Referenssitarina

Lehto Group

Verkkosivu-uudistuksesta etumatkaa Lehto Groupin myyntiin ja markkinointiin

Lue lisää Ota yhteyttä

Lehto Group on yksi Suomen johtavista rakennus- ja kiinteistöalan konserneista

Lehto Groupin vahva halu olla rakennusalan edelläkävijä ja uudistaja synnyttivät muutosta kuvaavan moton: paremman huomisen edellärakentaja. Näitä tavoitteita tukemaan nostettiin myynnin ja bränditunnettuuden vahvistaminen.

Rakennus- ja kiinteistöalalle tyypilliseen tapaan ostoprosessin tiedonhakuun, harkintaan ja päätöksentekoon liittyvät vaiheet voivat olla pitkiä. On siis ensisijaisen tärkeää, että verkkosivut tukevat aukottomasti asiakasta kaikissa näissä vaiheissa, oli hänellä aktiivinen yhteys Lehdon myyjään tai ei.

Kun lähtötilanne oli selvillä, valitsimme työnteon malliksi MRACE®:n. MRACE®:n järjestelmällisyys takaa sen, että Lehto Groupin kaltaisen suuryhtiön markkinointia voidaan johtaa pitkällä aikavälillä kohti selkeästi määritettyjä tavoitteita.

Liikkeelle lähdettiin Lehdon verkkosivuista, jotka eivät palvelleet asetettuja tavoitteita. Siispä verkkosivut uudistettiin siten, että keskiössä ovat ostajapersooniin pohjautuvat asiakaspolut. Näin varmistimme, että asiakas pääsee vaivattomasti palaamaan ostoprosessiin tai jatkamaan tiedonhakua hänelle sopivalla hetkellä.

Verkkosivu-uudistuksen lisäksi tavoitteita tukemaan luotiin strategia sosiaalisen median tehokkaaseen hyödyntämiseen, jonka rooli rakennusalalla on kasvava. Suunnitelmallisella kampanjoinnilla sillä saadaan lisätehoa Lehdon tavoitteisiin nyt ja tulevaisuudessa.

Lehto Group Oyj yrityksenä

  • Liikevaihto 544,7 miljoonaa euroa (2020)
  • Työllistää 1041 henkilöä (2020)
  • Noteerattu Helsingin pörssissä vuodesta 2016

Tulokset

Tuotetut palvelut

  • Google Ads -mainonta
  • Sosiaalisen median markkinointi
  • Hakukoneoptimointi

Sosiaalinen media

Uudistetulle myyntiprosessille saatiin lisäpontta sosiaalisesta mediasta. Lehto Groupin tavoitteiden näkökulmasta tärkeät yrityspäättäjät ovat aktiivisia LinkedInissä, joten näkyvyyteen siellä oli kannattavaa panostaa. Satsaus todella kannatti: Suomen Digimarkkinoinnin attribuutiomallin avulla muut markkinointitoimenpiteet kytkettiin osaksi vahvaa myynnin ja markkinoinnin koneistoa. Lopputuloksena nelinumeroinen alkusijoitus kääntyi seitsennumeroiseksi myyntitulokseksi.

MRACE-mallista markkinoinnin kulmakivi ja myynnin moottori

Suomen Digimarkkinoinnin käyttämä MRACE-malli jakaa yrityksen koko markkinoinnin neljään, selkeästi mitattavaan osa-alueeseen.

Tehtyjen toimenpiteiden tehokkuus voitiin todeta alusta asti, sillä MRACE®:lla luotiin brändiuudistuksen yhteydessä vankka kivijalka Lehdon digitaaliselle myynnille ja markkinoinnille. Mallin avulla asetetut, tavoitteita tukevat mittarit varmistavat sen, että suunta myös pysyy oikeana ja tuotamme mitattavaa lisäarvoa jokaista sijoitettua euroa kohti.

”Annan vahvan suositukseni Suomen Digimarkkinoinnille yhteistyökumppanina ja digimainonnan kehittäjänä. Kumppanuuden myötä prosessimme ja toimenpiteemme ovat selkeämpiä. Nyt tiedämme, mihin digitaalisessa mainonnassa kannattaa kulloinkin satsata. Menestyksen avainasemassa olevat asiakaspolut ovat kirkastuneet ja tulosten mittaus on aiempaa helpompaa, sillä Suomen Digimarkkinoinnin MRACE®-malli on tuonut mittaamisen osaksi jatkuvaa tekemistämme.”

Teija Kettunen, viestintäjohtaja
Lehto Group Oyj

Yhteenveto

Brändiuudistuksen yhteydessä on tärkeää tuoda selkeästi esiin muutoksen draiverit ja Lehto Groupilla se on erottua alalla edelläkävijänä. Verkkosivujen uudelleenrakennus uutta brändiä tukevaksi ja tuomalla huolella mietitty ostopolku keskeiseksi osaksi asiakaskokemusta oli siten selkeä seuraava askel eteenpäin.

SDM:n käyttämän mallin avulla määriteltiin tärkeimmät asiakassegmentit jotka toimivat myös pohjana kaikelle sisällölle verkkosivulla. Palvelu paranee ja tulokset nousevat, kun saavutettuja tuloksia mitataan ja kehitetään jatkuvasti.

Measure
R
C
Engage

”Rakennusala kasvaa ja siksi onkin oleellista, että sen mennessä yhä voimakkaammin verkkoon myös ostokokemus tuodaan tähän päivään. Lehto Group on ottanut tähän parhaan mahdollisen asenteen: edelläkävijyys ja uudistushalu. Ne auttavat meitä rakentamaan uudenlaisia asiakaskokemuksia perinteisenäkin pidetyllä alalla. MRACE®-malli istui tekemiseemme loistavasti, sillä sieltä löytyvien työkalujen avulla mittaamme jatkuvasti nykyisten toimenpiteiden tehokkuutta, kehitämme uutta ja luomme yhdessä pitkän aikavälin tuloksellista myynti- ja markkinointistrategiaa.”

Mika Kyllönen, Asiakasvastaava
Suomen Digimarkkinointi

Ota
yhteyttä

Haluatko saada markkinoinnilla parempia tuloksia?
Lähetä meille siinä tapauksessa viesti, niin olemme sinuun pian yhteydessä. Pääset kertomaan lisää tarpeistasi, joihin alamme sitten yhdessä luomaan ratkaisuja.

    • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.