Markkinoinnin perusteet kertovat, että yrityksen tulee tuntea omat asiakkaansa. Kun puhutaan hakukoneoptimoinnista, tämä perusasia unohtuu ihmeellisen usein.

Google päivittää hakualgoritmiaan 500 – 600 kertaa vuodessa. Tämä on osasyy, siihen että ajoittain otsikot kuten ”hakukoneoptimointi ei enää toimi”, ”hakusanatutkimus on turha” jne. täyttävät blogit. Kuitenkin hakukoneiden käyttäjät edelleen kirjoittavat hakusanoja ja hakulauseita hakukenttään ja tämän mukaan Google ja muut tarjoavat mielestään parhaat mahdolliset hakutulokset.

Hakusanat eivät siis ole vielä hetkeen katoamassa minnekään. Google kehittää koko ajan omaa ymmärrystään hakusanojen synonyymeistä, sanojen eri teemoista sekä siitä mikä kysymys hakijalla oikeasti on mielessä, kun hän kirjoittaa tietyn hakusanan.

Käyttäjäkokemus

Pysyäkseen maailman käytetyimpänä hakukoneena, sen on jatkuvasti parannettava käyttäjäkokemustaan. Hyvä käyttäjäkokemus hakukoneella rakentuu hyvistä hakutuloksista. Google oppii jatkuvasti paremmin ja paremmin tietämään hakusanojen perusteella, mitä ihminen oikeasti on etsimässä.

Hakukoneoptimointi vaatii hyvän hakusanatutkimuksen ja hyvä hakusanatutkimus vaatii sen, että ymmärretään hakijan mielessä oleva kysymys.

Hakusanatutkimusta ja sisältöä tuottaessa onkin siis ehdottomasti kysyttävä ”Mitä tämän hakusanan kirjoittaja oikeasti on etsimässä?”

Hakusanatutkimus täytyy kohdentaa hakusanoja tekeviin ihmisiin, ei pelkästään hakusanoihin ja niiden hakuvolyymeihin. Näin Google pystyy sisältösi avulla tarjoamaan hyvän käyttäjäkokemuksen hakijalleen.

Erilaiset hakutyypit

Karkeasti jaoteltuna on kolmenlaisia hakuja:

  1. Tekemiseen liittyvät haut (ostaminen, lataaminen, tilaaminen)
  2. Tiedon lisääminen (mikä on, mitä tarkoittaa, miten teen)
  3. Liikkumiseen liittyvät haut (missä sijaitsee x, miten löydän paikan x)

On tärkeää ymmärtää mitä hakijan pään sisällä tapahtuu. Haluaako hän lisää tietoa? Haluaako hän suoraan ostaa jotain?

Sisältö mikä on tuotettu ymmärtäen hakijan perimmäiset tarpeet, löytyy korkealta hakukoneesta ja myös lisää myyntiä.

Miten opit tuntemaan asiakkaasi paremmin?

Kun tiedät millä hakusanoilla haluat yrityksesi löytyvän, siirry www.google.fi osoitteeseen ja tee haku näillä sanoilla. Millaisia tuloksia Google tarjoaa? Kun käyt nämä hakutulokset ajatuksen kanssa lävitse, alat ymmärtämään millaisia asioita ihmiset tällä sanalla etsivät.

Miksi näin? Google on luultavasti maailman edistyksellisin ja testatuin moottori, jonka tehtävä on pystyä tuomaan hakutuloksia, joihin hakijat ovat tyytyväisiä. Googlen tärkein tehtävä on siis ymmärtää se, mitä hakusanoja kirjoittavien ihmisten päässä liikkuu. Ymmärtää se, miksi he hakevat.

Otetaan esimerkkinä sana [Hakukoneoptimointi], etusivulla on 10 hakutulosta,

  • näistä kaksi ensimmäistä tarjoavat vastaavat kysymykseen ”mitä hakukoneoptimointi on”
  • kolmantena tulee tulos ”pikaopas TOP-sijaan”
  • loput seitsemän tulosta ovat yritysten, jotka myyvät hakukoneoptimointia.

Päällimmäisenä tarkoituksena [hakukoneoptimointi] haulla on siis tiedon lisääminen ja toisena tarkoituksena tekeminen, eli hakukoneoptimoinnin ostaminen.

Ylivoimaisesti yleisin hakutyyppi on tiedon lisääminen, vain noin 10 % hakijoista ovat valmiita heti ostamaan, eli tekemään jotain. Muista tämä sisältöä tuottaessasi, ensin on tarjottava tietoa sitten vasta ehdotettava kauppaa.

Tarkista hakutulokset tasaisin välein: tarkista, mikä siellä muuttuu ja ennakoi trendit omalla sisällölläsi.

Asiakastieto

Dataa löytyy tietenkin muualtakin kuin hakukoneista. Tarkasta ainakin nämä kolme kohdetta.

  • Asiakaspalvelu. Jos yritykselläsi on asiakaspalveluosasto tai jopa osia verkkosivustollasi, käy läpi, mitä siellä kysytään. Myös yleistyvät chat-palvelut ja niiden data on arvokasta. Varmista, että verkkosivustosi tarjoaa vastauksen näihin kysymyksiin ja että tämä sisältö löytyy niillä hakusanoilla, joita asiakkaasi käyttävät. Käy lävitse myös kilpailijoiden sivustojen vastaavat osiot.
  • UKK eli usein kysytyt kysymykset. Nämä kysymykset ovat niitä, joihin ehdottomasti on löydyttävä vastaus verkkosivustollasi.
  • Myynti. Juttele myyjiesi kanssa, he keskustelevat asiakkaidesi kanssa päivittäin. Mitä asiakkaat heiltä kysyvät, millaisia ongelmia asiakkailla on, millaisilla sanoilla he keskustelevat palveluistasi tai tuotteistasi?

Jos näissä keskusteluissa ilmenee sanoja ja ongelmia, joihin ei vielä löydy vastausta Googlesta, tuota tämä sisältö ja nappaa kävijät omille sivuillesi.

Kirjoita hakijalle, älä hakusanalle.

Google ymmärtää jatkuvasti paremmin sitä, mitä hakijan päässä liikkuu. Älä siis tyydy kirjoittamaan pelkästään hakusanoja siksi, että löydyt paremmin näillä sanoilla vaan mieti miksi nämä hakusanat alkujaan Googleen kirjoitetaan.

Kirjoita siis hakijalle, käyttäen oikeita hakusanoja, tarjoa vastaus hakijan mielessä olevaan ongelmaan ja menestyksesi on taattu, niin hakukoneissa kuin myynnillisestikin.

Hakusanat ovat hakukoneoptimoidun sisällöntuotannon lähtökohta. Lue miten hakusanatutkimuksen avulla luotu hakukoneoptimointistrategia kasvatti sivuston orgaanista liikennettä 97% puolen vuoden aikana.

Katso tarkemmat tulokset täältä