AdWords Editor on hakusanamainostajan tärkein yksittäinen työkalu AdWords-selainkäyttöliittymän ohella. Työkaluun tutustuminen ja sen käyttöönotto kannattaa, sillä se maksaa hyvin nopeasti itsensä takaisin tehonsa ja monikäyttöisyytensä johdosta.

Mistä AdWords Editorissa on oikein kyse?

AdWords Editor on sananmukaisesti AdWords-mainostajan tehotyökalu. Se on ilmainen Windows- ja Mac-tietokoneille ladattava sovellus, joka pitää sisällään lukemattomia mainoskampanjan rakenteen muokkaamiseen soveltuvia ominaisuuksia. Osa ominaisuuksista löytyy myös AdWordsin selainkäyttöliittymästä, mutta Editor soveltuu huomattavasti selainpohjaista käyttöliittymää paremmin isojen rakenteellisten muutosten tekemiseen.

”AdWords Editor ja selainkäyttöliittymä muodostavat symbioosin”

Editor on etupäässä hallintasovellus, eikä se sinällään ole suositeltava työkalu mainonnan päivittäiseen optimointiin. Karrikoidusti voisikin sanoa, että AdWords Editor ja selainkäyttöliittymä muodostavat symbioosin, jossa vuorovaikutus hyödyttää molempia osapuolia. Editor kun taitaa kampanjan rakenteen luomisen sekä muokkaamisen ja selainkäyttöliittymä taas on parhaimmillaan mainonnan kertyneeseen dataan pohjautuvassa päivittäisessä optimoinnissa.

AdWords Editor auttaa rakenteellisten muutosten tekemisessä

Mainonnan rakentaminen ja muutosten tekeminen ovat runsaasti aikaa vieviä toimenpiteitä. Rakenteen suunnittelun ohella mainosratkaisujen käyttöönotto ja järjestelmään syöttäminen parhaimpien käytänteiden mukaisesti vaativat aikaa ja riittävää osaamista. Mainoskampanjat koostuvat usein kymmenistä, sadoista tai jopa tuhansista yksittäisistä mainoksista ja näiden takana olevista avainsanoista ja asetuksista. Mainonnan kustannustehokkuuteen keskityttäessä muutokset kannattaa tehdä mahdollisimman huolellisesti ja tehokkaasti. Juuri tähän huutoon vastaa Editorin soveltuvuus joukkomuokkausten tehokkaaseen hallitsemiseen.

Editor mahdollistaa kohteiden poistamisen, kopioimisen ja leikkaamisen mainosryhmien sekä kampanjoiden sisällä ja välillä. Tämä on juuri se osa-alue, jossa työkalu on tehokkaimmillaan. Työkalun ominaisuuslista on koko laajuudessaan varsin vakuuttava, mutta sen organisointiin liittyvät hyödyt ovat suhteellisesti suurimmat.

AdWords Editor soveltuu erityisen hyvin esimerkiksi

  • mainosten kopioimiseen,
  • avainsanalistojen monistamiseen,
  • mainosten uudelleenkirjoittamiseen,
  • kampanjan mainosten URL:ien muuttamiseen,
  • aluekohdistusasetusten kopioimiseen kampanjasta toiseen,
  • avainsanatyyppien muuttamiseen ja
  • negatiivisten avainsanojen kopioimiseen.

Edellä mainittujen esimerkkitoimenpiteiden lisäksi työkalu soveltuu lukemattomaan määrään muita hyödyllisiä ja selainkäyttöliittymässä varsin hankalasti tehtäviä toimenpiteitä. Parhaimmillaan Editorin käyttö säästää aikaa ja pienentää riskiä inhimillisen näppäilyvirheen sattumiselle.

AdWords Editorin käyttöönotto

Ennen Editorin käyttöönottoa sinulla täytyy olla AdWords-tili ja käyttöoikeus kyseiseen tiliin. Kun tili ja tämän käyttöoikeudet ovat kunnossa, sovelluksen voi ladata ilmaiseksi AdWords Editorin suomenkielisiltä sivuilta. Sovelluksen asennus on automatisoitu niin, että asennusvaiheessa ei käytännössä voi epäonnistua.

Asennuksen jälkeen sovellusta ensimmäistä kertaa avatessa Editor pyytää synkronointia AdWords-tilin ja sovelluksen välille. Tämä tapahtuu hakemalla hallinnoitava tili Tilien Hallinta -toiminnolla. Tilin tietoja ensikertaa sovellukseen tuodessa sovellus pyytää kirjautumaan tiliin käyttöoikeuksien varmistamiseksi.

AdWords-tilin Editoriin tuotuasi olet valmis siirtymään työkalun valtakuntaan!

AdWords Editorin käyttö

Editorin käyttöliittymä eroaa huomattavasti AdWordsin selainkäyttöliittymästä. Näiden kahden alustan ilmeisin ero on mainostajan tekemien muutosten päivittymisessä. Siinä missä selainkäyttöliittymässä tehdyt muutokset tulevat käyttöön saman tien, vaativat Editorissa tehdyt muutokset erillisen lähetä-napin painamista. Editor soveltuu erillisenä sovelluksena varsin luontevasti myös offline-työskentelyyn, jolloin suuretkin muutokset voi lähettää tiliin yhdellä kertaa.

AdWords Editor – kultaakin kalliimpi

Sovelluksella voi käsitellä teksti-, kuva- ja videosisältöisiä kampanjoita. Suurin osa kampanja- ja mainostason asetuksista ja muutoksista on helposti tehtävissä. Sovelluksesta saatava hyöty on konkreettisin laajoissa tileissä, joissa esimerkiksi usean mainosryhmän tai mainoksen asetuksia voi säätää kerralla. Käyttökokemuksen mukavuutta Editorin eduksi lisää siis merkittävästi sovelluksen käyttönopeus.

Vinkkejä Editorin käyttöön

AdWords Editor tarjoaa lukemattomia hyödyllisiä ominaisuuksia, mutta esimerkiksi raportointiin tai videomainosten optimointiin se ei juurikaan sovellu. Hyödyllisimmät ja tehokkaimmat ominaisuudet liittyvät aiemmin mainittuun sovelluksen kykyyn selviytyä kymmeniä, satoja tai tuhansia kohteita sisältävien kampanjoiden rakenteellisista muutoksista.

Editorin käytössä kannattaa opetella samankaltaisten kohteiden valitseminen, jolloin samoja asetuksia voi kohdistaa helposti useaan kohteeseen tietyn säännön mukaan. Usean kohteen muutokset ovat toki mahdollisia myös AdWords-selainkäyttöliittymän puolella, mutta Editorissa muiden hyödyllisten ominaisuuksien muassa tunnisteet toimivat erittäin hyvin.

Yksi Editorin tehokäytön saloista onkin tunnisteiden käyttö. Keskenään saman tyyppiset tai esimerkiksi samaan teemaan liittyvät avainsanat tai mainosryhmät kannattaa merkata selkeillä tunneilla. Tunniste-merkintöjen lisäämisen jälkeen halutut kohteet on helppo suodattaa ja kategorisoida sovelluksessa tarvittavia toimenpiteitä varten.

Muutoksia tehdessä kannattaa paikallistaa ja opetella kumoa- ja tee uudelleen -nappien käyttäminen. Näin isojakin tehtyjä muutoksia voi palauttaa nopeasti, sillä sovellus ei lähetä muutoksia palvelimelle ennen lähetä-napin painamista. Tehdyt muutokset sisältävän projektin voi myös tallentaa ja lähettää palvelimelle vasta myöhemmin kaikkien muutosten ollessa lähetysvalmiita. Keskenään ristiriitaisten muutosten tekemistä eri alustoilla kannattaa kuitenkin välttää.

Lopuksi

AdWords Editor on yksi hakusanamainostajan tärkeimmistä työkaluista. Sovellus on tehokas ja sen avulla voi saada paljon aikaan. Samoista syistä sovelluksen käyttäjän on ehdottoman tärkeä tietää mitä tekee. Esimerkiksi mainosten itseensä keräämä data voi helposti nollautua kokemattoman mainostajan käsittelyssä. Osaavissa käsissä Editor yhdessä AdWordsin selainkäyttöliittymän ja muiden hyödyllisten työkalujen, syvällisen liiketoiminta- ja markkinointiymmärryksen sekä hakusanamainonnan lainalaisuuksien ja kustannustehokkuuteen liittyvien salaisuuksien tuntemisen kanssa luovat avaimet menestyksekkääseen digitaaliseen markkinointiin.

Jos tarvitset apua hakusanamainonnan tai laajemmin digitaalisen markkinoinnin saralla, niin ole yhteydessä – me autamme mielellämme.