Google SGE on Googlen kehittämä uusi generatiiviseen tekoälyyn pohjautuva työkaluominaisuus, jota kannattaa pitää silmällä. Työkalu on todennäköisesti yksi merkittävimpiä tapauksia, joka tulee vaikuttamaan sekä hakukoneoptimointiin, hakukokemukseen kuin koko digitaalisen markkinoinnin kenttään. Jos ja kun Google päättää yhdistää tämän osaksi perinteistä hakukonetta, tulee siitä samalla hetkellä käytetyin tekoälytyökalu maailmassa, sillä Googlella on miljardeja käyttäjiä globaalisti.

SGE-ominaisuus pohjautuu MUM– ja PaLM 2-teknologioihin, jotka mahdollistavat sen toimivuuden tänä päivänä. SGE:n tarkoitus on yhdistää internetistä saatavilla oleva tieto ja teknologioiden älykkäät kyvyt luoda laadukkaita vastauksia.

Googlen uusi generatiivinen tekoäly tulee vaikuttamaan ennen kaikkea hakukoneoptimointiin ja ihmisten hakukonekäyttäytymiseen. Käydään tässä blogikirjoituksessa läpi, mitä tiedämme tulevasta juuri nyt, ja minkälaisia sen vaikutukset orgaanisiin hakutuloksiin ja hakukonekäyttäytymiseen voivat olla.

Miten Googlen uusi generatiivinen tekoäly muuttaa hakukäyttäytymistä ja hakutulossivua?

Googlen hakukone on toiminut synonyyminä tiedon etsimiselle monen vuoden ajan ja Google on kiistatta maailman suosituin hakukone. On selvää, että tekoälyn muutokset tulevat mullistamaan myös hakukonekäyttäytymistä.

Googlen tavoite on sisällyttää generatiivinen tekoäly hakukoneeseen, mikä olisi todella suuri muutos perinteiseen hakukoneeseen, jota olemme tottuneet käyttämään noin 20 vuoden ajan. Uuden generatiivisen tekoälyn tarkoitus on antaa vastauksia suoraan hakukoneessa, ilman että hakijan tarvitsee klikata linkkejä ja siirtyä näin eri verkkosivustoille tutustumaan aiheeseen.

Suurin osa Google-hauista ovat tällä hetkellä melko yksinkertaisia ja sellaisia, joihin haetaan melko yksinkertaista vastausta. SGE voi viedä kehitystä siihen suuntaan, että hakijat käyttävät monimutkaisempia hakuja “keskustelemalla” tekoälyn kanssa, löytääkseen tarkan vastauksen.

Aiemmin Googlelta on totuttu kysymään vastauksia noin 1-3 sanan mittaisilla hauilla, jotka tarkentuvat hakijan oppiessa lisää hakemastaan aiheesta. SGE:n tapauksessa tekoäly oppii hakijasta lisää keskustelemalla ja pyrkii tämän tiedon avulla tarjoamaan parhaan vastauksen. Todennäköisesti se mistä keskustelu alkaa on jo tarkempi, kuin yhden tai kahden sanan mittainen.

Tälläkin hetkellä merkittävä osa Google-hauista päätyy siihen, että hakija ei klikkaa millekkään sivustolle, vaan saa vastauksen hakutulossivulta suoraan.

Todennäköistä on, että klikkien määrä sivustoille tulee laskemaan uuden generatiivisen tekoälyn tullessa osaksi hakukonetta. Tarkoittaako se siis romahdusta verkkosivuliikenteelle ja SEO-toimenpiteiden merkitysten laskua? Päin vastoin! Muutos ei tarkoita sitä, että ei olisi enää tärkeää näkyä Googlessa, vaan tämä tulee entisestään korostamaan laadukkaan sisällön tarvetta, sekä tarvetta ymmärtää erilaisten hakujen tarkoitusta. Kuitenkin monelle sivustolla tämä voi tarkoittaa sitä, että orgaanisen liikenteen määrä voi laskea.

Gilad David Maayan (artikkeli Search Engine Landin sivustolla) oli analysoinut potentiaalisista SGE:n vaikutusta orgaaniseen liikenteeseen 23 verkkosivun osalta. Lopputulos oli, että liikenne väheni noin 18-64%, mutta varianssia tuloksissa oli paljon. Joillekin verkkosivuille liikenteen määrää lisääntyi 219% ja joillakin putosi jopa 95%. Samassa artikkelissa myös todettiin, että optimointia generatiiviselle tekoäly hakukoneella voi tehdä.

SGE voikin muuttaa sitä, että geneerisellä sisällöllä ei enää pärjää hakutuloksissa, vaan sen täytyy oikeasti olla hakijalle hyödyllistä. Uniikki, ajantasainen ja ostajapersoonille räätälöity sisältö tulee jatkossakin olemaan keskiössä kun ihmiset voivat tuottaa sisältöä bulkkina helpommin erilaisten tekoälytyökalujen avulla. Tällöin laatu korostuu.

Tämä asettaa haasteita yrityksille ja SEO-asiantuntijoille. Suoraan ostotarkoituksessa tehtyihin hakuihin SGE tuskin tulee kamalasti vaikuttamaan, sillä yhteydenotto tai ostos tulee tapahtumaan sivustojen sisällä tulevaisuudessakin. Se jää nähtäväksi miten SGE reagoi tämän kaltaisiin hakuihin.

Lue myös:

Tekoäly ja hakukoneoptimointi: Kuinka tekoäly tulee vaikuttamaan SEO-työhön ja hakutoimintoihin?

Mitä konkreettisia vaikutuksia Googlen muutoksella voi olla?

Hakutulossivun ulkoasun muutos

Merkittävän näkyvin muutos tulee olemaan itse hakutulossivu. Aiemmin näimme hakutuloksissa mainoksia ja linkkejä sivuille, mutta tulevaisuudessa tämä tulee näyttämään erilaiselta. Kuten Googlen julkaisemasta kuvasta näkyy, tekoälyn luoma vastaus vie hakutulossivun pinta-alasta merkittävän osan näin se painaa orgaanisia hakutuloksia alaspäin. Vastauksen oikealla puolella on 3 linkkiä sivuille, mistä haetusta asiasta voi lukea lisää. Nämä kolme linkkiä ovatkin todennäköisesti tärkeimmät mitä hakukoneoptimoinnilla tavoitellaan tulevaisuudessa.

Esimerkkikuva SGE:stä hakutulossivulla

Vahva veikkaus on, että SGE tulee eniten vaikuttamaan kysymys-muotoisiin hakulauseisiin ja nk. informaatiohakuihin. Se, kuinka paljon hakijat klikkaavat sivustoille tällaisista hauista tulevaisuudessa, riippuu hyvin paljon siitä, miltä hakutulossivu tulee näyttämään. Pysyykö linkit vastauksen vierellä? Tuleeko vastaukseen tekstin sisäisiä linkkejä? Nämä ovat kysymyksiä, joihin meillä ei vielä ole vastauksia.

Uniikit vastaukset

Tekoälyn tavoitteena on luoda uniikkeja vastauksia hakijoiden kysymyksiin, eikä vain suoraan lainata tietoa verkkosivuilta. Tämä tulee olemaan mielenkiintoista nähdä miten se toteutetaan: esimerkiksi miten Google aikoo näyttää vastauksessa käytetyt lähteet ja linkitetäänkö näihin lähteisiin generoidusta vastauksesta selkeästi.

Yksittäisille hakusanoille optimointi

SGE:n tulolla voi olla suuri vaikutus siihen miten hakukoneoptimointia tehdään. On mahdollista, että sivujen optimointi yksittäisille hakusanoille ei ole toimivaa, vaan fokusta täytyy siirtää kokonaisiin lauseisiin ja siihen, että tarjottu sisältö osuu hakutarkoitukseen, on ajantasaista ja laadukasta. Jäänkin innolla odottamaan mikä hakusanojen tulevaisuus on.

Hakijoiden käyttäytymisen muutos

Sillä miten uusi generatiivinen tekoäly asettuu lopullisesti Google hakuun tulee olemaan suuri merkitys. Todennäköistä on, että se tulee viemään suuren pinta-alan hakutulossivulta. Muutos tulee vaatimaan myös sen käyttäjiltä opettelua ja muutosta hakukonekäyttäytymiseen – kaikki hakijat eivät varmasti ole tutustuneet vastaaviin työkaluihin ja muutos voi tuntua aluksi hankalalta.

Laadukkaan ja laajan sisällön merkitys korostuu

Sisällön merkitys ei muutu – kaikki hakijat eivät varmasti tyydy tekoälyn tarjoamiin vastauksiin, vaan he haluavat oppia hakemastaan enemmän sekä tiedolle halutaan vahvistusta luotettavasta lähteestä. Tässä laadukas ja syväluotaava sisältö verkkosivuilla sekä brändin tunnettuus tulee olemaan merkittävässä roolissa, jotta klikkejä sivustolle jatkossa saadaan.

Lue myös: Tekoäly sisältömarkkinoinnissa: näin sisällöntuotanto tulee muuttumaan tulevaisuudessa

Korvaako generatiivinen tekoäly perinteiset hakutulokset?

Hakutulossivu tulee muuttumaan tulevaisuudessa, se on selvää. Mutta en usko, että tekoälyn luomat vastaukset tulevat täysin korvaamaan orgaanisia hakutuloksia tai niiden merkitystä yrityksille.

Tekoäly antaa nopeasti vastauksia tarkkoihin kysymyksiin ja onkin erinomainen työkalu asioihin tutustumiseen laajassa skaalassa useasta eri lähteestä. Tarkempaa ja luotettavaa tietoa tullaan kuitenkin varmasti kuluttamaan myös verkkosivustoilla jatkossakin.

Fakta on se, että myös tekoäly tulee hakemaan tiedon jostakin ja en usko, että Google hylkää kehittämäänsä hakukonealgoritmia, vaan tätä hyödynnetään jatkossakin. Se miten algoritmi tulee muuttumaan tai miten verkkosivustoja voidaan optimoida tekoälylle tullaan näkemään tulevaisuudessa.

“Tiedon avoin saavutettavuus on meidän missiomme ytimessä. Tiedämme, että ihmiset etsivät aitoa ilmaisua ja erilaisia näkökantoja. Kun tuomme uudet generatiiviset tekoälytoiminnot hakutuloksiimme, priorisoimme edelleen sitä lähestymistapaa, joka antaa meidän lähettää arvokasta liikennettä laajalle kirjolle sisällöntuottajia ja tukea terveellistä avointa internetiä.” – Prabhakar Raghavan, Senior Vice President, Google

Vaikuttaisi siis siltä, että tekoälyn luomien vastausten ja orgaanisten hakutulosten välillä tulee olemaan jonkinlainen tasapaino, missä suhteessa Google niitä tulee tulevaisuudessa näyttämään. En usko, että tekoäly tulee tappamaan hakukoneoptimointia, mutta se tulee varmasti muuttamaan toimintatapoja miten hakukoneoptimointia tehdään ja jopa lisäämään hakukoneoptimoinnin tarvetta. Muutos avaa uusia ovia ja tavat tulosten saamiseksi muuttuvat.

Miltä hakukoneoptimoinnin tulevaisuus näyttää?

Kuten jo edellä kerrottu, muutoksilla voi olla isojakin vaikutuksia, mutta se tulee vaatimaan myös muutoksia hakijoiden käyttäytymiseen Googlessa. Osalla hakijoista tämä tulee luonnostaan, varsinkin niille jotka ovat jo tutustuneet vaikkapa Chat-GPT:hen, osalle tämä saattaa olla aluksi hankalaa.

Tekoälytyökalut yleisesti tulevat tehostamaan hakukoneoptimoinnin toimenpiteitä osaltaan varsinkin sisällöntuotannon, datan keruun ja datan analysoinnin osalta. Tämä kuitenkin painosanalla “tehostaa”, eli ihmisen panosta työhön ei tule lopettaa. Me ainakin koemme uudet tekoälytyökalut enemmänkin mahdollisuutena kuin uhkana.

Se, miten hakukoneoptimoinnin tuloksia mitataan jatkossa, voi tulla muuttumaan. Odotankin innolla esimerkiksi sitä miten Google Search Console tulee muuttumaan ja tuoko SGE mukanaan uusia mittareita perinteisten klikkien, impressioiden ja yksittäisten hakusanojen sijoitusten seuraksi.

Vaikka emme tiedä vielä varmasti miten Googlen muutokset tulevat vaikuttamaan hakukoneoptimointiin niin uskon vahvasti, että samat peruspilarit tulevat olemaan arvokkaita edelleenkin, ellei jopa arvokkaampia kuin ennen:

  • sivuston tulee olla rakenteeltaan järkevä
  • teknisesti toimiva
  • sisältää laadukasta hakusanoilla optimoitua sisältöä.

Edellä mainittu voi toteutua parhaiten, kun teet lisäksi markkinointia MRACE®-mallin mukaisesti. Sen avulla voit varmistaa, että markkinointisi ei ole vain reagointia muutoksiin, vaan systemaattista, dataan pohjautuvaa tekemistä eri kanavissa eri tietoisuuden vaiheissa oleville ihmisille.

Loppusanat – vain muutos on pysyvää

Tekoälyn tuleminen osaksi hakukonetta tulee varmasti muuttamaan hakukoneiden käyttöä ja hakukoneoptimointityötä. Emme vielä tiedä, miten uusi tekoäly lisätään lopullisesti hakukoneeseen, ja minkälaisia sen vaikutukset ovat. Varmaa on vain, että tekoälyn muutokset tulevat myös osaksi hakukoneoptimointia ja tähän myös jokaisen verkkosivuston tulee varautua.

Uskon, että paras valmistautuminen tekoälyn tuloon on se, että hakukoneoptimointia tehdään, ennen kaikkea Googlen jo antamien ohjeiden mukaisesti ja hyödyntäen osaavien ihmisten kokemusta. Me olemmekin pitkään tehneet optimointityötä ihmisille, missä otamme hakukoneet huomioon eikä päinvastoin. Uskon, että tämä sama pätee myös tulevaisuudessa.

Jos itse olisin yrityksen markkinoinnista vastaava henkilö, ottaisin nyt selvää minkälaisia toimenpiteitä kumppanit tekevät tekoälyä hyödyntäen ja että he ovat muutoksessa aallonharjalla mukana. Meillä tekoäly kokonaisuudessaan on tärkein yksittäinen kehittämisen kohde koko yrityksessä.

Jos pitäisi valita yksi asia mihin keskittyisin digitaalisessa markkinoinnissa nyt, se olisi ihmisten hakukonekäyttäytymiseen perustuvaan sisällöntuotantoon. Sisällön tulee vastata tarkkoihin ongelmiin, antaa ratkaisuja ja olla yleisesti laadukasta. Tämä tarkoittaa tekstisisällön ohella myös visuaalista sisältöä.

Sisältöjen tulee muodostaa järkeviä kokonaisuuksia, jolloin kokonaisuus vastaa mahdollisimman moniin erilaisiin ongelmiin. Geneerisen tason sisällöt voi mielestäni unohtaa. Tämä tarkoittaa, että sisältöä tulee tuottaa melko isolla volyymillä, mutta tässä tekoälytyökalut tulevatkin arvoon arvaamattomaan.

Opi lisää tekoälystä ja markkinoinnista: Tekoäly markkinoinnissa: Hyödynnä täysi potentiaali datan ja luovuuden yhteispelillä

Selvitä sivustosi SEO-potentiaali auditoinnilla