Dataohjautuva markkinointi on hieno termi suhteellisen yksinkertaiselle asialle: sille, että yrityksen markkinointia lähestytään datalähtöisesti.

Data on nykypäivän arvokkaimpia resursseja yrityksille ja se on ehdottomasti nykypäivän markkinoijan tärkein työkalu. Pyrkimyksenä dataohjautuvassa markkinoinnissa on muodostaa kattava kuva asiakkaiden ostomotiiveista ja asiakaskäyttäytymisestä, luonnollisesti saatavilla olevan datan pohjalta. Kaikella tällä asiakkaiden vuorovaikutuksesta kerättävällä tiedolla voidaan tarkentaa ja parantaa yrityksen markkinointistrategiaa.

Kun asiakasymmärryksesi on syvää, on yrityksellä myös paremmat lähtökohdat loistavan asiakaskokemuksen tuottamiseen. Dataohjautuvasti toimiva markkinoija pystyy tavoittamaan asiakkaansa oikeassa paikassa, oikeaan aikaan ja oikean viestin kera. Tämä näkyy viivan alle jäävässä tuloksessa. Dataohjautuva markkinointi mahdollistaa markkinoinnin prosessien optimoinnin niin, että muutoksiin markkinassa tai asiakkaiden kysynnässä voidaan reagoida ketterästi ja ennakoivasti.

Luuletko, että teet markkinointia dataohjautuvasti, tai haluaisitko toimia näin? Alta löydät 5 tärkeintä askelta dataohjautuvaan markkinointiin.

1. Olet määritellyt liiketoimintasi tavoitteet ja tiedät, millaista dataa tarvitset, jotta etenet näitä tavoitteita kohti

Kaikki lähtee luonnollisesti liikkeelle liiketoimintasi tavoitteiden määrittelystä. Markkinoinnin tarkoitus on tukea myyntiä, joten markkinoiden tavoitteiden täytyy ehdottomasti pohjautua liiketoiminnan tavoitteisiin. Kun halutaan toimia dataohjautuvasti, täytyy markkinoinnin tavoitteet olla tiedossa. Tämän jälkeen lähdetään kartoittamaan sitä, millaista dataa tarvitaan näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Ei siis kerätä dataa ja mitata vain huvikseen, vaan täytyy muistaa kysyä ainakin seuraavat asiat itseltään:

  • Mitä dataa tarvitsen päätöksenteon tueksi, jotta pystyn saavuttamaan liiketoiminnalle asetetut tavoitteet?
  • Mitä dataa minulla on jo tällä hetkellä saatavilla?
  • Onko olemassa oleva data luotettavaa?
  • Mitä dataa tarvitsisin tavoitteiden saavuttamiseen, mutta jota minulla ei tässä vaiheessa vielä ole?
  • Onko tarvittavaa dataa jossain saatavilla ja jos on, miten saan sen itselleni käyttöön?

2. Tiedät, että dataa täytyy kerätä suunnitelmallisesti ja sinulla on selkeä strategia siihen

Dataohjautuva markkinointi on jatkuva prosessi. Asiakkaidesi ostokäyttäytyminen voi muuttua ja todenäköisesti muuttuukin, liiketoimintasi tavoitteet kehittyvät ja matkalle voi mahtua monen monta muutakin muuttujaa. Jotta voidaan toimia dataohjautuvasti niin, että päästään hyvään lopputulokseen, datan keräämisen täytyy olla syystemaattista ja toimia jatkuvan prosessin lailla. Kohdassa yksi esitetyt kysymykset kysytään uudelleen tasaisin väliajoin.

Sinulla pitäisi olla selkeä suunnitelma siihen, miten dataa kerätään, mistä kaikkialta sitä on saatavilla ja miten tämä kerätty tieto palvelee liiketoimintaasi. Tämä edellyttää sitä, että esimerkiksi muistat ottaa huomioon online-kanavien lisäksi offline-kanavat, joista dataa on saatavilla. Huomioon täytyy ottaa kaikki yrityksesi osastot, eikä näkökulmaa voi rajata ainoastaan markkinointiin – muun muassa asiakaspalvelun tai myynnin järjestelmissä voi olla ja usein onkin loistavaa dataa markkinointiin hyödynnettäväksi.

3. Päätöksentekosi perustuu faktoihin, ei oletuksiin

Markkinointi on varsinaista mielipiteiden viidakkoa, koska jokaisella on oma mielipiteensä siitä, millainen visuaalinen ilme on paras ja mikä viesti puhuttelee eniten asiakkaita. Kun päätöksenteko perustuu mielipiteisiin tai oletuksiin, vaara siihen, että homma menee metsään, on suuri.

Kun teet markkinointia dataohjautuvasti, et arvaile, mikä toimii ja mikä ei. Voit luottaa numeroihin ja pystyt perustelemaan nykyiset ja tulevat markkinoinnin toimenpiteet niiden pohjalta varsin vaivattomasti. Näin data ohjaa markkinointiasi, ei mielipiteet.

4. Sinulla on syvällinen ymmärrys siitä, keitä asiakkaasi ovat ja osaat hyödyntää tätä tietoa

Datan keräämisen ja analysoinnin myötä sinulla on kyky hahmottaa se, keitä asiakkaasi ovat, miten he käyttäytyvät ja mitkä ovat heidän motiivinsa ostolle. Tämän tiedon avulla pystyt toteuttamaan personoituja mainoskampanjoita, joiden viesti on yhdenmukainen asiakkaan suuntaan. Ymmärrät jopa sen, miten tuotteitasi tai palveluitasi pitää kehittää, jotta ne vastaavat entistä paremmin asiakkaidesi tarpeisiin, joten dataa tulkitsemalla kerätty asiakasymmärrys palvelee vahvasti myös tuotekehitystä.

5. Tunnistat dataohjautuvuuden haasteet ja olet valmis vaadittaviin toimenpiteisiin

Dataohjautuvuuden haasteet eivät tänä päivänä liity siihen, etteikö dataa olisi saatavilla. Suurempi kysymysmerkki on se, löytyykö yrityksiltä osaamista datan käsittelyyn ja analysointiin, jotta se muutettaisiin pelkistä merkityksettömistä numeroista aidosti liiketoimintaa hyödyttäväksi tiedoksi. Datan siiloutuminen yrityksen eri yksiköiden välille on myös hyvin tyypillistä. Onkin tärkeää tiedostaa tekijät, jotka rajoittavat datan keräämistä. Myös sen luotettavuutta on syytä arvioida säännöllisesti. Loppujen lopuksi datakin voi johtaa väärään suuntaan, mikäli sitä esimerkiksi kerätään tai käsitellään väärin.

Datan keräämiselle on asetettu myös rajat, jotka luovat omat haasteensa. Dataa ei voi kerätä miten sattuu ja itse haluamallaan tavalla, vaan sille on asetettu lainsäädännöllisiä rajoituksia, jotka täytyy ottaa huomioon. Huomioitavia asioita on mm. EU:n tietosuojalaki GDPR, josta tuli toukokuussa 2020 ennakkotapaus Suomessa. Omat haasteensa datan keräykselle asettavat myös mm. selainten tiukentuva evästepolitiikka.

Lukuvinkki: Haastattelussa Simo Ahava: Yritysten keräämä data ja niiden käyttämät työkalut ovat turhia, jos sisäinen vuoropuhelu ei toimi

Teetkö markkinointia jo dataohjautuvasti? Ota käyttöön markkinoinnin dashboard, johon oleellinen data voidaan visualisoida lähes reaaliajassa helpommin ymmärrettävään muotoon.