Tuotetut palvelut


  • Google Adwords -Mainonta
  • Facebook-Markkinointi
”Hyvä yhteistyö lähtee mielestäni aina siitä, että asioita tehdään oikeasti yhdessä ja yhteistä päämäärää kohti. Digimarkkinoinnin kanssa tämä toteutuu helposti. Tuntuu, ettei kyseessä ole vain joku ulkopuolinen taho, vaan oman tiimin jatke. Osaaminen, mutta samalla mukavan rento ote tekee Digimarkkinoinnin kanssa tehtävästä yhteistyöstä helppoa ja kitkatonta.” Pasi Örn, Web Specialist, Visma Software

Visma Software on osa Visma-konsernia, Pohjoismaiden johtavaa yritysohjelmistojen ja -palveluiden tarjoajaa. Visma Software tarjoaa toiminnanohjauksen (ERP) ja taloushallinnon ohjelmistoratkaisuja modernina pilvipalveluna (SaaS), On-Premises-ratkaisuna sekä sovelluspalveluna tilitoimistoille ja pk-yrityksille.

Yhteistyömme Visma Softwaren kanssa alkoi elokuussa 2016. Suomen Digimarkkinointi on toteuttanut Visma Softwarelle mm. AdWords-mainontaa ja Facebook-markkinointia. Visma Softwarella oli ennen yhteistyötämme Google AdWords -kampanja, jonka rakensimme käytännössä kokonaan uusiksi. Kampanjaa lähdettiin rakentamaan uusiksi aiempien tulosten pohjalta. Aktiivinen A/B-testaus on ollut hyvin oleellisessa roolissa, niin mainosten kuin laskeutumissivujenkin osalta.

Alkuun lähdimme liikkeelle AdWords-mainonnalla ja kun sillä saatiin hyviä tuloksia, mukaan otettiin myös Remarketing- ja Display-mainonta. Jatkuvalla testauksella olemme löytäneet parhaat toimintatavat ja mainonnan ollessa tarkkaa, on turhat kulut saatu karsittua. Mainontaa on kehitetty jatkuvasti eteenpäin ja se on tuonut enemmän yhteydenottoja kuin koskaan aikaisemmin.

Facebookin puolella on keskitytty toistaiseksi uudelleenmarkkinointiin, jonka avulla on saatu lupaavia tuloksia. Mainoksia on näytetty sivustovierailujen pohjalta yli 35 000 ihmiselle. Tällä hetkellä teemme Facebookissa laajempaa kampanjointia, jonka tuloksia pääsemme tarkastelemaan vielä syksyn 2017 aikana.

Visma Softwaren ja Suomen Digimarkkinoinnin yhteistyö on alusta asti ollut erittäin tulosvetoista ja viikoittaisissa kokouksissa onkin ruodittu tarkasti analytiikkaa ja vierailujen konvertoitumista. Visma Softwaren toimiala voidaan ajatella sosiaalisen median kanavissa haastavaksi, mutta toimivia ratkaisuja saadaan rakennettua huolellisella suunnittelulla, ja etenkin Facebookin tarjoamien tarkkojen kohdennusten avulla.