Uudet myyvät kotisivut ovat varmasti monen kotisivujaan uudistavan yrityksen mielessä. Missä siis mennään pieleen, kun internet on täynnä sivustoja, joilla ei käy juuri kukaan ja ne vähäisetkään kävijät eivät suorita verkkosivuille määriteltyä MDA:ta (Most Desirable Action)?

Mikä on teidän yrityksen kotisivujen tärkein tavoiteltu toiminto, minkä kävijä voi tehdä? Mikä on teidän sivuston MDA? Jos tästä ei ole tietoa, tarkoittaa se, että yrityksellä on kotisivut vain siksi, että kaikilla muillakin on ne. Sivuilta ei odoteta mitään – ne vain ovat olemassa. Kotisivut ovat internet-markkinoinnin perusta. Mahdollinen liikenne ajetaan yrityksen kotisivuille, mutta jos sivusto ainoastaan kertoo, mitä yrityksenne tekee ja sisältää yhteystiedot, voit olla varma, että yhteydenotot ovat vähissä, vaikka sivustolle AdWords -liikennettä ohjattaisiinkin.

Kotisivujen rakentaminen pitäisi aloittaa kysymyksestä MIKSI? Miksi meidän yrityksellä on verkkosivut? Jos vastaus tosiaan on ”siksi kun kaikilla muillakin on verkkosivut”, ei sivustolta voi paljoa odottaa. Sivuston sisältö ja rakenne kootaan nopeasti kasaan, kilpailutetaan halvin hinta ja kotisivuprojekti on valmis. Mutta tämä ei ole tapa saada sivustolle kävijöitä ja sitä kautta lisää yhteydenottoja, liidejä ja mahdollisesti kauppaa.
Ensin tulee määritellä sivuston MDA. Se voi olla vaikka ”Liidien kerääminen”, eli yhteydenottojen saaminen.
Tämän jälkeen mietitään asiakasta. Kyllä, asiakasta. Ei sivuston layouttia, ei värimaailmaa, eikä aleta kertomaan kuivia faktoja yrityksestä. Nyt kysymys kuuluu, keneltä niitä yhteydenottoja halutaan? Ketkä ovat meidän asiakkaitamme. Määritetään siis verkkosivuston kohdemarkkinat.
Tehokas tapa on rakentaa erilaisia käyttäjäprofiileja, joilta yhteydenottoja kaivataan. Näillä profiileilla on jokaisella jokin ongelma, minkä he haluavat ratkaistavan. Mikä on se tarve, halu, tai ongelma, minkä yrityksesi pystyy ratkaisemaan? Jokainen profiili vastaa erilaiseen sisältöön – jokaista tulee puhutella eri tavalla.
Markkinat voivat olla myös erilaisissa vaiheissa. Profiileihin kuuluvat ihmiset ovat monesti eri vaiheessa ongelmansa kanssa. Eri vaiheessa olevia on myös puhuteltava erilailla. Tähän tarvitaan taas oikeanlaista sisältöä.
Me käytämme Ben Huntin ”Ladder of awareness” menetelmää markkinoiden tietoisuuden määrittelemiseen. Siihen kuuluu 6 askelta.

 

  1. Minulla ei ole ongelmaa.
  2. Minulla on ongelma.
  3. Ongelmaani on olemassa ratkaisu.
  4. Tieto sinun yrityksesi tarjoamasta ratkaisu.
  5. Sinun tarjoaman ratkaisun hyödyt.
  6. Vakuuttuminen siitä että juuri sinun yrityksesi ratkaisu on paras.

 

Sivuston sisältö siis rakennetaan näitä profiileja ja markkinoiden tietoisuutta ajatellen. Tämä on oikea järjestys toteuttaa kotisivuprojekti. Kuten huomaat, se on huomattavan paljon työläämpi tapa, mutta myös ainoa oikea tapa.
Kerrataan vielä kotisivuprojektin vaiheet
  1. Miksi (Verkkosivujen tarkoitus, MDA)
  2. Asiakas (Ketä sivuille halutaan käymään)
  3. Markkinoiden vaihe (Miten kävijöitä pitää puhutella)
  4. Sisältö (Oikeanlaista sisältöä sivuston MDA:n toteuttamiseksi)
Jos et tiedä, miksi yritykselläsi on kotisivut, et tunne asiakkaitasi, etkä tiedä missä vaiheessa markkinasi ovat. Ota yhteyttä ja selvitetään asiat yhdessä.