Ei ole mikään salaisuus, että tekoäly tulee muuttamaan tapaa, jolla hakukoneoptimointia tehdään. Se tulee nopeuttamaan prosesseja sekä helpottamaan monella tapaa hakukoneoptimoijan työtä, mutta tuleeko se poistamaan SEO-asiantuntijan tarpeen? Yksinkertainen vastaus on ei.

Hakukoneoptimointi ei ole enää pitkään aikaan ollut pelkästään hakusanojen syöttämistä sivustolle. Toki, hakusanat ovat nyt ja tulevaisuudessakin tärkeitä, mutta hyvä optimoija menee syvälle sanojen taakse ja ymmärtää miksi hakija hakee kyseistä hakusanaa. Vain ymmärtämällä hakijan perimmäisiä syitä tehdä haku, voimme tarjota hakijalle oikeasti relevanttia sisältöä ja vastata parhaimmalla tavalla hänen kysymykseensä.

Kuinka SEO-asiantuntija voi käyttää tekoälyä työssään?

Tekoäly tulee helpottamaan ja helpottaa jo nyt monia hakukoneoptimoinnin prosesseja, joihin liittyy paljon manuaalista työtä. Esimerkiksi erilaisten listauksien hallinta ja ryhmittely on huomattavasti nopeampi teettää tekoälyn avulla, kuin alkaa manuaalisesti näitä tekemään.

Erilaisilla tekoälyillä voi tehdä esimerkiksi sivustolle pika SEO-analyysejä, hakusanaesiintyvyyden tarkistamista, sisällön suunnittelua ja rakenteen määrittelyä. Itse käytän tekoälyä pääasiallisesti erilaisten listauksien tekemiseen, sillä näiden manuaalinen tekeminen on hidasta ja tekoäly hoitaa saman listauksen muutamalla opettavalla säännöllä. Tekoälyä siis voi jo nykyään käyttää erittäin laajasti optimoinnin tukena. Se vaan vaatii kokeneen SEO-asiantuntijan rinnalleen, joka on samalla myös tekoälyn asiantuntija.

Vaikka tekoälyä voi hyödyntää SEO-työssä laajasti, se ei kuitenkaan ole poistamassa tarvetta SEO-asiantuntijalta. Kerron seuraavaksi, jotka selittävät miksi.

Miten tekoäly on jo nyt tullut SEO-työkaluihin mukaan?

Useaan eri SEO-työkaluun on jo nyt implementoitu AI:lla toimivia ominaisuuksia. Esimerkiksi konversio-optimoinnin työkalu Microsoft Clarity tuottaa sivustovierailuista sanallisia analyysejä, jossa se kuvaa sanallisesti kaiken tarpeellisen sivustovierailusta. Ovatko analyysit suoraan sellaisenaan toimivia? Joskus ovat ja joskus eivät.

Tässäkin tarvitaan yleensä kokenutta SEO-CRO asiantuntijaa, joka tarkistaa analyysit, ennen kuin valitsee näistä käyttökelpoisimmat toimenpide-ehdotukset. Myös esimerkiksi WordPress-pohjaisissa verkkosivuissa oleva sivunrakentaja Elementor on tuonut “Content AI:n”, jonka avulla voi tuottaa tekoälyllä sisältöä suoraan sivulle.

Tekstisisältöä tuottava Chat GPT tekoäly on varmaankin kaikille tutuin tekoäly, josta on puhuttu myös ihan uutisissa paljon. Chat GPT:n tekoäly kirjoittaa verrattain hyvää sisältöä jopa suomen kielellä, mutta sen tuottamaa sisältöä on korjattava aika rajulla kädellä, jotta se on oikeasti asiakasystävällistä ja informatiivista. Lue lisää tekoälyn ja sisällöntuotannon yhteydestä täältä!

Kuvia tuottavat tekoälyt, kuten Midjourney ovat erinomainen tapa tuoda visuaalisia elementtejä sivustolle ilman, että on itse graafikko tai valokuvaaja. Alhaalla on pari esimerkkikuvaa mitä Midjourney:llä saa tuotettua.

Tekoälyllä teetettä kuva kahdesta SEO-asiantuntijasta
Midjourney-tekoälyllä teetetty kuva kahdesta SEO-asiantuntijasta.
Tekiälyllä teetetty graafinen kuva
Midjourney-tekoälyllä teetetty graafinen kuva.

Kaiken kaikkiaan tekoälyllä toimivia työkaluja tulee tällä hetkellä kuin sieniä sateella ja kaikki lupaavat todella järisyttäviä tuloksia tai toimintoja. Kannattaa kuitenkin pitää jäitä hatussa, sillä nämä työkalut eivät välttämättä kerro mitään ihmiselle, jolla ei ole SEO-kokemusta tai niiden tuoma hyöty on niin pientä, etteivät ne ole niiden kuukausimaksujen arvoisia. Vaikka tekoälyt ovat vaikuttavia ja kehittyvät hurjaa vauhtia, ovat ne vielä alkutekijöissään ja tästä syystä onkin mielenkiintoista seurata mihin tämä kehitys menee!

Tekoäly tekee virheitä ja paljon. Tästä syystä jokainen toimenpide, joka teetetään tekoälyllä, on tarkastettava ja muokattava sellaiseksi, että se on faktuaalisesti totta, se palvelee asiakasta parhaalla mahdollisella tavalla sekä se noudattaa Googlen pelisääntöjä (Google Webmaster Guidelines).

Jos teettää sisältöä tekoälyn avulla, on erityisen tärkeää, että sisältö tukee Googlen E-E-A-T periaatteita. Yleensä tähän vaaditaan erittäin kokenutta sisällöntuottajaa tai SEO-asiantuntijaa, joka neuvoo sisällöntuottajaa.

Tekoälyn, kuten Chat GPT:n tuottama suomenkielinen teksti on aika helposti tunnistettavissa tekoälyn kirjoittamaksi, eikä siitä loppujen lopuksi tietoa etsivä asiakas saa irti, kuin perusteet, ellei sille opeta asioita. Eli tässäkin korostuu asiantuntijan ja Chat GPT:n yhteistyö.

Chat GPT:hän ei ole niinkään tekoäly, vaan se on erittäin laaja tietopankki, josta se kaivaa vastauksensa todennäköisyyksiin ja sanayhdistelmiin pohjaten. Lopputuloksena on selväkielistä tekstiä. Akilleen kantapää on, että jos Chat GPT:n tekoäly ei tiedä jotain tai sille on syötetty väärää tietoa, voi vastaus olla myös ihan mitä sattuu. Välillä jopa suoria valheita. Siksi on äärettömän tärkeää tehdä faktoihin pohjautuva tarkistus. Chat GPT ei myöskään ilmoita lähteitä, josta se on tiedon kaivanut. Tämä olisi toivottu päivitys, jotta faktojen tarkistaminen olisi nopeampaa.

On myös hyvä tiedostaa, että Google on sanonut, että tekoälyllä tuotettu sisältö, jonka tarkoituksena on manipuloida hakusijoituksia, kohdellaan spämmisisältönä. Eli se sotii Google Webmaster Guidelines sääntöjä vastaan.

Tämä on erityisen hyvä pitää mielessä, kun kirjoittaa sisältöä tekoälyn avulla ja julkaisee sitä sivustolle! Tekoälyn käyttö on vielä niin uusi asia, että kun ne tulevat laajemmin käyttöön, on Googlen mietittävät sääntöjään uusiksi ja tehtävä selkeämmät linjaukset tekoälyn ja sen tuottaman tekstin suhteen.

Miten tekoäly tulee muuttamaan hakukoneita ja siten myös optimointityötä?

Tekoälyllä on huomattavasti parempi kyky erotella hakijalle relevanttia sisältöä verrattuna algoritmeihin. Google on jo pitkään kehittynyt enemmän ja enemmän siihen suuntaan, että hakijalle tuodaan tarvittava tieto jo Googlen hakuun ilman, että hakijan tarvitsee mennä verkkosivulle.

Toukokuussa 2023 Googlen emoyhtiö Alphabet esitteli AI Snapshot:n, joka on ominaisuus, joka tuo Googlen hakuun älytoiminnot. Julkaisutilaisuuden videossa tekoäly kaivoi tietoa suoraan parhaiten kysymykseen vastaavalta sivustolta suoraan Google hakunäkymään.

Eli tulevaisuuden hakukoneoptimoinnissa korostuu erityisesti asiakastuntemus, sisältöjen hyödyllisyys sekä laatu.

Tähän suuntaan Google on mennyt jo pidemmän aikaa, joten sinänsä muutos ei ole suunnaton. Tekoälyosio vie kuitenkin paljon tilaa Googlen haun yläpäästä, joten tulevaisuudessa korostuu niiden sisältöjen arvo, joita tekoäly esittelee hakijalle.

Tekstipohjaisten tekoälyjen kilpailu hakukoneissa: Googlen ja Bingin kädenvääntö

Kaksi suurinta hakukonetta Bing ja Google ovat olleet kilpailijoita keskenään hakukoneiden syntymisestä saakka. Google on dominoinut käyttäjien määrällä muita hakukoneita jo vuosia.

Esimerkiksi Google hakua käytti vuonna 2015 88 % kaikista hakukoneiden käyttäjistä, kun taas Bingiä käytti vain 4,5 %. Tämä ero on kuitenkin hieman kaventunut. Vuonna 2023 Bing on kasvanut 8,2 % ja Google on kutistunut 85,5 %.

Yksi syy Bingin kasvuun on, että se on tuonut ensimmäisenä hakukoneena tekstipohjaisen tekoälyn hakuunsa.

Eli jos menet selaamaan hakemaan Bingin kautta tietoa, voit käyttää älypohjaista hakua. Tämä on saanut Googlen varpailleen ja he ovatkin kehittäneet heidän omaa tekoälyään Bardia vimmatusti ja tuovat todennäköisesti sen verrattain pian omaan hakukoneeseensa.

Vaikka Bing on hieman kasvanut hakijoiden määrässä, on silti Googlen dominanssi edelleen niin vahva, että esimerkiksi SDM:llä hakukoneoptimointipanokset keskitetään Googlen puolelle. 85 % on vieläkin murskaava määrä hakijoiden kokonaismäärästä. On mielenkiintoista jäädä seuraamaan, että miten ja milloin Google tulee vastaamaan Bingin tekoälykilpaan. Toinen ehdottomasti seurattava asia on, että miten Googlen mahdollinen tekoälyllä toimiva haku vaikuttaa hakukoneiden käyttäjien jakautumaan. Kasvaako Googlen dominanssi hakukonekäyttäjistä vai onko Bing onnistunut pysyvästi valtaamaan markkinaa? Lue lisää Bing-hakumainonnasta täältä!

Tekoäly ja hakukoneoptimointi:

 • Tekoäly nopeuttaa ja helpottaa hakukoneoptimointia, mutta ei poista SEO-asiantuntijan tarvetta.
 • Hakukoneoptimointi vaatii syvällistä ymmärrystä hakijan hakusyistä, ei pelkästään hakusanojen syöttämistä sivustolle.
 • Tekoäly voi helpottaa manuaalista työtä esimerkiksi listauksien hallinnassa ja ryhmittelystä.
 • SEO-analyysien, hakusanaesiintymisen tarkistamisen, sisällön suunnittelun ja rakenteen määrittelyn toteuttaminen tekoälyn avulla.
 • Tekoälyn laaja käyttö optimoinnissa vaatii kokeneen SEO-asiantuntijan rinnalleen, joka on asiantuntija myös tekoälyssä.

Tekoälyn rooli SEO-työkaluissa:

 • Useisiin SEO-työkaluihin on jo implementoitu tekoälyn toiminnallisuuksia.
 • Esimerkkejä: Microsoft Clarityn konversio-optimoinnin työkalu, Elementorin ”Content AI”, Chat GPT sisällöntuotannossa, Midjourney kuvien tuotannossa.
 • Tekoälyn luomat analyysit ja sisältö vaativat kuitenkin SEO-asiantuntijan tarkistuksen ja mahdollisen muokkauksen.

Tekoälyn tuottaman sisällön haasteet:

 • Tekoälyn tuottama sisältö voi vaatia korjausta ollakseen asiakasystävällistä ja informatiivista.
 • Tekoälyn, kuten Chat GPT:n, tuottaman tekstin on tuettava Googlen E-E-A-T periaatteita.
 • Tekoälyn tuottaman tekstin on oltava faktuaalisesti totta, asiakasta palvelevaa ja noudatettava Googlen pelisääntöjä.
 • Google voi kohdella tekoälyn tuottamaa sisältöä, jonka tarkoituksena on manipuloida hakusijoituksia, spämmisisältönä.

Yhteenveto

SDM:llä näemme erittäin suuren potentiaalin, jonka tekoäly tuo mukanaan kaikkeen tekemiseemme. Siksi olemme ottaneet tekoälyn jo nyt osaksi jokapäiväistä työtämme sekä olemme perustaneet tekoälyn ympärille kokonaisen tiimin, joka tutkii sen mahdollisuuksia ja seuraa sen viimeisimpiä käänteitä. Me emme pyri olemaan pelkästään Suomen halutuin digimainonnan toimisto, vaan lisäksi toimisto, joka voi ylpeänä sanoa olevansa myös Suomen paras digimainonnan ja tekoälyn asiantuntija.

Opi lisää hakukoneoptimoinnista ja lataa ostajan opas!

SEO ostajan opas