Hei, sinä. Tiedätkö jo kaiken markkinoinnista?… okei, hienoa. Entä tiedätkö, kuinka sähköposti ja sen toimitus toimii? Onko käsityksesi seuraavan kaavion mukainen:

Niin se minullakin oli aluksi. Mutta huoli pois, minusta tuli sähköpostin teknisen käsitteistön asiantuntija suurin piirtein viimeyönä ja jaan sinulle nyt tietoni (aka. muiden tiedon).

Kuva: weknowmemes.com

Yläkäsitteistö

Seuraavaksi seuraa seuraava itsestäänselvyys: Ennen kuin mennään suinpäin yksityiskohtiin on ensin hyvä ymmärtää asiat isompina kokonaisuuksina. Juuri tästä syystä olen jakanut aiheen kahteen osaan, jossa ensimmäinen antaa kuvaa kokonaisuudesta ja toinen menee tekijöihin syvemmällä tasolla.

Alkuun pari sanaa tämän kirjoituksen taustalla olevan tiedon auktoriteetista. IETF eli Internet Engineerin Task Force on avoin kansainvälinen organisaatio, joka vastaa Internet-protokollien standardoinnista. Käytännössä kaiken verkossa tapahtuvan liikenteen perustana toimivat protokollat ovat IETF:n tuotantoa. IETF määrittelee asiakirjoissaan RFC 5598 ja RFC 5068 sähköpostiliikenteen sekä jakaa sen yläkäsitteisiin.

Koko sähköpostin kulun kaari on kuvattu näillä yläkäsitteillä. Yläkäsitteillä on tarkoitus antaa nimitys sähköpostin kuljetuksen eri osille ja/tai rooleille. Näitä rooleja kuvataan MxA-muotoisilla lyhenteillä, jossa:

  • ”M” tarkoittaa sanaa ”Mail” tai joskus myös ”Message”
  • ”x” on muuttuja, tälle paikalle tulee käsite kuvastamaan jotakin tiettyä roolia
  • ”A” tarkoittaa sanaa ”Agent”, ja sana kuvaa sitä, että kyseessä on jokin rooli tai tehtävä

MxA-käsitteistä ovat osa alkuperäisessä merkityksessään vanhentuneita tai ne eivät kaikki ole sellaisenaan käytössä kenttätasolla esimerkiksi siitä syystä, että roolit ovat teknisesti menneet osassa kaaviota päällekkäin tehden joistakin välivaiheista tai niiden itsenäisyyksistä tarpeettomia. Käsitteet ovat tästä huolimatta käytössä teoriatasolla, nimenomaan sähköpostin kulkukaaren havainnollistamistarkoituksiin.

Sähköpostin kulku MxA-käsittein

MUA eli Mail User Agent

MUA on se, mistä ketju sekä lähtee liikkeelle (lähettäjä) että mihin se päättyy (vastaanottaja). Mail User Agent tarkoittaa käytännössä käyttäjän sähköpostisovellusta tai sen ja päätelaitteen yhdistelmää.

MSA eli Mail Submission Agent

MSA on se osio, joka toimii alkupään MUA:n ja seuraavassa kohdassa esiteltävän MTA:n välillä. Ennen kuin viesti voidaan päästää palvelimeen, joka edelleen toimittaa viestin eteenpäin syvemmälle internetin sfääreihin, tulee suorittaa tarkastus. Tämä on MSA:n tehtävä.

MSA ottaa MUA:n lähettämät viestit vastaan, suorittaa viestin tarkistuksen, hyväksynnän ja toimittaa sen eteenpäin MTA:lle. Tarkastuksiin kuuluu mm. se, onko vastaanottajan sähköpostiosoite oikein kirjoitettu tai voimassaoleva. Usein MSA:lla tarkoitetaan käytännössä kronologisesti ennen internetiä olevaa yhdistelmää, johon kuuluu turvallisuuden vuoksi tarkastuksen suorittava välipalvelin ja SMTP-protokollalla toimiva tietoliikenneyhteys. Joissain tapauksissa MSA:n tehtävät ovat sisällytettyinä MTA:han ja ovat täten osa MTA:ta.

MTA eli Mail Transfer Agent

Joissain konteksteissa MTA:lla tarkoitetaan kaikkea, mikä on kahden tietokoneen välissä. Kuitenkin useimmiten se tarkoittaa fyysisiä palvelimia, joiden välillä viesti kulkeutuu. Käytännössä Mail Transfer Agent on toinen nimitys SMTP-palvelimille.

MDA eli Mail Delivery Agent

Kun viesti on löytänyt oikealle palvelimelle eikä sen tarvitse palvelintasolla (MTA:ien välillä) kulkea pitemälle – eli se on löytänyt oikean domainin – mukaan kuvioon astuu MDA. Siinä missä Mail Submission Agent suorittaa viestin tarkastukset ennen internetiä, Mail Delivery Agent tekee viestille vastaavan ennen kuin se päästetään virtaamaan vastaanottajan päätelaitteeseen.

Käytännössä MDA:lla tarkoitetaan kokonaisuutta, joka ottaa vastaan MTA:n välittämän viestin ja suorittaa tarkastuksen, johon kuuluu mm. lajittelu eri sähköpostikansioihin ja automaattisten vastauksien takaisinlähetyksen käynnistys. Myös spam-filtterit eli roskapostisuodattimet kuuluvat olennaisena osana MDA:n kokonaisuuteen. Huomataankin siis, että roskaposti käsitellään (lajitellaan ”Roskaposti”-kansioon tai poistetaan kokonaan) jo ennen kuin se saapuu vastaanottajan tietokoneeseen.

MRA eli Mail Retrieval Agent

Mail Retrieval Agent on kokonaisuus, joka vastaa viestin noutamisesta vastaanottajan sähköpostisovellukseen. Jälleen kerran tämänkin osan tehtävät ovat usein jo sisällytettynä johonki toiseen rooliin. Useimmiten todellisuudessa tarkastuksen jälkeiset viestin noutotehtävät kuuluvat teknisesti MUA:n alaisuuteen. MRA:n tehtävät voidaan suorittaa pääasiassa joko IMAP- tai POP-protokollalla.

Yhteenveto

Tällaista tällä kertaa. Ensikerran kirjoituksessa mennään (vieläkin) syvemmälle aiheeseen. Silloin avaan tässä kirjoituksessa vielä avaamattomia termejä kuten SMTP, IMAP ja POP.

Kuva: memegen.com

Seuraavaa kirjoitusta sivuten: jos aihe ei vieläkään avautunut suomeksi, niin kokeile, jos lontoo uppoaa sulavammin seuraavan videon muodossa.