Facebook-mainonta

Facebook-mainonnalla saadaan näkyvyyttä ja ohjataan ihmisiä haluttua toimintoa kohti.

Ota yhteyttä

Facebook-mainonta hakee tehokkuudessa vertaistaan, kun sekä mainos että kohdennus ovat oikein tehtyjä. Ihmiset hakeutuvat aktiiviseen vuorovaikutukseen yrityksesi kanssa ja saapuvat verkkosivullesi usein tietyn tuotteen tai palvelun perässä.

SOPIIKO FACEBOOK-MAINONTA YRITYKSELLENI?

Facebook-mainonta soveltuu monenlaisiin tilanteisiin. Voit mainostaa oman tavoitteesi ja tarpeesi mukaan, joita voivat esimerkiksi olla:

 • Lisää näkyvyyttä ja tunnettavuutta yrityksellesi
 • Tuotteiden ja palveluiden esitteleminen
 • Verkkosivujesi liikenteen kasvattaminen
 • Asiakkaasi sitouttaminen ja asiakassuhteen lujittaminen
 • Brändi-imagon rakentaminen
 • Myynnin aikaansaaminen
 • Uusien asiakkaiden ja Facebook-tykkääjien hankkiminen

MITEN FACEBOOK-MAINONTA TOIMII?

Voit tehdä mainontaa Facebookissa käytännössä kahdella tavalla: varsinaisen mainoksen luomalla tai Facebook-sivusi julkaisua sponsoroimalla.

Facebook-mainoksella voit tavoittaa käytännössä kenet vain Facebookin kolmesta miljoonasta Suomen käyttäjästä ja voit luoda monenlaisiin tekijöihin perustuvia kohderyhmiä. Mainoksen voi lisäksi optimoida eri tavoitteiden mukaan, kuten ohjaamaan ihmisiä verkkosivuille tai katsomaan mainokseen liitettyä videota. Facebook-mainos on hyvä valinta etenkin tavoiteltaessa laajempaa yleisöä ja aivan uusia asiakkaita.

Oman julkaisun sponsorointia tehdessä voi myös valita erilaisia kohdennusvaihtoehtoja, mutta se ei mahdollista mukautettujen kohderyhmien luomista. Sivujulkaisuja kannattaa kuitenkin tehdä sekä sponsoroituna että ilman. Asiakkaistasi ja seuraajistasi huolehtiminen on tärkeää, koska heille markkinointi on todistetusti tehokasta. Facebook on vähentänyt sivujulkaisujen näkyvyyttä käyttäjien uutisvirrassa, mutta sponsoroiduilla julkaisuilla saat ansaitsemasi näkyvyyden ja rakennat samalla asiakasuskollisuutta.

Molempiin lähestymistapoihin sekä mainoksen luomiseen, että julkaisun sponsorointiin pätee muutama seikka, joita noudattamalla optimoit Facebook-mainonnan tehokkuuden.

Ota yhteyttä

FACEBOOK-MAINOKSEN PITÄÄ VARASTAA HUOMIO

Olit sitten tekemässä varsinaista mainosta tai sponsoroimassa Facebook-sivusi julkaisua, on erityisen tärkeää miettiä toteutus, kohdennus ja julkaisumuoto huolella. Jotta kokonaisuus olisi varmasti toimiva, kannattaa tarjouksen, kohdennuksen, viestin ja julkaisumuodon suunnitteluun käyttää aikaa.

KANNATTAA MIETTIÄ AINAKIN SEURAAVIA ASIOITA:

 • Mikä on juuri se nimenomainen tarve tai ongelma, jonka yrityksesi tuote tai palvelu ratkaisee asiakkaalle?
 • Miten saan uutisvirtaa selaavan huomion – pysäytän henkilön?
 • Mikä on toimivin julkaisumuoto? Video- vai kenties kuvallinen linkkipostaus?
 • Millaisen näkökulman valitsen mainokseen?

Mainoksia kannattaakin testata ensin pienellä budjetilla, jotta saadaan selville, millainen viesti ja sisältö ihmisiin vetoaa parhaiten. Tämän jälkeen voidaan suurin osa markkinointibudjetista sijoittaa mainokseen, joka tuottaa haluttuja tuloksia parhaiten.

Ota yhteyttä

MAINONNAN KOHDISTAMINEN OIKEILLE IHMISILLE

Facebook-markkinoinnissa ensiarvoisen tärkeää on kohdistaa mainokset oikein. Näin mainonta tavoittaa juuri oikeat henkilöt eli potentiaaliset asiakkaat, jotka ovat kiinnostuneita yrityksesi tuotteista ja palveluista.

Facebook-mainontaa voidaan kohdistaa useiden eri tekijöiden perusteella. Yleisimpiä perus kohdistusmääritelmiä ovat ikä, sukupuoli, asuinalue ja kieli. Facebook mahdollistaa lisäksi kohdistamisen useiden eri kiinnostuksen kohteiden perusteella. Voit myös halutessasi poissulkea ja rajata kiinnostuksia hyvinkin tarkan kohderyhmän saavuttamiseksi.

Facebook-mainonta mahdollistaakin sekä oikeille ihmisille kohdistamisen, että heidän ohjaamisensa haluttuun määränpäähän, esimerkiksi verkkosivustollesi.

MITÄ ME TARJOAMME YRITYKSELLESI?

Me rakennamme juuri sinun asiakkaillesi kohdennetut Facebook-mainokset, testaamme kuvien ja mainostekstien toimivuuden sekä pyöritämme varsinaisen mainoskampanjan. Saavutetuista tuloksista raportoimme sinulle selkeästi tavoitteesi mukaisilla mittareilla. Kerromme myös, millainen mainonta toimii testatusti parhaiten juuri sinun asiakkaillesi. Tämä on tärkeä asia suunniteltaessa tulevia Facebook-mainoksia. Voimme testata eri kohderyhmiä ja sitä, keneen mainonta puree parhaiten. Näin ollen Facebook-mainontasi kehittyy jatkuvasti ja tulokset nousevat kampanjasta toiseen.

Facebook-mainonta tuo tulosta myös pitkällä aikavälillä, sillä ihmiset oppivat tuntemaan yrityksesi ja tuotteesi. Kun Facebook-mainonta on kohdistettu juuri oikeille ihmisille, oikeaan aikaan ja asiakastasi puhuttelevalla viestillä, on lopputulos loistava. Jos haluat tehdä tuloksellista, tehokasta ja mitattavaa Facebook-mainontaa, ota rohkeasti yhteyttä.

Ota
yhteyttä

 1. Luo uutta kysyntää
 2. Generoi myyntivalmiita liidejä
 3. Tuota mitattavaa kauppaa
 4. Kehitä brändiänne ja tunnettuuttanne
 5. Sitouta asiakkaita yritykseenne

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.