Facebook mahdollistaa mukautettujen kohderyhmien rakentamisen markkinointiin. Nämä kohderyhmät ovat mahdollistavat tarkkojen markkinointitoimenpiteiden toteuttamisen valituille ihmisille. Mitä ovat siis mukautetut kohderyhmät ja miten ne toimivat? Otetaan aiheeseen katsaus.

Mukautetun kohderyhmän rakentaminen

Kohderyhmä on siis joukko jolle markkinointia kohdistetaan. Mukautettu kohderyhmä on valittu joukko ihmisiä, jotka pystytään erittelemään joidenkin tietojen avulla. Yleisesti yrityksillä on joitakin tietoja asiakkaistaan ja näiden tietojen avulla ihmiset on mahdollista tunnistaa Facebookista.

Mukautetun kohderyhmän voidaan luoda useista erilaisista lähteistä kuten asiakaslistoista, yrityksen verkkosivuilla vierailleista ihmisistä tai sovellustasi käyttävistä ihmisistä.

  1. Asiakaslistat ovat yleisemmin puhelinnumeroita tai  sähköpostiosoitteita jotka asiakas on antanut yritykselle. Vaihtoehtoisesti ne voivat olla Facebook-käyttäjätunnuksia tai mobiilimainostajan tunnuksia. Nämä ladataan Facebookkin joko tiedostona tai sähköpostipalvelusta, kuten Mailchimp
  2. Verkkosivustollasi vierailleista ihmisistä saadaan helposti muodostettu kohderyhmä asentamalla sivustolle seurantakoodi eli eväste. Tämän avulla voidaan luoda kohderyhmä, missä ovat sivustollasi vierailleet ihmiset. Voit ladata evästeet koko sivustollesi tai ainoastaan tietyllä sivulla vierailleille ihmisille.
  3. Sovelluksiin voidaan myös asentaa seurantakoodi, minkä mukaan markkinointia kohdistetaan. Tällöin tunnistetaan ihmiset jotka ovat tehneet sovelluksessa tietyt toimet ja heille kohdistetaan markkinointia. Tällaisesta voi olla esimerkkinä vaikka tuotteen ostoskoriin lisääminen, mutta ostamatta jättäminen. Sellaisia ihmisiä kannattaa kannustaa ostamaan markkinoinnin avulla.

Suosituin ja helpoin tapa rakentaa mukautettu kohderyhmä on yrityksen verkkosivustolla käyneet ihmiset. Se on yksinkertainen toteuttaa ja sivustolla vierailleet ihmiset saadaan tavoitettua useaan otteeseen. Jos esimerkiksi ohjaat liikennettä Googlesta adwordsin avulla kannattaa sivulle asentaa eväste. Näin tuotteistasi kiinnostuneet asiakkaat saadaan helposti tavoitettua uudelleen myös Facebookissa.

Mukautetun kohderyhmän koko

Kuinka iso kohderyhmän tulisi olla. Facebook suosittelee minimi koon olevan sata henkilöä, mutta käytännössä suosittelen tavoittelemaan suurempia mukautetun kohderyhmän kokoja.

Jos sähköpostilistallasi ei ole enempää ihmisiä tai asiakastietoja ei ole kerätty voidaan markkinointia tehdä usealle mukautetulle kohderyhmälle samanaikaisesti. Tällöin yhdistetään esimerkiksi verkkosivustolla vierailleet ihmiset yrityksen listauksista kerättyyn joukkoon ja saadaan Facebook-markkinoinnille suurempi yleisö.

Mihin käyttää mukautettuja kohderyhmiä?

Tämä on erittäin toimialakohtainen ja riippuu markkinointiviestinnästä, mitä halutaan toteuttaa Facebookin avulla. Vaihtoehtoja on paljon mutta alla olevaa listaa voi käyttää apuna.

  • Kohdennettu markkinointi tuotteisiin tutustuneille.
  • Toisen tuotteen markkinointi jo yhden tuotteen ostaneille
  • Tuotemarkkinointi esitteen ladanneille
  • Informaation jakaminen yrityksestä sivustolla vierailleille
  • Uusien tuotteiden lanseeraaminen ostaville asiakkaille
  • Tuotemarkkinointi ostopäästöstä lykänneille ihmisille (ostoskoriin keskeyttäneille)

Vaihtoehtoja on kymmeniä erilaisia ja niissä voidaan käyttää erilaisia kohderyhmän rakentamisen tekniikoita. Suunnittelu kannattaakin aloittaa viestistä ja kenelle se halutaan kohdistaa, sekä tarkistaa millaisia tietoja yrityksellä on jo asiakkaistaan.

Mukautetut kohderyhmät ovat tehokkainta Facebook-markkinointia.

Mukautetuissa kohderyhmissä on ehdoton etuna että markkinointiviesti voidaan kohdistaa ryhmän mukaan. Jos esimerkiksi tiedetään ihmisten tutustuneen tiettyyn tuotteeseen tai palveluun yrityksen verkkosivuilla tai ladanneet tietyn esitteen kannattaa markkinointiviestin olla mahdollisimman tarkka. Ihmiset kohderyhmässä ovat jo osoittaneet mielenkiintoaan tuotetta tai palvelua kohtaan.

Kun yrityksellä on käytössä Facebookissa kohderyhmä voidaan myös toinen loistava ominaisuus ottaa käyttöön : kaksoisolentokohderyhmä. Tällöin Facebookista etsitään ihmisiä jotka muistuttavat läheisesti ihmisiä, jotka ovat osoittaneet kiinnostuksensa sinun tuotteisiin tai palveluihin. Tämä on tuonut erittäin hyviä tuloksia Facebook-markkinoinnissa.