Digitaaliset mainostyökalut ovat seuraavana jonossa hyppäämässä tekoälyn laajempaan hyödyntämiseen. Miksi tämän tulisi kiinnostaa Googlessa tai somealustoilla mainostavia yrityksiä ja päättäjiä? Käyn läpi tässä blogissa sitä, mihin maksettu Google Ads -mainonta on suuntaamassa seuraavan vuoden aikana.

Google Marketing Live –tapahtumassa esiteltiin Google Adsin uusia tekoälyominaisuuksia, joiden luvataan entisestään yksinkertaistavan kampanjoiden luomisprosessia, parantavan mainosten osuvuutta ja mikä tärkeintä, monikertaistavan mainostajien liiketulokset. Ylistyssanoja riittänee Googlen puolelta loputtomiin, mutta kuinka näihin muutoksiin tulisi Ads-alustaa mainoskanavanaan käyttävän yrityksen suhtautua? Ja onko markkinointitoimistoilla enää roolia ollenkaan, kun tekoäly tuntuu hoitavan jo kaiken?

Kampanjoita chat-keskustelun pohjalta – Google Ads AI

Googlen tekoälypohjainen keskustelu suoraan Google Ads -käyttöliittymässä on kohta totista totta. Periaate on siis samantapainen kuin esimerkiksi Open AI:n ChatGPT-keskustelussa. Kaikki perustuu ihmisen ja tekoälyn generatiiviseen viestinvaihtoon.

Google Ads AI analysoi laskeutumissivuja ja mainoksia ja tiivistää sisällön luodakseen relevantteja avainsanoja, mainosotsikoita, kuvauksia, kuvia ja muuta luvoaa materiaalia Google Ads -kampanjoihin.

Tämän uuden ominaisuuden avulla Google AI lupaa säästää mainostajan raskaimmalta työltä, jota etenkin laajojen mainostilien pystyttämisessä tulee väistämättä eteen.

Turha kuitenkaan pelätä, että kaikki kontrolli olisi menetetty! Mainostajana pystyt muokkaamaan tekoälyn luomia mainostekstejä ja -kuvia ennen niiden käyttöönottoa.

Googlen panokset edelleen Performance Max -kampanjatyypissä

Google nosti jalustalle odotetusti Performance Maxin esimerkkinä siitä, miten tekoälyllä toteutetut kampanjat voivat edistää mainostettavien yritysten kasvua.

Performance Maxia käyttävät mainostajat ovat Googlen mukaan raportoineet vaikuttavasta konversioiden kasvusta – keskimäärin yli 18 prosenttia, kun vielä vuosi sitten vastaava luku oli 13 prosenttia.

Kun syötät alustalle verkkosivustosi osoitteen, Google Ads AI alkaa tutustua brändiisi ja täyttää kampanjasi asiaankuuluvalla tekstillä ja muilla mainosmateriaaleilla. Vastaa vielä muutamaan tarkentavaan kysymykseen ja kampanjasi alkaakin olla jo valmis.

Mainostavan tahon kontrollin määrä tulee myös kasvamaan. Hakutermilistoista tulee vihdoin ladattavia ja mainoksia triggeröivät hakulausekkeet tulevat laajemmin mainostajan näkyville. Tähän mennessä PMax-kampanjoiden hakutermidata on ollut vain nimellisesti tarkasteltavissa.

Tulevaisuudessa A/B-testaus on mahdollista suorittaa kahden Performance Max -kampanjan välillä. Aiemmin PMax-kampanjaa saattoi testata vain perinteistä Shopping-kampanjaa vastaan. Muutos on siis todellakin toivottu.

Tekoälyllä luot ainutlaatuisia tuotekuvia – suoraan Google Ads -alustalla

Kuvat ovat mainonnan tärkeimpiä elementtejä, ja Googlen tekoälyominaisuudet mahdollistavat myös niiden tehokkaampaa luomista. Googlen tietojen perusteella useamman kuin yhden kuvan sisältävien tuotelistausten näyttökertojen määrä on kasvanut 76 prosenttia ja klikkausten määrä 32 prosenttia, kun vertaillaan tuotelistauksiin, joissa on vain yksi tuotekuva. Uusien tuotekuvien luominen voi kuitenkin olla yrityksen markkinoinnista vastaaville aikaa ja rahaa vievää puuhaa.

Product Studio, joka pohjautuu Googlen tekoälykoneistoon, toivoo tekevänsä asiaan muutoksen. Se helpottaa räätälöityjen tuotekuvien luomista ilman lisäkustannuksia ja antaa mainostajalle mahdollisuuden hyödyntää olemassa olevia tuotekuvia ja luoda niiden pohjalta uusia vaihtoehtoisia mainoskuvia.

Scene Generation -ominaisuudella rakennat tekstistä kuvaan -tekoälymallin avulla lifestyle-tuotekuvia omista perustuotekuvistasi. Remove Background -ominaisuuden avulla luot puolestaan mainostajana tuotekuvia ilman häiritsevää taustaa.

Luot tulevaisuudessa tuotekuvillesi taustan suoraan Google Ads -alustalla

Tämänkaltaiset uudistukset tulevat suoraviivaistamaan graafisen suunnittelun vaihetta Google Ads -mainonnassa. Voit luoda kampanjan graafisen ilmeen kampanjaa pystyttäessä. On luultavasti vain ajan kysymys, kunnes raa’an videomateriaalin pikaeditointi tekoälyn on osa kampanjarakennusprosessia. Tekoäly pyrkii tekemään yksittäisestä asiantuntijasta moniosaajan – ja luultavasti tulee myös onnistumaan siinä, halusimme tai emme.

Merchant Center Next virtaviivaistaa verkkokaupan markkinoinnin

Kahden viime vuoden aikana Merchant Center -alustan käyttäjämäärä on kaksinkertaistunut, ja Google toivoo, että tämä suuntaus jatkuu ja palvelusta halutaankin tehdä entistä käyttäjäystävällisempi. Isoja uutisia siis verkkokaupoille.

Uusien ominaisuuksien ansiosta sinä kauppiaana voit tutkailla myydyimpiä tuotteitasi, tunnistaa kilpailijasi ja ymmärtää, miten ostajat ovat vuorovaikutuksessa muiden paikallisten yritysten kanssa haku- ja karttapalveluissa, kaikki yhdessä paikassa.

Google kertoi Merchant Center Next -alustan parannuksista. Se on alustan virtaviivaistettu versio, joka on suunniteltu auttamaan varsinkin pieniä ja keskisuuria yrityksiä verkkonäkyvyyden luomisessa ja kasvun edistämisessä.

Yksi merkittävistä parannuksista on yksinkertaistettu tuotesyötteen perustamisprosessi.

Toisin kuin aiemmin, jolloin kauppiaiden piti syöttää tuotetiedot manuaalisesti, Merchant Center Next voi täyttää tuotesyötteen käyttämällä kauppiaan verkkosivuston tunnistettavia tietoja. Kauppiaana voit muokata tai poistaa tämän automaattisen täyttötoiminnon käytöstä, mikä nopeuttaa tuotteiden esittelyä Googlen kautta.

Lisäksi Google parantaa suorituskykyraporttien saatavuutta ja ymmärrettävyyttä yhdistämällä kaikki raportit Suorituskyky-välilehdelle. Tämän yhdistämisen ansiosta sinä kauppiaana voit tutkailla myydyimpiä tuotteita, tunnistaa kilpailijasi ja ymmärtää, miten ostajat ovat vuorovaikutuksessa muiden paikallisten yritysten kanssa haku- ja karttapalveluissa, kaikki yhdessä paikassa.

Merchant Center Next esittelee kaikki tuotteet yhtenäisessä näkymässä sekä verkko- että kivijalkamyymälöissä toimiville kauppiaille, mikä yksinkertaistaa tuotevaraston hallintaa eri kanavissa. Kauppiaita autetaan päivitysten priorisoinnissa, kun he saavat lisätietoa tuotetietovirheiden korjaamisen mahdollisista eduista.

Merchant Center Nextin käyttöönotto on jo aloitettu uusille käyttäjille. Googlen tavoitteena on suorittaa maailmanlaajuinen käyttöönotto vuoteen 2024 mennessä. Kauppiaille ilmoitetaan, kun uusi palvelu on valmis heidän käyttöönsä.

Tarvitsenko digimarkkinointitoimiston palveluja, kun tekoäly hoitaa helahoidon?

Vaikka kuulemme joka viikko mullistavista uutisista liittyen tekoälyn hyödyntämiseen ja sen ylivoimaisuuteen myös markkinoinnin piirissä, tulee muistaa painaa hiukan jarrua innokkuuden kanssa.

Ensimmäinen perustavanlaatuinen ongelma on kieli. Kotimaiset yritykset mainostavat Suomessa pääosin suomeksi. Tekoälyyn pohjautuvat generatiiviset chatbotit taipuvat melko heikosti suomeksi. On todennäköistä, että suomen kieli on englantia haasteellisempi myös Google Ads AI -moottorille. Tuplatsekkaus ihmissilmin on aina suositeltavaa ennen mainosten aktivoimista – nyt ja tulevaisuudessa.

Täysi automaatio voi säästää markkinoijan työaikaa, mutta tekee samalla tekoälystä kontrolloivan käskyttäjän. Google vie mielellään mainoseurosi, jos et näytä sille rajoja.

Vaikka tekoäly kykeneekin nopeuttamaan monien tehtävien tekoa, ei kaikkea tulisi kuitenkaan sysätä sen vastuulle. Ammattilaisten luovuutta, brändituntemusta ja tulkintaa vaaditaan edelleen kampanjoiden rakentamisessa, suunnittelussa ja toteutuksessa.

Ihmistyön rooli on erityisen tärkeässä roolissa tekoälyn tulosten tulkinnassa ja hyödyntämisessä. Ilman ymmärrystä kuluttajakäyttäytymisestä tekoäly voi tehdä suuriakin virheitä vääränlaisen datan pohjalta, mikä puolestaan voi tuhota suuren osan markkinointibudjetistasi välittömästi. Tästä syystä puhdas data ja laadukas konversioseuranta nousevat avainasemaan. Muutoin ajetaan metsään ja kovaa.

Ihmistyöllä on myös merkittävä rooli mainosten eettisyyden ja eettisen toiminnan valvonnassa. Tekoälyn avulla mainosten levittäminen suurelle yleisölle on helppoa, mutta ihmisen tehtävä on varmistaa, että ne ovat asianmukaisia ja eettisiä. Haluatko itse hallita brändiviestintääsi vai luotatko siihen, että tekoäly pystyy tuottamaan riittävän laadukkaita mainostekstejä?

Kaiken kaikkiaan tekoälyn käyttö voi tehostaa yritysten markkinointia, mutta asiantuntijatyön merkitys ei vähene. Se on edelleen olennainen osa markkinoinnin ja brändin rakentamisen onnistumista. Älä siis ulkoista kaikkea tekoälyn varaan, vaan hanki tarvittaessa apua ammattilaisilta, mikäli et pysty tekemään kaikkea itse. Pysy oman mainontasi isäntänä.

Tekoäly liitettynä MRACE®-markkinointimalliin

SDM:n itse kehittämää MRACE®-markkinointimallia voidaan pitää tekemisemme perustana. Malli mahdollistaa markkinoinnin tekemisen niin, että se tuottaa välittömiä, mitattavia tuloksia sekä kehittää asiakkaidemme brändien vetovoimaa.

Tekoäly ei ainoastaan tule muovaamaan mallimme Reach-vaihetta, eli maksettua tai orgaanista tavoittamisen vaihetta. Google Ads -alustaa ja somemarkkinointia enemmän tekoäly muuttanee sisällöntuotantoa ja sitä kautta myös orgaanista hakukonenäkyvyyttä.

Generatiivinen tekoäly on tekemässä sisältömarkkinoinnille sen, minkä sosiaalinen media teki sisällön jakamiselle, eli uuden sisällön luomiseen tarvittava vaivannäkö alkaa pienentyä. Loputtoman informaatiotulvan lisäksi uhkana on kuitenkin sisällön homogenisoituminen ja laadun heikkeneminen. Tekoäly tuottaa uusia tekstejä jo aiemmin kirjoitettujen tekstien pohjalta. Tämä voi johtaa enenevissä määrin sisältöön, joka toistaa samoja vanhoja fraaseja. Laadukaskin sisältö voi hautautua sisältövyöryn alle. Mallimme Act-vaiheeseen tulee iskemään siis vähintäänkin muutoksen hyökyaalto.

Toimistomme tavoitteena on pysyä vahvasti kärryillä uusista trendeistä ja muutoksista eri markkinointikanavissa. Tekoälyn olemme ottaneet vastaan avosylin, mutta kriittisesti. Ajankohtainen tieto auttaa ennakoimaan tulevia muutoksia markkinoilla ja tarjoamaan mahdollisuuden hyödyntää uusia työkaluja tehokkaammin mainonnan suunnittelussa ja toteuttamisessa. Toimistomme panostaa myös vahvasti tuotekehitykseen tekoälyn avulla. Ensimmäisten joukossa tästä kehitystyöstä hyötyvät totta kai asiakkaamme.

Yhteenvetona Google Adsista ja tekoälystä: testaa uudet ominaisuudet, tarkasta resurssisi ja peilaa tavoitteitasi muutoksen alla

Google Adsissa tekoälyn ominaisuudet ovat pitkään olleet luonteva osa alustoja, ja ennen kaikkea tekstiä tuottavan tekoälyn kehitystä kannattaa seurata. Vaikka tekoäly tulee helpottamaan monia mainostajan toimenpiteitä, se tulee samalla viemään Google Ads -asiantuntijan työtä entistä strategisempaan suuntaan. 

Vaikuttaako tekoälyn hyödyntäminen markkinoinnin tavoitteisiisi, ja millä tavoin? Tarvitsetko lisäresursseja nopeiden mullistusten keskellä?

Autamme yritystäsi mielellämme markkinoinnin tavoitteiden asettamisessa ja niiden saavuttamisessa.

Suosittelen ensin perehtymään 3-vaiheiseen malliin, jolla asetat markkinoinnin tavoitteet yrityksen strategisten tavoitteiden pohjalta. Lataa opas alta!

Lataa tavoiteasetannan opas

 

Lue lisää tekoälystä ja markkinoinnista: 
Tekoäly ja hakukoneoptimointi: Kuinka tekoäly tulee vaikuttamaan SEO-työhön ja hakutoimintoihin?

Tekstiä tuottava tekoäly: somemarkkinoijan apuri vai vihollinen?