Markkinoinnin vuosikello on yksi markkinoinnin suunnittelun tärkeistä työkaluista. Se sisältää markkinoinnin tärkeimmät toimenpiteet tietyllä ajanjaksolla, tyypillisesti seuraavan vuoden aikana. Yleisimmin markkinoinnin vuosikello luodaan vuoden loppupuolella seuraavaa vuotta varten, mutta vuosikellon aikataulutuksia voi toki olla monia liiketoiminnan tarpeiden mukaan.

Vuosikellon avulla ohjaat markkinoinnin jokapäiväistä toimintaa, ja jalkautat markkinointistrategiaasi järjestelmällisesti.

Parhaimmillaan vuosikello auttaa sinua ymmärtämään kunkin hetken tärkeimmän fokusalueen markkinoinnissasi, ohjaa markkinointitiimisi toimintaa ja antaa kokonaiskuvan markkinoinnin toimenpiteistä. Yhdellä vilkaisulla näet niin menneet, tämänhetkiset kuin myös tulevat markkinoinnin toimenpiteet.

Markkinoinnin vuosikello on tehokas työkalu oikeastaan ihan kaikille markkinointia tekeville yrityksille. Suunnitteletpa markkinointitoimenpiteitä B2B- tai B2C -yrityksessä, millä tahansa toimialalla tai millaisella tiimillä tahansa, on vuosikellosta hyötyä markkinoinnin fokuksen ohjaamisessa kaikista tärkeimpiin asioihin.

Miksi vuosikello kannattaa ottaa käyttöön?

Markkinoinnin vuosikellon luomiseen käytetty aika maksaa itsensä takaisin usein hyvin nopeasti. Vuosikello itsessään ei tuo yrityksellesi kauppaa tai liidejä, mutta se tehostaa ja selkeyttää toimenpiteitä, joilla niitä taas tuodaan.

Vuosikellon avulla saat kaikki tärkeimmät toimenpiteet samaan näkymään, ja kokonaisuus on helposti hahmotettavissa.

Kun pohjatyöt ja suunnitelma tulevan vuoden markkinoinnille on tehty laadukkaasti, tehostuu markkinoinnin jokapäiväinen tekeminen, osaat ennakoida ja varautua tuleviin asioihin ajoissa sekä opit juuri teidän markkinointinne toimivimmista asioista jatkuvasti.

Hahmotat tärkeimmät toimenpiteet, joilla pääset tavoitteisiisi

Markkinoinnin vuosikellon ehkä jopa tärkein tehtävä on saada laaja kokonaisuus tiivistettyä yhteen näkymään. Ilman vuosikelloa markkinoinnin toimenpiteet jäävät helposti irrallisiksi toisistaan, tai ainakin niiden hahmottaminen ja eri toimenpiteiden vaikutus toisiinsa jää herkästi huomaamatta. Vuosikellon avulla saat kaikki tärkeimmät toimenpiteet samaan näkymään, ja kokonaisuus on helposti hahmotettavissa.

Pysyt ajan tasalla

Hyvin suunnitellun ja ylläpidetyn vuosikellon avulla voit yhdellä vilkaisulla katsoa, mikä on juuri sillä hetkellä tärkein asia, jossa markkinoinnin tulee onnistua.

Entä mitä on tulossa kuukauden tai kahden päästä, ja onko kaikki valmiina sitä varten? Ja ehkä jopa tärkeimpänä, mitä viimeiset viikot ja kuukaudet ovat pitäneet sisällään, ja mitä voimme nyt datan perusteella tuosta ajasta ja sille asetetuista tavoitteista oppia? Miten yrityksenne digitaalinen myynti on kehittynyt, ja miten vuosikellon tärkeimmät painopisteet ovat siihen vaikuttaneet?

Sujuvoitat tiimin tekemistä ja yhteistyötä

Vuosikello tarjoaa yhden näkymän, josta koko markkinointitiimisi näkee nopeasti tärkeimmät aktiviteetit, ja mitä markkinoinnin toimenpiteitä on kussakin hetkessä käynnissä.

Erityisen hyödyllinen vuosikello on, mikäli toimit markkinointikumppanin kanssa.  

Jos olet vielä hajauttanut toimenpiteitä useammalle eri toimijalle, on vuosikello suurena apuna pitämässä kokonaisuutta yhtenäisenä ja tekemistä määrätietoisena. Vuosikello on sinulle suurena apuna, mutta myös ohjenuorana kumppaneillesi pitämään keskittymisen liiketoimintanne kannalta kaikkein tärkeimmissä osa-alueissa. Vuosikello toimii myös hyvänä pohjana ideoinnille.

Kun tulevat toimenpiteet pidemmällekin aikavälille ovat tiedossa, on tiimilläsi ja kumppaneillasi aikaa pohtia ja ideoida tulevia aiheita. Näin saadaan luovuudelle tilaa, ja todennäköisesti parempia ehdotuksia toivottuun lopputulokseen pääsemiseen ja sen ylittämiseen.

Huomioi nämä, kun käytät vuosikelloa digitoimiston kanssa:

 • Tehkää vuosikellosta yhteinen työkalu, joka on aina kaikkien saatavilla.
 • Palatkaa vuosikelloon kuukausittain kumppanisi kanssa.
 • Käykää läpi tehdyt toimenpiteet, ja kuinka tavoitteet saavutettiin.
 • Pitäkää vuosikello mukana ohjaamassa yhteistä keskustelua.

Optimoit budjetin ja resurssit

Kun suunnittelet markkinoinnin toimenpiteesi koko seuraavalle vuodelle, osaat hahmottaa tarvitsemasi budjetin ja resurssit huomattavasti selkeämmin.

Vuosikellon avulla näet yhdessä näkymässä koko vuoden tärkeimmät toimenpiteet kunkin markkinointikanavan osalta, ja osaat hahmottaa vuoden tärkeimpien kampanjoiden vaatimat toimenpiteet ja markkinointibudjetit. Vuosikellon avulla osaat varata vuoden tärkeimpiin tapahtumiin ja kampanjoihin riittävästi aikaa ja budjettia.

Saat vuosikellosta enemmän irti, jos sen taustalla on markkinointistrategia

Jotta saat vuosikellostasi suurimman hyödyn irti, tulee sen pohjautua vahvasti yrityksenne markkinointistrategiaan. Strategia määrittää, kuinka yrityksen tulee tehdä markkinointia nyt ja tulevaisuudessa, jotta se voi tuottaa uusia asiakkuuksia ja menestyä parhaalla mahdollisella tavalla tästä hetkestä eteenpäin valitsemillaan resursseilla.

Markkinointistrategiassanne määritetyt markkinoinnin tärkeimmät toimepiteet asettuvat vuosikellossa aikajanalle, ja tulevat siten osaksi päivittäisiä markkinoinnin tekemistä. Strategian jalkauttamisen suunnittelussa, ja siten myös vuosikelloa luotaessa hyvänä viitekehyksenä voit käyttää MRACE®-malliamme.

REACH – Miten saavutat kohderyhmänne ja ohjaat sivustollenne relevanttia kävijävirtaa.

ACT – Miten muutat kävijävirran liideiksi ostajapersoonien ostoprosessia tukevien sisältöjen avulla.

CONVERT – Miten tuet myyntiprosessia ja käännät liidit kaupaksi eri kanavien avulla.

ENGAGE – Miten sitoutat asiakkaasi yritykseenne ja muutat heidät vakioasiakkaiksi sekä suosittelijoiksi todellisen kasvun varmistamiseksi.

MEASURE – Millä mittareilla tarkastelet markkinoinnin onnistumista ja ohjaat markkinoinnin toimenpiteitä.

Lue blogimme: Markkinointistrategia: mikä se on, miksi se on tärkeä ja kuinka luot sellaisen?

Vuosikellon luominen – mitä tulisi huomioida?

Vuosikellon luomiseen liittyy monia vaihteita ja huomioitavia asioita, ja nämä vaihtelevat huomattavasti erilaisten liiketoimintojen välillä. Toiselle tärkeintä on huomioida tietyt tapahtumat, merkkipäivät tai sesongit, kun taas toiselle tärkeintä voi olla systemaattinen brändimielikuvan vahvistaminen jatkuvilla markkinointitoimenpiteillä. Näiden yritysten vuosikellot näyttäisivät varmasti hyvin erilaisilta.

Itse vuosikello on usein varsin yksinkertainen tuotos. Hyvä ja huono vuosikello voivat ulkoisesti näyttää hyvinkin samalta. Tärkeää on, mitä vuosikellon taustalta löytyy. Onko sitä suunniteltaessa keskitytty oikeisiin asioihin? Seuraavaksi avataan tärkeimpiä hyvän vuosikellon taustalla vaikuttavia asioita, kuinka vuosikelloa kannattaa lähteä luomaan ja kuinka vuosikelloa tulisi käyttää.

Palaa markkinointistrategiaasi

Todennäköisesti markkinointistrategianne on sinulle täysin selvä ja sen vivahteet ovat sinulla hyvin hallussa. Käy strategia kuitenkin ajatuksella läpi, kun alat luomaan vuosikelloa.

Vuosikelloa luotaessa suunnitellaan ja organisoidaan markkinoinnin toimenpiteitä, ja niiden tärkein tehtävä on laittaa strategiaa käytäntöön. Mikäli vuosikellostasi löytyvät toimenpiteet eivät ole linjassa strategianne kanssa, ei se hyvin suurella todennäköisyydellä ohjaa toimintaanne oikeaan suuntaan.

Vuosikellon luomista ajatellen tärkeimpiä kohtia markkinointistrategiassasi ovat:

 • Kohderyhmien määrittäminen ja ostajapersoonien teko.
 • Markkinoinnin tavoitteiden asettaminen.
 • Sisältösuunnitelman ja kanavastrategian luominen.

Näiden pohjalta saat vuosikellon taustalle vahvan perustan, ja vuosikellon luominen sujuu mutkattomasti ja tehokkaasti. Kun tunnistat kohderyhmäsi ja ostajapersoonasi, voit lähteä suunnittelemaan, millaisilla toimenpiteillä heistä saadaan tuotettua ostavia ja tyytyväisiä asiakkaitasi.

Markkinointistrategian pohjalta määritellyt tavoitteet ovat tärkeä pohja vuosikellolle.

Kun sinulla on hyvin määritetyt ja mitattavat tavoitteet, osaat lähteä suunnittelemaan vuosikelloa niiden saavuttamiseksi. Mitä toimenpiteitä markkinoinnissa tulee seuraavan vuoden aikana tehdä, jotta tavoitteet saavutetaan?

Mikäli markkinoinnin tavoitteet eivät vielä tässä kohtaa selvät, saat tukea niiden määrittämiseen blogistamme: Aseta markkinoinnin tavoitteet 5S-mallin avulla

Merkitse vuosikelloon tärkeimmät kampanjat ja toimenpiteet

Mitkä ovat niitä toimenpiteitä, joissa onnistuminen auttaa yritystänne pääsemään tavoitteisiinsa? Kirjaa kaikki nämä ylös vuosikelloon. Huomioi markkinointistrategiaasi kirjattu kanavastrategia ja kirjaa sen pohjalta ylös, mitä kussakin markkinoinnin kanavassa tehdään milloinkin.

Löytyykö kalenterista tiettyjä päivämääriä, jotka ovat markkinoinnillisesti kriittisiä? Yhdelle tärkeää voi olla lihaton lokakuu, kun taas toiselle vuoden suurin kampanja tehdään Black Fridayn aikaan. Merkitse vuosikelloosi liiketoiminnallesi merkittävät päivämäärät, tapahtumat ja näihin liittyvät tärkeimmät kampanjat.

Miten sisältösuunnitelmaa jalkautetaan tulevan vuoden aikana? Merkitse vuosikelloon, mitä sisältöä tuotetaan ja julkaistaan vuoden mittaan. Huomioi myös mainoskampanjoiden vaatima sisällöntuotanto ja priorisoi, mitä sisältöä milloinkin tulee olla valmiina.

Lue lisää sisältösuunnitelman luomisesta: Sisältösuunnitelma – näin viet sen käytäntöön

Mitä muita toimenpiteitä seuraavalle vuodelle on suunnitteilla? Muita toimenpiteitä voi olla esimerkiksi hakusanatutkimuksen päivittäminen, ostajapersoonien luonti tai päivittäminen tai vaikkapa tekoälyn luomien mahdollisuuksien kartoittaminen markkinoinnissasi. Kirjaa myös kaikki nämä ylös vuosikelloon.

Markkinoinnin vuosikellon tulisi sisältää vähintään kaikki markkinoinnin taktisen tason toimenpiteet. Tehokkaan viitekehyksen markkinoinnin taktiseen tekemiseen antaa MRACE®-mallimme, jonka avulla voit hahmotella vuosikelloosi tärkeimmät markkinoinnin toimenpiteet vuoden mittaan.

Mittaa onnistumista

Kun vuosikellon valmis ja käytössä, työ ei suinkaan lopu siihen. Välillä on aika katsoa taustapeiliin ja miettiä, miten vuosikellossa priorisoidut toimenpiteet ovat toimineet. Millaisia tuloksia markkinointitoimenpiteillä on saatu aikaan?

Digimarkkinoinnin yksi suuri etu on sen mitattavuus. Datan avulla pystymme todentamaan, miten asetetut tavoitteet saavutettiin, ja mitkä toimenpiteet erityisesti auttoivat tavoitteiden saavuttamisessa. Mitä huomioita tehdyistä toimenpiteistä voidaan tehdä? Mitkä asiat onnistuivat, ja mitä voimme ottaa mukaan tulevaisuuden tekemiseen.

Katso tai kuuntele podcast-jaksomme: Mitä kannattaa mitata digimarkkinoinnin eri kanavissa?

Tee vuosikellostasi ketterä työkalu

Markkinoinnin vuosikello ei ole kerralla valmis, vaan parhaimmillaan se on osa jokapäiväistä markkinoinnin tekemistä ja suunnittelua. Vuosikelloon tulee uskaltaa tehdä myös rohkeasti muutoksia.

Muutoksen paikkoja voivat olla esimerkiksi selkeät merkit tiettyjen toimenpiteiden toimimattomuudesta. Tuolloin samankaltaiset toimenpiteet voi olla viisasta raivata tulevilta kuukausilta, ja ohjata niihin käytettävät resurssit toimivampiin toimenpiteisiin.

Muutokset kilpailukentässä tai asiakaskäyttäytymisessä voivat tapahtua nopeastikin, ja näihin muutoksiin tulee kyetä reagoimaan riittävällä nopeudella. Vuosikellon tulee olla ketterä työkalu, johon voit tehdä muutoksia tarpeen tullen, ja siten saada siitä jatkuvaa hyötyä myös muuttuvissa tilanteissa. Vuosikello auttaa hahmottamaan markkinoinnin toimenpiteissä vaadittavia muutoksia, ja tehostaa siten toimintaa myös muutoksen keskellä.

Joskus maailma tarjoaa yllättäviäkin tilaisuuksia, tai tiimisi voi saada mahtavan ajankohtaisen kampanjaidean. Älä anna vuosikellon rajoittaa otollisia ad hoc -tilaisuuksia, vaan tee siihen rohkeasti muutoksia. Yksittäiset ad hoc -tempaukset eivät kuitenkaan horjuta vuosikellon strategista taustaa isommassa kuvassa.

Tässä vielä tiivistettynä nopeat vinkit vuosikellon kokoamiseen:

 1. Markkinoinnin vuosikellolla visualisoit, miten jalkautat markkinointistrategiaasi.
 2. Tee vuosikellostasi helposti ymmärrettävä.
 3. Tee vuosikellostasi helposti muokattava.
 4. Pidä vuosikello osana päivittäistä tekemistäsi.

Lopuksi: Paras vuosikello on se, joka on käytössä

Vuosikelloja on monia erilaisia ja erinäköisiä. Yleisesti käytössä olevia malleja ovat piirakat, erilaiset graafi ja kalenterinäkymät. Jopa perinteinen Excel-taulukko voi olla täysin toimiva tapa koota toimiva vuosikello. Lopulta paras vuosikello on se, joka tulee tehtyä, joka on helposti ymmärrettävä, johon saat koostettua relevanteimmat tiedot liiketoimintaanne kohtaan, ja johon tulee palattua jokapäiväisessä markkinoinnin tekemisessä. Lopulta vuosikello on “vain” työkalu, joka auttaa hahmottamaan toimintaa.

Silti se on työkaluna äärimmäisen hyödyllinen, sillä ilman vuosikelloa markkinoinnin toimenpiteiden kokonaisuus jää helposti haastavasti hahmotettavaksi. Vuosikellon avulla saadaan kaikki tekemään hommia asetettuja tavoitteita kohtaan.

Kuten sanottua, vuosikello toimii parhaalla mahdollisella tavalla, kun se pohjautuu markkinointistrategiaanne ja siitä kumpuaviin tavoitteisiin. Ilman hyvin asetettuja tavoitteita, ei myöskään vuosikellosta saada kaikkea mahdollista hyötyä irti. Lataa oppaamme markkinoinnin tavoitteiden asettamisesta, ja saat hyvät lähtökohdat lähteä luomaan liiketoiminnallesi toimivaa markkinoinnin vuosikelloa.

Lataa opas: Markkinoinnin tavoitteiden asettaminen oikein