Markkinoinnin automaatio ja Lifecycle-ajattelu

Lue, miten MRACE® -malli ja data auttavat sinua saavuttamaan digimarkkinoinnin ja myynnin strategiset tavoitteet.

Lifecycle-ajattelu (elinkaariajattelu) on yleensä alihyödynnetyin ominaisuus markkinoinnin automaation työkaluissa, vaikka yritys voisi rakentaa sillä merkittävää kilpailuetua. Lifecycle-ajattelu on tärkeä sisäistää heti työkalun käyttöönoton jälkeen. Sen hyödyntämistä tulee nimittäin jatkaa myöhemmin jaottelemalla asiakkuudet eri segmentteihin esimerkiksi RFM-mallin mukaisesti mm. passivoitumisriskissä oleviin asiakkuuksiin tai kehittyviin asiakkuuksiin. Asiakkaan elinkaaren vaihe voi olla hieman yksinkertaistetussa mallissa myös kuuma tai lämmin, joka on tuttu erityisesti B2B-markkinoinnista.

Asiakas passivoituu jokaisen konversion jälkeen. Markkinoijan tehtäväksi jää uudelleenaktivoida asiakasta aina uudestaan ja uudestaan pitämällä yllä merkityksellistä dialogia asiakkaan kanssa. Helpoiten se käy markkinoinnin automaation ja lifecycle-ajattelun avulla.

Lataa opas