Saamme kysymyksiä asiakkailtamme ajoittain kannattaako pk-yrityksen mainostaa Googlessa kansainvälisesti. Kun mainonta toimii Suomessa, räjähtävätkö lukemat sitten käsiin ulkomaiden isommilla markkinoilla?

”Se mikä toimii Suomessa, ei välttämättä toimi ulkomailla.”

Asiakas on valmis maksamaan kansainvälisestä mainonnasta, mikäli se tuottaa tulosta. Kuitenkaan kaava, joka toimii Suomessa, ei välttämättä toimi ulkomailla. Tässä blogissa käydään läpi niitä asioita, joita sinun on syytä miettiä ennen kuin teet päätöstä laajentaa liiketoimintasi mainontaa meren taa.

Valmistele markkinoille siirtyminen huolella

Kansainväliset markkinat tuntuvat hyvältä ajatukselta silloin, kun huomaat esimerkiksi verkkokaupan luistavan hyvin Suomessa ja isommat markkinat kiinnostavat. Saatat saada joitain tilauksia ulkomailta ja mieleen herää ajatus oltaisiinko ulkomailla enemmänkin kiinnostuneita tuotteistasi. Mikä on siis seuraava askel, kun liiketoimintaa halutaan laajentaa maailmalle?

Kohderyhmäymmärrys

Kuten Suomessakin, sinun täytyy tietää kenelle myyt ja miksi. Kun liiketoimintaasi lähdetään mainostamaan kansainvälisesti, täytyy löytää ne potentiaalisimmat asiakkaat ja heidän ostomotiivit. Mikä on paikallinen ostoprosessi? Kuinka saat heidät tekemään ostopäätöksen?

Kun kyseessä on eri maa ja kulttuuri, voi kriteerit tuotteille olla aivan erit kuin Suomessa. Selvitä mitä kohdemaassa tuotteiltasi odotetaan. Onko edullinen hinta tärkeää vai arvostetaanko laatua? Selvitä vastaako tarjontasi kysyntään. Täytyykö valikoimaasi muokata, että se toimii paremmin kansainvälisesti?

On syytä huomioida, että samankaltaisilla tuotteilla voi olla täysin eri hintataso muualla kuin Suomessa. Jos hinta on tuotteissa se minkä perusteella ostopäätös tehdään, on syytä jättäytyä pois sellaisilta markkinoilta, missä kilpailu on jo kovaa. Liiketoiminnallesi löytyy varmasti kannattavampikin tapa saada lisää myyntiä.

Kehityksen keskellä yrittäjänä olet jatkuvan paineen alla saavuttaa enemmän vähemmällä. Kasvu vaatii muutosta ja uudenlaista ajattelua. Se vaatii myös hieman enemmän fokusta, että näkyviin tuloksiin päästään. Tarvitaan toimiva strategia ja tekniset ratkaisut, joilla kasvu voidaan saavuttaa.

Kohdennus

Vaihtoehtoja myös mainonnan kohdistamiseen löytyy. Voit mainostaa jokaisessa mainostamassasi maassa samalla suunnitelmalla tai voit jakaa eri tuotteiden mainostamisen eri maihin. Vaikka huomaat jonkin tuotteen menevän kaupaksi hyvin Suomessa, se ei välttämättä mene Ruotsissa.

Suomesta käsin on mahdotonta antaa suoria vastauksia toimiiko mainonta ulkomailla juuri sinulle, mutta voit saada suuntaa, kun arvioit esimerkiksi avainsanojen hakujen määrää avainsanatyökalulla.

Kuinka kilpailtuja avainsanasi ovat?

Avainsanatutkimusta tehdessäsi voit arvioida eri avainsanojen toimivuutta sijainnin, kielen ja hakuverkoston mukaan. Voit testata AdWordsin avainsanojen suunnittelijalla kuinka kilpailtuja avainsanat ovat haluamassasi maassa. Jos avainsanat saavat hakuja eikä kilpailua ole paljoa, markkinoilla voi olla hyvinkin tilaa yrityksellesi.

Avainsanatyökalussa kohtaan Kilpailu Google ilmoittaa kunkin avainsanan kohdalla näkyvien mainostajien määrän suhteutettuna kaikkiin Googlessa oleviin avainsanoihin. Saat selville onko avainsanan kilpailu asettamallasi sijainnilla ja kielellä vähäistä, keskitasoa vai kovaa. On kuitenkin huomioitava, että nämä ovat vain Googlen suuntaa antavia arvioita.

Avainsanoja on syytä miettiä tarkkaan, sillä hakujen määrä jossain muualla voi olla huomattavasti suurempi kuin Suomessa. Suomessa avainsanasi saattaa saada keskimääräisesti kuukausittaisia hakuja 500 kpl jonka ehdotettu klikkaushinta on 0,53€, kun taas Saksassa samaa avainsanaa voidaan hakea kuukausittain jo viisinkertaisesti hieman kalliimmalla klikkaushinnalla.

Avainsanatyökalu

Tässä korostuu se, kuinka tärkeää on miettiä mainonnan kohdennus ja siellä käytetyt avainsanat tarkkaan. Suosittelemme testaamaan avainsanatyökalulla avainsanojen hakujen sekä kilpailun määrää ja arvioimaan sen pohjalta voitko mainostaa kustannustehokkaammin esimerkiksi jaottelemalla tuotteidesi mainostamista eri alueisiin. Voit myös pohtia tarvitseeko valikoimaasi kustomoida kysynnän mukaan.

Laskeutumissivu ja kieli

Kun mainostetaan ulkomailla, on hyvä huomioida että avainsanojen, mainosten sekä laskeutumissivujen kieli on sama.  Voit näyttää englanninkielisiä mainoksiasi vaikka Ruotsissa, jos valitut avainsanat sekä mainoksen laskeutumissivu ovat englanniksi. Tällöin mainoksella viestitään jo tässä vaiheessa, että mainosta klikkaamalla hakija päätyy englanninkieliselle verkkosivustolle.

Kuitenkin jos mainostat Ruotsissa käyttäen ruotsinkielisiä mainoksia, hakija olettaa päätyvänsä ruotsinkieliselle verkkosivustolle. Jos ruotsinkielisen mainoksen laskeutumissivun sisältö olisikin ylläettäen englantia, saattaa hakija yllättyä sivustosta, kokea sivuston epärelevantiksi hänelle ja näin poistua verkkosivustolta. Tällaisessa tapauksessa sivusto voi nopeasti tuntua epäluotettavalta, eikä sivuja tutkita enempää. Vaikka oletamme helposti, että kaikkihan englantia osaa, kielen vaihtumisella klikkauksen jälkeen on aina enemmän negatiivinen kuin positiivinen vaikutus. Tuskin haluat maksaa kalliit klikkaukset vain saadaksesi välittömän poistumisprosentin yli 80%:n. Varmista siis, että verkkosivustosi kieli vastaa potentiaalisten asiakkaidesi hakua ja mainontasi on mahdollisimman osuvaa.

Mainosten esikatselutyökalu

”Keitä vastaan kilpailen? Erottuisinko joukosta, jos alkaisin mainostaa?”

AdWordsin Mainosten esikatselutyökalulla voit testata näkyykö mainoksesi esimerkiksi Ruotsissa, mutta se on myös oiva tapa tarkistaa kilpailun tilannetta jo ennen kuin käynnistät Googlessa mainostamista kansainvälisesti. Saat vinkkejä millaisia mainoksia kilpailijasi ovat kirjoittaneet valitsemassasi sijainnissa valitsemillasi avainsanoilla. Voit vertailla korostetaanko jotain tiettyä ominaisuutta toistuvasti ja saat hieman kuvaa siitä, mikä mahdollisesti vetoaa ihmisiin siellä. Mainosten esikatselutyökalun avulla saat mahdollisuuden vakoilla millaisia mainoksia rapakon takana tehdään ja voit näin keksiä keinon, kuinka päihität kilpailijasi.

Mainosten esikatselutyökalu ja kansainvälinen Google-mainonta

Yhteenveto

Suomessa mainostaminen on tuttua ja turvallista sekä suomalaiselle yritykselle yleensä se toimivin. Onko siis edes järkevää lähteä merta etemmäs kalaan?

Varmaa vastausta tähän ei löydy oppikirjasta, vaan vastaus selviää kokeilemalla. Jos kansainvälisillä markkinoilla on tilaa tuotteillesi, voi tulokset olla hyvinkin menestyksekkäitä.

Investointeja ei kannata kohdistaa suin päin kansainvälisille markkinoille, vaan muista valmistautua huolella. Älä pidä edes Ruotsin markkinoita itsestäänselvyytenä. Varaudu varasuunnitelmalla tai vaikka useammallakin, jos ensimäinen ei toimikaan. Kansainvälisille markkinoille siirtyminen vaatii kärsivällisyyttä sekä tarkkoja suunnitelmia. Kun tavoitteet ja suunnitelma niihin pääsemiseksi ovat kunnossa, on syytä aloittaa mainonta.