Kun yritykset rakentavat digitaalisen markkinoinnin kampanjoita sekä strategiaa he turvautuvat useasti ulkoistettuihin palveluihin. Tämä on usein yrityksen kannalta järkevää, koska digitaalinen markkinointi vaatii erikoisosaamista, mikä on kallista jos yrityksen täytyy pitää osaavaa henkilöstöä itsellään ja työllistää heidät täysipäiväisesti. Ulkoistettu digitaalinen markkinointi on siis yritykselle järkevä ja taloudellinen vaihtoehto, mutta huomioitavia asioita on siinäkin. Käydään läpi siis mitä yrityksen tulee huomioida kun ulkoistaa digitaalisen markkinoinnin.

Markkinoinnin yhtenäisyys

Tämä on asia mitä seuraan toisinaan hieman huolestuneena. On olemassa yrityksiä jotka markkinoivat eri mainosviesteillä verkossa ja perinteisissä kanavissa, kuten Tv:ssä, radiossa ja lehdissä. Tässä on yleisemmin tapahtunut se että markkinoinnin viestit ovat eriytyneet ja todennäköisesti yrityksen kaikilla osilla ei ole hajua miten markkinointia eri kanavissa toteutetaan. Tämä markkinointiviestien siroaminen ei ole järkevää, koska silloin on mahdotonta sanoa mikä tuo tulosta ja millaista brändi-imagoa yritys nyt kuluttajien silmissä rakentaa. Tietenkin kanavien välisissä viesteissä voi olla pieniä eroja, jotta kanavasta saadaan kaikki otettavissa olevat tehot irti, mutta pääsanoman tulisi markkinoinnissa olla yhtenäinen.

Digitaalisen markkinoinnin kehittyminen

Tietenkin yritys haluaa että digitaalinen markkinointi kehittyy samalla tavalla kuin yrityksen muukin markkinointi. Digitaalinen markkinointi hyödyntää siis yrityksen omaa markkinoinnin kehittymistä ja vastavuoroisesti digitaalisesta markkinoinnista saatava data on tehokas tapa analysoida mitkä markkinointiviestit toimivat tehokkaimmin. Yhtenäisyys markkinoinnissa siis tukee kaikkia yrityksen markkinointiviestejä ja saa sen päivä päivältä tehokkaammaksi markkinointikoneistoksi.

Vuorovaikutuksella onnistumaan

Kun ulkoistat digitaalisen markkinoinnin tulee sinun asennoitua siihen kuin palkkaisit osa-aikaisen ammattitaitoisen työtekijän. Hyvin valikoidulla tekijällä on varmasti laaja käsitys ja ammattitaito digitaalisesta markkinoinnista ja hän osaa etsiä tehokkaasti tietoa yrityksestäsi sekä kilpailijoistasi verkosta, mutta yrityksen visiot ja tavoitteet harvemmin löytyvät niin. Tärkeää on siis että kumpikin osapuoli ymmärtää mihin tähdätään ja mitä sen vaatii. Kerro siis avoimesti mitä olet tavoittelemassa ja mikä on yrityksen tilanne mielestäsi vuoden, viiden vuoden tai vaikka kymmenen vuoden kuluttua

Mitä markkinoijan tulee tehdä

Kaikki vastuu ei todellakaan kuulu yritykselle. Myös digitaalisen markkinoijan tulee olla aktiivinen, koska vain hän tietää mikä informaatio on välttämätöntä valitsemaasi markkinointikanavaan. Joskus jopa käy niin että markkinoija ehdottaa kuulemansa perusteella täysin toisenlaista vaihtoehtoa, kun olit alunperin ajatellut. Minä pidän tätä ainoastaan hyvänä vaihtoehtona, koska tällöin markkinoinnin tekijä on kuunnellut sinun tarpeitasi tarkasti ja miettii muutakin kuin mahdollisimman helppoa kassakoneen kaunista kilahdusta.

Mitä on otettava huomioon markkinoinnin ulkoistamisessa

Kun ulkoistat digitaalista markkinointi tulisi valitsemasi yrityksen olla kiinnostuneita myös markkinoinnin kokonaisuudesta eikä pelkästään heidän suorittamastaan osuudesta. Kun lähdetään rakentamaan uusia markkinointikanavia on markkinointia tekevän yrityksen huomioitava ainakin seuraavat asiat :

  • Yrityksen tavoitteet markkinoinnissa
  • Yrityksen kilpailuedut markkinoilla
  • Yrityksen toimintatapa
  • Yrityksen tavoitteet liiketoiminnassa
  • Asiakkaisiin liittyvää informaatiota
  • Mitä haluat asiakkaasi ajattelevan tuotteestasi/palvelustasi
  • Esimerkit asiakasyrityksen aikaisemmista markkinointitoimenpiteistä
  • Missä markkinoinnissa ollaan aikaisemmin onnistuttu/epäonnistuttu

Asioiden läpi käyminen on ensiarvoisen tärkeää, jotta kumpikin osapuoli ymmärtää askelmerkit millä lähdetään ja tavoitteen mihin tähdätään. Ainakin me olemme kokeneet ne erittäin hyödyllisiksi Asiat voidaan käydä läpi kirjallisesti tai puhelimessa, mutta pääasia että ne käydään. Et selviäisi rekrytoinnistakaan vartissa joten varaudu käyttämään hetki aikaa myös digitaalisen markkinoinnin käynnistämiseen.

Kun asiat on käyty alussa huolellisesti läpi olet käytännössä rekrytoinut yritykseesi digimarkkinoinnin ammattilaisen, joka tuntee yrityksestäsi toimintatavan ja tavoitteet. Näin syntyy pitkäkestoisia ja oikeasti kaikkien kannalta kannattavia asiakassuhteita joiden varaan on mukava rakentaa tulevaa.

 

Olisiko sinulla tarvetta digitaalisen markkinoinnin ammattilaiselle?