Tekoälystä on tullut markkinoinnin supervoima. Se ei ole enää vain tulevaisuuden visio, vaan vaikuttaa jo nyt brändien menestykseen sekä kuluttajien käyttäytymiseen.

Kuvittele hetki, että voisit ennakoida asiakkaittesi tarpeet ennen kuin he itse edes tietävät niitä. Tai että voit personoida jokaisen mainoksen niin tarkasti, että se tuntuu kuin olisi tehty juuri yhdelle ihmiselle – hänen toiveitaan, tarpeitaan ja mieltymyksiään mukaillen. Tämä ei ole enää vain kaukaista haaveilua, vaan tekoäly on tuonut meidät lähemmäs tätä mahdollisuutta nopeammin kuin osasimme kuvitellakaan.

Kerron tässä artikkelissa siitä, kuinka tekoäly avaa uusia mahdollisuuksia mm.

 • markkinoinnin mittaamiseen
 • kohderyhmäsi tavoittamiseen entistä paremmalla ja personoidummalla mainonnalla
 • personoidumman sisällön luomiseen.

Lisäksi pohdin tekoälyn eettisiä kysymyksiä ja lopuksi saat vinkit siihen, mitä tehdä seuraavaksi ja mihin huomio kannattaa omassa yrityksessäsi ensimmäisenä keskittää tekoälystä puhuttaessa.

Tässä artikkelissa

Voit myös kuunnella blogitekstin. Ääni on toteutettu tekoälyllä.

Miksi tekoäly puhututtaa markkinoinnin piirissä?

Tekoäly on tunnettu tieteenalana jo vuodesta 1956 ja ollut näkymätön osa arkeamme koko 2000-luvun ajan. Olemme hyödyntäneet viime vuosina arjessamme niin Googlen hakukoneen tekoälyyn pohjautuvia algoritmeja kuin Netflixin tai Spotifyn suosituksia.

Tekoäly on kulkenut vuosia taskussamme. Silti siitä kohistaan nyt yhtäkkiä kaikkialla. Merkittävimmät syyt, miksi tekoälystä puhutaan juuri nyt niin paljon, ovat sen nopeasti kasvanut potentiaali työn tehostajana sekä kuluttajien helposti saataville tulleet työkalut. Tekoälystä puhuttaessa tarkoitetaan yleensä generatiivista tekoälyä, jolla voidaan tuottaa tekstiä, kuvia, videoita, musiikkia tai koodia.

Tunnetuin ja suosituin palvelu, eli OpenAI:n kehittämä ChatGPT julkaistiin prototyyppinä marraskuussa 2022. Ensimmäisen kuukauden aikana sillä oli miljoona käyttäjää ja tätä kirjoittaessa, reilu puoli vuotta myöhemmin, jo 100 miljoonaa käyttäjää. Tekoälypohjaisista kuvagenerointipalveluista suosituimmalla, eli Midjourneylla, puolestaan on tällä hetkellä jo yli 16 miljoonaa käyttäjää maailmanlaajuisesti. Toinen suosittu kuvien generoimiseen tarkoitettu palvelu, Stable Diffusion, on raportoinut sillä olevan yli 10 miljoonaa aktiivista päivittäistä käyttäjää.

Tekoälyyn liittyvässä uutisoinnissa korostuu yleensä kolme teemaa:

 1. Teknologian kehitys: Tekoälyn taustalla olevat teknologiat, kuten koneoppiminen, syväoppiminen ja kielimallit, ovat kehittyneet huomattavasti viime vuosina ja kehitys on eksponentiaalista.
 2. Sovellusten mahdollisuudet: Tekoälyä sovelletaan yhä laajemmin eri aloilla, kuten terveydenhuollossa, rahoituksessa, logistiikassa, markkinoinnissa ja asiakaspalvelussa.
  Näiden lisäksi kaikkien saataville tulleet tekstin- ja kuvantuottotyökalut sekä niiden laajennukset ovat madaltaneet kynnystä ottaa tekoälyä päivittäiseen käyttöön.
 3. Kilpailuetu ja taloudelliset hyödyt: Yrityksissä on jo nähty tekoälyn tarjoavan kilpailuetuja ja taloudellisia hyötyjä. Tekoäly auttaa tehostamaan toimintoja, parantamaan päätöksentekoa, kehittämään uusia tuotteita ja palveluita, parantamaan asiakaskokemusta sekä luomaan uusia liiketoimintamalleja.

Miten tekoälyä voi hyödyntää markkinoinnissa?

Tekoäly on mullistanut markkinoinnin tarjoamalla työkaluja ja mahdollisuuksia, joita ei aiemmin ollut saatavilla. Tekoälyn avulla voimme ymmärtää asiakkaita syvällisemmin, ennustaa heidän käyttäytymistään ja luoda yksilöllisiä kokemuksia, jotka resonoivat suoraan heidän tarpeidensa ja toiveidensa kanssa.

Tekoälyn avulla voidaan käsitellä valtavia tietomääriä reaaliajassa ja tehdä päätöksiä, jotka perustuvat dataan eikä luuloon. Kun tekoäly yhdistetään luovaan ajatteluun, saadaan aikaiseksi markkinointia, joka on sekä tarkkaa että vaikuttavaa.

Meillä Suomen Digimarkkinoinnilla tekoäly, sen ymmärrys ja käyttöönotto on nostettu koko yrityksen tärkeimmäksi yksittäiseksi kehityskohteeksi. Aiheen ympärille olemme perustaneet työryhmän, joka koostuu eri tiimien asiantuntijoista. Työryhmä testaa sekä jalkauttaa eri työkaluja, kerää ja jakaa hyviä käytänteitä ja pitää kaikki digitoverit ajan tasalla uusimmista kehitysaskelista.

Käytössämme on edellä mainittujen ChatGPT:n ja Midjourneyn lisäksi mm. Googlen tekoälytyökalut, joita ei vielä Suomessa ole yleisesti saatavilla.Testaamme aktiivisesti eri tapoja hyödyntää tekoälyä omassa työssämme, jotta voimme palvella asiakkaitamme entistäkin paremmin. Lisäksi seuraamme tarkasti mm. tietosuojakysymysten vaikutuksia AI:n käyttöön.

Kun opimme jatkuvasti tekoälystä, pystymme ottamaan tärkeimmiksi havaitut teknologiat nopeasti omaan käyttöön sekä auttamaan asiakkaitamme tekoälyyn liittyvissä kysymyksissä. Kuten kaikkea tekemäämme työtä, myös tekoälyä tarkastellaan MRACE®-mallin kautta. Miten tekoälyä voidaan hyödyntää MRACE®-mallissa, mitä lisäarvoa se tuo meille ja asiakkaillemme?

Seuraavassa tärkeimpiä poimintoja tekoälyn vaikutuksista MRACE®:n eri vaiheissa.

Tekoälyn hyödyntäminen käytännössä digimarkkinoinnissa

Tekoälyä voi hyödyntää käytännössä kaikessa digimarkkinoinnissa strategiatyöstä taktiseen mainontaan kaikissa kanavissa. Mutta kuinka otat siitä parhaan tehokkuuden irti?

Measure: Hyödyt digitaalisen markkinoinnin mittaamiseen

Digitaalisen markkinoinnin mittaaminen on kaiken tekemämme markkinointityön kulmakivi. Autamme yrityksiä ymmärtämään, mikä niiden markkinoinnissa toimii ja mikä ei ja toimimme näin päätöksenteon tukena.

Tekoäly ja datan analysointi
Tekoäly voi tunnistaa datasta trendejä, joita ihminen ei välttämättä havaitse. Näin saamme paremman ymmärryksen kampanjoiden tehokkuudesta, mikä mahdollistaa nopeammat päätökset ja muutokset markkinointiin. Esimerkiksi Google Ads osaa ennustaa tietyntyyppisten hakujen määrän lisääntymisen tai vähentymisen tulevaisuudessa, mikä mm. auttaa budjetoinnin suunnittelussa.

Google Ads Search Trends.
Kuva: Google Ads

Google Analytics puolestaan tarjoaa sisäänrakennettuja tekoälyominaisuuksia, kuten huomioita (Insights) ja suosituksia (Recommendations). Huomiot ovat epätavallisia  tai merkittäviä muutoksia, nousevia trendejä ja muita sivustoasi tai sovellustasi koskevia tietoja. Suositukset sisältävät puolestaan räätälöityjä ehdotuksia, joiden avulla saat hyödyllisimmät ja tarkimmat tiedot ja hyödynnät uusia, olennaisia ominaisuuksia, kun niitä tulee saataville. Google Analyticsin AI-ominaisuuksista kerrotaan enemmän esimerkiksi Analyticsin omalla Youtube-kanavalla.

Reaaliaikainen mittaaminen
Tekoäly pystyy seuraamaan kampanjoiden suorituskykyä reaaliajassa, mikä antaa asiantuntijalle mahdollisuuden tehdä tarvittavia muutoksia nopeasti. Esimerkiksi jos tietty markkinointiviesti ei tuota odotettuja tuloksia, AI voi havaita tämän trendin ja asiantuntija tehdä muutoksia kampanjaan sen mukaan.

Tekoäly mahdollistaa myös näiden muutosten ajamisen automaattisesti mm. Google Adsissa, mutta kaikkea ei pidä antaa pelkän tekoälyn hoidettavaksi, vaan ihmisen tekemää arviointia tarvitaan aina.

Tekoäly pyrkii esim. Google Adsissa maksimoimaan tulokset, eikä huomioi sitä, miten verkkosivusto sijoittuu orgaanisissa hakutuloksissa. Tämä voi johtaa siihen, että mediabudjetti kuluu klikkeihin, jotka saataisiin ilman mainontaakin orgaanisen liikenteen tippuessa. Voisikin sanoa, että asiantuntija näkee kokonaisuuden, tekoäly keskittyy määritettyyn tehtävään ja yksityiskohtaan.

“Asiantuntija näkee kokonaisuuden, tekoäly keskittyy määritettyyn tehtävään ja yksityiskohtaan.”

Lue lisää siitä, miten tekoäly muuttaa Google Ads -mainontaa.

Mittariston rakentaminen
Tekoäly tulee avuksi myös silloin, kun mittaamisessa tarvitaan monimutkaisempaa koodia työkalujen sisällä. Esimerkiksi Google Adsin kampanjoihin olemme rakentaneet omaa seurantakoodia ChatGPT:n avulla, jotta saamme mainonnasta tietoa, mitä työkaluista ei suoraan ole saatavilla. ChatGPT toimii myös hyvänä koodin tarkastajana, jos mittaamisessa havaitaan virheitä.

Laadukkaan datan kerääminen korostuu, kun markkinointikanavia optimoidaan tekoälypohjaisesti. Data toimii tekoälyn opetusmateriaalina ja voi puutteellisena ohjata mainontaa väärään suuntaan. Asiantuntijan tärkein tehtävä nyt ja tulevaisuudessa onkin varmistaa, että tekoälylle annettava polttoaine, eli data, on eheää ja oikeaa. Tätä työtä ei tekoälylle voi ulkoistaa.

Asiantuntijan tärkein tehtävä nyt ja tulevaisuudessa onkin varmistaa, että tekoälylle annettava polttoaine, eli data, on eheää ja oikeaa.

Reach: Parempaa kohdennusta ja rikkaampaa mainontaa

Kohderyhmien tarkempi tunnistaminen
Tekoälyn avulla voidaan tunnistaa paremmin erilaisia kohderyhmiä. AI:n kyky analysoida suuria määriä dataa nopeasti tarkoittaa, että saamme parempaa tietoa potentiaalisista asiakkaista reaaliajassa.

Google Ads Audiences
Kuva:Google Ads

Tehokkaampi ja kohdennettu mainonta
Tekoälyn avulla voidaan luoda entistä tarkemmin kohdennettuja mainoskampanjoita. Tekoälyä käyttävät työkalut, esim. ohjelmallisessa ostamisessa, mahdollistavat mainosten automaattisen ostamisen ja näyttämisen sopivimmille kohdeyleisöille parhaimpaan mahdolliseen aikaan. Tämä lisää merkittävästi mainosten tehokkuutta ja siten myös niiden tavoittavuutta.

Hakukoneoptimointi
Hakukoneoptimoinnissa tekoälyn avulla pystytään vähentämään manuaalista työtä esim. hakusanalistojen kanssa, jolloin asiantuntijalle jää enemmän aikaa asiakastuntemuksen kasvattamiseen ja sen varmistamiseen, että sisältö on paitsi laadukasta, myös tekoälyn löydettävissä. Tulevaisuudessa hakukoneet tulevat näyttämään yhä enemmän verkkosivujen sisältöä suoraan hakukoneessa ja optimointi tähän on avainasemassa.

Lukuvinkki: Tekoäly ja hakukoneoptimointi: Kuinka tekoäly tulee vaikuttamaan SEO-työhön ja hakutoimintoihin?

Mainoscopyt
Tekoäly on hyvä apuri, kun esim. Googlen haku- tai Display-mainoksiin, somekanaviin tai sähköpostimarkkinointiin luodaan tietyn merkkimäärän mukaisia otsikoita ja kuvaustekstejä. Näitä tarvitaan yleensä aina paljon, jotta saadaan mahdollisimman paljon eri variaatioita mainoscopyjen testaamiseksi.

Google Adsin AI analysoi laskeutumissivuja ja mainoksia ja tiivistää sisällön luodakseen relevantteja avainsanoja, mainosotsikoita, kuvauksia, kuvia ja muuta luovaa materiaalia Google Ads -kampanjoihin. ChatGPT osaa tiivistää laskeutumissivun LinkedIn-postauksen tai uutiskirjeen rungoksi.

Lukuvinkki: Tekstiä tuottava tekoäly: somemarkkinoijan apuri vai vihollinen?

Act: Osuvampaa sisältöä tietoisuuden kasvattamiseksi

Henkilökohtaisempi sisältö
Tekoälyn avulla pystymme nyt ja tulevaisuudessa tuottamaan sekä tarjoamaan personoidumpaa sisältöä kaikissa kanavissa. Käyttäjän aiempaa käyttäytymistä ja ostohistoriaa analysoiden AI voi auttaa luomaan henkilökohtaisemman kokemuksen jokaiselle käyttäjälle.

Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi personoituja tuotesuosituksia, sisällön näyttämistä käyttäjän mielenkiinnon kohteiden mukaan tai personoituja sähköpostikampanjoita. Ns. hypersegmentoinnin avulla voidaan yhdistää profiileita ostohistoriaan ja opettaa AI suosittelemaan relevantteja tuotteita lisämyyntiä varten. Personoitu sisältö voi lisätä käyttäjän sitoutumista merkittävästi ja edistää heidän etenemistään ostoprosessissa.

Sähköpostimarkkinoinnissa on olennaista lähettää oikea-aikaisesti asiakkaalle tämän ongelman ratkaisua tai tahtotilaa tukevaa sisältöä. Tekoäly auttaa myös tässä, sillä asiakkaiden sähköpostien avaamisdataa tutkimalla sähköpostit voidaan lähettää jokaiselle siihen aikaan, jolloin se todennäköisesti tavoittaa heidät parhaiten.

Mikäli tekoälylle kerrotaan yrityksen ostajapersoonista, pystyy sen avulla luomaan myös ostajapersoonille suunnattua sisältöä aiempaa tehokkaammin. Brändiosaaminen ja tone of voice ovat silti sisällöntuottajan valttikortteja jatkossakin.

Chatbotit ja virtuaaliset avustajat
Chatbotit ja virtuaaliset avustajat voivat auttaa käyttäjiä löytämään etsimänsä tiedot tai tuotteet, vastata kysymyksiin ja jopa ohjata käyttäjiä ostoprosessin läpi. Ne voivat tarjota 24/7 asiakastukea, mikä parantaa asiakaskokemusta.

Esimerkiksi Zalando on jo ilmoittanut lanseeraavansa ChatGTP-pohjaisen botin, joka auttaa ihmisiä pukeutumisessa. Tämä AI-assistentti tarjoaa asiakkaille relevantteja tuotteita asiakkaan kertoman tarpeen mukaan ja auttaa yhdistämään esimerkiksi juhlavaatteisiin sopivia kenkiä.

 

Zalando AI Assistant

Kuva: Zalando

Convert: Varmista tavoitteiden toteutuminen

Ennakoiva analytiikka ja hylkäysasteen vähentäminen
Tekoäly voi tunnistaa mallit, jotka viittaavat siihen, että käyttäjä on vaarassa keskeyttää ostosprosessin. Tämä antaa yrityksellesi mahdollisuuden reagoida proaktiivisesti ja yrittää vähentää ostoskorin hylkäyksiä.

Yrityksesi voi esimerkiksi lähettää markkinoinnin automaation avulla muistutuksen tai erityisen tarjouksen käyttäjälle, joka on jättänyt ostoskorin kesken. AI ja markkinoinnin automaatio ovat lyömätön yhdistelmä, kun rakennetaan erilaisia skenaarioita tuotteita katsoneista, mutta varsinaisen oston väliin jättäneistä.

Perinteinen tapa on lähettää sähköpostia katsotuista tuotteista, mutta AI:n avulla voidaan mallintaa, mistä muusta asiakas on todennäköisesti kiinnostunut ja nostaa ne samaan uutiskirjeeseen.

Personoitu hintaoptimointi
AI voi auttaa myös hinnan optimoinnissa. Sen avulla voidaan analysoida suuria määriä dataa ja tunnistaa, millaiset hinnat tai tarjoukset toimivat parhaiten eri kohderyhmille tai jopa yksittäisille käyttäjille. Tämä voi auttaa yrityksiä määrittämään optimaaliset hinnat, jotka houkuttelevat asiakkaita tekemään ostoksia samalla kun maksimoidaan tuotot.

AI-pohjainen A/B-testaus
A/B-testaus on menetelmä, jossa kahta tai useampaa versiota esim. verkkosivusta tai mainoksesta testataan rinnakkain, jotta nähdään, mikä versio toimii parhaiten tietyssä tarkoituksessa. Tekoäly voidaan valjastaa asiantuntijan avuksi, kun analysoidaan eri versioiden toimivuutta ja etsitään uusia testattavia elementtejä. Mm. Microsoft on tuonut omaan Clarity-palveluunsa tekoälyratkaisun nimeltä Copilot, joka auttaa nimenomaan tässä.

Myös markkinoinnin automaatiossa voidaan testata eri otsikkoja jo ennakkoon ja määrittää, millä otsikolla lähetetty viesti avataan todennäköisemmin. Sen lisäksi tekoälyä voidaan käyttää lähettämään asiakkaalle sellainen sähköpostiviesti, josta hän on todennäköisimmin kiinnostunut. Vaihtoehtoja voivat olla esimerkiksi eri mittaiset viestisisällöt tai tuotekuvaukset.

Engage: Personoidumpaa viestintää asiakkaan sitouttamiseksi

Personoitu viestintä
Tekoäly voi auttaa luomaan personoidun viestintäkokemuksen asiakkaille uudelleenmarkkinoinnissa niin Google Adsissa, somessa kuin uutiskirjeissäkin. Se voi auttaa mukauttamaan viestit, tarjoukset ja sisällön asiakkaan mieltymysten, ostohistorian ja käyttäytymistiedon perusteella.

Tämä parantaa asiakastyytyväisyyttä, lisää sitoutumista ja edistää asiakasuskollisuutta. Kun tekoäly on mukana asiakkaan koko ostopolulla, pystytään sitä hyödyntämään parhaalla mahdollisella tavalla Engage-vaiheessa.

Chatbotit ja virtuaaliset avustajat
Kuten Act-vaiheessa, myös Engage-vaiheessa 24/7 asiakaspalvelua tarjoavat chatbotit ovat merkittävässä asemassa. Nämä työkalut voivat vastata yleisiin kysymyksiin, ohjata asiakkaita oikean tiedon äärelle ja ratkaista ongelmia nopeasti, eli parantaa asiakaskokemusta.

Tekoälyä voidaan myös käyttää tunnistamaan up-sell- ja cross-sell-mahdollisuuksia, mikä puolestaan lisää myyntiä ja parantaa asiakassuhdetta. Tällä tarkoitetaan sitä, että asiakkaalle voidaan suositella muita tuotteita, joista tämä todennäköisimmin on kiinnostunut.

Näin voidaan joko nostaa konversion arvoa lisämyynnin tai arvokkaamman tuotteen myynnillä. Uusin GPT 3.5 turbo ja sen fine tuning -ominaisuus mahdollistaa brändin tone-of-voicen opettamisen chatbotille, jolloin siitä tulee entistäkin realistisempi asiakaspalvelija.

Sisältö kaiken keskiössä: tekoäly tekstin ja kuvien tuotannossa

Päivittäisessä markkinointityössä yllä esitellyt käyttötavat perustuvat paljolti pitkään käytössä olleiden työkalujen uusiin tekoälyominaisuuksiin. Pelkästään tässä asiantuntijoilla on valtava määrä uutta opittavaa.

Teknisesti työkalujen käyttö on nopeaa oppia, mutta hyötynäkökulmien ja potentiaalisten käyttökohteiden löytäminen on työtä, joka ei todennäköisesti lopu koskaan. Lisäksi on äärimmäisen tärkeää ymmärtää, mitä työkalujen taustalla tapahtuu, miten tekoälyä opetetaan ja miten siltä pyydetään vastauksia, sillä käyttöliittymät muuttuvat nopeasti, mutta peruslogiikka taustalla ei.

Kokonaan uusia työkaluja ovat puolestaan jo mainittu ChatGPT ja erilaiset kuvien luomiseen tarkoitetut palvelut, kuten Midjourney. Nämä molemmat ovat jo SDM:llä päivittäisessä käytössä.

Midjourneylla luotu kansikuva SDM:n ääniblogeihin

SDM:n ääniblogien mainos- ja kansikuvat luotiin Midjourneylla.

Automaatioiden ja algoritmien ulkopuolelle jäävä tekoälyn hyödyntäminen markkinoinnissa tarkoittaa lähes täysin sisällöntuotannon helpottamista, kehittämistä ja laajentamista. ChatGPT:n avulla voidaan luoda valmista tekstiä, mutta ennen kaikkea se toimii oikean sisällöntuottajan sparrausapuna.

Sama pätee mainoscopyjen luomiseen. Yksi tapa hyödyntää ChatGPT:tä on tekstin kääntäminen, mutta tässä kuten kaikessa muussakin tekoälyn luomassa sisällössä on tärkeää, että sitä tarkastellaan kriittisesti asiantuntijan toimesta.

Esimerkiksi YLE korostaa omassa tekoälyohjeistuksessaan, että ChatGPT:n tuottaman tekstin laadusta tai vakuuttavuudesta ei voi päätellä sen todenmukaisuutta. Myös yrityksen tone-of-voicen opettaminen tekoälylle on teknisesti mahdollista, mutta lopputuloksen hiominen jää aina ihmisen tehtäväksi.

On hyvä muistaa myös, että jos ChatGPT ei tiedä vastausta, se antaa parhaan arvauksen yhdistelemällä löytämäänsä tietoa eri lähteistä. Pahimmillaan lopullinen sisältö voi olla täysin keksittyä, jos keskustelu on pitkä ja tarkentavat kysymykset asetetaan alunperin virheellisen tiedon pohjalta.

Vastauksiin tulee myös paljon sävyeroja riippuen siitä, millä tavalla opetat tekoälyä ja miten kysymyksen asettelet. Se, miten kuvaat tarpeesi, kohderyhmäsi ja ongelmasi, on avainasemassa tuloksen laadun kannalta.

Hyviä tapoja hyödyntää tekoälyä kirjoittamisen apuna

 • Ideoi aiheita, mistä kirjoitat: esim. somepostauksia tai sisältöä verkkosivuille.
 • Hae tietoa ja yhdistä eri tietolähteitä. Muista kuitenkin aina tarkastaa lopputulos.
 • Hahmottele tekstiä. Jos prosessikirjoitus on tuttua, tekoäly toimii hyvänä apuna ensimmäisessä vaiheessa poistamaan tyhjän paperin kammoa.
 • Tee yhteenvetoja pidemmistä teksteistä.
 • Käytä apuna tekstin kääntämiseen toiselle kielelle.

Sen sijaan tekoäly ei ole ideaali tähän:

 • Uniikkien kilpailuetujen kertominen, ellet ole opettanut tekoälylle ostajapersooniasi.
 • Kohderyhmää puhuttelevan tekstin generoiminen (ilman vahvaa opettamista).
 • Mielipidetekstien kirjoittaminen.

Lukuvinkki: Tekoäly sisältömarkkinoinnissa: näin sisällöntuotanto tulee muuttumaan tulevaisuudessa

Entä tekoälyllä tuotetut kuvat?

Midjourneyn ja Stable Diffusionin kaltaiset kuvapalvelut auttavat luomaan valmiita hyvinkin fotorealistisia kuvia ja erilaisia grafiikoita, mutta vielä suurempi hyöty niistä on visuaalisten kokonaisuuksien suunnittelussa.

Minkä tyylistä kuvapankkia lähdetään tekemään, minkälaisia elementtejä verkkosivulla voisi olla? Tällä voidaan saavuttaa huomattavaa ajansäästöä suunnitteluvaiheessa. Aivan kuten ChatGPT tekstin tuottamisessa, nämäkin palvelut toimivat hyvänä sparrauskaverina ja nopeana omien ajatusten visualisoijana.

Midjourneylla luotu kuva rakennusalan työntekijäistä
Midjouneylla on mahdollista luoda myös valmiita kuvituskuvia mainoksiin tai verkkosivuille. Etu tavallisiin kuvapankkikuviin on siinä, että samaan kuvaan ei voi törmätä kilpailijan sivuilla.

Tällä hetkellä yksi nopeiten kehittyvistä osa-alueista on video- ja äänituotanto. Hyvin suurella todennäköisyydellä tämäkin blogipostaus kääntyy vielä tämän vuoden aikana tekstistä puheeksi ja Youtube-videoksi lähes täysin tekoälyn avulla. Sama toimii jo nyt toisinpäin. Esim. Youtube-videosta on mahdollista luoda tekoälyn avulla valmista tekstisisältöä. Musiikin tuotantoon on omat palvelunsa ja still-kuvista on jo mahdollista luoda lyhyitä videoita.

Viikkotasolla julkaistaankin satoja uusia työkaluja ja palveluita, jotka kuitenkin pohjaavat pitkälti aiemmin julkaistujen palveluiden teknologioihin. Vinkkinä siis, että suhtaudu pienellä kriittisyydellä uusiin palveluihin ja käytä tarpeeksi aikaa taustatutkimukseen, jotta löydät juuri ne omaan käyttöösi sopivimmat.

Hyvä tapa lähteä liikkeelle on tehdä inventaario tällä hetkellä käytössä olevista teknologioista ja työkaluista ja tarkastella, mitä AI-ratkaisuja niissä on otettavissa tai tulossa käyttöön. Tämän jälkeen pääset luomaan roadmapin yrityksesi sisäiselle tekoälyn hyödyntämiselle, mikä edelleen johtaa siihen, miten yrityksesi voi parantaa asiakkaasi käyttäjäkokemusta, kehittää uusia toimintoja ja lopulta luoda täysin uusia palveluita tai tuotteita.

Tutustu: Markkinointiteknologian työkalut: 50 työkalua, joilla rakennat yrityksellesi parhaan teknologiapaketin

Tekoälyn eettiset kysymykset

Hyötyjen rinnalla mukaan astuvat myös sosiaaliset ja eettiset kysymykset. Tekoälyn vaikutukset mm. työhön, yksityisyyteen ja tietoturvaan herättävät laajaa keskustelua ja nousevat otsikoihin vähintään yhtä paljon kuin uutiset teknologisesta kehityksestä.

Muutamia keskeisiä huomioonotettavia asioita:

 1. Yksityisyyden suojan kunnioittaminen: Tekoäly voi kerätä, analysoida ja käyttää suuria määriä henkilökohtaista tietoa. Miten varmistetaan, että kuluttajien yksityisyys suojataan ja että heillä on mahdollisuus valita, mitä tietoja heistä kerätään ja miten sitä käytetään? Miten yritys varmistaa, että tekoälylle annettavaa tietoa ei varastoida ja käytetä tekoälyn opettamiseen niin, että se päätyy muiden käytettäväksi? Yksi mahdollisuus on rakentaa yritykselle oma tekoäly-ympäristö käyttäen eri palveluiden rajapintoja.
 2. Läpinäkyvyys ja selkeys: Miten tekoälypohjaiset markkinointialgoritmit toimivat? Onko kuluttajilla oikeus tietää, miten tietoa heidän käyttäytymisestään käytetään ja miten päätökset tehdään? Tekoälyn tuomat mahdollisuudet kohdentamiseen täytyy huomioida myös yrityksen tietosuojakäytänteissä.
 3. Syrjimättömyys: Tekoälyalgoritmit voivat vahingossa oppia ja toistaa kulttuurisia ennakkoluuloja ja vääristymiä. Miten varmistetaan, että markkinointistrategiat eivät ole syrjiviä tai vahvista negatiivisia stereotypioita? Lukuvinkki: Vastuullinen markkinointi: Mitä se on?
 4. Manipuloinnin riski: Tekoäly voi mahdollistaa erittäin kohdennetun ja henkilökohtaisen markkinoinnin. Missä menee raja kohdennetun markkinoinnin ja manipuloinnin välillä?
 5. Vastuullisuus ja vastuu: Jos tekoälypohjainen markkinointikampanja menee pieleen tai aiheuttaa haittaa, kuka on vastuussa? Miten yritykset ottavat vastuun tekoälynsä toiminnasta?
 6. Jatkuvan oppimisen haasteet: Tekoälyjärjestelmät voivat jatkuvasti oppia ja mukautua. Miten varmistetaan, että ne eivät kehity suuntiin, jotka ovat yrityksen eettisten periaatteiden vastaisia?
 7. Tekoäly vie työpaikat: Korvaako tekoäly ihmisen työntekijänä?

“Tekoäly itsessään ei vie työpaikkoja, mutta he jotka sitä osaavat käyttää ja hyödyntää, vievät.”

Vaikka uhkakuvia kiistatta on paljon, ovat tekoälystä saatavat hyödyt jo nyt niin suuria, että yrityksillä ei ole käytännössä varaa jäädä kehityksen ulkopuolelle.

Yksilötasolla moni asiantuntija pelkää, että tekoäly vie työpaikat ja hyvin todennäköisesti tekoäly tuleekin hoitamaan tulevaisuudessa monia työtehtäviä. On kuitenkin hyvä muistaa, että tekoäly itsessään ei vie työpaikkoja, mutta he jotka sitä osaavat käyttää ja hyödyntää, vievät. Viimeistään nyt on aika perehtyä aiheeseen ja alkaa testaamaan eri käyttömahdollisuuksia.

Yhteenveto – Tekoäly markkinoinnissa

Tekoäly on ollut mukana markkinoinnissa jo pitkään, mutta suurin muutos viimeisen vuoden aikana on ollut se, että tekoäly on muuttunut näkymättömistä algoritmeista konkreettisiksi työkaluiksi, joilla asiantuntijat voivat paitsi tehostaa omaa työtään, myös kehittää markkinointia parempaan suuntaan.

Tekoäly näkyy ja kuuluu ja sen tulisi näkyä ja kuulua myös jokaisen yrityksen strategiassa.

Mitä yrityksesi tulisi sitten ottaa huomioon, jotta pysytte mukana tekoälyn kehityksessä ja varmistatte menestyksenne kilpailussa myös tällä saralla?

Tekoäly näkyy ja kuuluu ja sen tulisi näkyä ja kuulua myös jokaisen yrityksen strategiassa.

 1. Koulutus ja jatkuva oppiminen: Investoi henkilöstösi koulutukseen. Tekoälyn ymmärtäminen ja sen hyödyntäminen vaativat jatkuvaa oppimista.
 2. Datan kerääminen ja hallinta: Varmista, että sinulla on toimivat järjestelmät ja prosessit kerätäksesi, tallentaaksesi ja analysoidaksesi verkosivustosi liikennettä.
 3. Eettiset pohdinnat: Mieti, miten tekoälyyn liittyvät eettiset kysymykset vaikuttavat yritykseesi ja laadi selkeät ohjeet sen käytölle.
 4. Teknologian valinta: Tutki ja valitse oikeat tekoälytyökalut ja -alustat yrityksesi tarpeisiin. Ei ole yhtä ”parasta” ratkaisua, vaan valinta riippuu yrityksen erityistarpeista.
 5. Kumppanuudet ja yhteistyö: Kaikkea ei kannata tehdä yksin. Hanki yhteistyökumppaneita ja verkostoidu saadaksesi asiantuntemusta ja resursseja. Me Suomen Digimarkkinoinnilla olemme valmiita auttamaan myös tekoälyyn liittyvissä kysymyksissä.
 6. Kokeilukulttuuri: Rohkaise kokeilemaan uusia tekoälysovelluksia pienessä mittakaavassa ennen laajamittaista käyttöönottoa. Tämä auttaa ymmärtämään, mikä toimii ja mikä ei.
 7. Asiakaskeskeisyys: Muista, että yksi tärkeimmistä tekoälyn tavoitteista markkinoinnissa on parantaa asiakaskokemusta. Käytä sitä ymmärtääksesi asiakkaitasi syvemmin ja palvellaksesi heitä paremmin.
 8. Integraatiot: Varmista, että tekoälyjärjestelmäsi integroituvat saumattomasti muihin markkinointi- ja myyntijärjestelmiisi.
 9. Mittaaminen ja analysointi: Aseta selkeät mittarit tekoälyn suorituskyvylle ja seuraa niitä säännöllisesti. Tämä auttaa ymmärtämään tekoälyn tuottamaa arvoa ja mahdollisia parannusalueita.
 10. Tulevaisuuden näkymät: Pidä silmällä tekoälyn uusimpia trendejä ja innovaatioita. Teknologia kehittyy nopeasti, ja yritysten on pysyttävä ajan tasalla pysyäkseen kilpailukykyisinä. SDM:n blogi on oiva paikka seurata, miten tekoäly vaikuttaa markkinoinnin tekemiseen.
 11. Extravinkki: Jos olet viestipalvelu X:n käyttäjä (entinen Twitter), voit seurata tekoälyn kehitystä koostamaltani listalta.

Näillä ajatuksilla ja vinkeillä pääset ohjaamaan yritystäsi tekoälyaikaan ja suunnittelemaan seuraavia askeleita sen parissa. Samalla, kun käännät katsettasi kohti tulevaa, lataa opas, miten asetat markkinoinnin tavoitteet oikein. Oikeilla tavoitteilla pääset keräämään hyvää dataa, eli tekoälyn polttoainetta.

Lataa tästä markkinoinnin tavoitteiden asettamisen opas