Jotta yrityksesi onnistuu vuosi vuoden perään saavuttamaan kannattavaa kasvua, on erittäin tärkeää, että verkkosivuston liikenne tulee muualtakin, kuin maksetusta mainonnasta. Tämän takia yhä useampi yritys aivan syystäkin investoi vahvemmin hakukoneoptimointiin, sillä sen avulla verkkosivuston rakenteet saadaan muodostettua niin, että orgaaninen (ilmainen) kävijävirta ottaa yhä isompaa osaa verkkosivuston kokonaisliikenteestä.

No mistä sitten tiedät, että tuleeko yrityksesi verkkosivustolle orgaanista kävijävirtaa hakukoneista? Vielä tärkeämpi kysymys on, että tuleeko verkkosivustolle orgaanisesti kävijöitä, jotka eivät etsi teitä suoraan brändinne nimellä? Nehän ovat niitä, joita hakukoneoptimoinnilla kannattaa havitella.

Tässä blogissa tulemme käymään läpi sitä, että miten voit tarkistaa yrityksenne tärkeimpien sivujenne orgaanisen näkyvyyden nykytilanteen sekä sen, että mitä toimenpiteitä tämän perusteella voisi tehdä.

Kuinka selvität miten verkkosivustosi eri sivut keräävät orgaanista kävijävirtaa?

Sivustollanne on varmaankin jo käytössä maailman suosituin analytiikkaohjelmisto, eli Google Analytics. Jos ei ole, niin suosittelemme ehdottomasti kyseisen ohjelmiston asentamista. Orgaanisen liikenteen yksi tärkeimmistä raporteista on laskeutumissivujen raportti, jonka tarkoituksena on näyttää, että miten hyvin jokainen verkkosivustollasi oleva sivu suoriutuu. Tämän avulla sinun on mahdollista seurata muun muassa sitä, että kuinka paljon kävijävirtaa hakukoneet tuovat esimerkiksi palvelusivuillenne ja miten hyvin näillä sivuilla olevia toimintakehotteita klikataan.

Kuinka tämän näkee sitten käytännössä? Kun sinulla on Google Analytics auki, niin seuraavaksi painat Acquisition --> All Traffic --> Channels. Sitten valitset digimarkkinoinnin kanavista Organic Search ja painat valikkoa Secondary dimension, josta etsit Landing Page. Tämän jälkeen edessäsi näkyy 10 sivua, joihin sivustollasi laskeudutaan eniten.

Mitä laskeutumissivulla tarkoitetaan ja mihin raportissa ainakin kannattaa keskittyä?

Google Analyticsin määritelmän mukaan laskeutumissivu on se sivu, jonne selailija saapuu ensimmäiseksi verkkosivustollasi. Eli jos siirryt hakukoneesta blogiin x, josta siirryt vielä blogiin y, niin blogi x lasketaan tässä laskeutumissivuksi.

Google Analyticsin orgaanisen laskeutumissivujen raportti antaa kattavasti tietoa siitä, että miten kaikki verkkosivuston sivut suoriutuvat hakukoneiden silmissä. Muista katsoa ainakin nämä kolme asiaa, kun pohdit sitä, että miten sivustosi pärjää hakukoneiden orgaanisella taistelukentällä:

  1. Mitkä ovat top 10 laskeutumissivut? Löytyykö listasta esimerkiksi tärkeimmät palvelu- tai tuotesivut?
  2. Mitkä ovat tärkeiden sivujen välittömät poistumisprosentit?
  3. Miten tärkeimmät sivut konvertoituvat?
  • Kun tarkastelet Google Analyticsin antamaa raporttia orgaanisen liikenteen laskeutumissivuista, niin aluksi kannattaa katsoa kuinka paljon vierailijoita tärkeimmät yrityksesi tuote- ja palvelusivut keräävät. Jos esimerkiksi sivustollanne on esitelty kaksi tärkeintä palveluanne, joista toinen palvelusivu kerää huomattavasti enemmän vierailijoita kuin toinen, on hyvinkin mahdollista, että toisessa on enemmän laadukasta sisältöä tai siinä on paremmin hyödynnetty hakusanoja oikeissa kohdissa.
  • Välitön poistumisprosentti kertoo sen osuuden selailijoista, jotka eivät jatka laskeutumissivulta matkaansa muille sivuille, eli poistuvat suoraan verkkosivuilta. Yleisesti voi sanoa, että alle 50% välitön poistumisprosentti on hyvä ja yli 80% on todella huono. Mikäli tärkeän sivunne poistumisprosentti on suuri, niin kannattaa miettiä, että onko sivuille asetettuna tarpeeksi selkeät toimintakehotteet ja call-to-actionit, tai onko sisältö vain yksinkertaisesti niin kehnoa, että sitä ei jaksa lukea enempää.
  • On hyvin tärkeää seurata sivujen konvertoitumista eli sitä, että miten hyvin laskeutumissivut palvelevat asetettuja tavoitteita. Voisiko esimerkiksi huonosti konvertoituvan sivun toimintakehotteen nappia siirtää suoraan aloitusnäkymään, vai pitäisikö sisällöllä tuoda paremmin esille, että mistä teidän tuotteessanne on oikeastaan kyse?

Lukuvinkki: Miksi moni landing page kerää kävijöitä muttei kauppaa?

Miksi suurin osa kävijöistä päätyy ensin etusivulle?

On hyvin tyypillistä, että etusivulle laskeutuu suurin osa orgaanisesta liikenteestä. Tämä on aivan loogista, sillä useat etsivät tuotteita ja palveluita brändinimillä hakukoneista. Eli jos etsit esimerkiksi tietyn yrityksen siivouspalvelua kirjoittamalla brändin nimen hakukenttään, niin tällöin on todennäköistä, että päädyt myös kyseisen yrityksen etusivulle.

Tästä pääsemmekin siihen, että vaikka yrityksenne etusivu keräisikin paljon orgaanista kävijävirtaa, niin voi olla, että 99% verkkosivulle tulijoista oli tarkoitus löytää juuri teidän verkkosivunne hakukoneesta. Hakukoneoptimoinnin pihvinä on kuitenkin kasvattaa erityisesti niiden kävijöiden määrää verkkosivustolla, jotka eivät lähtökohtaisesti olleet etsimässä verkkosivuanne. Eli jos reilusti suurin osa orgaanisesta kävijämäärästä laskeutuu etusivullenne, niin se saattaa kertoa enemminkin muiden sivujen heikkoudesta, kuin etusivun paremmuudesta.

Yhteenveto

Nykypäivänä voi kysyä, että onko yritystä olemassakaan, jos sitä ei löydy Googlesta. Hakukonenäkyvyys on useille yrityksille elinehto ja toisille se tarjoaa erinomaista mahdollisuutta saavuttaa kannattavaa kasvua, toimialasta riippumatta. Oman verkkosivuston nykytilanteen tarkastaminen on viisasta, sillä oikeita toimenpiteitä on vaikeaa tehdä, jos et tiedä mitä siellä tulisi muuttaa.

Yrityksesi palvelu- ja tuotesivut ovat todennäköisesti ne tärkeimmät, joten silloin niiden olisi hyvä myös näkyä hakukoneissa. Olet hyvässä tilanteessa, kun tärkeimmät sivusi saavat suuren osan orgaanisen liikenteen kokonaisuudesta, sivut konvertoituvat hyvin sekä suorat poistumat ovat mahdollisimman pienet.

Orgaaniseen näkyvyyteen vaikuttaa monen monta tekijää, kuten esimerkiksi sisällön laatu, sivuston tekninen toimivuus sekä sivustolle tulevien linkkien laatu. Mikäli tarvitsette hakukoneoptimointiin auttavaa kättä, niin löydät sivustoltamme lisää tietoa orgaanisen liikenteen kasvattamisesta .