Referenssitarina

Cross Wrap

Teollisuusyritys saa myyntivalmiita liidejä digimarkkinoinnilla

Lue lisää Ota yhteyttä

Cross Wrap valmistaa teollisuuskäyttöön eri prosessivaiheisiin soveltuvia koneita mm. kierrätys-, paperi- ja waste-to-energy-toimijoille

Koneet keskittyvät mm. paalien automaattiseen käsittelyyn, käärintään, avaamisen ja lankojenpoistoon. Yrityksen kehittämä cross wrapping -menetelmä on patentoitu.

Cross Wrapin globaalina tavoitteena on muuttaa työtapoja ja prosesseja älykkäämmiksi, turvallisemmiksi ja tuottavammiksi. Siilinjärveläinen yritys on ollut viime vuosina kovassa kansainvälisessä kasvussa, ja digitaalinen markkinointi on ollut tässä keskeisessä roolissa.

Ennen yhteistyötä Suomen Digimarkkinoinnin kanssa Cross Wrap oli uudistanut verkkosivunsa ja aloittanut Google ja YouTube -mainonnan. Cross Wrap halusi kuitenkin löytää kokonaisvaltaisemman mallin digimarkkinointinsa tueksi ja lähti etsimään kumppania, joka pystyisi tukemaan heitä tavoitteellisessa ja tulosorientoituneessa digimarkkinoinnin tekemisessä. Yrityksen verkkosivuja haluttiin myös hyödyntää tehokkaammin ja entistä monipuolisemmin markkinoinnin kanavana.

Cross Wrapin digimarkkinointi siirtyi SDM:lle syksyllä 2020. Yhteistyön aluksi määrittelimme selkeät mitattavat tavoitteet, jotta toimenpiteiden tuloksellisuutta voidaan arvioida luotettavasti. Cross Wrapin tahtotila oli parantaa liidien määrää, laatua ja verkkosivujen konversiota. Näin ollen yhteistyön tärkeimmäksi tavoitteeksi asetettiin uusien liidien hankinta mitattavasti digitaalisen markkinoinnin keinoin.

Aiemmin Cross Wrapin markkinointi oli rakentunut vahvasti fyysisten tapahtumien ympärille, ja uudet liidit oli kerätty pääasiassa messujen yhteydessä. Muuttuneessa maailmantilanteessa vuodelle 2021 tavoitteeksi asetettiin, että digitaalisten kanavien kautta pitäisi pystyä keräämään sama määrä liidejä kuin vuonna 2019 järjestettyjen, 25 kansainvälisen tapahtuman kautta yhteensä. Tämä tavoite saavutettiin vuoden 2021 lopussa.

Cross Wrapin digimarkkinoinnin kokonaisvaltaisessa kehityksessä on toimittu yhteistyössä viestintätoimisto Chindicomin kanssa.

Cross Wrap Oy yrityksenä

 • Liikevaihto noin 11,5 miljoonaa euroa
 • Valmistaa älykkäitä ja automaatiota hyödyntäviä koneita mm. jätteenkäsittelyn ja kierrätyksen toimialoille
 • Suomalainen yritys, jolla toimintaa globaalisti: yli 600 asennettua konetta yli 60 maassa

”Suomen Digimarkkinoinnin asiantuntijatiimeihin pohjautuva yhteistyömalli ja kokonaisvaltainen palvelu digimarkkinoinnin eri osa-alueissa vakuuttivat, kun teimme valintaa uudesta kumppanista. Meille oli tärkeää, että kumppani on halukas räätälöimään palveluaan ja pystyy yhteistyön edetessä valjastamaan myös uusia osa-alueita käyttöön digimarkkinoinnin tehostamiseksi. MRACE®-malli kokoaa palvelut hyvin yhteen ja se on auttanut selventämään digimarkkinoinnin kokonaisuutta sekä toimintamallia myös yrityksemme sisällä.”

Panu Kantosalo, markkinointipäällikkö
Cross Wrap Oy

Tulokset

Tuotetut palvelut

 • SEO-CRO-strategia
 • Hakukoneoptimointi
 • Konversio-optimointi
 • Sisältömarkkinointi
 • Google Ads -mainonta
 • LinkedIn markkinointi
 • YouTube markkinointi
 • Markkinoinnin dashboard

Uusien tuotettujen sisältöjen avulla verkkosivuille on saatu

liikennettä LinkedIn:stä 40 % edullisemmin

LinkedIn-mainontaa on laajennettu maantieteellisesti ja

somemainonnan kautta on saatu useita yhteydenottoja eri markkina-alueilta

Digikanavien kautta kerättiin

Vuodessa yhtä paljon liidejä kuin 25 kansainvälisellä tapahtumalla

Google Adsin tuomista liideistä

18 % oli myyntivalmiita liidejä

Vuonna 2021 kaikista digimarkkinoinnin tuomista

liideistä Google Adsin osuus oli 24,1 %

”Yhteistyön aikana liidien määrää on saatu kasvatettua ja samalla liidien laatu on orgaanisen sisällöntuotannon ja sivustokehityksen myötä ollut tavoitteiden mukainen. Meillä on hyvä yhteistyömalli, jossa luodaan jatkuvasti rakentavia ehdotuksia ja toimenpiteitä markkinoinnin tehokkuuden parantamiseksi.

SDM:llä tiimi koostuu omien erikoisalojensa ammattilaisista, joten osaamista on mittavasti käytössä ja tiimillä on paljon näkemystä siitä, mihin markkinoinnin uusin teknologia taipuu. Mitään ei kuitenkaan tehdä vain siksi että siihen on työkalut olemassa, vaan aina pyritään löytämään juuri meidän liiketoimintamme kannalta parhaimmat ratkaisut.”

Panu Kantosalo, markkinointipäällikkö
Cross Wrap Oy

MRACE®-malli selkeyttää digimarkkinoinnin raportointia

Verkkosivuston konversioiden parantaminen oli Cross Wrapille tärkeä tavoite, joten yhteistyö aloitettiin laajamittaisella SEO-CRO strategiatyöllä. Strategiatyössä analysoimme sivuston nykytilan, tunnistimme tärkeimmät kehityskohteet ja määrittelimme selkeät stepit etenemiselle.

Cross Wrapilla oli kehitystarpeita markkinoinnin raportoinnissa, joten raportointia on syvennetty yhteistyön aikana jatkuvasti ja olemme ottaneet käyttöön mm. MRACE®-mallin mukaisen dashboardin. Näin raportointi vastaa entistä paremmin sekä markkinointitiimin että yrityksen johdon tarpeisiin.

Yhteistyön alussa uudeksi kanavaksi maksettuun markkinointiin otettiin mukaan LinkedIn. Kohdennukset toimivat, sillä LinkedIn-mainonnan kautta saatiin yhteydenottoja myös potentiaalisilta asiakkailta, joita Cross Wrapin myynti oli jo pitkään yrittänyt tavoittaa. Myös Google Ads -mainontaa on tehty useaan eri maahan (USA, UK, Espanja, Italia), joissakin kampanjoissa jopa täysin globaalisti.

Sisällöntuotannossa on panostettu erityisesti ACT-vaiheen blogisisältöihin ja sisältöjen hakukoneoptimointiin. Näin potentiaaliset asiakkaat löytävät tietoa hakiessaan Cross Wrapin ratkaisujen pariin ja yritys pääsee vaikuttamaan jo ostopolun alkupäässä. Eri ostajapersoonille kohdennetut sisällöt poistavat oston esteitä ja ohjaavat asiakasta ostopolulla eteenpäin.

”Voin suositella Suomen Digimarkkinointia kumppaniksi, koska yhteistyö on ollut proaktiivista sekä avointa. Kampanjoiden aloitukset ovat sujuneet hyvin. SDM:n tiimi on nähnyt vaivaa perehtyessään liiketoimintaamme, ja asiantuntijat ovat hyvin oivaltaneet mitkä ovat asiakkaidemme tarpeet eri markkina-alueilla. SDM:n ketterä projektijohtamisen malli tehostaa viestintää ja viikko- ja kuukausipalavereiden aikataulua on säädetty tarpeen mukaan, jotta eteenpäin vievälle keskustelulle on jäänyt aikaa. Jatkuvan kehityksen periaate on yhteistyössämme vahvasti mukana.”

Panu Kantosalo, markkinointipäällikkö
Cross Wrap Oy

Yhteenveto

MRACE®-mallin mukaisesti rakennettu digimarkkinointi on tuottanut mitattavia tuloksia. Verkkosivuston kautta kerättyjen liidien määrä on kasvanut, mutta samalla liidien laatu on pysynyt korkealla. Strategisen sisällöntuotannon ja globaalin kampanjoinnin ansiosta tavoitellut kohderyhmät löytävät sivustolle ja konversio-optimointi takaa, että sivustovierailijat kääntyvät liideiksi. Toimenpiteiden onnistumista seurataan markkinoinnin dashboardilta, mikä mahdollistaa myös digimarkkinoinnin ketterän ja perustellun kehittämisen.

Yhteistyömme Cross Wrapin kanssa osoittaa, että digimarkkinoinnilla on mahdollista saavuttaa konkreettisia tuloksia myös perinteikkäämmällä teollisuuden alalla, jossa ostoprosessit ovat tyypillisesti pitkiä ja monivaiheisia. Vahva näkyvyys digikanavissa luo kilpailuetua ja monipuolistaa markkinoinnin työkalupakkia, kun messutapahtumiakin päästään taas järjestämään.

Measure
R
C
Engage

”Cross Wrapin johdossa oli tehty selkeä strateginen päätös lähteä satsaamaan digitaaliseen markkinointiin ja tähän tarpeeseen olemme voineet vastata MRACE®-mallin avulla. Yhteistyössä olemme saaneet mitattavia ja laadukkaita tuloksia. Kun nähdään että tuloksia aidosti syntyy, voidaan digimarkkinoinnin kokonaisuutta lähteä rohkeasti myös laajentamaan.”

Mika Kyllönen
Asiakasvastaava, Digital Marketing Hero
Suomen Digimarkkinointi Oy

Ota
yhteyttä

Haluatko saada markkinoinnilla parempia tuloksia?
Lähetä meille siinä tapauksessa viesti, niin olemme sinuun pian yhteydessä. Pääset kertomaan lisää tarpeistasi, joihin alamme sitten yhdessä luomaan ratkaisuja.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.