Hakukoneiden tehtävä on löytää ja järjestellä internetistä löytyvä tieto. Kuka olisi uskonut 90-luvun alussa, kun ensimmäiset hakukoneet tulivat, mihin ne ovat kehittyneet nykypäivään mennessä. Tälle välille mahtuu monia eri hakukoneita, kuten Yahoo ja Altavista, joista osa on lopettanut toimintansa erään toimijan saavuttaessa lähes monopoliaseman hakukonemarkkinoilla.

Muistatteko 2000-luvun alun tv-ohjelman Suomessa, jossa kilpailtiin, kuka löytää nopeiten tietoa tai esimerkiksi tietyn kuvan internetistä. Tässä videossa esimerkiksi kilpailijoiden pitää etsiä kuva Mel Gibsonista uimahousuissa.

Google perustettiin vuonna 1998, se oli alun perin Larry Pagen ja Sergey Brinin kouluprojekti heidän opiskellessa Stanfordin yliopistossa. Google järjesteli hakutuloksia aluksi sillä perusteella, kuinka monta kertaa tiettyä avainsanaa toistettiin sivulla. Tämä johtikin yhteen ensimmäisistä hakukoneoptimoinnin tekniikoista. ”Stuffing” tarkoittaa käytännössä sitä, että tiettyä avainsanaa toistetaan sivun meta tageissa, sisällössä ja ankkuriteksteissä. Page ja Brin kehittivät myös hakukoneen, joka tarkasteli sivujen linkitysprofiileja eli ulkoisten linkkien määrää ja laatua, jonka avulla arvioitiin sivuston relevanttiutta. Näiden kahden hakukoneen kehityksen avulla Page ja Brin kehittivät heidän PageRank-algoritminsa, joka toimii Googlen hakutulosten järjestelyn taustalla edelleenkin.

Mitkä tekijät nykypäivänä vaikuttavat verkkosivuston sijoituksiin hakukoneissa?

SemRushin tekemän tutkimuksen mukaan viisi tärkeintä tekijää, jotka vaikuttavat hakukonesijoituksiin ovat:

  • Suorat vierailut sivustolla
  • Sivustolla vietetty aika
  • Selailtujen sivujen määrä vierailun aikana
  • Välittömän poistumisen prosentti
  • Linkittävien sivustojen määrä

Tutkimuksesta huomataan, että kolmella viidestä tärkeimmästä tekijästä on tekemistä käyttökokemuksen kanssa. Käyttökokemus on onneksi tekijä, johon voidaan vaikuttaa tarvittaessa nopeallakin aikataululla, kun taas ulkoisten linkkien hankkiminen voi olla vaikeaa joissakin tapauksissa. Käyttökokemuksen parantaminen vaatii kuitenkin tiedon keräystä sivustolta, jotta tiedetään mitkä sivuston kipupisteet ovat ja minkälaisia toimenpiteitä näiden korjaamiseksi tulisi tehdä. Google Analyticsistä saadaan suoraan tietoa sivustolla vietetystä ajasta, selailtujen sivujen määrästä sekä välittömän poistumisen prosentista. Jos sivustolle ei ole analytiikkaa asennettuna tulisi se tehdä pikimmiten. Vaikka GA:sta saadaan nämä tiedot, se ei kuitenkaan itsessään kerro, miksi luvut ovat sellaisia kuin ne ovat. Tämä vaatii tarkempaa perehtymistä sivustoon.

Vierailijoiden käyttäytymistä sivustolla voidaan seurata erilaisilla työkaluilla, kuten HotJar:lla tai Crazy Egg:llä. Työkalujen avulla saadaan arvokasta tietoa sivuston kipupisteistä ja vierailijoiden liikkeistä sivustolla. Hyödyllisiä ominaisuuksia työkaluissa on esimerkiksi:

  • Lämpökartat
  • Videotallenteet vierailijoiden liikkeistä
  • Lomake analyysi
  • Kyselyt, joilla kysytään suoraan asiakkaalta mitä sivustolla voisi parantaa.
Mitä punaisempi alue, sen useammin kyseistä kohtaa on esimerkiksi klikattu. Heatmapin avulla näemme, jos kävijöiltä jää jotain tärkeää huomaamatta ja he eivät ohjaudu sinne, minne ensisijaisesti pyrimme heitä ohjaamaan sivustolla.

Mihin sivustolla sitten tulisi panostaa käyttökokemuksen parantamiseksi?

Kaiken pohja on ymmärrys siitä, miksi yrityksellä on verkkosivut ja mitä niillä pyritään saavuttamaan. Tämä ei ole aina päivänselvää. Monesti tavoite on selvillä, mutta tavoitteen saavuttamiseksi ei ole tehty tarvittavia toimenpiteitä. Vierailijoille tulisi tarjota polku, joka palvelee heitä ja loppujen lopuksi tuo liikevaihtoa yritykselle. Tähän vaikutetaan pääasiassa sisällöillä, jotka ohjaavat vierailijaa eteenpäin sivustolla kohti tavoitetta. Sisällöillä on myös suuri merkitys hakukonenäkyvyyteen.

Sivuston nopeus

Verkkosivustosi tulisi myös toimia nopeasti. Sivuston nopeudella on suora vaikutus sivustolla vietettyyn aikaan, selailtujen sivujen määrään ja välittömän poistumisen prosenttiin. Nämä tekijät vaikuttavat siis myös hakukonesijoituksiin ja konversioiden määrään. Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että sivustosi tulisi latautua alle kahdessa sekunnissa.

Mobiiliystävällisyys

On sanomattakin selvää, että sivustosi tulee olla helposti käytettävissä mobiililaitteilla. Responsiivinen verkkosivujen toteutus, tarpeeksi suuret painikkeet (jotka toimivat yhdellä klikkauksella) ja helposti luettava sisältö ovat asioita, joita tulisi miettiä mobiilisivujen kehittämisessä.

Valikot ja sivuston rakenne

Sivuston päävalikko tulisi olla selkeä ja helposti ymmärrettävissä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että valikko on aina näkyvissä (ns. sticky navigation) ja valikossa käytettävät sanavalinnat kuvaavat kyseisen linkin takana olevaa sisältöä. Mobiililaitteilla valikko voidaan toteuttaa esimerkiksi ”hampurilaisena”. Sivuston rakenteen ei tulisi olla liian syvä 2-3 tasoa on hyvä määrä. Sivustoa kehittäessä ei kannata yrittää keksiä pyörää uudelleen, sillä vierailijat ovat tottuneet tietynlaisiin rakenteisiin, joten älä pakota potentiaalista asiakasta opettelemaan, kuinka sivustolla tulisi edetä. Jokaiselta sivulta tulisi olla ohjata johonkin seuraavaan askeleeseen ja ns. umpikujia ei sivustolla tulisi olla.

Design

En ota kantaa psykologisiin vaikutteisiin, mitä väreillä esimerkiksi voidaan saavuttaa, mutta selkeä design sivustolla tekee sivuston selailusta helppoa ja miellyttävää. Helposti luettava fontti ja värien käyttö ovat ydintekijöitä. Valkoinen teksti keltaisella taustalla voi esimerkiksi olla hyvin ärsyttävää. Kannattaa myös harkita värisokeille sopivien värien käyttämistä. Laadukas verkkosivuston toteutus ja design luo myös uskottavuutta ja luottamusta brändiä kohtaan. Lue lisää verkkosivustolla käytettävistä kuvista ja väreistä täältä..

Sisältö

Ilman sisältöä sivusto ei pääse asetettuihin tavoitteisiin, eikä myöskään menesty hakukoneessa. Tärkein sisältö on hyvä sijoittaa sivun yläosaan, jotta vierailija saadaan sitoutumaan sisältöön ja selailemaan sivua eteenpäin. Sivun alaosaa ei kuitenkaan pidä unohtaa. Alaosassa tulisi tarjota jotain arvoa vierailijalle, jotta halua poistua sivustolta ei tule.

Käytä kuvia, videoita ja infograafeja. Iso osa vierailijoista käy sivun läpi ensiksi ”skannailemalla” ennen kuin syventää lukemaan itse tekstisisältöä. Jos katse saadaan kiinnittymään johonkin mielenkiintoiseen vierailija viettää sivustolla pidemmän aikaa.

Loppusanat käyttökokemuksesta

Jos sivustollesi tulee paljon liikennettä eri lähteistä ja hakukonenäkyvyytesi on hyvällä tasolla, nämä asiat ovat sinulle erityisen tärkeitä. Vierailijoiden liikkeistä ja käyttäytymisestä kerätyllä tiedolla ja tietojen perusteella tehdyillä toimenpiteillä on suuri vaikutus sivuston tavoitteiden saavuttamiseen, esimerkiksi liidien hankintaan ja mahdollisesti yrityksesi liiketoiminnan kasvattamiseen.

Lue miten Prima-rakentajat hyötyi hakukoneoptimoinnista.