MRACE® – Strategiatuotteet kilpailukyvyn parantamiseksi ja kansainvälistymisen mahdollistamiseksi

Suomen Digimarkkinointi Oy on toteuttanut hankkeen, jonka tavoitteena oli suunnitella, kehittää ja konseptoida MRACE®-strategiatuotteet kilpailukyvyn parantamiseksi ja kansainvälistymisen mahdollistamiseksi. Hanke sai rahoitusta Euroopan unionilta.

Hankkeen tausta ja tavoitteet

Hankkeen taustalla oli tarve luoda strategisempia markkinoinnin tuotteita vastaamaan tämän päivän asiakkaiden muuttuneisiin tarpeisiin. Pandemian myötä yritysten digitaalinen kilpailu on koventunut, minkä vuoksi markkinoinnin täytyy olla entistä erottuvampaa ja kannattavampaa.

Tavoitteenamme oli kehittää erilaisia tuotteita, joilla mahdollistetaan yritysten markkinointistrategioiden luominen. Hyvä markkinointistrategia koostuu toimintaympäristön ja kohderyhmän tuntemisesta, selkeistä tavoitteista sekä oikeiden markkinointikanavien ja -viestien valitsemisesta.

Hankkeen toteutus ja tulokset

Hankkeen aikana kehitimme viisi uutta strategiatuotetta:

  1. Kilpailija-analyysi
  2. Ostajapersoonat & kanavastrategia
  3. Brändistrategia
  4. Arvolupaus
  5. Markkinoinnin tavoiteasetannan workshop

Tuotekehitystä varten teimme yhteistyötä Jyväskylän yliopiston kanssa, jotka tutkivat B2B-asiakkaiden ostokäyttäytymistä haastattelututkimuksen kautta. Lisäksi hyödynsimme Omega Research Oy:n asiantuntemusta tuotesparrauksessa. Nämä yhteistyöt toivat arvokasta näkemystä tuotteiden kehittämiseen ja viimeistelyyn.

Hanke saavutti tavoitteensa erinomaisesti, sillä kehitettyjä tuotteita on jo myyty sekä kotimaisille että kansainvälisille asiakkaille. Tuotteet ovat herättäneet suurta kiinnostusta kohderyhmässämme, ja olemme saaneet hankittua merkittäviä uusia asiakkuuksia, joilla on myös kansainvälistä liiketoimintaa.

Hankkeen vaikutukset ja tulevaisuus

Uudet strategiatuotteet mahdollistavat markkinoiden laajemman avautumisen ja yrityksemme entistä vahvemman kasvun. Hankkeen myötä pystymme hankkimaan enemmän isoja, kansainvälisiä asiakkaita, mikä luo liiketoiminnallemme kasvua ja vakautta. Samalla saamme arvokasta kokemusta ja referenssejä kansainvälisiltä markkinoilta.

Hanke on antanut meille paremmat valmiudet kansainvälistymiseen, rekrytointiin sekä myynnin ja yritystoiminnan kasvuun. Jatkamme tuotteiden kehittämistä asiakaspalautteen pohjalta ja seuraamme markkinoiden muutoksia pysyäksemme kilpailukykyisinä. Tavoitteenamme on fokusoitua jatkossa entistä vahvemmin kansainvälisille markkinoille tähtääviin asiakkaisiin ja edistää siten omaa kansainvälistymistämme.