Me Suomen Digimarkkinoinnilla eli SDM:llä työskentelemme ketterästi. Yksi iso osa ketteryyttä on retrot, eli oman tekemisen objektiivinen reflektointi. ”Mikä sujui hyvin, missä voimme parantaa?”, on keskeisiä asioita, mitä ”retrotessa” tarkastellaan.

Katsotaan siis, miten SDM:n ja digitovereiden vuosi 2022 sujui, ja mitä on luvassa vuonna 2023.

SDM:n liiketoiminnan ydinajatus ja ”pyhä kolminaisuus” ei ole tietenkään mihinkään vaihtunut. Uskomme, että onnelliset työntekijät saavat aikaan onnellisia asiakkaita, ja onnelliset asiakkaat saavat aikaan hyvät talousluvut.

Meidän missiomme eli purpose on edelleen ”Meillä ei tarvitse elää viikonloppuja varten”. Toisin sanoen haluamme todistaa, että se työpaikka, jossa ihmisiä kohdellaan hyvin, on myös taloudellisesti kannattavin. Haluamme pärjätä jokaisella ”pyhän kolminaisuuden” osa-alueella, jotta voimme myös muuttaa suomalaista työelämää.

SDM täytti viime vuonna 10 vuotta: Katso ajatuksia tästä virstanpylväästä videolta!

Ajattelemme, että SDM:llä työskentely antaa niin paljon enemmän, että ei tarvitse aina odottaa vain viikonloppua. Kun taas asiaa ajattelee asiakkaan näkökulmasta, niin tavoitteena on, että hommat sujuvat niin hyvin, että on aina mukava aloittaa työviikko ja palaveerata digimarkkinoinnin kumppanin kanssa.

Yksi vuoden tavoitteistamme oli kannattava orgaaninen kasvu

Talousmittareiden perusteella teimme jälleen mainion vuoden. Liikevaihtomme oli 5 445 000 e ja kasvua vuodessa tuli 33 %. Liikevoittomme oli 654 000 euroa ja kasvua siinäkin 16,4 %. Vuoden alku näytti siltä, että tulemme tekemään vielä kovemman kasvun ja maaliskuun loppuun olimme ylittäneet myyntibudjetin joka kuukausi.

Sitten tapahtuikin odottamaton ja Ukrainassa syttyi sota. Tämä muutti markkinat selkeästi hankalammiksi, ja kaupan määrä vaihteli kuukausittain suuresti. Pystyimme kuitenkin hankkimaan isoja uusia asiakkuuksia, samalla kun nykyiset tyytyväiset asiakkaamme luottivat meihin yhä.  .

Digitovereiden aloitteesta teimme lahjoituksen Ukrainalaisten yhdistys Suomessa RY:lle , minkä totesimme olevan paras keino saada apu perille heille jotka sitä tarvitsevat. On upea tehdä töitä ihmisten kanssa, joilta löytyy aitoa halua auttaa.

Liikevaihtomme oli 5 445 000 e ja kasvua vuodessa tuli 33 %.

Vuoden 2022 teema oli ”SDM 2.0”

Vuoden teeman ytimessä oli ottaa käyttöön Objectives and Key Results -malli (OKR), jolla ohjaamme tekemistämme kohti strategisia tavoitteita. Mallia käyttää mm. Google, Spotify, Microsoft ja Netflix. OKR tuli korvaamaan aiemmat kvartaalitavoitteemme.

Tarkoituksemme oli lisätä kasvavan digitovereiden joukon (meitä on jo yli 60) ymmärrystä SDM:n strategiasta, parantaa tavoitteiden asettamista, kehittää reflektio eli retro-osaamistamme sekä lisätä dialogia johdon ja digitoverien välille. OKR:ien käytöstä saimme arvosanan 4,1/5 vuoden lopun kyselyssä, eli niiden käyttöönotto oli hieno onnistuminen.

OKR-tavoitteemme vuonna 2022 olivat:

  • Ketterä projektinhallinta tuottaa arvoa asiakkaalle ja digitovereille. Selkeytimme ja kehitimme ketterää projektinhallintamalliamme eteenpäin. Tavoitteena oli entistä parempi tiimin yhteen työskentely asiakkaan kumppanina ketteryyden teesejä noudattaen.
  • Kannattava orgaaninen kasvu. Tavoitteenamme on tulevaisuudessakin kasvaa reilusti markkinaa nopeammin orgaanisesti ja kehitimme tunnistamiamme vaatimuksia sen toteuttamiseen. Keinoja olivat mm. uusi harjoitteluohjelmamme SDM Academy, perehdystysprosessin kehitys ja ajanhallinnan parantaminen.
  • Core-asiakkuuksien kasvatus MRACE®:n avulla. Halusimme parantaa syväosaajiemme ymmärrystä markkinoinnin kokonaisuudesta, että pystymme luomaan kasvua core-asiakkuuksillemme. Luimme jokainen Digimarkkinointi-kirjan, pidimme siitä lukupiirejä, sekä kuuntelimme SDM:n podcastin samasta aiheesta ja kävimme myös podcastien pohjalta keskustelut. Lähdimme myös luomaan uusia strategiatuotteita pohjautuen Jyväskylän yliopiston kanssa luotuun MVG-strategiamalliin.
  • Tuotekehitys näkyväksi ja tavoitteelliseksi. Loimme uuden tuotekehitysprosessin ja strategian SDM:n tuotekehityksen suuntaa ohjaamaan. Tavoitteena saada uudet palvelut mahdollisimman tehokkaasti asiakkaille tuloksia tuottamaan.
  • Yhdessä merkityksellisiä tavoitteita saavuttava joukkue. Tämä olikin meidän OKR-mallin käyttöönottotavoite, ja sen sisäiset tavoitteet jo luettelinkin ylempänä.

Julkaisimme viime vuonna myös digitoveriemme Nikon ja Kimmon kirjoittaman kirjan Digimarkkinointi – Luo strategia, vie se käytäntöön, myy enemmän yhdessä Jyväskylän yliopiston professorien Heikki Karjaluodon ja Joel Meron kanssa. Kirjaa on myyty jo 2200 kpl, ja kirjastoissa on edelleen kuukausien pituiset lainausjonot opukseen.

SDM:n Gaalassa juhlittiin yhdessä onnistumisia ja palkittiin digitovereita.

Onnelliset työntekijät saavat aikaan onnellisia asiakkaita

Jatkoimme joka vuotuista kehitystyötämme paremman työpaikan rakentamiseksi. Strategiassamme kun on ihmiset keskiössä ja haluamme auttaa luomaan puitteet sille, että jokainen pystyy tekemään parasta mahdollista työtä.

Vuoden 2021 Great Place To Work -mittauksen tulosten perusteella teimme henkilöstöjohtajamme Paulan luotsaamana suunnitelman, millaisia asioita kehitämme ja parannamme vuoden 2022 aikana. Näitä olivat mm. onboardin-prosessin kehittäminen, SDM Academyn startti, työelämätaitojen kehittäminen sekä tavoite, että saamme digitoverit viihtymään SDM:llä mahdollisimman pitkään mahdollistaen pitkät mielenkiintoiset ja kehittävät työurat.

Sota ja maailman taloustilanne teki vuodesta 2022 erilaisen. Jopa koronavuosien jälkeen sanoisin, että vuosi oli masentavin vuosi pitkään aikaan. Työn merkityksellisyys katoaa helposti, kun tietää että Euroopassa soditaan ja ihmisiä kuolee. Myös sodan aiheuttama energiakriisi sekä tähän lisätty inflaation taltuttamiseksi tehty korkojen pikainen nosto on laskenut fiilistä, kun talouden näkymät ovat todella epäselvät.

Tulevaan taantumaan varauduimme mekin ja välillä liiketoiminnassa joutuu tekemään ikäviäkin päätöksiä yhteisen edun vuoksi. Pidimme vuoden lopussa muutosneuvottelut verkkosivuliiketoiminnan lopettamiseksi, koska emme olleet saaneet verkkosivutoimintaamme kannattavaksi seitsemän viimeisen vuoden aikana. Tämä oli tietenkin raskas prosessi, ja samaan aikaan digitovereille osui Great Place to Work -kysely.

Ensimmäisen kerran historiassamme myös GPTW-kyselyn pisteemme putosivat mittauksessa hieman – mutta saimme kuitenkin SDM:llä erinomaiset pisteet Great Place to Work -kyselyssä ja kisaamme Suomen parhaan työpaikan tittelistä.

OKR-tavoitteistamme jokainen sisälsi myös asioita, joiden avulla pyrimme olemaan entistä parempi työpaikka digitovereille myös jatkossa.

Onnelliset asiakkaat

Parhaita digi- ja mainostoimistoja ränkkäävän Vuoden Toimisto -kisan voiton hävisimme vuonna 2022 niukimmalla mahdollisella marginaalilla, eli juhamietomaisella 0,01 pisteen erolla. Uskallan siis väittää, että SDM:llä on erittäin erittäin tyytyväiset asiakkaat, koska Vuoden Toimisto -kisassa vain asiakkaiden antamat pisteet vaikuttavat.

Tyytyväiset asiakkaat ovatkin hyvän liiketoiminnan edellytys, mutta haluamme myös olla ylpeitä työmme jäljestä. Kun vuonna 2017 pohdimme uudelleen arvojamme, niin selkeästi meidät muista mainostoimistoista erottava arvo on se, että meillä on kaikilla aitoa halua auttaa ja se näkyy myös asiakastyytyväisyydessämme.

Me haluamme tehdä hyviä tuloksia asiakkaille, haluamme saavuttaa yhdessä asetetut tavoitteet, tehdä töitä parhaalla mahdollisella tavalla eli ketterästi sekä haluamme, että meidän kanssa asiakkaiden on mukava tehdä töitä yhdessä. Näistä jokaisesta saimmekin hyvää palautetta Vuoden Toimisto -tutkimuksessa.

Kuluneena vuonna syvensimme osaamistamme MRACE® -mallista yhdessä digitovereiden kanssa, ja tavoite on näin parantaa syväosaajiemme yhteispeliä asiakkaan markkinoinnin kokonaisuuden pyörittämisessä entisestään. Haluamme, että asiakkaat saavat meiltä ketterästi toimivan asiantuntijatiimin avukseen.

Vuoden 2022 aikana lanseerasimme yhdessä Jyväskylän yliopiston kanssa markkinoinnin strategisen viitekehyksen Market – Value – Growth. Tämä MVG-malli yhdistettynä MRACE®- malliin on mielestämme paras tapa toteuttaa tavoitettamme ”Transforming business into digital sales” eli siihen, miten digitaalista myyntiä tehdään.

Lähestulkoon kaikki vuoden 2022 OKR-tavoitteet vievät meitä myös kohti entistä tyytyväisempiä asiakkaita.

Vastuullisuus ja työn merkitys

Me haluamme olla muuttamassa työkulttuuria paremmaksi, haluamme todistaa, että onnelliset ihmiset tekevät parasta jälkeä työssään. Vietämme suuren osan päivästä työtä tehden, joten sen vuoksi työn on oltava myös merkityksellistä.

Olemme nostamassa suomalaisen markkinoinnin tasoa, luomassa kasvua niin SDM:lle kuin asiakasyrityksillemme. Ne alueet, joilla on menestyviä yrityksiä, voivat muutenkin paremmin. Yritystoiminta on Suomen valtion toiminnan kannalta välttämätöntä, ilman sitä ei valtion kassaan rahaa tule kuin lainaamalla.

Vuonna 2022 toimme palkkojen muodossa ostovoimaa Jyväskylään, Helsinkiin ja Suomeen yleisesti 2 900 000 euroa.

Tämän lisäksi verojalanjälkemme oli yhteensä 2 325 599,37. Laskimme sen kaavalla: henkilöstöön liittyvät suoritusperusteiset lakisääteiset maksut + ennakonpidätykset + maksetut verot.

Lisäksi kannoimme vastuuta ympäristöstämme ja kompensoimme henkilöstömme hiilijalanjäljen.

Alkanut vuosi 2023 ei todennäköisesti ole se helpoin, mutta olemme varautuneet

Alkaneen vuoden yleiset näkymät eivät ole helposti ennustettavissa. Taittuuko inflaatio keväällä vai ei, miten pitkälle korkoja joudutaan nostamaan, ja tuleeko taantumasta lyhyt ja kevyt vai syvä ja pitkä. Näitä asioita varmasti jokainen yritys pohtii, ja toki samoja aiheita pohtivat kotitaloudet.

Meillä on kuitenkin selkeät suunnitelmat ja monta upeaa juttua tulossa. Jatkamme OKR:ien käyttöä ja kehitymme siinä paremmaksi, panostamme hyvään työpaikkaan ja asiakastyytyväisyyteen tänäkin vuonna.

Lähdemme kehittämään hybridityön mallia, jotta tärkeitä livekohtaamisia saadaan lisää, ja jotta näemme myös asiakkaitamme useammin livenä. Moni toivookin enemmän livekohtaamisia, mutta toisaalta muutos tuo monelle myös uudelleenjärjestelyjä, koska olemme koronan aikana tottuneet järjestelmään työskentelymme täysin vapaasti.

Vuoden 2023 hienoimpia juttuja tulevat varmasti olemaan sekä MVG-strategiatuotteidemme julkaisu, sekä Digimarkkinointi-kirjamme englanninkielisen version julkaisu kansainvälisille markkinoille vuoden aikana.

Vaikeasta maailmantilanteesta huolimatta uskomme, että tästäkin vuodesta selvitään hyvin. Kehitämme osaamistamme, tuotteitamme ja panostamme markkinointiin. Ne, jotka eivät lakkaa markkinoimasta taantuman aikana, nousevat tehokkaimmin taantuman kuopasta ylös, kun ajat taas helpottavat!

 

>> Tutustu SDM:n uutisiin lisää täällä.