Jaakko kirjoitti viimeksi blogitekstin aiheesta linkkien rakentaminen. Tekstissä kerrottiin tapoja, joilla voi kohtalaisen pienellä vaivalla saada linkkejä muilta sivustoilta omalle sivustolleen.

Käydään tässä blogikirjoituksessa vielä hieman tarkemmin läpi, millaisista linkeistä on eniten hyötyä sivuston hakukonenäkyvyydelle.

Google kehittää jatkuvasti tapaa laskea sivujen sijoituksia hakutuloksissa, siksi ei kannata miettiä pelkästään linkkien lukumäärää, vaan myös linkkien laatua. Mitkä tekijät siis vaikuttavat linkin laatuun?

1. Linkittävän Domainin luotettavuus

Google laskee kaikille verkkosivustoille eräänlaisen arvosanan, joka kertoo sivuston luotettavuudesta. Yleensä esim. yliopistojen, valtion virastojen yms. laitosten verkkosivustot ovat luotettavia ja niillä on korkea Domain Authority (DA).

Linkki tällaisestä luotettavasta lähteestä on aina parempi, kuin linkki esimerkiksi jostain internetin linkkikirjastosta, johon kuka tahansa voi käydä ilmoittamassa verkkosivunsa osoitteen.

Sivuston auktoriteetin voi tarkistaa esimerkiksi Chrome ja Firefox selaimille saatavalla Moz-toolbarilla. Työkalu näyttää mm. sivulle osoittavien linkkien määrän. Alla esimerkkinä Chromelle asennetun Moz-toolbarin näkymä www.facebook.com sivustolla.

Facebookin etusivulle osoittaa lähes 26 000 000 linkkiä muilta sivustoilta. Sivun auktoriteetti (Page Authority, PA) on 97 ja domainin auktoriteetti 100.

Mozin tilaajana voi nähdä tarkempia tietoja. Esim. koko facebook.com -domainiin on tätä kirjoittaessa 2 769 108 313 linkkiä muilta sivustoilta.

2. Linkittävän sivun luotettavuus

Koko sivuston luotettavuuden lisäksi myös sen yksittäisen sivun auktoriteetti vaikuttaa, josta sivullesi linkitetään. Kuten yllä todettiin, myös tämän arvon voi nähdä Moz-toolbarin avulla. Kannattaa myös tarkistaa, miten sivu löytyy hakutuloksista ja millaisille muille sivustoille kyseiseltä sivulta linkitetään.

Kannattaa myös käydä itse tutustumassa sivustoon ja miettiä, miten hyödyllinen linkki olisi muuten, kuin pelkästään hakukonenäkyvyyden kannalta. Onko sivustolla esimerkiksi paljon aktiivisia seuraajia, jotka voisivat myös linkin kautta tulla sivustollesi?

Onhan aina parempi, jos pelkän linkin sijaan saat myös muuta näkyvyyttä ja uusia kävijöitä sivustollesi linkin kautta.

3. Linkittävän sivuston aihe

Linkittävän sivuston aihepiiri on myös tärkeä tekijä linkin laadun kannalta. Jos sivustosi kertoo koirista, on linkki toiselta koirasivustolta arvokkaampi, kuin linkki kenkäkaupan sivustolta.

Linkkejä on siis hyvä pyrkiä hankkimaan saman aihepiirin sivustoilta.  Mikäli kuitenkin eteen tulee mahdollisuus hankkia linkki arvostetulta sivustolta, kannattaa se ottaa vastaan, vaikkei sivuston aihepiiri olisikaan sama, kuin omasi.

4. Linkin ankkuriteksti

Linkin ankkuritekstistä oli puhetta jo aikaisemmassa blogi-kirjoituksessa, jonka aiheena oli verkkosivuston rakenne. Kertauksena mainittakoon kuitenkin, että ankkuriteksti on se linkin teksti, jota hiirellä klikataan, jotta päästään linkin kohteeseen. Ankkuriteksti kertoo Googlelle, mistä linkin kohteena oleva sivu kertoo, joten ankkuritekstinä voi pyrkiä käyttämään sellaista hakusanaa, jolla Googlessa halutaan näkyä.

Tässä asiassa kannattaa kuitenkin olla tarkkana. Jos linkkejä hankkii paljon helpoista lähteistä, esim. blogeihin kommentoimalla ja käyttää aina ankkuritekstinä tarkkoja hakusanoja, ymmärtää Google nopeasti yrityksen manipuloida hakutuloksia. Tästä voi siten seurata rangaistus, eli sen sijaan, että linkki nostaisi sivustoa hakutuloksissa, käykin päinvastoin.

Mikäli kuitenkin ankkuritekstiksi luonnollisesti käy jokin hakusana, kannattaa tilaisuus käyttää hyväksi.

5. Follow ja nofollow-linkit

Linkki on Googlelle tavallaan suositus vierailla sivulla. Kun sivu saa paljon suosituksia – eli linkkejä – Google katsoo sen olevan tärkeä sivu ja nostaa sitä hakutuloksissa. Hakukoneoptimointipiireissä puhutaan linkkimehusta ja sen jakautumisesta. Asia on hyvin selitetty esimerkiksi tässä Woorankin artikkelissa.

Follow-linkki on ”normaali” linkki, jonka Google katsoo olevan suositus ja auttaa näin nostamaan linkin saavan sivuston auktoriteettia.

Linkki voidaan tehdä myös siten, että Google ei laske sitä suositukseksi. Tällöin puhutaan nofollow-linkistä. Nofollow.linkki ei johdata linkittävän sivuston voimaa eteenpäin linkin kohteelle, eikä se näin auta samalla tavalla linkin saavan sivuston hakukonenäkyvyyteen, kuin follow-linkki.

Kuitenkin myös nofollow-linkeillä on todettu olevan jonkinlaista vaikutusta hakutuloksissa nousemiseen, mutta ei yhtä tehokasta, kuin follow-linkeillä. Lisäksi tietenkin ihminen voi normaaliin tapaan klikata itsensä linkin kautta sivustollesi, vaikka se olisikin määritetty nofollow-linkiksi.

Nofollow määritetään linkin HTML-koodiin seuraavasti:

<a href=”http://www.linkinkohde.fi/” rel=”nofollow”>Ankkuriteksti</a>

Voit tarkistaa, onko linkille määritetty nofollow-attribuutti joko suoraan lähdekoodista tai aikaisemmin mainitulla Mozin toolbarilla, jonka voi määrittää värjäämään nofollow-linkit.

Siinä muutamia tärkeitä seikkoja, jotka on hyvä ottaa huomioon, kun arvioi linkkien laatua ja mahdollista vaikutusta oman sivuston hakukonenäkyvyyteen.

Jos kaipaat apua, ota yhteyttä