Kuluttajat vaativat verkkosivustoilta nykyään paljon, eikä pelkkä yksinkertainen sivujen toteutus riitä. Sivuston hyvän käyttäjäkokemuksen varmistaminen on yksi peruspilareista sivuston rakennetta mietittäessä. Nykypäivänä hakukoneoptimointi kävelee yhä enemmän käsikädessä käyttäjäystävällisyyden ja käyttäjäkokemuksen – eikä pelkän löydetyksi tulemisen – kanssa. Hakukoneoptimointi on mennyt kohti käyttäjän palvelemista jo pitkään ja sivuston sisältöjen palvelevuus on nostanut isosti päätään. Voidaankin väittää, että hakukoneoptimointi vaikuttaa myös käyttäjäkokemukseen merkittävästi, kun se toteutetaan oikein.

Hakukoneoptimointi on yksi tapa rakentaa verkkosivustosi käyttäjäystävälliseksi ja parantaa yksittäisen sivun käyttökokemusta. Tässä blogissa käsitelläänkin asioita, joita tulee ottaa huomioon, kun puhutaan käyttäjäystävällisyydestä ja käyttäjäkokemuksesta verkkosivustolla hakukoneoptimoinnin näkökulmasta. Lähde mukaan!

Laadukas sisältö luo hyvän käyttäjäkokemuksen

On tutkittu, että hakutuloksien etusivu kerää noin 95% hakukonenäkyvyydestä ja top-5 tulokset 70% klikkauksista. Google ja muut hakukoneet pyrkivät palauttamaan niiden käyttäjilleen mahdollisimman osuvia tuloksia palvellakseen heitä mahdollisimman hyvin. Hakukoneet kehittyvät jatkuvasti ja tulevat koko ajan viisaammaksi, jopa Suomen kielellä. Google on alkanut jo ymmärtämään yhä enemmän sijamuotoja eikä pelkästään perusmuotoja hakusanoissa.

Hakukoneet arvostavat uniikkia ja laadukasta sisältöä. Laadukkaalla sisällöllä tarkoitetaan sisältöä, joka vastaa tarkasti sivun aiheeseen. Laadukkaiden sisältöjen merkitys on ollut hakukoneoptimoinnissa yksi isoimpia tekijöitä hakukonenäkyvyyden kasvattamiselle jo pitkään. Sivuston käyttökokemuksen parantamiseksi sisältö on jaoteltava sivustolla loogisesti omiin osa-alueisiin tai aihepiireihin, joihin on helppo navigoida sivustolla.

Monesti hakukoneoptimoinnissa mietitään, että ”eikö se vain riitä, että kirjoitetaan jotain ja mainitaan hakusanaa tarpeeksi sisällössä?”. Sisällöt tulee kohdistaa tietylle hakusanalle, mutta sisällöissä tulee enemmän miettiä ihmisiä, kuin pelkästään hakukoneita. Kun käyttäjä hakee jotain hakukoneesta, hänellä on aina jokin ajatus siitä, mitä halutaan hakea. Hakukoneet pyrkivät parhaansa mukaan ennakoimaan ja tarjoamaan mahdollisimman osuvia hakutuloksia käyttäjän tekemään haun aiheeseen. Tästä syystä alasivujesi sisällöt tulee aina vastata mahdollisimman informatiivisesti hakijan kyselyyn.

”Sisällöillä luodaan ja vahvistetaan asiakassuhteita”

Sisällöt tulee kirjoittaa aina lähtökohtaisesti ihmisille, mutta pitää kuitenkin muistaa, että hakukoneet ovat edelleen koneita. Hakukoneelle tulee antaa vahvat signaalit, mitä aihetta sisältö käsittelee ja mikä on sen tärkein hakusana. Sisällössä on edelleen mainittava selkeästi hakusana, jota se käsittelee ja käyttää mahdollisesti synonyymeja tukemaan aihetta. Myös Googlen hakutulossivun tarjoamia aiheeseen liittyviä hakuja on hyödyllistä käyttää sisällössä, koska sillä on omien kokemuksieni mukaan positiivista vaikutusta yksittäisen alasivun hakukonenäkyvyyteen. Aiheeseen liittyvät haut löydät hakutulossivun lopusta (Kuva alhaalla)

Vahvalla sisällöntuotannolla olemme saaneet loistavia tuloksia valtakunnallisesti toimivalle remonttiyritykselle. Informatiivisilla sisällöillä on pyritty palvelemaan kävijöitä sekä antamaan vastauksia heidän ongelmiin. Sisällöt ovat myös kasvattaneet roimasti sivuston orgaanista näkyvyyttä hakukoneissa, jolloin sivustolle on saatu ohjattua uusia relevantteja kävijöitä, jotka ovat kiinnostuneet yrityksen palveluista.

käyttökokemus
Aiheeseen liittyvät haut hakutuloksissa, joita kannattaa sisällyttää tekstiin

Hyödyllinen vinkki sisällön luomiseen on tutkia hakukyselysi ensimmäisiä hakutuloksia ja analysoida minkälaisia sisältöjä muut ovat kirjoittaneet. Näin saat paremman kokonaiskuvan, minkälaista sisältöä tulisi tuottaa ja mahdollisesti kirjoittaa itse vielä informatiivisempaa sisältöä. Vahvalla informatiivisella sisällöntuotannolla luodaan ja vahvistetaan asiakassuhteita.

Tekninen toteutus mahdollistaa onnistuneen käyttäjäkokemuksen

Kun puhutaan yksittäisen sivuston käyttäjäystävällisyydestä ja kävijän käyttäjäkokemuksesta, ei voida sivuttaa sivuston teknistä puolta. Optimaalisella sivuston teknisellä toteutuksella annetaan hakukoneille signaaleja siitä, mitkä ovat sivuston tärkeimpiä sivuja. Sivustosi tärkeimmät sivut tulisivatkin löytyä heti etusivulta ja olla helposti klikattavissa, jotta asiakkaasi, kuten myös hakukoneet, löytävät niihin mahdollisimman hyvin.

Sivuston rakenne tulisi mieluummin olla leveä ja matala, kuin korkea ja syvä. Alasivujen tulee olla klikattavissa mahdollisimman vähillä klikkauksilla, mutta kuitenkin loogisissa paikoissa. Käytännössä sivustosi rakenne tulisi muistuttaa pyramidia, jonka kärkenä toimii etusivusi. Etusivun jälkeen jakautuu tasaisesti sivustosi tärkeimmät alasivut, joihin pääsee klikkaamaan etusivulta. Sivuston suosituimpien sivujen tulee olla etusivun, esimerkiksi päänavigaatiossa hakusanoja hyödyntäen. Tällöin hakukoneet katsovat niiden olevan sivuston tärkeintä sisältöä. Kun tarjotaan sivuston tärkeimmät sivut heti etusivulla, parannetaan myös sivuston käyttäjäystävällisyyttä ja tehdään kävijälle helpoksi löytää etsimänsä sivut.

Sivuston sisäisellä linkityksellä pyritään ohjaamaan kävijää halutuille alasivuille. Sisäistä linkitystä voidaan toteuttaa esimerkiksi tekstisisällöistä, jolloin tarjotaan kävijälle lisää informaatiota toiselta sivuston sivulta ja pyritään palvella häntä yhä paremmin. Saman aihepiirin tai toisiinsa liittyviä sivuja, kun linkitetään systemaattisesti osuvilla ankkuriteksteillä, autetaan hakukoneita ymmärtämään linkitetyn sivun sisältöä tehokkaammin. Tällä on myös positiivinen vaikutus yksittäisen alasivun hakukonenäkyvyyteen.

”Nopeat sivut konvertoituvat paremmin ja palvelevat asiakkaita tehokkaammin”

Mobiilikäyttö kuluttajien keskuudessa on ottanut viime vuosina räjähtävän kasvun. Tästä syystä sivustojen mobiiliystävällisyys on myös tärkeä seikka käyttäjäystävällisyyttä huomioidessa ja se on nykypäivänä jo osa Googlen hakualgoritmia. Sivuston hyvän käyttäjäkokemuksen varmistamiseksi on sivut asetettava mobiiliystävällisiksi ja skaalautuvaksi mobiililaitteisiin. Sivustosi mobiiliystävällisyyden voit testata Googlen tarjoamalla ilmaisella työkalulla.

käyttökokemus
Suomen Digimarkkinointi Oy:n sivuston mobiiliystävällisyystesti

Mobiilisivustojen käyttäjäkokemus perustuu pitkälti sivujen skaalautuvuuteen sekä nopeuteen. Lähtökohtaisesti nopeat sivut konvertoituvat huomattavasti paremmin mitä hitaammat ja palvelevat asiakkaita tehokkaammin. Nopeiden sivujen luomiseen on luotu AMP eli mobiilikäyttäjille mukautetut sivut, joista on poistettu kaikki sivuston latautumista hidastavat asiat. AMP-sivut ovat huomattavasti nopeammat mitä tavalliset sivut, joten yksittäisen käyttäjäkokemus parantuu huomattavasti tämän ominaisuuden käyttöönotolla. Lisäksi Google arvostaa korkealle AMP-sivuja ja nostaa niitä myös ylös hakutuloksissa.

Sivustosi tarkoitus on palvella ihmisiä

Sivustosi käyttäjäkokemuksen parantamiseksi, mieti sisällöissä aina kenelle kirjoitat, mikä on sisällön tarkoitus ja mitä haluat käyttäjän tekevän, kun hän saapuu sivulle. Tuottamalla sisältöä, joka palvelee kohderyhmääsi, kasvatat myös liiketoimintaasi. Sisällöillä et välttämättä luo suoria kauppoja, mutta luot parempaa hakukonenäkyvyyttä ja täten parannat yrityksesi tunnettuutta. Näin olet luonut jo keskusteluyhteyden potentiaalisiin asiakkaisiin käyttäjälähtöisellä sisällöllä, jolloin niiden asiakkaaksi tulemisen kynnys madaltuu.

Hyvän käyttäjäkokemuksen varmistamiseksi sivuston rakenne ja skaalautuvuus tulevat olla kunnossa. Mitä helpommaksi navigointi sivustolla on tehty käyttäjälle, sitä käyttäjäystävällisemmäksi sivusto tulee ja sitä pidempää potentiaaliset ostajat viettävät aikaa sivustollanne. Myös mobiililaitteiden käyttö on kasvanut viime vuosina räjähdysmäisesti, mikä edellyttää sivustolta skaalautuvuutta laitteesta riippumatta.

Haluatko tutustua lisää siihen, miten hakukoneoptimointi tehostaa koko yrityksenne markkinointia?

 

Tutustu hakukoneoptimoinnin tuomiin mahdollisuuksiin täältä!