli

 

Tekoälyn ja automaation hyödyntäminen SEO-CRO:ssa

Automaatioiden kehittymisen tahti tulee nopeutumaan sen mukaan, kun saamme tehokkaammista tietokoneista kustannustehokkaampia. Sama pätee tekoälyyn, jossa tiedon prosessoinnin tarve on vielä suurempi. Myös 5G tulee varmasti vaikuttamaan digitaalisen markkinoinnin kokonaisuuteen, koska sen avulla pystymme hyödyntämään pilvipalveluita entistä tehokkaammin.

Lue artikkeli

 

Kasvata markkinointisi tuloksia hyvällä yhteydenottolomakkeella

Olet varmasti törmännyt verkkosivujen yhteydenottolomakkeisiin etsiessä palveluita yrityksellesi tai itsellesi. Luultavasti omilla verkkosivuillasi on myös yhteydenottolomake – tai ainakin toivottavasti on! Yhteydenottolomakkeilla pyritään saamaan potentiaalinen asiakas jättämään yhteystietonsa, joita voidaan myöhemmin käyttää markkinoinnissa, sekä saadaan tietoa kävijöistä mitä he ovat mahdollisesti kiinnostuneita ostamaan. Tätä tietoa kutsutaan myös liidiksi eli myyntijohtolangaksi. Yhteydenottolomakkeiden kautta tulevat liidit ovat myös ns. ”kuumia liidejä”, eli ostovalmiimpia.

Jos yrityksesi ei saa tällä hetkellä yhteydenottoja verkkosivuston kautta, mutta liikennettä sivustolle on paljon, saattaa vika olla yhteydenottolomakkeissasi, usko tai älä.

Lue artikkeli

 

Mikä on Google-rangaistus ja mistä tiedän, olenko saanut sen?

Jos olet tutustunut hakukoneoptimointiin, olet varmasti törmännyt pahaenteiseen sanaan ”Google Penalty”. Google-rangaistus tarkoittaa sitä, että rangaistuksen perusteella sivustonne poistetaan Googlesta, ja näin ollen verkkosivujesi orgaaninen liikenne romahtaa.

Google Penalty (eli ”Google-rangaistus”) -käsitettä käytetään kuitenkin usein hyvin löyhästi. Monesti verkkosivujen lasku orgaanisissa sijoituksissa tulkitaan rangaistukseksi, vaikka todellisuudessa lasku saattaa johtua Googlen algoritmimuutoksesta tai lukuisista muista tekijöistä.

Tässä kirjoituksessa avaan Google-rangaistuksen ja algoritmimuutosten takia tapahtuvien sijoitusten laskujen eroja ja kerron tarkemmin siitä, mitkä tekijät vaikuttavat siihen, että sivustolle lyödään Google-rangaistus. Lisäksi kerron, miten pitää toimia, jos sivustoon kohdistuu Google-rangaistus.

Lue artikkeli

 

SEO Mythbusting – Videosarja Googlelta

Google on julkaissut videosarjan hakukoneoptimointiin liittyen heidän omalla YouTube-kanavallaan. Videosarjan nimi ei ole enempää eikä vähempää kuin SEO Mythbusting. Vaikkakin varsinainen myyttienmurtaminen ei ole samankaltaista kuin Myytinmurtajat tv-ohjelmassa, videoilla keskustellaan mielenkiintoisista asioista ja saadaan lisää virallista tietoa Googlelta, mihin hakukoneoptimoinnissa kannattaa keskittyä.

Googlen puolesta vastauksia antaa herra nimeltä Martin Splitt, joka työskentelee Webmaster Trends Analyst -tittelillä Googlella.

Videosarjalla pyritään siihen, että hakukoneoptimoijat sekä verkkosivukehittäjät puhuisivat samaa kieltä. Videoista saa myös hyvää tietoa, jos hakukoneoptimointi ei ole millään tavalla tuttu käsite ja miksi se on välttämätöntä internetissä toimivalla yritykselle.

Lue artikkeli

 

Tuotearvostelujen merkitys hakukoneoptimoinnissa

Tuotearvosteluiden merkitys on jatkuvassa kasvussa, koska luotamme toisten asiakkaiden antamiin arvosteluihin. Siksi viimeistään nyt asiaan tulee perehtyä. Saaduilla asiakaspalautteilla kehität liiketoimintaasi paremmaksi, parannat näkyvyyttäsi verkossa ja teet enemmän kauppaa.

Lue artikkeli

 

Verkkosivun käyttökokemus vaikuttaa hakusijoituksiisi sekä liidien määrään

Hakukoneiden tehtävä on löytää ja järjestellä tietoa mitä internetistä löytyy. Kuka olisi uskonut 90-luvun alussa, kun ensimmäiset hakukoneet tulivat, mihin ne ovat kehittyneet nykypäivään mennessä. Tälle välille mahtuu monia eri hakukoneita, kuten Yahoo ja Altavista, joista osa on lopettanut toimintansa erään toimijan saavuttaessa lähes monopoli aseman hakukonemarkkinoilla.

Lue artikkeli

 

YoastCon 2019 – Vilkaisu hakukoneoptimoinnin tulevaisuuteen?

YoastCon on Euroopan parhaimpia ja ajankohtaisimpia tapahtumia hakukoneoptimoinnin tiimoilta. Se järjestetään vuosittain Alankomaan Nijmegenissa. Päätimme tänä vuonna käydä tutustumassa Yoastconiin.

Lue artikkeli

 

Uusasiakashankinta hakukoneoptimoinnin avulla

Hakukoneoptimointia (SEO) mietitään usein digimarkkinointitemppuna, jonka päätavoite on ainoastaan nostaa hakusanojen sijoituksia Googlessa. Hyvillä sijoituksilla saadaan enemmän kävijöitä sivustollenne. Mitä enemmän liikennettä sivustonne kerää, sitä suurempi todennäköisyys, että sivustonne konvertoituu ja tuottaa yrityksellenne enemmän euroja.

Moni ei kuitenkaan tiedä, että hakukoneoptimoinnin pihvi ei ole ainoastaan nostaa sivustoa korkeille sijoituksille, vaan korkeiden sijoitusten taistossa tapahtuu paljon muutakin, joka tehostaa uusasiakashankintaa internetin maailmasta. Tässä kirjoituksessa esittelen kuinka hakukoneoptimoinnin avulla verkkosivut ja verkkokaupat houkuttelevat uusia maksavia asiakkaita.

Lue artikkeli

 

Mitä E-A-T tarkoittaa hakukoneoptimoinnissa ja miten se vaikuttaa orgaaniseen näkyvyyteen?

E-A-T ei ole mitenkään uusi asia, mutta harvat meistä ovat kuulleet tästä termistä ennen. Google on aikoinaan laatinut asiakirjan, joka vahvasti osoittaa, mihin suuntaan Googlen hakukone-algoritmia aiotaan kehittää. Tätä tiedostoa kutsutaan Quality Raters Guideline (QRG) -tiedostoksi. Tämä tiedosto on ensisijaisesti laadittu hakukoneen palautteenantajille, joiden avulla Googlen insinöörit pystyvät arvioimaan kuinka hyvin hakukone-algoritmi toimii. Tätä asiakirjaa päivitetään ajoittain, ja tämän artikkelin kirjoittamisen aikana viimeinen päivitys oli 2018 heinäkuun aikana.

Hakukoneoptimoinnissa E-A-T kirjaimet tarkoittavat:

E = Expertise (Asiantuntijuus): sisällöntuottaja/yritys on asiantuntija omalla alallaan.

A = Authority (auktoriteetti): sivustolla ja sisällöllä on jotain vaikutusvaltaa omalla alallaan.

T = Trust (Luottamaus): sivusto ja sisällöntuottaja ovat luotettavia.

Lue artikkeli

 

Hakusanatutkimus – Miksi jokaisen yrityksen tulisi tehdä se?

Tässä blogissa käsittelen hakukoneoptimoinnin ehkä tärkeintä osa-aluetta, eli hakusanatutkimusta ja sitä, miksi yrityksesi kannattaa tehdä se.

Kuten sanoin, hakusanatutkimus on erittäin olennainen osa hakukonenäkyvyyttä. Tällä ”salapoliisityöllä” saamme tietoosi hakusanojen dataa hakumääristä ja kuinka kilpailtuja hakusanat ovat ja mitä sanoja juuri sinun tulisi verkkosivustollasi käyttää. Lisäksi opit ymmärtämään asiakkaitasi paremmin ja sitä, kuinka he hakevat kyseessä olevia tuotteita tai palveluja.

Hakusanatutkimuksen avulla voit ennakoida markkinoiden kehitystä ennen kilpailijoitasi ja vastata ihmisten tarpeisiin luomalla palveluja tai tuotteita, joihin asiakkaasi hakevat ratkaisua hakukoneista.

Lue artikkeli

 

Hakusanatutkimus – hakutuloksissa näkyvien verkkosivujen välttämätön pohja

Itse näen, että yrityksesi verkkosivulla on kaksi tehtävää.

 1. Sivuston tulee palvella asiakasta. Verkkosivun pitäisi kertoa asiakkaalle tarvittavat tiedot, jotta ostopäätös voidaan tehdä ja yhteydenotto on helppoa ja vaivatonta.
 2. Verkkosivun tulee myydä silloin, kun sinä et ole myymässä tuotetta tai palveluasi. Verkkosivun pitäisi kertoa myyvästi miksi tuote tai palvelu kannattaa hankkia ja miksi juuri teiltä. Verkkosivun pitää puhua se myyntispeekki, mitä sinäkin puhuisit, kun myisit teidän ratkaisua.

Verkkosivuja ei pidä tehdä vain ulkonäkö edellä tai miettiä pintapuolisesti rakennetta ja toimivuutta. Sivusto tulee rakentaa tukemaan aidosti liiketoimintasi tavoitteita.

Siksi ostopolun merkitys korostuu suuresti, koska asiakasta pitää pystyä ohjaamaan oikeiden infojen kautta ostamiseen. Tässä apuna toimivat oikeat ja relevantit hakusanat, joita sivustolla tulee käyttää.

Kuitenkin vaikka verkkosivusto olisi kuinka myyvä, ei sillä ole mitään merkitystä jos ihmiset eivät löydä sitä.

Lue artikkeli

 

Miksi verkkosivustosi ei sijoitu hyvin hakutuloksissa?

Tässä blogikirjoituksessa keskitymme syihin, miksi sivustosi ei saa hyviä sijoituksia hakukoneissa, vaikka sivusto onkin valmiina palvelemaan kävijää ja lopulta jopa konvertoimaan hänet asiakkaaksi.

Sivustosi saattaa näyttää ulospäin hyvältä, mutta se ei kestä syvempää tarkastelua. Tällöin sivustosi ei sijoitu oikeilla hakusanoilla – tai ei sijoitu millään hakusanoilla. Syitä tähän on todella monia, koska hakukoneoptimointi ei ole koskaan yksinkertaista.

Lue artikkeli

 

Vältä hakutuloksissa romahtaminen – 5 syytä jatkaa hakukoneoptimointia pidemmälle ajalle

Hakukoneoptimointi on monelle tuttu termi, mutta harva tietää, mitä hakukoneoptimoija tekee. Usein virheellisesti uskotaan, että hakukoneoptimoinnin voi tehdä kertarykäisyllä ja sen jälkeen siihen ei tarvitse enää palata. Tämä on kuitenkin hyvin kaukana todellisuudesta.

Tässä blogikirjoituksessa listaan tärkeimmät (ja liiketoimintanne kannalta hyvinkin kriittiset) syyt jatkaa hakukoneoptimointia pidemmälle ajalle.

Lue artikkeli

 

Paikallinen hakukoneoptimointi luo helppokulkuisen polun ostaville asiakkaille

Oletko törmännyt tilanteeseen, jossa sivustosi kerää orgaanista liikennettä, mutta kävijöistä harva on niitä ostavia asiakkaita? Yksi syy tähän on, että sivustoasi ei ole kohdistettu oikeille termeille eikä paikallista hakukoneliikennettä ole huomioitu lainkaan, joka on useasti hyvinkin konvertoituvaa.

Google pystyy vaikuttamaan hakutulossivuun sen perusteella, missä hakija sijaitsee maantieteellisesti. Google ei kuitenkaan pysty päättelemään, missä yritys sijaitsee tai mitä palveluita tarjoaa ilman avustusta. Yrityksen, joka toimii tietyillä maantieteellisillä alueilla, on syytä keskittyä sen paikallisen hakukonenäkyvyyden parantamiseen. Varsinkin, jos liiketoimintasi perustuu paikalliseen palveluntarjontaan tai tuotteiden myyntiin, on sinun ehdottomasti otettava huomioon paikallisen näkyvyyden parantaminen hakukoneissa.

Tässä blogitekstissä pääset mukaan kohdentamaan orgaanista liikennettä paikalliseksi.

Lue artikkeli

 

Miksi myös vahvat brändit tarvitsevat hakukoneoptimointia?

Hyvin toteutettu hakukoneoptimointi (SEO) parantaa verkkosivun hakukonenäkyvyyttä ja lisää sen liikennettä. Hakukoneoptimoinnilla voidaan kuitenkin saavuttaa paljon enemmän, kuin pelkkää näkyvyyttä. Tässä blogissa käyn läpi, mitä hyötyjä hakukoneoptimointi tuo etenkin vahvoilla brändeille.

Orgaaniset eli ilmaiset hakutulokset ovat usein eniten liikennettä verkkosivuille tuova lähde. Search Engine People:n keräämien tilastojen mukaan 70-80% ihmisistä eivät ikinä klikkaa maksullisia mainoksia hakutuloksissa ja jopa 93% kaikesta verkkosivun liikenteestä tulee hakukoneiden kautta.

Orgaanisten hakutulosten kautta tavoitetaan myös mainosten esto-ohjelmien käyttäjät, jotka eivät välttämättä näe hakukoneissa tehtävää maksullista mainontaa.

Lue artikkeli

 

Onko sivustonne hakukoneoptimoitu väärille hakusanoille?

Hakusanat ovat tärkeässä roolissa hakukoneoptimoinnissa. Hakusanatutkimuksesta löydetyt hakutermit ohjaavat sisällöntuotantoa ja sisällön optimointia. Hakusanoilla on myös merkitystä linkkienhankinnassa. Hakusanatutkimuksen pitäisi siis olla jokaisen hakukoneoptimointiprojektin lähtökohta.

Hakusanatutkimuksen tekeminen ei kuitenkaan ole niin yksinkertaista, miltä se kuulostaa. Usein keskitytään ainoastaan hakuvolyymeihin, eikä ihmisiin, jotka käyttävät kyseisiä hakusanoja. Sen sijaan, että hakusanoja valitaan hakuvolyymien perusteella, täytyy miettiä mitä kyseisen hakusanan kirjoittaja on etsimässä. Kirjoittajan motiivien kartoittaminen voi usein olla haastava prosessi, koska monesti hakusanalla voi olla täysin eri merkitys, kuin mitä uskot sen olevan.

Pahimmassa tapauksessa voi käydä niin, että hakukoneoptimointiprojektissa valitaan semmoisia hakusanoja, mitä kohdeyleisö ei käytä silloin, kun he hakevat teidän tarjoamia palveluita tai tuotteita. Sitten kun sisältöä aletaan tuottamaan näille hakusanoille, niin iso työ menee hukkaan, koska kohdeyleisö ei löydä kyseisiä sisältöjä, ja vaikka löytäisikin, se ei ole kiinnostunut niistä.

Näin voi käydä kenelle tahansa ilman huolellista alkukartoitusta. Keräämällä dataa ja testaamalla eri hakusanoja löydät varmasti juuri ne oikeat hakusanat, joita kohdeyleisösi käyttää. Tärkeämpää on kuitenkin se, että osaat määrittää tehokkaasti, mitkä hakusanat eivät ole relevantteja yrityksellenne. Analysoimalla kolmea asiaa, pystymme määrittämään tätä ongelmaa.

Lue artikkeli

 

Miksi hakukoneoptimointia kannattaa tehdä ennen maksettua mainontaa?

Monesti kohtaamme projekteissamme seuraavan: yritykset ajattelevat, että hakukoneoptimointi on ajankohtaista vasta sen jälkeen, kun maksetusta mainonnasta ollaan saatu kaikki irti. Tämä on kaukana totuudesta.

Hakukoneoptimointi on itseasiassa ensimmäinen askel tulokselliseen digitaaliseen markkinointiin, koska se muun muassa varmistaa, että sivustosi toimii optimaalisesti. Google ja muut hakukoneet nostavat sivuston sijoituksen korkealle vasta silloin, kun se täyttää niiden asettamat käyttökokemuskriteerit. Niin teknisesti kuin sisällöllisesti. Hakukoneoptimointi on siis paljon muutakin, kuin avainsanojen kanssa näpräilyä. Se on asiakkaan käyttökokemuksen rakentamista verkkosivustolle, josta Tommi kirjoitti aiemmin hyvän blogin.

Kun sivuston teknisyys on kunnossa, niin sivustolle ohjattu asiakas viihtyy sivustolla ja ohjautuu todennäköisemmin haluttuun konversiotavoitteeseen. Jos sivusto ei toimi hyvin, maksettuun mainontaan käytetyt mainosrahat eivät ole optimaalisessa käytössä.

Tässä kirjoituksessa kerron 4 syytä, minkä takia hakukoneoptimointia on kaikin puolin järkevintä tehdä ennen maksetun mainonnan aloittamista digitaalisen markkinoinnin strategiassa.

Lue artikkeli

 

Hakukoneoptimoinnilla palvellaan hakukoneiden lisäksi myös ihmisiä

Kuluttajat vaativat verkkosivustoilta nykyään paljon, eikä pelkkä yksinkertainen sivujen toteutus riitä. Sivuston hyvän käyttäjäkokemuksen varmistaminen on yksi peruspilareista sivuston rakennetta mietittäessä. Nykypäivänä hakukoneoptimointi kävelee yhä enemmän käsikädessä käyttäjäystävällisyyden ja käyttäjäkokemuksen – eikä pelkän löydetyksi tulemisen – kanssa. Hakukoneoptimointi on mennyt kohti käyttäjän palvelemista jo pitkään ja sivuston sisältöjen palvelevuus on nostanut isosti päätään. Voidaankin väittää, että hakukoneoptimointi vaikuttaa myös käyttäjäkokemukseen merkittävästi, kun se toteutetaan oikein.

Hakukoneoptimointi on yksi tapa rakentaa verkkosivustosi käyttäjäystävälliseksi ja parantaa yksittäisen sivun käyttökokemusta. Tässä blogissa käsitelläänkin asioita, joita tulee ottaa huomioon, kun puhutaan käyttäjäystävällisyydestä ja käyttäjäkokemuksesta verkkosivustolla hakukoneoptimoinnin näkökulmasta.

Lue artikkeli

 

Orgaaninen mainonta tavoittaa myös miljoonat mainosten esto-ohjelmien käyttäjät

$22 000 000 000 eli 22 miljardia dollaria.

Tuon verran mainostajat menettivät rahaa mainosten esto -ohjelmien takia vuonna 2015, ja mainosten esto –ohjelman käyttäjien määrä on vain jatkanut kasvuaan vuodesta 2015. IAB Finland -selvityksen mukaan, yli 8% digitaalisista mainoksista päätyy mainosten esto-ohjelmien muuriin Suomessa. 8% pois liikevaihdosta tuntuu, olipa kyse sitten pienestä tai suuresta yrityksestä.

Maailmanlaajuisesti yli 615 miljoonasta laitteista löytyy mainosten esto-ohjelma, ja tahti kasvaa. Yksi suosituimmista mainosten esto-ohjelmista on Adblocker Plus, joka löytyy yli sadasta miljoonasta laitteista.

Lue artikkeli

 

Meta-kuvaus – tuo sisäänheittäjä, jolla ei ole merkitystä. Vai onko?

Meta-kuvaus on paljon puhuttu elementti sivustolla, johon törmään asiakkaitteni kanssa jatkuvasti. Useita mietityttää, että mitä siihen pitäisi kirjoittaa ja kuinka paljon. Jotkut valveutuneet asiakkaani osaavat jopa kertoa minulle, että ”Eihän sillä ole loppujen lopuksi merkitystä hakukonenäkyvyydelle.”.

Tämä on totta. Google on linjannut jo aikoja sitten, ettei meta-kuvaus ole iso tekijä sivuston orgaaniselle löydettävyydelle. Kirjoittamalla houkutteleva meta-kuvaus, joka toimii ikään kuin sisäänheittäjänä ja nostaa klikkausprosenttia, on sillä tällöin mahdollinen positiivinen vaikutus hakukonenäkyvyyteen. Lisäksi Google näyttää hakutuloksissaan jo 300 merkin mittaisia kuvauksia, jolloin sen klikattavuuden merkitys kasvaa.

Lue artikkeli

 

Huomioi nämä asiat, kun valitset sopivaa SEO-palveluiden tarjoajaa

Näkyvyytesi verkossa perustuu pitkälti yrityksesi verkkosivun hakukoneoptimoinnin laatuun. Olet lukenut hakukoneoptimoinnista ja ymmärrät sen hyödyn. Sen jälkeen on aika etsiä yrityksellesi sopiva toimija. Pelkästään Suomessa hakukoneoptimointia tarjoavia yrityksiä on satoja, joten sopivan ja yrityksellesi arvoa tuottavan yrityksen löytäminen voi olla hankalaa ja aikaa vievää.

Tässä muutama vinkki ajatustyön helpottamiseksi, kun etsit yrityksellesi sopivaa SEO-palveluiden tarjoajaa. Suosittelen myös tutustumaan hakukoneoptimoinnin ostajan oppaaseen tämän blogitekstin jälkeen, koska siihen olemme listanneet kattavasti asioita, joita sinun tulee ottaa huomioon hakukoneoptimointia ostaessasi.

Lue artikkeli

 

Kuinka linkittömät linkit voivat auttaa sivustosi markkinoinnissa?

Linkittömät linkit eivät ole uusi asia, mutta vasta viime vuonna tämän ilmiön tärkeys on alkanut vahvistua.

Yksinkertaistettuna hakukoneet antavat lisäarvoa sivuille, joihin kolmannen osapuolen sivustot linkittävät. Tämä menetelmä toimii käytännössä äänestyksenä sivuille ja vihjaa hakukoneelle sivuston tärkeydestä. Kuten markkinoinnissakin: mitä enemmän ihmiset suosittelevat yrityksen tuotteita sitä luotettavampana yritystä pidetään. Samalla ajattelutavalla hakukoneen algoritmit antavat sivuille luotettavuuspisteitä (Page Authority).

Lue artikkeli

 

Ethän sorru näihin 6 yleiseen hakukoneoptimoinnin virheeseen?

Hakukoneoptimointi ja verkkosivuston tekninen auditointi on monimutkainen ja aikaa vievä prosessi, joka sisältää kymmeniä eri aihealueita ja vaatii paljon tietotaitoa. Hyvän ja menestyvän verkkosivun luominen ja hallinnoiminen on hyvin hankalaa kokemattomalle ja jopa alan ammattilaisille. Kaikilla verkkosivustoilla on aina jotain korjattavaa tai parannettavaa ja verkkosivustolle saattaa yönaikana ilmestyä yhtäkkiä jopa tuhansia ongelmia.

Seuraavaksi käymme läpi joitain yleisimpiä ongelmia, joihin kannattaa reagoida nopeasti, ettei sivustosi putoa hakutuloksissa alas.

Lue artikkeli

 

6 vinkkiä blogisi hakukoneoptimointiin

Onko sinun verkkosivustollasi blogi tai ajankohtaista -osio, mutta et saa aikaseksi tuottaa sisältöä sinne tai siihen on hyvin vähän resursseja käytettävissä? Nämä ovat yleisiä ongelmia, joita kohtaan asiakkaitteni kanssa lähes tulkoon viikoittain. He eivät saa aikaiseksi tuottaa sisältöä, koska sen aloittaminen on useasti todella hankalaa.

Tässä blogissa annan hyödyllisiä vinkkejä blogitekstien luomiseen sekä kuinka niistä tulisi tehdä mahdollisimman hakukoneystävällisiä. Blogitekstien sisältöä koskee lähtökohtaisesti samat hakukoneoptimoinnin säännöt mitä muitakin sivuston sisältöjä, mutta muutamia hyödyllisiä huomioita sieltä löytyy, jotka täytyy ottaa huomioon. Ei ole loppujen lopuksi merkitystä, oletko uusi vai kokenut bloggaaja. Hakukoneoptimointi tulee ottaa huomioon, jotta sillä saadaan kasvatettua sivuston orgaanista liikennettä. Lähdetäänpä liikkeelle!

Lue artikkeli

 

Google Posts – Julkaise sisältöä suoraan Googlen hakusivulle

Google Postsin avulla pystyt julkaisemaan sisältöä suoraan Googlen hakusivuille – ja mikä parasta, se on ilmaista!

Google Posts on mahdollista ottaa käyttöön Google My Business (GMB) –palvelun kautta. Jos GMB ei ole entuudestaan tuttua, se on Googlen tarjoama palvelu, joka mahdollistaa lisänäkyvyyttä yrityksellesi Googlen hakutuloksen sivulla.

Lue artikkeli

 

Linkinhankinta on tärkeä osa hakukoneoptimointia

Hakukoneoptimoinnin yksi vaikeimmista osa-alueista on oman linkitysprofiilin parantaminen, varsinkin ulkoisten linkkien (inbound links) hankkiminen. Useimman hakukoneoptimoijan suurimpia haasteita on juuri saada vahvoja sivustoja osoittamaan kohdesivustolle linkkejä. Myös asiakkaitteni yksi useimmiten kysytty kysymys on juurikin ”Kuinka saan kerättyä sivustolleni relevantteja vahvoja linkkejä?”

Ennen linkinhankinta oli helpompaa. Sinun ei tarvinnut kuin kirjoittaa sisältöjä tietylle artikkelisivustolle ja lisätä linkki osoittamaan omalle sivustollesi. Googlen algoritmipäivitysten seurauksena linkinhankinta on tehty huomattavasti vaikeammaksi, eikä vahvoja linkkejä pysty keräämään yhtä helposti kuin aiemmin.

Yleisesti ottaen ulkoiset linkit vahvistavat sivustoasi ja yrityksesi brändiä. Kaikki linkit eivät kuitenkaan ole yhtä vahvoja, eivätkä välttämättä edes vahvista sivustosi auktoriteettia hakukoneessa. Pahimmassa tapauksessa ne voivat aiheuttaa sivustollesi haittaa ja antaa sinulle jopa rangaistuksen Google-hakukoneen toimesta.

Lue artikkeli

 

Mobile first: Google siirtyy mobiiliaikakauteen – oletko valmis?

Googlen hakukoneoptimointi on ollut jo vuosia yritysten tärkein keino tulla nähdyksi verkossa. Tähän asti hakukoneoptimointia on tehty pöytäkoneiden selaimia ajatellen, mutta Google on kuitenkin viime vuonna ilmoittanut uudistavansa hakukoneoptimointisääntöjään niin, että yrityksesi verkkosivujen sijoitus hakutuloksissa tulee määräytymään sen mobiiliversion laadun mukaisesti.

Uudistus tapahtuu kuitenkin vähitellen, joten reagointiaikaa on vielä jäljellä. On kuitenkin välttämätöntä tehdä sivuston optimointiin tiettyjä muutoksia, jotta se on valmiina tulevaan. Ota siis huomioon nämä asiat valmistautuessasi Googlen nk. mobile first –indeksointiin.

Lue artikkeli

 

Puhehaku tulee – oletko valmis?

SEO-ammattilaisena olen huomannut, että hakukyselyt ovat pidentyneet ja yhä enemmän haetaan kysymyksiin perustuvilla hauilla. Mistä tämä johtuu? Yksi syy on puhehakujen yleistyminen. Se on helppoa, jopa luonnollisempaa kuin tekstin syöttäminen.

Tällä hetkellä puhehaku ei vielä toimi suomen kielellä niin sulavasti kuin englannin kielellä, johtuen suomen kielen vaikeista sijamuodoista. Äänihakuun on kuitenkin syytä varautua hakukoneoptimointimielessä jo hyvissä ajoin, koska se tulee tulevaisuudessa kasvamaan yhä enemmän ihmisten hakutoimintona. On arvioitu, että vuoteen 2020 mennessä äänihakutoiminnon osuus hauista tulee olemaan jopa 50 %.

Tässä blogissa hypätään puhehaun maailmaan ja avataan aihetta myös hakukoneoptimoinnin näkökulmasta.

Lue artikkeli

 

Miten sosiaalinen media vaikuttaa hakukoneoptimointiin?

Google erottui muista hakukoneista aikoinaan rakentamalla hakutulosten järjestelemiseen algoritmin, mikä suuresti painotti muiden sivujen antamia ääniä eli linkkejä. Tätä ennen tulosten paremmuusjärjestys oli päätetty lähinnä sivuston sisästä löytyvien tekijöiden perusteella, kuten sivulla käytettyjen sanojen ja erilaisten meta-tagien sisältöjen mukaan.

Kun sosiaalinen media on mullistanut meidän tapaamme käyttää internettiä vähintäänkin yhtä paljon kuin hakukoneet aikoinaan, on spekuloitu paljon sitä, miten sosiaalinen media todella vaikuttaa suoraan hakutuloksiin.

Voiko pelkästään sosiaalisen median avulla nousta myös Googlessa kohti kärkisijoja?

Lue artikkeli

 

Mitä eroa on maineenhallinnalla hakukoneissa ja hakukoneoptimoinnilla?

Maineenhallinta hakukoneissa ja hakukoneoptimointi ovat kaksi eri asiaa. Jos maineenhallinta hakukoneissa (SERM = Search Engine Reputation Management) tai hakukoneoptimointi -termit ovat entuudestaan tuttuja, pystyt ehkä jo veikkaamaan joitain näiden eroavaisuuksia. Tässä kirjoituksessa kerron hakukoneoptimoinnista, maineenhallinnasta hakukoneissa ja siitä, miten ne eroavat toisistaan, ja kerron miten maineenhallinta hakukoneissa lähdetään toteuttamaan.

Lue artikkeli

 

Hyödylliset vinkit verkkosivuvastaavalle hakukoneoptimointiin

Hakukoneilla on erilaisia mittareita, joita ne käyttävät sivustojen läpikäymiseen. Verkosta löytyy paljon erilaisia sivusto- ja sivumalleja, joita hakukoneet käyvät läpi. On root domaineja, alidomaineja ja alasivuja yksittäisen domainin alla. Tässä kirjoituksessa mietimme, mitkä ovat niiden roolit hakukonenäkyvyyden kannalta ja minne on syytä tuottaa sisältöä, jotta saadaan maksimoitua hakukonenäkyvyys ilmaisissa hakutuloksissa. Lisäksi käsittelen tässä blogissa 301- sekä 302-uudelleenohjauksien eroa ja niiden hyötyä hakukonenäkyvyyden näkökulmasta. Blogin on tarkoitus antaa vinkkejä siitä, mitä kannattaa ottaa huomioon verkkosivuston teknisessä toteutuksessa.

Lue artikkeli

 

Monikielisen sivuston hakukoneoptimointi

Nykyään yhä useampi suomalainen yrityssivusto käännetään myös muille kielille. Yleisimmät kielet ovat tietenkin ruotsi ja englanti. Eri kieliversiot avaavatkin mahdollisuuksia laajentaa asiakaskuntaa Suomen rajojen ulkopuolelle. Samalla myös voidaan moninkertaistaa sivuston liikennemäärät, kun saadaan uusia avainsanoja, joihin sisältöä voidaan kohdentaa.

Mitä asioita monikielisen sivuston hakukoneoptimointi vaatii? Asia voi käydä yllättävänkin monimutkaiseksi, etenkin jos kyseessä on laaja sivusto, jossa on paljon toiminnallisuuksia. Käydään tässä kirjoituksessa läpi muutama tärkeä seikka, joka tulee huomioida monikielisen sivuston toteutuksessa.

Lue artikkeli

 

Miksi hakukoneoptimointi on Startup-yritykselle tärkeää

Hakukoneoptimointi ei ole monelle enää vieras sana, ja sen tärkeys käy ilmiselvemmäksi joka päivä. Vaikka monet jo tietävät hakukoneoptimoinnin tärkeyden, löytyy yhä yrityksiä, jotka eivät pidä sitä vielä ajankohtaisena. Tämä on kaukana totuudesta.

Mitä aikaisemmin hakukoneoptimointia suunnitellaan ja toteutetaan, sitä vaivattomammaksi se muuttuu. Hyvää hakukoneoptimointia voi verrata markkinointiin ja eihän yritys ikinä mieti, ettei markkinointi ole vielä ajankohtaista. Eihän?

Lue artikkeli

 

Meta tagit – mitä ne ovat ja miksi ne ovat tärkeitä?

Hakukoneoptimointikieli on useasti melkoista hepreaa täysin tavallisille tallaajille, kun käsitellään hakukoneoptimoinnin teknistä osa-aluetta. Meta tagit, kuten meta title, otsikkoattribuutti, meta description, meta robots -tag sekä meta keywords -tag, mitä ne ovat?

Eri meta tagit ovat sisällön optimoinnin kannalta tärkeimpiä elementtejä, jotka tulee ottaa huomioon hakukoneoptimointia tehtäessä. Meta tagit ovat erilaisia tietoja yksittäisestä sivustosta, joita hakukoneet käyvät aktiivisesti läpi. Ne ovat näkyvissä kävijälle hakutuloksissa sekä sivustolla, mutta niiden suurin merkitys korostuu hakukoneoptimoinnissa. Nykyään myös niiden muokkaaminen on tehty helpoksi eri julkaisujärjestelmien avulla eikä välttämättä itse edes tarvitse koskea sivuston koodiin.

Tässä artikkelissa käydään läpi eri meta tageja, mikä niiden merkitys on hakukoneoptimoinnin kannalta ja kuinka niitä tulee hyödyntää. Hyödyntämällä oikein meta tageja, saat varmasti lisää uusia kävijöitä sivustollesi ja nostettua sijoituksia hakutuloksissa.

Lue artikkeli

 

Verkkokaupan hakukoneoptimointi

Miksi verkkokauppiaan tulisi välittää hakukoneoptimoinnista?

Kuten tiedetään, monilla aloilla kaupankäynti on siirtynyt jo hyvin voimakkaasti verkkoon. Joidenkin tutkimusten mukaan lähes 90 % meistä aloittaa tuotteen tai palvelun etsimisen hakukoneista. On siis päivänselvää, että verkkokaupan pitää olla löydettävissä hakukoneiden kautta, koska sieltä ihmiset tuotteita etsivät.

Lue tämä kirjoitus ja tiedät, mitä verkkokaupan hakukoneoptimointi on ja miksi sinun pitäisi välittää siitä.

Lue artikkeli

 

Tekninen hakukoneoptimointi

Hakukoneoptimointi jaetaan monesti kolmeen osa-alueeseen: tekninen optimointi, sisällön optimointi ja ulkoinen optimointi. Kuten otsikosta voi päätellä, perehdytään tässä blogissa ensiksi mainittuun.

Nykyään yleisimmät sisällönhallintajärjestelmät ovat oikein käytettynä jo perusasetuksillaan varsin hakukoneystävällisiä. Tekninen optimointi onkin nykyään vähemmän pieniä salaperäisiä konehuoneen nörttien tekemiä taikoja ja enemmän sivuston käytettävyyteen liittyviä tekijöitä.

Kuitenkin on edelleen erittäin tärkeää, että sivuston ylläpitäjä ymmärtää myös sivuston teknisen toteutuksen vaikutukset hakunäkyvyyteen. Väärillä ratkaisuilla voidaan pahimmillaan romuttaa sivuston hakukonenäkyvyys totaalisesti.

Lue artikkeli

 

Miten Google toimii?

Muutama viikko sitten juttelin 86v Urhon kanssa maailman menosta – käytännössä Urho siis kertoi tarinoita nuoruudestaan ja minä kuuntelin. Harvoin pääsee keskustelemaan ihmisen kanssa, joka on elänyt niin erilaisessa maailmassa kuin minkä itse on kokenut.

Tarkastelin Urhon muistelemia vuosilukuja samalla puhelimella eli Googlettelin faktoja. Urhon kommentti: ”Onpas kyllä paljon tietoa pienessä laatikossa”, pisti hieman hymyilyttämään. Kävimme sitten Urhon kanssa nopeasti lävitse, miten kyseisessä laatikossa eli puhelimessa niin paljon sitä tietoa on. Tästä pääsemmekin päivän blogin aiheeseen, eli kuinka se Google toimii?

Lue artikkeli

 

Kuvien hakukoneoptimointi − To do -lista hakukoneoptimointiin

Tässä artikkelissa käsitellään, kuinka kuvat tulisi optimoida hakukoneoptimoinnin kannalta. Optimoimalla kuvia voidaan parantaa myös kohdesivuston löydettävyyttä hakutuloksissa. Kuvien hakukoneoptimointi nostaa sivuston sijoitusta ilmaisissa hakutuloksissa ja parantaa myös näkyvyyttä Googlen kuvahaun tuloksissa. Seuraavaksi pääset uppoutumaan syvemmin tapoihin, joilla parannat kuviesi hakukonenäkyvyyttä.

Lue artikkeli

 

Ulkoinen linkitys – hakukoneoptimoinnissa ulkoiset linkit vahvistavat sivustoa

Ulkoinen linkitys tarkoittaa nimensä mukaan ulkoisella sivustolla (toisen tahon domain) olevia linkkejä, joita klikkaamalla siirrytään kohdesivustolle, tässä tapauksessa sinun yrityksesi sivustolle. Ulkoinen linkki muuttuu automaattisesti ulkoiseksi linkiksi, kun se osoitetaan toisen tahon ylläpitämälle sivustolle.

Ulkoisten linkkien päätehtävänä on auttaa hakukoneita navigoinnissa eli siirtymisessä sivulta tai sivustolta toiselle. Tämän lisäksi hakukoneet pitävät ulkoisia linkkejä eräänlaisina kannatusääninä linkityskohteen kohdesivulle. Esimerkiksi Google käyttää PageRank-algoritmia, jonka avulla se laskee sivustosi kaikkien linkkien määrän ja laadun. Kyseisen algoritmin perusteella se sijoittaa sivustosi ilmaisissa hakutuloksissa. Ulkoisiin linkkeihin kannattaa siis panostaa, sillä mitä vahvempi on se sivusto, jolta linkitetään, sitä korkeammalle sivustosi kohoaa Googlessa.

Lue artikkeli

 

Sisäinen linkitys – navigaation ja linkkivoiman parantaja

Seuraavassa blogitekstissä käsittelen sivuston sisäistä linkitystä ja tapoja, joilla se vaikuttaa sivustosi suosioon. Sisäisellä linkityksellä tarkoitetaan linkitystä, joka johtaa tietyn sivuston sisällä sivulta toiselle. Sisäinen linkitys on vastakohta ulkoiselle linkitykselle (linkki), jossa linkit ovat sivustoilta sivustolle johtavia linkkejä.

Lue artikkeli

 

Tuhoaako tuplasisältö näkyvyytesi hakutuloksissa?

Tuplasisällöllä tarkoitetaan sisältöä, joka esiintyy useammassa kuin yhdessä URL-osoitteessa. Kun samanlaista sisältöä löytyy useammalta sivulta, on hakukoneiden vaikea päätellä, mikä sisältö on relevantimpi verrattuna toiseen. Hakukoneet eivät osaa itse päättää mikä sisällöistä on oikea tai paras sivuston hakukonenäkyvyyden kannalta, eivätkä välttämättä osaa näyttää haluttua sivua  hakutuloksissa. Seuraava blogikirjoitus auttaa sinua ymmärtämään tuplasisällön tuomat ongelmat sekä ratkaisut ongelmien välttämiseen.

Lue artikkeli

 

Search consolen datan hyödyntäminen hakukoneoptimoinnissa

Google Search Console (entinen Google Webmaster’s Tools) on Googlen ilmainen työkalu, jonka avulla verkkosivuston ylläpitäjä voi tarkkailla muun muassa, miten Google indeksoi ja näkee sivuston. Näiden tietojen avulla voi optimoida sivustoa paremmaksi ja parantaa sijoituksia Googlen orgaanisissa hakutuloksissa.

Search Console sisältää paljon hyödyllistä dataa. Jaakko onkin jo aikaisemmin kirjoittanut Search Consolen keskeisistä ominaisuuksista blogiimme.

Muutama kuukausi takaperin, Google mahdollisti entistä tarkemman Search Consolen datan viemisen suoraan Google Analyticsiin. Jotta Search Consolen data saadaan liitettyä Google Analyticsiin, täytyy sivuston Search Console tili linkittää Google Analytics-tiliin.

Jos tätä ei ole vielä tileillesi tehty, se onnistuu Analyticsin ”järjestelmänvalvoja” välilehden alta, Search Console -kohdasta.

Lue artikkeli

 

Aloittavan yrityksen markkinointi hakukoneoptimoinnin avulla

Tuttavani päätti viime syksynä aloittaa oman yrityksen, josta oli haaveillut jo jonkin aikaa. Yrityksen perustaminen vaatii monenlaista miettimistä, mutta varmasti suurin huolenaihe monilla yrittäjyyttä harkitsevilla on, mistä niitä asiakkaita sitten saa, jotta yritystoiminta oikeasti kannattaa.

Aloittavan yrityksen markkinointi voitaisiin toteuttaa vaikka laittamalla ilmoituksia paikallisiin lehtiin ja jakamalla flyereitä kadulla, mutta moniko näistä mainoksen näkevistä tai flyerin kouraan saavista olisi yritykselle potentiaalinen asiakas? Eikö olisi järkevämpää olla esillä juuri silloin, kun ihmiset itse etsivät yrityksen tarjoamia palveluita, eikä yrittää tuputtaa mainoksia väkisin ihmisille?

Onneksi on olemassa Google ja onneksi verkkosivut voi suunnitella ja toteuttaa siten, että ne löytyvät Googlesta silloin, kun ihminen yrityksen palveluita etsii.

Lue artikkeli

 

Sisältömarkkinointi ja hakukoneoptimointi – rakkautta ensisilmäyksellä?

Googlen julkaisu Search Quality Rater’s Guidelines ja Googlen merkittävin algoritmin uudistus, Panda, poistivat lopullisesti väliaidat sisältömarkkinoinnin ja SEOn väliltä.

Googlen julkistus paljastaa, millaista sisältöä pidetään laadullisesti hyvänä tai heikkona ja tarjoaa kauan odotettua tietoa siitä, millaisia sivuja Google palkitsee korkeammilla sijoituksilla hakutuloksissa. Esimerkiksi sivu, jonka sisältö on ohutta ja huonosti kirjoitettua ja jolta puuttuu asiantuntemus tai auktoriteetti tai jota pidetään epäluotettavana, on Googlen näkemyksen mukaan heikkolaatuista. Jos sivustoa täydentävä sisältö on häiritsevää tai ei ole tarkoitukseensa nähden loogista tai hyödyllistä, pidetään sitä heikkolaatuisena.

Mitä vaikutuksia kyseisellä Googlen kehityksellä on sisältömarkkinoinnin, digitaalisen viestinnän ja hakukoneoptimoinnin parissa työskenteleville?

Lue artikkeli

 

Verkkokaupan hakukoneoptimointi: 10 parasta vinkkiä, miten menestyt haussa

Massiiviset verkkokaupat saattavat sisältää satoja kategoria- ja alakategoriasivuja ja kymmeniä tuhansia tuotesivuja.  Verkkokaupan SEO-optimointi hakukoneille voi olla aikaa vievä ja loputtomalta tuntuva hanke. Uusien kategorioiden ja tuotteiden lisääntyessä myös hakukoneoptimoinnin tarve kasvaa. Jos yritykselläsi ei ole tarvittavia resursseja, järkevintä on hankkia SEO-asiantuntija auttamaan verkkokaupan hakukoneoptimoinnissa. Mutta jos mieluummin käärit hihat, ja haluat ryhtyä lapioimaan, tässä kymmenen verkkokaupan hakukonevinkkiä, joiden avulla pääset hyvään alkuun.

Lue artikkeli

 

Miksi hakukoneoptimointia kannattaa jatkaa määräaikaisen projektin jälkeen?

Hakukoneoptimointi, eli verkkosivuston näkyvyyden parantaminen Googlen luonnollisissa hakutuloksissa, on edelleen ihmisille melko vieras ala. Tietoisuus onneksi kasvaa jatkuvasti ja yrityksissä on yhä enemmän alettu ymmärtämään, miten tärkeää on olla näkyvillä myös hakukoneissa, joiden kautta ihmiset omatoimisesti etsivät vastauksia ongelmiinsa.

Silti monesti hakukoneoptimointi nähdään projektina, joka tehdään kerran ja jonka jälkeen sivut löytyvät Googlen ensimmäisten tulosten joukosta maailman tappiin asti. Näin asia ei kuitenkaan valitettavasti ole.

On kyllä totta, että vaikka sivustolle tehtäisiin hakukoneoptimointi projektiluontoisesti, tulokset eivät katoa minnekään heti projektin päätyttyä. Hakukoneoptimoinnilla saavutetut tulokset pysyvät hakusanoista riippuen yleensä hyvin esillä vielä pitkän aikaa. Tämä onkin yksi hakukoneoptimoinnin vahvuuksista verrattuna esimerkiksi Adwords-mainontaan.

Kuitenkaan hakukoneoptimointia ei kannata ajatella kertaluontoisena projektina, vaan jatkuvana prosessina, jolla parannetaan yrityksen tunnettuutta kuukausi toisensa jälkeen. Miksi näin?

Lue artikkeli

 

Miksi jäsennellyt tiedot tulisi olla osa sivustosi hakukoneoptimointia

Mitä on jäsennelty tieto ja miten liiketoimintasi siitä hyötyy

Jäsennelty tieto (engl. structured data) on semanttinen, sivuston sisäinen merkintä, joka auttaa hakukoneita paremmin ymmärtämään ja indeksoimaan sivustosi sisältöä. Kun lisäät strukturoitua dataa sivustosi HTML:ään, parannat yrityksesi sijoittumista hauissa ja samalla rikastat käyttäjän hakukokemusta.

Kun hakukoneen botit imuroivat sivustollesi lisättyä jäsenneltyä tietoa, tämä näkyy hakutuloksissa nk. rich snippets -katkelmina. Esimerkiksi kun haet lihapullareseptia Googlessa, osaan tuloksista liittyy valokuvia ja arvioita. Katkelmissa näkyy myös arvioitu valmistusaika ja kalorimäärä. Tämän mahdollistaa sivustosi koodiin lisätty jäsennelty tieto.

Lue artikkeli

 

Millaiset linkit vaikuttavat hakukonenäkyvyyteen?

Käydään tässä blogikirjoituksessa vielä hieman tarkemmin läpi, millaisista linkeistä on eniten hyötyä sivuston hakukonenäkyvyydelle.

Google kehittää jatkuvasti tapaa laskea sivujen sijoituksia hakutuloksissa, siksi ei kannata miettiä pelkästään linkkien lukumäärää, vaan myös linkkien laatua. Mitkä tekijät siis vaikuttavat linkin laatuun?

Lue artikkeli

 

7 helppoa tapaa rakentaa linkkejä sivustollesi

Olemme muutamaan otteeseen kirjoittaneet hakukoneoptimoinnista ja linkkien rakentamisesta. Kuitenkaan koskaan aikaisemmin emme ole antaneet suoraan vinkkejä siihen, miten niitä linkkejä hankitaan.

Englanniksi aiheesta löytyy paljon tietoa ”link building” haulla. Miksi linkit ovat tärkeitä ja millaiset linkit ovat arvokkaita käytiin lävitse omassa kirjoituksessaan. Käydään nyt lävitse 7 helppoa tapaa saada yrityksesi sivustolle linkkejä – paikallisessa kilpailussa näillä linkeillä luultavasti peittoat jo kilpaiiljasi, jos sivustosi hakukoneoptimointi on muuten kunnossa.

Lue artikkeli

 

Verkkosivujen sisällön optimointi

Jos verkkosivut on rakennettu oikein, on niiden toteutuksessa otettu huomioon asiakas ja sivujen tarkoitus. Sivuille on tuotettu laadukasta, asiakasta puhuttelevaa tekstisisältöä, kuvia ja kenties videoita, joilla kävijöitä pyritään ohjaamaan kohti haluttua toimenpidettä (esim. osto, yhteydenotto jne.)

Mutta entä jos sivut eivät siitä huolimatta löydy Googlen hakutuloksista? Käydään tässä blogikirjoituksessa läpi sisällön optimointiin liittyvät perusasiat, joihin verkkosivuston ylläpitäjän on yleensä helppo tehdä muutoksia itse ja vaikuttaa näin näkyvyyteen hakukoneissa.

Lue artikkeli

 

Sivut eivät löydy Googlesta – Missä vika?

Löytyykö sivustosi Google indeksistä?

Vaikka verkkosivusto olisi rakennettu hakukonenäkyvyys huomioiden, käy joskus niin, että sivut eivät kuitenkaan löydy Googlesta. Käydään tässä blogikirjoituksessa läpi muutama seikka, joilla voi suuresti rajoittaa sivuston löydettävyyttä Googlessa.

Aivan aluksi on hyvä tarkistaa, että verkkosivujasi ei todellakaan löydy Googlen tietokannasta. Kirjoita Googlen hakupalkkiin site:verkko-osoitteesi.fi. Haku näyttää sivut, jotka löytyvät haun kohteena olevan verkko-osoitteen sisältä. Kiinnitä huomiota hakutulosten määrään. Jos sivuja on todella vähän, tai ei ollenkaan, voi sivustolla olla jokin tekninen ongelma, joka estää Googlen bottien vierailun sivuston sivuilla. Jos taas tuloksia on todella paljon, voi sivustosi sivuista olla kaksoiskappaleita, eli tuplasisältöä. Tuplasisältö voi vaikuttaa negatiivisesti sivujen sijoituksiin Googlen hakutulossivulla.

Lue artikkeli

 

Paikallinen hakukonenäkyvyys – lue 4 vinkkiä

Rajatulla maantieteellisellä alueella palveluita tarjoavan yrityksen on järkevää pyrkiä sijoittumaan korkealle hakutuloksissa kyseiselle alueelle kohdistetuissa hakukyselyissä. Googlen käyttäjän maantieteellinen sijainti vaikuttaa siihen, mitä Google hakutulossivulla näyttää. Google ei kuitenkaan ilman apua osaa päätellä missä mikäkin yritys sijaitsee ja mitä palveluita yritys tarjoaa. Turkulaiselle parturille ”parturi Turku” on luultavasti sellainen hakutermi, jolla kannattaa näkyä korkealla hakutuloksissa, jotta saadaan oikeanlaista liikennettä sivustolle. Mutta millä keinoilla voi parantaa paikallista hakukonenäkyvyyttä?

Lue artikkeli

 

7 kysymystä hakukoneoptimointiyrityksen palkkaukseen

Kannattaa miettiä hakukoneoptimoinnille selkeät tavoitteet ja pyytää tarjous useammalta yritykseltä. Haastattele yritykset kuin haastattelisit uuden työntekijän.

Hyvästä hakukoneoptimointiyrityksestä kun tulee luotettava kumppani ja sellaisesta kannattaa pitää kiinni.

Lue artikkeli

 

Google Search Console (Google Webmaster Tools)

Hakukoneoptimointi, eli yrityksen verkkosivujen saaminen ylöspäin Googlen hakutulossivulla on erittäin monimutkaista puuhaa. Välillä huomaa toivovansa, että pystyisi kysymään Googlelta mitä voimme tehdä, että sivusto vielä tästä nousee ylöspäin?

Kun haluat nähdä sivustosi Googlen silmin, tarvitset ilmaisen työkalun nimeltä Google Search Console. Työkalun nimi oli vielä toukokuussa 2015 Webmaster Tools (Verkkovastaavan työkalut), mutta 20.5.2015 Google brändäsi sen Search Consoleksi.

Lue artikkeli

 

Hakusanat – Mitä asiakkaasi etsivät?

Markkinoinnin perusteet kertovat, että yrityksen tulee tuntea omat asiakkaansa. Kun puhutaan hakukoneoptimoinnista, tämä perusasia unohtuu ihmeellisen usein.

Google päivittää hakualgoritmiaan 500 – 600 kertaa vuodessa. Tämä on osasyy, siihen että ajoittain otsikot kuten ”hakukoneoptimointi ei enää toimi”, ”hakusanatutkimus on turha” jne. täyttävät blogit. Kuitenkin hakukoneiden käyttäjät edelleen kirjoittavat hakusanoja ja hakulauseita hakukenttään ja tämän mukaan Google ja muut tarjoavat mielestään parhaat mahdolliset hakutulokset.

Hakusanat eivät siis ole vielä hetkeen katoamassa minnekään. Google kehittää koko ajan omaa ymmärrystään hakusanojen synonyymeistä, sanojen eri teemoista sekä siitä mikä kysymys hakijalla oikeasti on mielessä, kun hän kirjoittaa tietyn hakusanan.

Lue artikkeli

 

5 peruspilaria näkyvyyden parantamiseen Googlessa

Googlen etusivu on Internetin arvokkain kauppapaikka. Siksi kilpailu näkyvyydestä siellä on kovaa.

Johtuen ostoprosessin muutoksesta, Googlen liikenne on arvokkainta liikennettä, mitä yritys voi sivustolleen saada.  Hakukoneiden kautta tuleva liikenne on usein jo lähellä varsinaista ostopäätöstä ja siksi se konvertoituu paremmin kaupaksi. Käydään alla lävitse viisi hakukoneoptimoinnin peruspilaria, joiden avulla voi lähteä tavoittelemaan suuren yleisön huomiota Googlesta.

Lue artikkeli

 

Hakukoneoptimointi ja blogi

Hyvä blogi ratkaisee useimmat hakukoneoptimoinnin ongelmat.

Tutustut hakukoneoptimointiin sitten blogien kautta tai kirjoja lukemalla, jokaisen hakukoneoptimoijan viesti blogin suhteen on selkeä, blogi kannattaa ehdottomasti olla jokaisen yrityksen sivuilla. Näin ainakin hakukoneoptimoinnin kannalta.

Blogin kaikkia hyötyjä on ehkä vaikea heti ymmärtää ja siksi blogi jää aloittamatta.  Käydään lävitse miksi se blogi on tärkeä hakukoneoptimoinnin kannalta ja miksi sitä sisältöä kannattaa kirjoittaa.

Lue artikkeli

 

Google-optimointi ja 8 virhettä

Google päivittää algoritmiaan 5-7 kertaa viikossa taatakseen sen, että hakutulokset pysyvät relevantteina. Sinä päivänä, kun Googlen käyttäjät eivät ole enää tyytyväisiä hakutuloksiin, lähtee Googlen bisnes alamäkeen. Googlen missio on yhdistää ihmiset ja tieto – siksi se on todella tarkka hakutuloksistaan.

Rajun päivitystiheyden vuoksi hakukoneoptimoijana törmää usein vanhentuneeseen tietoon ja taktiikoihin, joista ei ole enää mitään hyötyä. Näitä vanhentuneita taktiikoita ja tapoja on myös Internet pullollaan.

Lue artikkeli

 

Google näkyvyys 7 syytä panostaa siihen

Tiukkoina aikoina markkinointi tuntuu olevan se ensimmäinen säästämisen kohde yrityksissä. Samalla mietitään myös, että miten niille markkinointi euroille saisi parhaan mahdollisen tuoton.

Tässä vaiheessa usein nousee esille myös digitaalinen markkinointi ja näkyvyys Googlessa. Käydään lävitse syitä, miksi näkyvyys Googlessa on niin arvokasta ja väitän, että se on viimeinen markkinoinnin alue josta kannattaa leikata.

Lue artikkeli

 

Google-markkinointi

Useimmat yritykset tietävät, että markkinointi Googlessa on tehokasta ja siksi asia kiinnostaa. Monille voi olla kuitenkin epäselvää, mitä Google -markkinointi konkreettisesti on. Markkinoinnista puhutaan erilaisilla termeillä ja sen teho perustuu uusiin asioihin.

Tämän päivän blogin tarkoitus on kertoa, mitä kyseinen termi pitää sisällään ja miksi markkinointi Googlen avulla on erilaista, mutta tehokasta.

Lue artikkeli

 

Hakukoneoptimointi ja brändi

Hakutulosten kärjessä olemisella on monia etuja.

 1. Se on tapa saada suuri määrä liikennettä sivustollesi. Lisä liikenteestä seuraa lisää kauppaa.
 2. Kun asiakkaasi hakevat tietoa ja löytävät sinun sisältöä pääset mukaan yhdeksi ostovaihtoehdoksi.
 3. Hakutulosten yläpäässä olevat yritykset nähdään myös alansa auktoriteetteinä.

Ihmisten ostokäyttäytyminen on muuttunut internetin ja hakukoneiden jälkeen suuresti. Nykyään lähes kaikki kuullessaan uudesta tuotteesta tai palvelusta tai kohdatessaan ongelman avaavat www.google.fi hakusivun. Mietihän mistä itse etsit tietoa?

Pohjustan aihetta hieman käsittelemällä sitä, mikä on ihmisten ostopäätöksen teossa muuttunut.

Lue artikkeli

 

6 pakollista asiaa verkkokaupan sisällön hakukoneoptimointiin

Kilpailu verkkokauppojen kesken kiristyy jatkuvasti. Kaupan perustamisen kynnys on madaltunut ja siksi verkkokauppojen määrä on kasvanut rajusti. Monet kauppiaat näkevät suuren määrän vaivaa ja hiovat verkkokauppaansa täydelliseksi kuukausien ajan.

Ongelmat alkavat yleensä siinä vaiheessa, kun kauppa on ollut kuukauden pystyssä ja todetaan, että eihän täältä kukaan mitään osta ja kun asiaa tarkastellaan, huomataan ettei verkkokaupassa ole edes kävijöitä.

Lue artikkeli

 

Verkkosivuston uudistaminen ja hakukoneoptimointi

Hakukonenäkyvyyden mahdollisimman parhaan säilyvyyden vuoksi, kannattaa sivuston uudistaminen suunnitella tarkkaan. Nykyisen hakukonenäkyvyyden takaava sisältö on siirrettävä myös uudelle sivustolle, sekä rakenteen että sisällön uudistaminen samalla kertaa tulee välttää jos vain mahdollista.

Joka tapauksessa vanhan sivuston tärkeimmät url-osoitteet tulee tarkasti ohjata uuden sivuston samoihin tai vastaaviin sisältöihin. Kun sivuston uudistus on suoritettu ja vanhan sisällön näkyvyys säilytetty, kannattaa vasta uusi sisältöstrategia ottaa käyttöön.

Lue artikkeli