Jos verkkosivut on rakennettu oikein, on niiden toteutuksessa otettu huomioon asiakas ja sivujen tarkoitus. Sivuille on tuotettu laadukasta, asiakasta puhuttelevaa tekstisisältöä, kuvia ja kenties videoita, joilla kävijöitä pyritään ohjaamaan kohti haluttua toimenpidettä (esim. osto, yhteydenotto jne.)

Mutta entä jos sivut eivät siitä huolimatta löydy Googlen hakutuloksista? Käydään tässä blogikirjoituksessa läpi sisällön optimointiin liittyvät perusasiat, joihin verkkosivuston ylläpitäjän on yleensä helppo tehdä muutoksia itse ja vaikuttaa näin näkyvyyteen hakukoneissa.

Hakusanatutkimus

Sisällön optimoinnissa hakusanatutkimus on kaiken lähtökohta. Ilman hakusanatutkimusta et tiedä, mitä termejä asiakkaat käyttävät Googlettaessaan. Jos siis haluat lisää liikennettä verkkosivuillesi, niin tee aluksi kunnollinen kartoitus sanoille, joilla on kannattavaa näkyä Googlessa.

Verkkosivun kohdentaminen hakusanoille

sisällön optimointi

Kun tärkeät hakusanat on saatu kartoitettua, täytyy verkkosivujen sisältö kohdistaa näille hakusanoille. Paras ratkaisu on kohdistaa yksi verkkosivuston sivu yhdelle hakusanalle. Pyri käyttämään hakusanaa alla mainituissa kohdissa, mutta pyri pitämään sisältö luonnollisena ja helppolukuisena.

HTML meta-tiedot

HTML meta-tiedoilla kerrotaan lisätietoja verkkosivusta. Metatiedot löytyvät aina HTML-dokumentin alkuosasta, <head> tagien sisästä. Sisällön optimoinnissa tärkeimmät kentät ovat:

Sivun otsikko, eli title.

Sivun otsikko näkyy lähdekoodissa <title> </title> tagien sisässä. Käyttäjälle se näkyy sivun otsikkona ja myös Googlen hakutulossivulla tuloksia selatessa. Titlellä on todettu olevan suora vaikutus hakutulossijoituksiin, eli käytä titlessä hakusanaa. Optimaalinen paikka on sijoittaa hakusana otsikon alkuun.

Muista myös tässä tapauksessa miettiä käyttäjää, joka selaa Googlen hakutuloksia. Miten saat halutuloksia selaavan ihmisen klikkaamaan linkkiä juuri sinun sivuillesi?

Meta-kuvaus, eli meta-description

Meta-description on Googlen hakutuloksissa sivun otsikon ja URL-osoitteen alla näkyvä kenttä. Sen sisältö ei suoraan vaikuta hakutuloksissa nousemiseen, mutta tämä on hyvä paikka ”mainostaa” omaa verkkosivuasi.

Mikäli hakusana esiintyy meta-kuvauksessa, se myös näkyy tummennettuna tekstinä Googlen hakutulossivulla. Pyri siis kirjoittamaan houkutteleva meta-kuvaus (max. 300 merkkiä), jonka luettuaan ihminen haluaa tulla sivuillesi. Voit kuvauksen lopussa esim. käyttää toimintakehotetta, kuten: Lataa hakukoneoptimoinnin ostajan opas täältä!

Verkko-osoite, eli URL

Sivun verkko-osoite kertoo osaltaan hakukoneille sivuston sisällöstä, eli sillä on vaikutusta hakutuloksissa sijoittumiseen.

URL-osoite auttaa ihmistä ymmärtämään verkkosivun rakennetta ja sisältöä. Myös esim. sosiaalisessa mediassa linkkejä jaettaessa on hyvä, että verkko-osoitteesta näkee heti, mitä aihetta sivu käsittelee. Pyri siis käyttämään hakusanoja myös verkko-osoitteissa.

Esimerkki huonosta URL-osoitteesta: http://www.imdb.com/title/tt2527336/

Esimerkki hyvästä URL-osoitteesta: https://www.digimarkkinointi.fi/hakukoneoptimointi-ostajan-opas

Sisältöteksti ja otsikot

Sivuston otsikot ovat myös hyviä paikkoja hakusanojen sijoittelulle, ja etenkin H1-tason otsikolla on todettu olevan myös suoraan vaikutusta sijoituksiin hakutuloksissa. Yleensä kannattaa pitää sivuston Title ja H1-otsikko hyvin samankaltaisina. Monesti sivustolle saapuvat odottavat näkevänsä saman tekstin otsikkona, kuin mikä on näkynyt Googlen hakutulossivulla.

Lisäksi alemman tason (h2-h6) otsikoilla voi jäsennellä tekstiä, jolloin siitä tulee helpommin ymmärrettävää.

Luonnollisesti myös sisältötekstissä kannattaa käyttää hakusanaa muutamaan otteeseen ja tekstin tulee muutenkin olla kyseisen termin ympärille kirjoitettua ja mieluusti pintaa syvemmälle menevää. Mieti, mitä kävijä etsii kirjoittaessaan haun Googleen ja vastaako sivusi siihen kyselyyn.

Tee heti sivun alussa selväksi, että kävijä on tullut oikeaan paikkaan. Älä kopioi tekstiä muualta, vaan tee sisällöstä uniikkia ja kilpailijoista erottuvaa. Vältä karkeita kirjoitusvirheitä ja mieti millainen sävy kirjoituksessasi on. Sopiiko se brändiisi ja puhutteleeko se asiakastasi. Pyri kirjoittamaan vähintään 300 sanaa tekstisisältöä per sivu.

Kuvat

Yleensä hyvällä verkkosivulla on myös kuvia, jotka auttavat hahmottamaan sivun aihetta. Nimeä kuva järkevästi, älä käytä 12412.jpg tyylisiä nimiä kuvilla. Jos kuvassa on jalkapallo, anna tiedoston nimeksi jalkapallo.jpg.

Anna kuvalle myös ALT-tekstiksi ”jalkapallo”. ALT-teksti on teksti, joka näkyy käyttäjälle, jos kuva ei syystä tai toisesta lataudu. Myös kuvalle voi määrittää titlen. Kuvan tapauksessa title on teksti, joka näkyy, kun vie hiiren kursorin kuvan päälle.

Loppusanat

Hakukoneoptimointi on pitkä ja aikaa vievä prosessi. Näillä vinkeillä pääset alkuun verkkosivujesi sisältöjen optimoinnissa. Sisällön optimointi on kuitenkin vain yksi osa-alue mihin hakukoneoptimoinnissa keskitytään. Jotkin muutokset sivustolla kannattaakin jättää ammattilaisten käsiin, ettei sivusto hajoa.

Olemme toteuttaneet tuloksellista hakukoneoptimointia useille eri asiakkaillemme, tässä esimerkki tapaus, jossa saimme parannettua sivuston kävijämäärää 97% puolessa vuodessa hakukoneoptimoinnin avulla.

Nostetaanko juuri sinun sivusto korkeammalle hakutuloksissa?