Olin aamulla kouluttamassa yhteistyökumppanimme henkilöstöä ja pureuduimme syvemmin digitaalisen markkinoinnin osaamiseen sekä siihen, mitä laatu tarkoittaa digitaalisessa markkinoinnissa. Keskustelussa edettiin lopulta digitaalisen markkinoinnin osaamiseen ja mistä se koostuu.

Asia, jota aiemmin pidin itsestäänselvyytenä, ei ollutkaan kaikille sellainen. Päätin siis kirjoittaa auki sen, minkälainen on digitaalisen markkinoinnin ammattilainen.

Toimisto täynnä digitaalisen markkinoinnin asiantuntijoita

Digitaalisen markkinoinnin toimistosta löytyy monenlaisia osaajia. Mielenkiintoista onkin ajatella, että yksikään huipputekijä ei yksinään pysty ratkaisemaan asiakkaiden ongelmia, vaan vasta monien eri osa-alueiden osaajien yhteistyö toimiston sisällä tuo tulokset asiakkaalle. Ensimmäisenä toimistossa aletaan miettimään, mikä toimintatapa tuo asiakkaalle parhaat tulokset ja siihen tarvitaan kaikkien osaamista. Jos ratkaisun tekee henkilö, joka osaa vain yhden tekniikan tai toteutustavan, niin hän ei pysty ajattelemaan asiakkaan tarpeita kokonaisvaltaisesti.

Nykyään pitää helposti itsestäänselvyytenä sitä, että jokaiseen tehtävään löytyy siihen perehtyneet henkilöt, jotka työskentelevät, lukevat ja keskustelevat aiheesta koko työpäivän. Heidän tehtävänsä on pitää tuotteet ja palvelu sellaisella tasolla, että asiakas voi olla varma saavansa rahoilleen vastinetta.

Minkälainen on digimarkkinoinnin osaaja?

Aloin myös miettimään tarkemmin millaisia ominaisuuksia on digitaalisen markkinoinnin ammattilaisella. Vaikka tehtäisiin hakukoneoptimointia, Google adwords-mainontaa, Facebook-markkinointia tai autettaisiin asiakasta kehittämään verkkopalveluita paremmaksi on kahdesta asiasta selkeää hyötyä:

järjestelmällisyys ja analyyttinen luonne

Digitaalisen markkinoinnin ammattilaisen tulee olla analyyttinen ja luova. Jokaisesta markkinointikampanjasta jää tulokseksi dataa, minkä avulla markkinointitoimenpiteitä voidaan kehittää eteenpäin. Ammattilaisen pitää osata nähdä lukujen läpi niitä asioita, mitkä vaikuttivat tuloksen syntymiseen. Sekä näiden tekijöiden perusteella kehittää markkinointia jatkuvasti eteenpäin.

Tietenkin asiat myös jakaantuvat eri kanavien kesken. Hakukoneoptimoinnin ammattilainen keskittyy erilaisiin asioihin, kuin Facebook-markkinoinnin ammattilainen.

Hakukoneoptimoinnin asiantuntija

Hakukoneoptimoinnin kanssa työskentelevät henkilöt ovat niitä Internetin moniosaajia jotka koko ajan perehtyvät Googlen jatkuviin algoritmin muutoksiin, lukemalla ja testaamalla. Google kertoo todella vähän hakutuloksien muodostumisesta ja se on tehnyt hakukoneoptimoinnin ammattilaisista erittäin analyytisiä ja samaan aikaan luovia ihmisiä.

Ollaksesi hyvä hakukoneoptimoinnissa sinun pitää hyväksyä se tosiasia, että kirjojen ja blogien lukeminen on olennainen osa päivääsi.

Lisäksi  hakukoneoptimoinnin ammattilaisen täytyy dokumentoida tarkasti tekemänsä muutokset ja pystyä näkemään tuloksen syntymiseen vaikuttavat tekijät. Googlen algoritmi muuttuu nykyään niin toistuvasti, että kelkasta jääminen on sama, kuin myisi huonoa tuotetta asiakkaalle.

Tästä johtuen hakukoneoptimoinnin parissa työskenteleville henkilöille on päivittäin varattava aikaa oppimiseen myös työajalla ja pidettävä huoli siitä että tieto liikkuu ryhmän kesken.

Tietenkään ei voida unohtaa ohjelmistojen merkitystä. Ne kehittyvät myös erittäin nopeasti ja kaikki uudet ominaisuudet pitää saada nopeasti hyötykäyttöön asiakkaille.

Google adwords ammattilainen

Iso osa Google adwords markkinoinnista on matematiikkaa ja vaatii tekijältään erittäin analyyttistä otetta. Kuitenkin se, miten ihmiset saadaan reagoimaan mainoksiin ja klikkaamaan niitä perustuu ihmisten käyttäytymiseen ja kohdeyleisön tuntemiseen.  Näillä molemmilla osa-alueilla jatkuva kehittäminen on tehokkaan Google adwords-kampanjan elinehto.

Google kehittää Google adwordsin ominaisuuksia jatkuvasti. Kun mietin miten teimme vuosi sitten markkinointia adwordsin avulla ja vertaan sitä tähän päivään niin ero on huomattava. Tavoitteet ovat edelleen markkinoinnissa samat, mutta tuloksen tekemiseen on tullut paljon uusia työkaluja. Aina ei edes tajua, miten paljon jatkuvaan kehitystyöhön menee aikaa, kun tavoitteena on pitää tuotteet kilpailukykyisinä.

Tietenkin myös Google adwordsin tekijöillä pitää olla käytössään parhaat työkalut, jotta pystyvät hyödyntämään kaikkea markkinointikampanjoista tulevaa tietoa tehokkaasti. Viimeisen vuoden aikana uusia erittäin hyödyllisiä ohjelmistoja on tullut useita, mitkä ovat nostaneet paljon kampanjasta saatavan tiedon hyödynnettävyyttä ja mahdollistavat tehokkaamman markkinoinnin kehittämisen.

Facebook-markkinoinnin osaaja

Facebook on pikkuhiljaa alkanut löytää sen todellisen konseptin, miten tarjota yrityksille tehokas markkinointikanava. Jatkuva muutos on ollut kirittävä tekijä myös Facebookissa. Viimeiseen puolenvuoden aikana tulleet muutokset ovat pitäneet ammattilaiset kiireisinä.

Facebookin ammattilainen ymmärtää markkinointikuvan tärkeyden. Facebook-markkinointia tekevät ihmiset osaavat analysoida millainen kuva, teksti ja kohderyhmä muodostavat kokonaisuutena parhaan tuloksen ja dokumentoivat sen tarkasti. Jatkuva testaaminen on tietenkin mukana täälläkin, koska digitaalista markkinointia on mahdollista testata ja näin kehittää markkinointia jatkuvasti tehokkaammaksi.

Se, että Facebook on käytössä lähes kaikilla yrityksillä antaa lisämausteen Facebookin-ammattilaisten työntekoon. Yritysten markkinointistrategian ymmärtäminen on olennainen osa Facebook ammattilaisen työtä.

Erikoistumalla tuloksia

Kun mietin kokonaiskuvaa digitaalisen markkinoinnin toimistosta on erittäin selvää, että saman katon alla on monen pienen osa-alueen taitajia. Yksikään meistä ei kuitenkaan pärjäisi yksin vaan tiimien välillä on oltava vuorovaikutusta, jotta asiakkaita pystytään palvelemaan kokonaisvaltaisesti. Lisäksi osaajat pystyvät tukemaan toisiaan. Hakukoneoptimointi tarvitsee apua Facebook- ja adwords-osaajilta. Facebook-markkinoija voi tukeutua Adwords-osaajan apuun ja toisinpäin.

Muistetaan myös että kanava ei ole ratkaisu vaan tapa välittää yrityksen viesti ostaville asiakkaille. Digitaalinen markkinointi on osa yrityksen strategiaa.

Käytössämme on valtavasti tietoa. Tärkeintä on että se saadaan oikein hyödynnettyä, eikä kehitys saa pysähtyä hetkeksikään.