Seuraava blogi on jatkoa jo olemassa olevalle Sisäinen linkitys – Navigaation ja linkkivoiman parantaja -blogille. Tässä blogissa käsitellään ulkoisten linkkien vaikutusta sivustoosi sekä kuinka niitä linkkejä voisi hankkia omalle sivustolle. Ulkoisella linkityksellä tarkoitetaan linkittämistä, jossa linkitetään toiselta domainilta toiselle. Ulkoinen linkitys on vastakohta sisäiselle linkitykselle, jossa linkit ovat sivuston sisäisiä linkkejä.

Mitä on ulkoinen linkitys?

Ulkoinen linkitys tarkoittaa nimensä mukaan ulkoisella sivustolla (toisen tahon domain) olevia linkkejä, joita klikkaamalla siirrytään kohdesivustolle, tässä tapauksessa sinun yrityksesi sivustolle. Ulkoinen linkki muuttuu automaattisesti ulkoiseksi linkiksi, kun se osoitetaan toisen tahon ylläpitämälle sivustolle.

Ulkoisten linkkien päätehtävänä on auttaa hakukoneita navigoinnissa eli siirtymisessä sivulta tai sivustolta toiselle. Tämän lisäksi hakukoneet pitävät ulkoisia linkkejä eräänlaisina kannatusääninä linkityskohteen kohdesivulle. Esimerkiksi Google käyttää PageRank-algoritmia, jonka avulla se laskee sivustosi kaikkien linkkien määrän ja laadun. Kyseisen algoritmin perusteella se sijoittaa sivustosi ilmaisissa hakutuloksissa. Ulkoisiin linkkeihin kannattaa siis panostaa, sillä mitä vahvempi on se sivusto, jolta linkitetään, sitä korkeammalle sivustosi kohoaa Googlessa.

sisaiset-ja-ulkoiset-linkit
Lähde: moz.com

Yllä olevassa kuvassa on esitetty sisäisten ja ulkoisten linkkien eroa. Ulkoisilla linkeillä on enemmän arvoa hakukoneoptimointimielessä kuin sisäisillä linkeillä.

Linkkisuosio

Ulkoisen linkityksen tärkeimpiä tehtäviä on sivuston linkkisuosion (link popularity) kasvattaminen. Linkkisuosio perustuu ajatukseen: ”mitä enemmän linkkejä tietty sivu saa, sitä tärkeämpää kyseisen sivun sisältö täytyy olla ja sen paremmin se tulee sijoittua ilmaisissa hakutuloksissa”.

Linkkien määrä ja arvo määrittävät linkkisuosiota

Tietyn sivuston linkkisuosio mitataan sivulle viittaavien ulkopuolisten linkkien määrästä sekä niiden arvosta. Mitä enemmän sivu saa ulkopuolisia linkkejä vahvoilta sivustoilta, sitä korkeammalle Google nostaa sivua hakutuloksissa. Niin kuin aikaisemmin mainitsin, ulkoiset linkit voidaan ajatella hakukoneoptimoinnin kannalta ääninä. Jos kärjistetään asiaa, mitä enemmän ääniä (ulkoisia linkkejä muilta sivustoilta) sivu saa, sitä luotettavammaksi Google arvioi kyseisen sivun. Mitä luotettavampi sivu on Googlen silmissä, sitä korkeammalle se nousee ilmaisissa hakutuloksissa.

Pelkkä ulkoisten linkkien määrä ei siis ole ratkaisevin tekijä linkkisuosion kasvattamisessa. Hyödyllistä on myös, että linkittävä sivu käsittelee samaa aihepiiriä, kuin linkitetty sivu.

Valitse huolella ankkuritekstisi

Näiden tekijöiden lisäksi, erittäin tärkeä rooli ulkoisessa linkityksessä on linkkien ankkuriteksteillä. Ankkuritekstillä tarkoitetaan linkin tekstiä, jota hiirellä klikataan ja josta päästään linkin kohdesivulle. Googlelle ankkuriteksti esittää, mistä linkin kohteena oleva sivu kertoo. Käytä tästä syystä ankkuritekstinä sellaista hakusanaa, jolla haluat Googlen ilmaisissa hakutuloksissa näkyä.

”Tarkkoja hakusanoja on syytä käyttää maltillisesti ankkuriteksteinä.”

Ole kuitenkin tarkkana ankkuritekstin valinnassa. Google on herkkä tulkitsemaan hakutulosten manipulointia. Tällaisena manipulointina Google näkee sen, jos linkkejä hankitaan paljon helpoista lähteistä, kuten foorumeihin kommentoimalla, ja käytetään aina ankkuritekstinä tarkkoja hakusanoja. Tästä Google voi asettaa rangaistuksen tietylle sivustolle laskemalla sen sijoituksia hakutuloksissa. Tarkkoja hakusanoja ankkuriteksteinä on siis syytä käyttää maltillisesti eikä viljellä liikaa.

Ulkoisessa linkityksessä linkkien sijainti tulee myös ottaa huomioon. Esimerkiksi sivuston laajuiset (sitewide links) linkit eivät ole Googlelle painoarvoltaan niin tärkeässä asemassa kuin sisältöteksteihin sijoitetut tekstinsisäiset linkit (editorial links). Sivuston laajuiset linkit voivat olla esimerkiksi linkkejä, jotka ovat sivuston sivu- tai alapalkissa ja niiden sijainti toistuu jokaisella sivulla sivustolla.

Kuinka linkkejä sitten hankitaan?

Linkkien hankinta on useasti se vaikein osuus hakukoneoptimoinnissa sen haastavuuden takia.

Yksinkertaisin tapa hankkia ulkoisia linkkejä on kirjoittaa foorumeihin, vieraskirjoihin tai blogeihin kommentteja ja lisäämällä halutun linkin. Kuitenkin nykyiset hakukoneiden algoritmit tunnistavat helposti tämän kaltaiset linkinhankintakeinot ja antavat kyseisille linkityksille huomattavasti vähemmän arvoa kuin tekstinsisäisille linkeille. Tämä ei siis ole paras tapa lisätä linkkisuosiotasi, vaan siihen tulee nähdä paljon enemmän vaivaa.

1. Hanki linkkejä laadukkaalla sisällöllä

Hakukoneoptimoinnin kannalta ehkä se suositeltavin ja kustannustehokkain tapa kerätä ulkoisia linkkejä sivustolle on luoda laadukasta ja informatiivista sisältöä. Jos tietyllä sivustolla havaittu sisältö koetaan tärkeäksi ja laadukkaaksi itselle, käyttäjät saattavat myös linkittää kyseistä sisältöä omalle sivustolleen.

Laadukasta ja informatiivista sisältöä luodessa on syytä miettiä, ketkä ovat tyypillisiä asiakkaitasi ja mitä he mielellään lukisivat sivustollasi. On myös hyvät miettiä, minkälaisiin ongelmiin he hakisivat ratkaisuja ja minkälainen sisältö saisi heidät innostumaan. Hyvänä esimerkkinä voidaan pitää erilaisia infograafeja sekä ohjeita, joista on hyötyä sivuston vierailijoille.

2. Katsasta hakemistolistaus

Toinen hyvä ja todella yleinen tapa hankkia ulkopuolisia linkkejä on erilaiset hakemistolistaukset. Ehkä Suomen tunnetuin hakemisto on Yritysopas-hakemisto, jonne kuka tahansa voi ehdottaa omaa yrityksensä sivustoa listattavaksi. Nykypäivänä hakemistojen huonoksi puoleksi on vain tullut niiden kaupallistuminen. Yhä useampia hakemistolistauksia saa ainoastaan ostamalla tai vaihtokaupalla.

3. Kysy suoraan

Ehkä se vaikein tapa hankkia ulkoisia linkkejä on suora lähestyminen linkittävää tahoa kohti. Kaikista tehokkain keino tässä tavassa on lähestyä ensiksi omia yhteistyökumppaneita ja pyytää heitä linkittämään sivustollesi. Suorassa lähestymisessä voidaan käyttää niin kutsuttua vaihtomenetelmää, jossa molemmat osapuolet hyötyvät. Pyydät yhteistyökumppaniasi linkittämään sinun sivustollesi ja sinä linkität vastapalveluksi myös heidän sivustolleen.

4. Vältä linkkifarmeja

Viime vuosien aikana hakukoneoptimoinnin alalle on tullut useita eri tahoja, joiden päätehtävänä on linkittää muiden sivustoille. Tällaisia tahoja kutsutaan ’linkkifarmeiksi’.

Nykypäivänä kuitenkin hakukoneet tuomitsevat tämäntapaiset linkitykset ja niistä on useasti enemmän haittaa kuin hyötyä. Jos hakukone havaitsee, että tietylle sivustolle tulee yhtäkkiä suuri määrä linkkejä eri domaineilta, jotka eivät liity kohdesivuston aihealueeseen, hakukone ei tulkitse niitä ansaituksi ja aidoiksi linkeiksi. Hyvä neuvo on siis välttää eri ’linkkifarmien’ käyttöä hakukoneoptimoinnissa.

Yhteenveto

Vahvoilla ulkoisilla linkeillä vahvistetaan tietyn sivuston domain-auktoriteettia, sillä tämä saa sivuston nousemaan ilmaisissa hakutuloksissa. Google käyttää omaa algoritmiaan, jonka perusteella se arvioi tietyn sivuston ulkoisten linkkien määrän sekä laadun. Sivusto, jolle osoitetaan paljon ulkoisia linkkejä vahvoilta sivustoilta, on myös todennäköisesti korkealla Googlen hakutuloksissa.

Ulkoisten linkkien hankinnassa on tärkeää hyödyntää omia yhteistyökumppaneita sekä tuottaa asiakaslähtöistä sisältöä sivustolle. Laadukas ja informatiivinen sisältö sivustolla antaa vahvat edellytykset ulkoisen linkityksen rakentamiselle.