Kirkon Ulkomaanapu

Tuloksellinen digimarkkinointi on ratkaisevan tärkeää myös järjestöjen toiminnalle. Kirkon Ulkomaanapu ja sen alaisuudessa toimivat Naisten Pankki ja Toisenlainen Lahja kokevat, että SDM:llä tunnetaan sekä järjestökentän erityispiirteet, että osataan tehdä tuloksellista markkinointia.

Lue lisää Ota yhteyttä

SDM vakuutti kilpailutusta tehtäessä

Yhdistyslain mukaan jokaisen yhdistyksen tulee kilpailuttaa käyttämänsä palvelut tietyin väliajoin. Kun Kirkon Ulkomaanapu lähti kilpailuttamaan markkinointikumppania, erottui SDM joukosta ratkaisukeskeisten näkemysten sekä välittömän ja hyvän fiiliksen ansiosta. Kirkon Ulkomaanavulle jäi tunne, että SDM:n asiantuntijat halusivat ymmärtää järjestöjen ainutlaatuisia tarpeita.

Yhteistyö aloitettiin ensin Google Ads -markkinoinnilla Kirkon Ulkomaanavun ja Toisenlaisen Lahjan parissa. Sittemmin yhteistyö on laajentunut myös maksetun sosiaalisen median mainontaan, jota SDM tekee myös Naisten Pankille.

Kirkon Ulkomaanapu – Naisten Pankki – Toisenlainen Lahja

 • Kirkon Ulkomaanapu on Suomen suurin kansainvälisen avun järjestö, jonka alaisuudessa toimii Naisten Pankki sekä Toisenlainen Lahja.
 • Kirkon Ulkomaanapu tekee esimerkiksi kehitysyhteistyötä ja tarjoaa humanitaarista apua yhteensä 12 eri maassa.
 • Naisten Pankki keskittyy tarjoamaan naisille ammatillista koulutusta sekä tukea yrittäjyyteen Aasian ja Afrikan maissa.
 • Toisenlainen Lahja tarjoaa mahdollisuuden ostaa aineettomia lahjoja, joilla voi ilahduttaa läheistä ja samalla auttaa köyhissä maissa asuvia perheitä.

Kirkon Ulkomaanapu – Tulokset

Tuotetut palvelut

 • Google Ads -mainonta
 • Web-analytiikka
 • Sosiaalinen media
 • Konversio-optimointi

Some-mainonnan

näyttökerrat yli 6,5 miljoonaa

NPS – asiakkaan arvosana

SDM:lle 10

Googlen Adsin kautta saatu hätäapukeräyksiin

lahjoituksia jopa 775 000 €

Google-mainosten

CTR jopa 21,14 %

Järjestön markkinointia tehdessä on tärkeää ymmärtää sen erityispiirteitä

Järjestön digimarkkinointi tehdessä on tärkeää huomioida, että maailman tilanne ja sesongit määrittelevät pitkälti mainonnan tavoitteita. Kumppanit ovatkin vakuuttuneita siitä, että SDM tuntee järjestöjen markkinoinnin tarpeet ja perehtyy alaan.

“Joulu on meille tärkeä sesonki, mikä otetaan hyvin huomioon. SDM:n asiantuntijat ymmärtävät toimialan vaihtelut kaikin puolin hyvin. Asioista keskustellaan ja kaikki käydään yhdessä läpi, jolloin saadaan huomioitua kaikki tärkeät kulmat.” – Kirsti Koivisto, Markkinointi- ja varainhankintavastaava, Toisenlainen Lahja

Erityisesti SDM:n kyky katsoa kokonaiskuvaa järjestöjen kannalta on vakuuttanut.

“Yhteistyö Suomen Digimarkkinoinnin kanssa on kaikin puolin sujuvaa ja kuuntelevaa. Ratkaisuja mietitään yhdessä, mutta samalla voi luottaa siihen, että joku katsoo kokonaiskuvaa, kun oma työaika menee muihin tehtäviin.” – Noora Myllärniemi, Varainhankinnan yhteyspäällikkö, Naisten Pankki

Toisenlainen Lahja – Tulokset

Tuotetut palvelut

 • Google Ads -mainonta
 • Web-analytiikka
 • Sosiaalinen media
 • Konversio-optimointi

Google-mainoksille

yli 68 000 näyttökertaa

Some-mainonnalla tavoitettu

yli 430 000 henkilöä

Yhteensä some- ja Google Ads -mainonnalla

yli 2600 lahjoitusta

NPS – asiakkaan arvosana

SDM:lle 10

Ketterä projektinhallintamalli tekee yhteistyöstä helppoa

Ketterä tekeminen on kaikkien SDM:n asiakkuuksien ytimessä. Siihen kuuluu esimerkiksi sprintit, säännölliset palaverit sekä molemminpuolisen palautteen jakaminen. Tärkeässä osassa ketterää projektinhallintamallia ovat myös viestintävälineet, kuten Slack ja Trello.

“On kiva, että meillä on käytössä Slack ja Trello. Työkalujen ansiosta kaikki on selkeää ja SDM:n päähän on helppoa ottaa yhteyttä. Työkalut mahdollistavat läpinäkyvyyden, joka tekee yhdessä työskentelystä helppoa.” – Kirsti Koivisto, Toisenlainen Lahja

Ketterä projektinhallintamalli on helpottanut erityisesti tilanteita, joissa asiakkaan päädyssä yhteyshenkilöt ovat vaihtuneet. Mallin ansioista vaihdot ovat sujuneet mutkitta ja uudet tekijät on saatu nopeasti mukaan yhteistyöhön.

“SDM:n toimintamalli on sellainen, että sieltä osataan reagoida, jos tulee nopeasti tarve muutokselle. Välillä voi tullu lyhyellä varoituksella tarve kampanjalle ja siihen on reagoitu nopeasti.” – Noora Myllärniemi, Naisten Pankki

Naisten Pankki – Tulokset

Tuotetut palvelut

 • Google Ads -mainonta
 • Web-analytiikka
 • Sosiaalinen media
 • Konversio-optimointi

Liikenne sivustolle kasvoi

+126%

NPS – asiakkaan arvosana

SDM:lle 10

Somen CTR

klikkausprosentti parani +42%

SDM:n kanssa työskentely tuo apua järjestöjen arkeen

SDM:n kanssa työskentely on helpottanut työntekijöiden arkea, samalla kun markkinoinnin tulokset ovat kehittyneet. SDM:n asiantuntijoilla on aito halu auttaa, mikä näkyy päivttäisessä tekemisessä ja asiantuntijoiden asenteessa.

“Olen alusta asti saanut SDM:ltä apua työhöni. Minut on esimerkiksi perehdytetty SDM:n toimesta hakukoneoptimointiin, joka oli minulle ennestään tuntematon aihealue. Tehdään tätä työtä yhdessä eikä yksin ja kaikkea voi kysyä.” – Kristiina Karttunen, markkinointi- ja varainhankintavastaava, Kirkon Ulkomaanapu

Markkinointia tehdään SDM:n kehittämän MRACE®-mallin avulla, jonka ansiosta markkinointi on tavoitteellista ja lisää järjestöjen vetovoimaa.

“MRACE®-malli on otettu meillä käyttöön ja se on mielestäni hyvä ja selkeä. Palaan itse omassa työssäni usein malliin, jos lähden suunnittelemaan jotain.” – Kirsti Koivisto, Toisenlainen Lahja

Avoin viestintä sujuvoittaa yhteistyötä

Kahden arvopohjaisen toimijan kumppanuudessa korostuu avoin viestintätapa. Rohkea ja rehellinen viestintä helpottaa yhdessä tekemistä.

“SDM:n päädystä kerrotaan rehellisesti meille, jos joku ei toimi. Sekä onnistumisista että haasteista keskustellaan ja etsitään yhdessä ratkaisuja vaikeisiin tilanteisiin. Ideoita ja ajatuksia heitellään matalalla kynnyksellä molemmin puolin.” – Kirsti Koivisto, Toisenlainen Lahja

Ennen kaikkea SDM:n osaaminen digimarkkinoinnin saralla saa kiitosta, esimerkiksi raportointi on toiminut hyvin.

“Saamme SDM:ltä sellaista osaamista, jota meidän päässä ei ole, mikä mahdollistaa markkinoinnin tehokkaamman tekemisen. Tulosten raportoinnilla ja analysoinnilla minut pidetään hyvin ajan tasalla siitä, mikä toimii ja mikä ei.” – Kristiina Karttunen, Kirkon Ulkomaanapu

“Mainonnan kautta tavoittavuus on eri luokkaa ja yhteistyön ansiosta myös datan ymmärrys on eri tasolla. Meidän puolella ei ole resursseja ja asiantuntijuutta seurata dataa samalla tarkkuudella, kun SDM:n puolelta tämä pystytään tekemään.” – Noora Myllärniemi, Naisten Pankki

Yhteenveto

Läpinäkyvyys, tuloksellisuus ja pitkäjänteisyys ovat asioita, joita järjestöt arvostavat SDM:n kumppanuudessa. Töitä tehdään yhtenä tiiminä, ja asiakkaan tavoitteet ovat myös SDM:n tavoitteita.

“Yhteistyö on niin sujuvaa, että ei tunnu siltä, että työskentelisi ulkoisen yhteistyökumppanin kanssa. Päinvastoin tuntuu, että oltaisiin vain yhtä samaa tiimiä, joilla on kaikilla yhteinen päämäärä, arvot ja tavoitteet.” – Kristiina Karttunen, Kirkon Ulkomaanapu

Measure
R
C
Engage

Myös SDM:n näkökulmasta yhteistyö toimii kaikin puolin hyvin.

“Yhteistyö on alusta asti sujunut loistavasti ja tässä varmasti auttaa paljon se, että meillä on asiakkaan kanssa sama arvopohja. Lisäksi meidän ketterän projektinhallintamallin tärkeys on korostunut tässä asiakkuudessa, kun asiakkaan päädyssä henkilöstö on vaihtunut. Ketteryys on tärkeää ylipäätään hyväntekeväisyysyhdistyksen kanssa työskennellessä, sillä äkillisiä muutoksia, kuten katastrofikeräyksiä, voi tulla nopealla aikataululla.”

Ilse Grönfors
SDM:n asiakasvastaava

Ilse Grönfors