Tuplasisältö on tuttu termi monelle hakukoneoptimoinnista kiinnostuneelle, sillä se on aina potentiaalinen vaara sivustosi hakukonelöydettävyydelle. Tuplasisällöllä tarkoitetaan sitä, että sivustollasi on samaa sisältötekstiä kahdessa eri url-osoitteessa, mikä voi hämmentää Googlea. Tuplasisältöä pelätään juuri siksi, että sen uskotaan aiheuttavan Google-rangaistuksen ja jopa laskevan hakukonenäkyvyyttäsi.

Hakusanojen tai avainsanojen kannibalisaatio kuuluu tuplasisällön teemaan. Se tarkoittaa, että sivustollasi on useampi sisältökokonaisuus, jossa korostetaan samaa hakusanaa tai hakusanajoukkoa. Et voi esimerkiksi yrittää nostaa hakusijoituksiasi toistamalla hakutermiä pitkin sivustoa mahdollisimman paljon, sillä se haittaisi SEO-sijoitusten ohella myös käyttäjäkokemusta.

Tuplasisällöllä tarkoitetaan sisältöä, joka esiintyy useammassa kuin yhdessä URL-osoitteessa. Kun samanlaista sisältöä löytyy useammalta sivulta, on hakukoneiden vaikea päätellä, mikä sisältö on relevantimpi verrattuna toiseen. Hakukoneet eivät osaa itse päättää mikä sisällöistä on oikea tai paras sivuston hakukonenäkyvyyden kannalta, eivätkä välttämättä osaa näyttää haluttua sivua hakutuloksissa.

Mutta ovatko tuplasisältö ja kannibalisaatio niin suuria ongelmia, mitä usein pelätään? Entä miten voit välttää perinteiset sudenkuopat sisällöntuotannossa, kun haluat sivustollesi parhaan hakukonenäkvyyden?

Tämän blogin luettuasi ymmärrät mitä tuplasisältö tai hakusanakannibalisaatio aiheuttaa sivuillasi, osaat välttää näiden tuomat ongelmat ja saat keinot selvittää, esiintyykö ongelma jo omalla sivuillasi.

Hakusanojen kannibalisaatio voi syödä näkyvyyttäsi

Hakusanojen tai avainsanojen kannibalisaatio on yleinen ongelma, johon sortuvat myös kokeneemmat sisällöntuottajat. Ongelma on hyvin laaja ja siihen törmää erittäin usein verkkosivustojen auditoinneissa. Kannibalisaatio toistuu usein myös, kun sivusto kasvaa ja sinne kirjoitetaan aktiivisesti sisältöä.

Ilman asianmukaista sisältösuunnitelmaa tulee helposti kirjoitettua sisältöä, jossa sama hakusana tai hakusanajoukko korostuu usealla eri sivulla. Tällöin hakusana kannibalisaatio alkaa syömään näkyvyyttäsi. Hyvä indikaattori hakusana kannibalisaatiolle on heikentyneet sijoitukset tai jos Google Search Consolen datasta näet, että Google näyttää useita eri laskeutumissivuja samalle hakusanalle.

Esimerkki hakusanojen kannibalisaatiosta

Sivustolle kirjoitetaan kolmelle eri sivulle kolmeosainen opas kylpyhuoneremontista, jossa korostetaan hakusanaa kylpyhuoneremontti. Tällöin nämä kolme eri sivua alkavat kilpailemaan keskenään samasta hakusanasta – ”kylpyhuoneremontti”. Google ei enää välttämättä ymmärrä mikä näistä sivuista olisi tärkein nostaa ylös hakutuloksissa, jolloin hakusanojen kannibalisaatio syö kaikkien kolmen tekstikokonaisuuden hakusijoituksia.

Esimerkkitapauksen ongelmia

  1. Opas on jaettu kolmelle eri sivuille ja kaikissa on käytetty samoja hakusanoja hakukoneoptimoinnin tärkeimmissä elementeissä, eli title-tag, H1 pääotsikko, URL-osoite sekä luonnollisesti myös sisällössä.

Google ei tiedä minkä näistä kolmesta sivusta näyttäisi, ja kun kävijä etsii tietoa kannibalisoidulla hakusanalla (”kylpyhuoneremontti”), kaikkien sivujen hakukonenäkyvyys kärsii.

Mikä ratkaisuksi? Yhdistämällä oppaan yhden alasivun alle poistaisi kannibalisaatio-ongelman ja samalla tarjoaisi oppaan lukijoille laajemman kokonaisuuden aiheesta.

  1. Ulkoisilla linkeillä on merkittävä vaikutus hakukonenäkyvyyteen. Ulkoiset linkit, joita opas kerää, jakaantuvat kolmen eri sivun kesken.

Mikä ratkaisuksi? Tehokkaampaa hakukonenäkyvyyden kannalta olisi, jos ne kaikki linkit kohdistuisivat yhdelle sivulle.

  1. Sisäisellä linkityksellä on myös suora vaikutus hakukonenäkyvyyteen. Sisäinen linkitys luo hierarkiaa sivustollasi ja levittää niin sanottua ulkoisten linkkien tuomaa auktoriteettia sivustosi ympäri. Esimerkkitapauksessa sisäisten linkkien jakama voima jakaantuu kolmelle eri sivulle.

Tuplasisältö voi syödä hakukonesijoituksia

Tuplasisältö tarkoittaa sisältöä, joka on samanlainen toisen sisällön kanssa eli sama teksti esiintyy kahdessa eri URL-osoitteessa. Google arvostaa alkuperäistä sisältöä ja nostaa ne aina etusijalle kopioihin nähden. Tästä syystä esimerkiksi valmistajan tai kilpailijan sivuilta saatavat valmiit sisältömateriaalit eivät välttämättä ole parhaita sisältöjä, mitä omalle sivulle laittaa.

Pahimmassa tapauksessa Google voi jättää kopioiksi tunnistamansa sisällöt kokonaan pois hakutuloksista. Muualta kopioidut tuplasisällöt tulisi uudelleenkirjoittaa ja räätälöidä, jotta niistä tulee yksilöllisiä.

Miksi Google nostaisi juuri sinun sivusi muiden ylitse, jos sama sisältö on 10 muullakin sivustolla?

Hakukoneet havaitsevat tuplasisällön, kun hakurobotit kahlaavat verkkoa ja tallentavat muistiinsa kaiken eri verkkosivustoilla olevan sisällön. Jos hakukoneiden robotit törmäävät sisältöön, jonka se oli jo aikaisemmin kahlannut toiselta sivustolta, merkataan se hakukoneiden silmissä tuplasisällöksi. Esimerkiksi verkkokaupan sivu www.esimerkki.fi/urheiluvalineet sisältää sisältöä urheiluvälineistä ja sama tekstisisältö esiintyy myös sivulla www.esimerkki.fi/blogi/urheiluvalineet.

Tuplasisältöongelmat esiintyvät useasti verkkokaupoissa, joissa löytyy useita samankaltaisia tuotteita ja tuotekategorioita. Monesti esimerkiksi tuotekuvaukset kopioidaan suoraan valmistajalta, joka on tuplasisältöä. Miksi Google nostaisi juuri sinun sivusi muiden ylitse, jos sama sisältö on 10 muullakin sivustolla?

Joissain tapauksissa tietty sisältö kopioidaan tarkoituksella eri verkkotunnusten välillä ja halutaan saada hankittua enemmän liikennettä sivustolle. Google pyrkii suosimaan ja indeksoimaan paremmin sivuja, joilla on alkuperäistä ja uniikkia sisältöä. Kopioimalla sisältöä muualta teet vain hallaa hakukonenäkyvyydellesi.

Mitä haittaa on tuplasisällöstä ja hakusanojen kannibalisaatiosta?

Isoimmat ongelmat, joita tuplasisältö aiheuttaa sivustolla:

  • Hakukoneet eivät tiedä, mikä versiosta sivusta halutaan indeksoida.
  • Hakukoneet eivät tiedä, minne sivulle ohjata ”linkkimehu” tai vaihtoehtoisesti jakavat sen useille eri versioille.
  • Hakukoneet eivät tiedä, mikä versio tulisi rankata hakutuloksissa.

Kyseiset ongelmat johtavat hakukonenäkyvyyden heikentymiseen.

Google ei suoraan rankaise tuplasisällöstä, mutta usein tuplasisällöt saattavat hakusana kannibalisoida omia jo sijoittuneita tekstisisältöjä. Siksi on tärkeä ymmärtää mitä tuplasisältö on ja mille hakusanalle/sanoille se alkaa sijoittumaan.

Sivustolla saa ja voi käyttää tuplasisältöä

Tuplasisältöä ei kuitenkaan tarvitse välttää kokonaan. Esimerkiksi verkkokaupassa takuu-, palautus-, vaihtotekstit ja muut vastaavat ovat yleensä täysin samanlaisia keskenään. On kuitenkin hyvä pitää huolta, että itse tuotteen pääteksti on ainutlaatuista ja optimoitu juuri sille tärkeiden hakusanojen mukaisesti.

On myös tilanteita, jolloin itse tuotteen pääteksti on pitkälti tuplasisältöä. Verkkokaupassa voi olla tuotteesta esimerkiksi erilaisia värivaihtoehtoja, joiden tekstisisältö on tuplasisältöä, mutta tuotteen väri muuttuu. Tässä tapauksessa valitaan niin kutsuttu päätuote, jonka halutaan nousevan hakutuloksissa ja osoitetaan Googlelle päätuote canonical tag:n avulla.

Rel = ”canonical” -tagi lisätään sivustosi lähdekoodiin ja se kertoo Googlelle, mikä tuplasisältösivuista on alkuperäinen ja mikä sivuista halutaan näyttää hakutulossivulla. Kyseinen tagi ohjaa saman verran ”linkkimehua”, mitä 301-uudelleenohjaukset ja ovat täysin relevantteja tuplasisältöongelmien ratkaisemisessa.

WordPressissä canonical tagien määrittäminen on helppoa esim. Yoast SEO -lisäosan avulla.

Miten havaitset mahdolliset tuplasisällöt?

Tuplasisältöongelmat voidaan havaita esimerkiksi Google Search Consolen avulla tai muiden hakusanasijoituksia seuraavan työkalun avulla. Jos useampi sivu nousee esiin samalla hakusanalla, on kyseessä hakusana kannibalisaatio. Tämä on mitä todennäköisimmin myös vaikuttanut sivujen hakusijoituksiin negatiivisella tavalla, mikäli sijoitukset ovat kehnoja.

Helpoin tapa testata, onko sivustollasi tuplasisältöongelmaa, on mennä Googleen. Ota pieni pätkä sisältöä omalta sivustoltasi ja lisää se ”lainausmerkkeihin” Googlen hakukenttään. Google kertoo sinulle, kuinka monta sivua sisältää juuri lainaamallasi sisällöllä.

Ongelmien korjaaminen

Tuplasisältö ja hakusana kannibalisaatio-ongelmien korjaaminen on hyvin tapauskohtaista, mutta keinoja on useampia.

  • Canonical tag – Googlelle voidaan osoittaa tärkein sivu lisäämällä sivulle canonical tag. Canonical tag:iin lisätään sivun URL-osoite, jonka halutaan nousevan hakutuloksissa. Esimerkiksi A, B ja C-sivuista nostetaan A, jolloin B ja C sivuille lisätään A sivun URL-osoite. Tämä tekee B ja C sivuista toissijaisia Googlen näkökulmasta, kun taas A:sta tulee pääsivu.
  • Sivujen yhdisteleminen – Jos usean sivun sisältö käsittelee lähes samaa asiaa, voi olla järkevä yhdistää sisällöt yhden sivun alle. Tällöin tuplasisällöt ja mahdollinen hakusana kannibalisaatio häviää. Muista aina uudelleenohjata poistuneet sivut uudelle sivulle.
  • Sivujen muokkaus – Useampi kuin yksi sivu käsittelee samankaltaista asiaa, mutta niissä on kuitenkin selkeä ero. Tällöin sivujen yhdistäminen ei välttämättä ole paras mahdollinen vaihtoehto, sisällön optimoiminen omanlaisekseen voisi toimia paremmin.

Esimerkiksi titlen, H1-otsikon ja metatagien optimoiminen voi hävittää hakusana kannibalisaation kokonaan. Jos aiheet myös eroavat toisistaan, niin niille on yleensä omat hakusanansa.

Yhteenveto

Google on linjannut, että se ei jaa rangaistuksia tuplasisällöistä tai hakusanojen kannibalisaatiosta, kuten tiputtamalla sivuston todella alhaisille sijoituksille hakutuloksissa. Google voi kuitenkin jättää reagoimatta sivuun, joka sisältää paljon samaa sisältöä, mitä jokin toinen sivu. Kuten aiemmin mainitsin, tämä aiheuttaa hakukonenäkyvyyden heikentymistä.

Google arvostaa ja palkitsee sivuja, joilla on alkuperäistä, uniikkia ja relevanttia sisältöä. Tuplasisällön välttäminen sivustolla on hyvä tapa tehostaa sivustoasi SEO-näkökulmasta ja samalla parantaa käyttäjien käyttökokemusta.

Tuplasisältö aiheuttaa sen, ettei Google osaa päättää mikä versioista sivustollasi on alkuperäinen ja mikä ei, jolloin näkyvyys kärsii hakutuloksissa. Käytä 301-uudelleenohjauksia, ”canonical”- sekä noindex / nofollow -tageja tuplasisällön eliminoimiseksi.

Hakusanojen kannibalisaatio tarkoittaa, että sivustollasi on useampi sisältökokonaisuus, jossa korostetaan samaa hakusanaa tai hakusanajoukkoa. Jos useampi sivu nousee esiin samalla hakusanalla, on kyseessä hakusana kannibalisaatio.

Hakusana kannibalisaatio-ongelmien korjaaminen on hyvin tapauskohtaista, mutta keinoja on useampia, kuten canonical-tagien käyttö, sisältöjen yhdistäminen tai sisältöjen optimointi eri hakusanoille.

Jos tarvitset apua tuplasisältöongelmien korjaamisessa, ole rohkeasti yhteydessä meihin!

Katso myös:

Google-rangaistus

Googlen työkalut

Missä tilanteissa tehdään uudelleenohjauksia ja miksi?

SEO kasvun tukena liidien hankinnassa ja verkkokaupoissa

Kun haluat oppia lisää hakukoneoptimoinnin mahdollisuuksista, lataa maksuton SEO-CRO-opas!

Lataa maksuton SEO-CRO-opas Tilaa SEO-CRO auditointi